segunda-feira, 25 de maio de 2015

Norsk -- Matthew Ward 23 mai, 2015Matthew Ward  23 mai, 2015
Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. La oss først snakke om jordskjelvene i Nepal sett i sammenheng med planetens og deres personlige oppstigning. Moder Natur kastet på den måten av seg negativitet som var skapt først og fremt av blodsutgytelser og leveforholdene til enormt mange mennesker på Jorden som er preget av frykt og elendighet. Dersom negativiteten hadde fått anledning til å akkumulere, ville Jordens hårfine balanse bli forstyrret og således påvirke hennes vei mot Oppstigningen på ødeleggende vis; for å unngå dette, benytter hun jordskjelv, rystelser, vulkanutbrudd og voldsomme stormer til å kvitte seg med negative energier etterhvert som de bygger seg opp.       
På personlig nivå gjorde jordskjelvene i Nepal det mulig for tusener av sjeler å oppfylle sine kontrakter og stige opp åndelig og bevissthetsmessig. Dette er målet for enhver sjel, og i denne tiden, som er uten sidestykke i universets historie, så var det horder av sjeler som grep muligheten til å fullføre karmisk læring i løpet av ett liv i stedet for mange. Vel vitende om at et stort jordskjelv i dette landet ville forårsake mange dødsfall, valgte mange sjeler, som ønsket å utbalansere det de hadde opplevd i tidligere liv gjennom å leve i beskjedne kår og dø under traumatiske forhold, å inkarnere der; mange flere valgte å oppleve sorgen og de ekstreme prøvelsene som er typisk i etterdønningene etter en ulykke av katastrofale dimensjoner.
Det er også slik at disse hendelsene endte livet til en del personer hvis sjelekontrakt ikke var fullført og ikke inkluderte denne formen for avslutning. De ble gitt de tre valgmulighetene som vi nevnte i forrige budskap og, på samme måte som alle de andre som mistet livet, fikk de den mest omsorgsfulle og kjærlige pleie, fullkomment tilpasset den enkeltes behov, da de ankom til Nirvana. Noen av dem som gikk over på grunn av slike hendelser er i ferd med å heles psykisk eller deres eterlegemer er i ferd med sin styrke og kraft i Nirvanas healingsentere; andre har allerede begitt seg ut i aktive, tilfredsstillende liv i deres åndeverden. De forferdelige påkjenningene til familie og venner som lever midt oppe i de massive ødeleggelsene blir lindret av lys som stråles til dem fra Nirvana og fjerne sivilisasjoner samt lyset som flommer ut fra bønner, medfølelse og det konkrete hjelpearbeidet på Jorden.
Tiden kommer hvor sjeler som velger å ha et liv på Jorden, ikke lenger gjør det for å oppnå 3dje dimensjons karmisk læring, men for gleden ved å leve i en strålende og vidunderlig vakker verden hvor multidimensjonale selv manifesterer uendelig skjønne skaperverk langt ut over det dere i dag er i stand til å forestille dere. Elskede Familie på Jorden: på sjelsnivå husker dere – det er bare i bevisstheten deres at dere har glemt den verdenen hvor alle lever sammen i fred og harmoni med Naturen; hvor alle vet at enhver sjel i universet er et unikt, uavhengig, ukrenkelig vesen og likevel for all evighet knyttet sammen med alt annet i eksistensen. Dere kunne tenke på hver og en sjel som en dråpe vann som bibeholder sin unike, iboende verdi når den blandes med de talløse andre dråper i det Kosmiske Skaperverkets uendelige hav.
I det nåværende øyeblikk er imidlertid deres verden forgiftet av Illuminatis trassige forsøk på å beholde sitt fotfeste økonomisk, politisk og militært. Jordens energifelt av potensial myldrer av aktivitet, med høye vibrasjoner av lys virvlende omkring de mørkes lave vibrasjoner alt mens krigshandlinger pågår og mens forhandlinger som foregår utenfor medienes søkelys, skrider frem tilsynelatende med sneglefart. Selv nå som Illuminatis makt har blitt svekket så mye at de aldri vil kunne komme tilbake, så har oppblussinger av energier som er kompatible med deres egne mørke energier, gjort at de fortsatt har greid å klamre seg fast.
