terça-feira, 20 de setembro de 2016

Norsk -- Matthew Ward 17. september, 2016

Matthew Ward 17. september, 2016

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. La oss begynne med å ta opp en del ting som mange er opptatt av. Fremst av disse er bekymringene om Nord-Koreas vellykkede oppskytinger av langdistanseraketter. Dersom dette landet skulle sende et atomstridshode ut i verdensrommet, ville detonasjonen av dette bli forhindret av medlemmer av familien vår fra Universet, som kontinuerlig patruljerer på himmelen. Det samme ville skje dersom et annet land forsøkte noe slikt.

Våpenhvilen i Syria på humanitær bakgrunn, er selvfølgelig velkommen, men det er behov for så mye mer enn denne «bandasjen» for å få en slutt på folkets nød i dette krigsherjete landet. Fred vil komme. Imidlertid vil de sterke energistrømningene av fiendtlighet og mistillit mellom religiøse og sekulære grupper i opposisjon til hverandre, føre til at det kan bli enkelte «omveier» på veien dit.
Når det gjelder de energetiske scenarioene beskrevet i vårt forrige budskap, med hensyn til presidentvalget i USA, så ligger Hillary Clintons fratreden fra presidentkampen av helsemessige årsaker, et hestehode foran andre mulighetene som også ville plassere Bernie Sanders i Det Hvite Hus. Dette betyr ikke at hvis dette temaet fortsetter å øke forspranget energetisk sett, at de øvrige scenarioene med hensyn til Clintons aktiviteter vil fordufte.  Energiene i disse strømningene vil gå sin gang og bringe all denne informasjonen frem i lyset, og således er det fortsatt mulig at det vil være hennes diskvalifisering for presidentrollen som løfter Bernie Sanders inn i embetet.

Sannheten om 11.september vil bli avdekket, men ikke før Rockefeller-fraksjonen av Illuminati har mistet all sin innflytelse i regjeringen, økonomien og de store medieselskapene i USA.
      
Denne nasjonens hyppige pekefingre mot Russland i en serie hackede e-poster, og fremstillingen av Vladimir Putin som en som blander seg inn i USAs politiske affærer og en diktator som kun ønsker å ha kontrollen over de landene som tidligere tilhørte Sovjetunionen, er ikke noe annet et politisk spill og mat for mediene.  Putin ønsker ingen ny kald krig æra eller konflikt med noe annet land; han er en av de individene i regjeringer, militære styrker samt korporative og økonomiske sektorer, hvis innsats bak lukkede dører retter seg mot å få slutt på Illuminatis lange herskertid med global korrupsjon, svindel, assasinasjoner, igangsetting av kriger og arbeidsmåter som fremodler stadig mer fattigdom.

Økende vibrasjonsnivåer, som også bidrar til at Jorden kan bli kvitt denne pest og plage for menneskeheten, skaper også store problemer for folk som ikke forstår hva det er som skjer. Det dere vet er en sivilisasjons evolusjon og en forvandling av en verden, oppfatter de fleste som evig opprør, splittelse og forvirring. At tiden går stadig fortere gjør også mange usikre. For mange betyr dette at de må haste gjennom alle dagens ansvarsoppgaver, men ofte er dagen slutt før alle oppgavene er gjort, hvilket skaper enda mere press på sjeler som allerede er stresset av effektene av de høye vibrasjonene.

En god del lesere har skrevet til oss om de utfordringene de møter i denne sammenheng, men selv om oppvåknende sjeler i særdeleshet søker veiledning, så er heller ikke lysarbeidere immune for stresset ved å tilpasse seg stadig høyere frekvenser langs Jordens oppstigningsvei. Heller enn å gjenta alle råd vi tidligere har gitt om stress-redusering, ba jeg min mor om å legge ved datoene for disse budskapene slik at alle som ville ønske å lese denne informasjonen på nytt, eller friske den opp, lett kan finne dem. [4. juli, 2013 har den mest omfattende dekning av dette temaet, og 23 mars, 2008; 10.mars 2009; 20 november, 2013 og 20. mars, 2016, tilbyr ytterligere innsikt i årsakene til stresset som oppstår og hvordan dere kan lindre det.]* Tusen takk, Mor. Vi har lyst til å understreke at å forandre en negativ tanke til en positiv en, er den raskeste måten å lindre stressende følelser om en eller annen situasjon.  

«Hvorfor påvirker ikke vibrasjonene alle på samme måte?» Faktum er at vibrasjonene påvirker alle på samme måte i det at de forsterker alle menneskers personlige karakteristika og atferdstendenser. Det er reaksjonene på vibrasjonene som varierer mye og det er fordi hver person er unik. Dere er forskjellige på en myriade av måter rent fysisk, fra størrelse og alder til kroppens kjemi og cellestruktur; imidlertid er det hva en tror på, ens oppfatninger, relasjoner og holdninger som påvirker individers reaksjoner aller dypest.  