Ingen ting i dette altomfattende energifeltet er statisk – det er kontinuerlig i bevegelse i samsvar med energiene i talløse antall tanker, følelser og handlinger som sendes ut av hver eneste sjel på Jorden. Selv om de mørke fortsatt kan greie å skape enkelte utbrudd av negative energier, så er det like sikkert at deres handlinger vil avta systematisk, men de vil fortsette å skje et stykke tid i rykk og napp; stadig økende lys vil sørge for at når det først begynner å gå nedover for dem, vil det stødig gå utforbakke for dem. Lysarbeidere, la deres strålende lys skinne!
Til alle som har spurt om hvem som vil bli USAs neste president: det vet vi ikke. Aktiviteten i Jordens energifelt av potensial som har å gjøre med hvem som nå er med i kappløpet og de kandidatene som vil gå inn i valgkampen, kommer for øyeblikket fra mediene, ikke fra velgerne - og avsløringer som vil komme i tiden som kommer vil i høy grad vil påvirke kandidatene, vil naturligvis også påvirke velgernes valg.
Er Illuminatis organisasjon ansvarlig for all smerten og lidelsen i verden eller er det noen av disse onde menneskene som handler på egen hånd? Selv om vi avstår fra å tilskrive “ond” til noen mennesker, men heller om deres handlinger, og mens noen enkeltpersoner innenfor og bakenfor Illuminati vitterlig utfører en del handlinger basert på sine egne "forstyrrede" tendenser, så kan man si at Illuminatis "operasjoner" har vært ansvarlig for alle store kriger, splittelse, fattigdom og elendighet samt verdensomspennende svindel og korrupsjon gjennom de siste 265 år eller så, etter at Illuminati-navnet ble tatt i bruk.Dette ble utklekket av en del personer i Bayern som følte at de var de mest intelligente, kunnskapsrike og evnerike menneskene i verden – “de illuminerte” – og i sin selvforherligelse følte de at de absolutt ikke var mer enn rett og rimelig at de hadde makten og kontrollen over livene til alle andre. 
Etter hvert som deres antall økte, så vokste også deres innflytelse i regjeringer, religioner, nasjonale økonomier og handel. De brukte den industrielle revolusjonen til sin egen fordel, og etter hvert som årtiene gikk, gjorde de det samme med senere oppfinnelser og planetens ressurser. Til slutt rakk deres kontroll over hele kloden og omfattet alt som innvirker på livet i verden – fra utdannelse til underholdning og de store mediene; fra matproduksjon, industriproduksjon, bankvirksomhet og aksjemarkedene til de lovgivende og de juridiske systemene; fra våpenutvikling til de militære styrker og etterretningsorganisasjoner; fra helsesektoren og farmasøytiske og kjemiske industrier til lønninger, beskatning og transport. 
Men de var imidlertid på ingen måte de første som tok makten fra massene – de bygget på et solid fundament av befolkningskontroll i hendene til de få. For to tusen år siden var det lederne for kirken og staten hvis konsentrasjon av makt økte gjennom århundrene via pavekirkens edikter og arrangerte ekteskaper innenfor Europas kongelige familier. Kontrollen ble ytterligere konsolidert av de italienske Borgia og Medici dynastiene innenfor bankvirksomhet og handel; fremveksten av Protestantismen; og Britenes, Franskmennenes og Spanjolenes imperiebygging gjennom kolonisering av andre land hvor de innfødte befolkningene enten underkastet seg eller ble utslettet. Kort etter at koloniene vant sin uavhengighet fra britisk styre, krysset den europeiske herskermakten Atlanteren og infiltrerte de nylig stiftede Forente Stater i sin blotte barndom; og dette landets Federal Reserve Act i 1913 sementerte de mørkes jerngrep på den internasjonale økonomien.
Men maktlyst og samling av rikdommer startet lenge, lenge før det finnes noen skreven historie, da folk fra Lyra* ble de første beboerne på denne planeten. De dro uten å ha fått tillatelse fra det Intergalaktiske Rådet og de drev gruvedrift etter gull uten å be om Rådets godkjenning, fordi de ikke ønsket å dele sin oppdagelse med andre sivilisasjoner. Slik kom den energien av overlegenhet, grådighet, lovløshet og dominans som eksisterer i deres verden i dag, til planeten for tusentalls år siden regnet i lineær tid.
For å snakke om Illuminati, så ble denne organisasjon stiftet som et hemmelig selskap og har aldri vært noen formell organisasjon med medlemskap og innmelding. De aller fleste mennesker som følger ordrene fra dem på toppen kjenner kanskje ikke en gang navnet Illuminati og har ikke noen anelse og at de hjelper hensynsløse utbyttere av menneskeheten. Fordi de som sitter i toppskiktene aldri omtaler seg selv som Illuminati eller innrømmer den globale innflytelsen de utøver, ble "gruppen", da man begynte å oppdage deres motbydelige aktiviteter, referert til som kabalen, elitistene, skygge-regjeringen og i enkelt tilfeller som New World Order eller den Ene Verdensregjeringen.
Uansett hva man måtte sette for navn på dem, så har disse menneskene videreført det som ble satt i bevegelse for lenge, lenge siden, en ondskapens marsj mot verdensherredømme som har kostet ufattelig mange mennesker livet. De er ikke i besittelse av samvittighet fordi de totalt mangler lys, unntatt den gnisten som er deres livskraft, og kun når dette tomrommet blir fylt med lys vil de bli i stand til "å se lyset" og slutte med sine mørke aktiviteter.
For alt hva disse aktivitetene ned gjennom århundrene har gjort det mulig for milliarder av sjeler og fullføre sine sjelekontrakter og utvikle seg videre, så er Gaia sliten av at hennes kropp blir brukt som en karmisk karusell og av å takle all den negativitet som dette skaper. Dette er grunnen til at dere lysarbeidere meldte dere frivillig til å forlate det gledesfylte livet i åndelig og bevissthetsmessig avanserte sivilisasjoner og komme til Jorden. Dere visste at dere ville glemme det hjemlandet dere kom fra; at deres nye kropper av høy densitet ville være sårbare for skader, helseproblemer og sykdom; at dere ville leve i en verden av vold, frykt, fattigdom, uforsonlighet, grådighet og annet mørke som er latent iboende i en tredje dimensjons sivilisasjon. Og likevel kom dere! Fordi dere også visste da dere meldte dere frivillig at kjærlighetslyset deres ville vise menneskene på Jorden hvordan de kunne få stanset denne karusellen.
Mange av budskapene våre har snakket om at kjærligheten – den samme energien som lys, simpelthen uttrykt på en annen måte -  er nøkkelen til den typen verden dere kom hit for å være med å skape. Selv om ordene "kjærlighet" og "lys" ofte blir brukt i sine ulike former i alle Jordens språk, er det de færreste mennesker som vet at denne energien er den mektigste kraften i universet. Dere vet dette, men når den lineære tiden går så raskt, så kan det hende dere stresser omkring altfor mye til å tenke på hvor raskt og med hvilken letthet dere sender ut en overflod av lys.
Jeg ba min mor kopiere inn samtalen vår hvor vi diskuterte dette for 20 år siden.  
 [Det følgende er kapittelet som heter "Kjærlighet i hverdagslivet" i den reviderte utgaven av "Illuminations for a New Era".]
Matthew, jeg trodde at når man elsket mennesker så sendte man automatisk lys til dem, men nå begynner jeg å lure på om det er mye mer enn det.