Men for å snakke om hele befolkningen under ett igjen, kan vi slå fast at dypest sett, henger responsen til vibrasjonene sammen med om deres tanker eller hjerter er åpne eller lukket. Det er litt på siden av denne saken akkurat nå, men vil si selv om vibrasjonsnivåer varierer enormt, så er alltid «ingrediensen» Skaperens kjærlighet-lys essens, den mektigste kraften i kosmos. Selv om lys generelt er betraktet som en synlig ting og kjærlighet en følelse, så er de en og samme energi; og i en åndelig kontekst er lys, kjærlighet og kjærlighet-lys synonyme. Nåvel, personer som er åpne for denne energien kan motta og sende kjærlighet gjennom hele spekteret av oppløftende manifestasjoner; de som stenger denne energien ute, kan ikke det.  

Det kan synes som om det motsatte av kjærlighet er hat, men slik er det ikke – det motsatte er fravær av kjærlighet. Frykt er også fravær av kjærlighet, men selv om frykt-energi aldri kan ha den kraften som ligger iboende i kjærligheten, kan den være sterk nok til å «føde», for å si det slik, hensynsløshet, grådighet, brutalitet, svik, svindel, og begjær for makt og kontroll. Folk som lever i frykt «befinner seg i mørket» når det gjelder åndelig bevissthet og bevissthetsnivå, og mennesker som skaper frykt-fylte omstendigheter er gisler av mørket. Dette er årsaken til at vi så ofte oppfordrer dere innstendig til å sende lys til alle på Jorden – for bare når mennesker «ser lyset», kan deres hjerter og sinn åpne seg for det og la kjærlighet erstatte frykten.

Vi har blitt spurt om hvordan man kan sende lys. Hvert eneste menneske har evnen til å være kanal for den universelle energi, det allmektige kjærlighets-lyset, og det er rett og slett deres ønske om, intensjonen om, å sende denne energien til en person eller et spesielt område, eller til hele Jorden, som automatisk og øyeblikkelig gjør at denne energien finner veien til rette mottaker. Dersom dere ønsker å gjøre dette på et mer formelt vis, for eksempel ved bønn, meditasjon eller visualisering, så er det bare fint, men ikke nødvendig – det er følelsene deres som teller. Og telle gjør de!!! De samlede, kollektive følelsene fra folk som ønsker å leve sammen i fred og i harmoni med naturen, i rettferdighet, verdighet og velstand for alle, er den energetiske kraften som manifesterer en slik verden. 

«Er mennesker i Nirvana påvirket av de forskjellige astrologiske tegn slik vi er?» Nei. Eterlegemer og Nirvana selv vibrerer på frekvenser som ikke påvirkes av planetarisk interaksjon i solsystemet deres, som kan forårsake effekter på kropper av høy densitet, slik som deres.

«Når det nå blir stadig vanligere med autonome roboter, utgjør de en trussel mot fremtiden vår og vil artifisiell intelligens bli benyttet av Illuminati til å stoppe vår oppstigning inn i fjerde densitet og skape massiv arbeidsløshet og sosial uro?» Når roboter blir tatt i bruk i stort omfang i industrien, er det de de monotone produksjonslinje-jobbene denne teknologien erstatter – og det er de eneste «trusselen», men det vil med tiden bli slutt på slike jobber og avhengig av arbeidernes alder, kan de pensjonere seg eller ta utdannelse for å få jobb på andre felter som vil være langt mer tilfredsstillende for dem og til langt gunstigere lønn.

Dette vil ikke skje i løpet av et øyeblikk, men dette verdifulle elementet av Jordens Gyldne Tidsalder er på vei mot dere. Når samfunnet deres innser til fulle hvor enormt viktig det er med rekreasjon som gir dere kreftene tilbake – ja re-kreasjon! – og dette blir understøttet av det nye økonomiske systemet, så vil folk ha langt bedre helse, være lykkeligere, aktive på mye mer meningsfylte måter, og alle vil ha alt det de trenger. Kunstig intelligens vil også bli benyttet til formål som gjør livet rikere. Og til slutt; Illuminatiene har aldri hatt noen som helst mulighet til å stoppe noe som helst menneskes oppstigning til fjerde dimensjon og videre, når det gjelder åndelig og bevissthetsmessig våkenhet.  