Du har helt rett i det Mor, at følelsene av kjærlighet for et annet menneske bærer lys til den personen, men du har også rett når du tenker et kjærlighet er så mye mer enn det. Så selv om det ikke er nødvendig at du forstår prosessen med å "sende" for at sendingen skal være effektiv, så skal jeg forklare hvordan det virker.
Lys finnes i din ånd, den følelsen at hjertet ditt føles lystog lett når noe gir deg glede eller du husker noe som betydde svært mye for deg. Tenk på hvordan du føler når en av hundene dine kommer og stikker snuten inn i halsgropen på deg eller du hører en av dine favorittsymfonier eller betrakter en vakker solnedgang – det er som om hele du selv lyser opp, og det er nøyaktig hva som skjer. Du blir i realiteten fylt med lys rett og slett av opplevelsen. Lyset kommer fra sjelen din, som er i kontakt med sinnet ditt og flommer gjennom kroppen din slik at det skaper deilige følelser og et inspirasjonens Aaaaah!Du trengte ikke gjøre noes om helst for å få den følelsen, og uansett hva det var som vekket den så trengte det ikke gjøre noen spesiell anstrengelse for å skape denne følelsen hos deg – simpelthen ved å være mottakelig for lyset så fikk du den.
Lys – la oss kalle det kjærlighet, for det er det vi i virkeligheten snakker om her – som går fra en person til en annen er ikke forskjellig fra dette i årsak og virkning, men det kan tenkes at du vil initiere det ved å fokusere på et spesielt menneske. Når du så gjør, så vil vibrasjonene i tankene og følelsene dine umiddelbart nå frem til denne personen. Energien flommer fra deg i samsvar med din intensjons tankeform og intensitet, og den samme mengde kjærlighet du sendte ut går direkte til den "energi-adressen" du ønsker den skal gjøre. Det kan ikke finnes noen "feil adresse" fordi intensjon og følelser er fullkomment klare. Mottakeren er ikke nødvendigvis bevisst dette, selvfølgelig, men mottakerens sjel er oppmerksom på "leveransen".
Nå tror jeg at jeg forstår, min kjære Mash. Du har snakket om "lys-reseptivitet", men jeg er ikke sikker på hva det betyr. Hvordan kan vi vite om vi mottar lys og hvordan kan vi bruke det i hverdagen?
For å si det helt enkelt, Mor: å være mottakelig for lys muliggjør åndelig klarhet som går langt ut over tredje dimensjons begrensninger. Disse omfatter fordommer og hat på grunn av ulikheter, å handle ut fra grådighet, å dømme andre for deres valg, å være foraktfull overfor noen eller å ønske hevn; komme seg frem uten hensyn til andre, lure noen eller å lyve; å ønske kontroll over en annens liv og fornekte dem sin frie vilje; å blindt følge dogmer eller ordrer selv om instinktet forteller at de ikke de ikke har sitt utspring i fromhet. Og den aller største av begrensningene i tredje dimensjon erfrykt – faktum er at alle de andre negative følelsene og handlingene jeg nevnte ovenfor, har sin rot i frykt.
Det er logisk å tenke at dersom du forandrer deg med hensyn til noen av disse negative områdene, så er du lys-reseptiv og vokser åndelig. Positive forandringer er så visst fremskritt, men ikke i det omfang du kanskje tror dersom du fortsatt føler frykt for din personlige situasjon eller situasjonen i verden. Å vokse åndelig er å lære å leve uten frykt, å lære å ha fullkommen tillit til kjærlighetens kraft som ingen ting kan måle seg med.
Når det gjelder "daglig bruk" av lys – Mor, la oss sikjærlighet her – så er det ingen grense for hvilke muligheter som finnes.  Imidlertid er ordet "kjærlighet" eller å "elske" brukt så mye at man kan si de er misbrukt, så som "jeg elsker artisjokker" eller "jeg elsker den sangen". Så jeg vil først si noe om hva kjærlighet ikke er.  
            Mat og underholdning kan gi mye velbehag og glede, og jeg må bare si at jeg rakker ikke ned på fornøyelser som løfter humøret, men de er ikke kjærlighet. 
Ei heller er kjærlighet den fysiske tiltrekningen mellom to mennesker som fører til engstelse med hensyn til hvor sikker man kan være på forholdet over tid. Kjærlighet er ikke å kontrollere en partner, den er ikke medlidenhet eller bekymring om familie eller venner, den er ikke yrkesmessig suksess, og den er ikke eiendeler. Kjærlighet er ikke avhengig av at man er berømt, eller ens status i samfunnet, hvor rik man er eller hva andre mener om deg.
Kjærlighet er ikke å gjøre hva som helst for overbevise andre om at dine meninger er riktige eller å prøve å omvende en annen til din egen religion.
Så hva er da kjærlighet? Sagt på den aller enkleste måte, så er kjærlighet Guds deling av Seg Selv med alt Han har skapt. Kjærlighet er universets helende kraft. Kjærlighet ligger i sjelen og behøver bare at du tillater disse iboende følelsene av å elske andre og ta imot deres kjærlighet for deg. Kjærligheten har ingen begrensninger, ingen grenser for hva den kan.
Uttrykt er kjærlighet å behandle andre med vennlighet, rettferdighet, ærlighet, medfølelse, hjelpsomhet, omtanke og respekt. Om kjærligheten kan sies å bestå av "ingredienser", så er disse noen av de ingrediensene i gudelig uttrykk i aksjon.
Å vite at du og Gud og alt Gud har skapt er Ett og uatskillelige er kjærlighet. Å vite at Jorden selv er sansende, bevisst liv og å vise respekt for alle hennes livsformer er kjærlighet. Å forstå at ingen kan kjenne en annen på sjelsplan og at man derfor ikke dømmer dem, men heller ikke aksepterer eller ser gjennom fingrene med handlinger som er sårende, er kjærlighet.
Å lytte til sitt eget gude-selv er kjærlighet. Å levet livet på en måte som fremmer kjærlighet til deg selv er kjærlighet. Å føle glede selv når du ser glede i andre er kjærlighet. Å gjøre noe som gjør en annen glad er kjærlighet. Å tilgi seg selv og andre er kjærlighet. Å dele det du har med andre av hele ditt hjerte er kjærlighet. Å gjøre gode gjerninger uten forventninger om å få noe tilbake er kjærlighet. Å føle fred i hjertet og sinnet er kjærlighet. Den stillferdige fryden over å se en solnedgang eller høre en sangfugl er kjærlighet, og et smil er en av de enkleste og mest strålende uttrykk for kjærlighet.  
I alle disse situasjonene og mange andre kan du instinktivt bli klar over at du er kjærlighet i aksjon, at du manifesterer din kjærlighet for og av Gud. Mor, jeg tror ikke jeg har fortalt deg noe som er overraskende i det hele tatt.  Men kanskje er det godt å ha noen referanser, som lyset fra et fyrtårn, i disse tider hvor mørket kan synes å overskygge at deres verden er så rik på kjærlighet.
Tusen takk, Mor. Kjære Brødre og Søstre, vi ber dere inderlig om å ikke en gang for et øyeblikk å tvile på hvor viktig hver og en av dere er med hensyn til å bevege samfunnet deres frem mot Jorden Gyldne Tidsalder i full blomst i sin uendelige skjønnhet. Vi hedrer og ærer dere for deres urokkelige, livsviktige innsats for Gaia og vår uforbeholdne kjærlighet er med dere hvert eneste steg på deres vei.
                        ____________________________
KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward

Oversetter: Leif
*Lyra er stjernebildet Lyren og dens planetsystemer.

Sem comentários:

Enviar um comentário