Mor, det er ikke nødvendig å skrive inn spørsmålet som gjelder tvillingsjeler – jeg svarer direkte fra spørsmålslisten din. Det er ikke stor sannsynlighet for at en sjelekontrakt skulle inneholde en gjenforening av tvillingsjeler; hver sjelekontrakt er en integrert del av avtaler gjort før fødselen, hvis til hensikt er at den skal være fordelaktig for alle deltakerne, og tvillingene ville kanskje ikke være i stand til å fylle de rollene som alle andre i avtalen trenger. Siden tvillingene er kjent kun for hverandre, så finnes det ikke noe «uomtvistelig identifikasjonskjennetegn» som gjelder alle tvillinger. Nei, tvillinger påvirker ikke hverandre med hensyn til valg i sjelekontrakten eller bevisste valg i noen større eller mindre grad enn en hvilken som helst annen sjel før eller etter inkarnering. Det å gjenforenes med en tvilling i en fysisk sivilisasjon er ingen garanti for karmisk fullførelse, og å være tvillinger er ikke noe fortrinn i den evolusjonsmessige prosessen i seg selv. Ja, tvillingsjeler har større sannsynlighet for å gjenkjenne hverandre i en høyt utviklet sivilisasjon eller dens åndeverden. Det er mer enn «mulig», det er heller svært sannsynlig «at noen kan ta feil med hensyn til at en viss person er deres tvillingsjel» - for som vi har slått fast i tidligere budskap, er tvillinger ekstremt sjeldne. Vi vil også legge til at det å være svært opptatt av om dere er en tvilling eller av å gjenforenes med din tvilling, kan redusere oppfyllelsen av kontraktmålene deres for det nåværende livet.

«Jeg tenker på «skiftet» hvor mange vil dø på grunn av at kroppene deres ikke er i stand til å tolerere de økende vibrasjonsnivåene. Hva hvis de har unge barn? Vil alle barn opp til en viss alder stige opp helt naturlig? Finnes det et gitt punkt hvor mennesker blir ansvarlig for denne beslutningen? Vil familiestrukturen utvikle seg og danne nye former?»

Når kropper brått mister sin levedyktighet på grunn av stadig økende vibrasjonsnivåer, vil døden bli attribuert til hjertefeil, aneurismer, massive slag eller kanskje som resultat av et fall eller en bilkollisjon. Uansett medisinsk årsak, så vil unge barn lære å takle sorgen og tapet av en forelder. Ned gjennom tidene har utallige sjeler valgt å oppleve slike ting for å oppnå balanse, og i denne tiden, som er ulik noen annen i universet, tar før-inkarnerings avtaler høyde for at barn kan komme til å miste en eller begge foreldrene på grunn av vibrasjonsmessig intoleranse. Og dersom dette skulle bli tilfelle, så vil familier, på akkurat samme måte som nå, akseptere den medisinske diagnosen.  

Høyningen av vibrasjonene vil medføre hjertevarmende aspekter også. Folk vil bli mer opplyste og få innsikt i en åndeverden og vissheten om at de kan gjenforenes med sine kjære og sine kjæledyr. Etter hvert som telepatisk kommunikasjon blir stadig mer vanlig, kan det være klar kommunikasjon mellom sjeler på Jorden og andre steder i universet; og, når samfunnet deres blir enda høyere utviklet, kan beboere på Jorden og i Nirvana besøke hverandre når de vil.

Å løftes på naturlig vis opp sammen med Jorden, eller mer presist, personlig oppstigning – er et spørsmål om voksende åndelighet og bevissthetsutvidelse, og alder er ingen faktor; gjennom de siste tretti årene eller mer, har et betydelig antall nyfødte allerede befunnet seg på et høyt utviklingsnivå når de har ankommet. Hver eneste person har et valg om, men ikke noe pålegg om, å vokse i bevisstheten som gjør det mulig å følge Moder Jord på hennes oppstigningsreise gjennom hele den livslengden som er fastsatt i vedkommendes sjelekontrakt. Personlig oppstigning krever ikke at man reiser sammen med en planet inn i høyere dimensjoner – sjeler utviklet seg også gjennom de mange tusen årene da Jorden satt dønn fast i dyp tredje densitet. Den fantastiske fordelen som finnes nå, er anledningen til å fullføre tredje densitets karma i løpet av ett liv, godt hjulpet av de akselererende vibrasjonene og ofte den kjærlighetsfulle bistand fra sterkere sjeler.

Familiestrukturene har allerede utviklet seg gjennom lang tid, og dette fortjener at vi tenker litt gjennom dette sett fra et oppstigningsperspektiv. Det finnes allerede ekteskap mellom mennesker av ulike raser og ulik tro; i enkelte områder inngås ekteskap mellom mennesker av samme kjønn eller transseksuelle, unge mennesker gjør opprør mot arrangerte ekteskap. Skilte foreldre deler på omsorgen for sine barn; når noen gifter seg på nytt skaper det vellykkede, «blandete» familier; noen foreldre velger å sette hensynet til barna over den juridisk status; surrogatmødre og in vitro befruktning er ikke lenger uvanlig; prevensjonsmidler gjør det mulig for gifte par å velge å ikke ha barn. Barn som er tatt bort fra foreldre som har mishandlet eller vanskjøttet dem lever med andre familier i fosterhjem, single personer adopterer barn, folk i ett land adopterer barn fra et annet. I noen tilfeller lever tre generasjoner under samme tak, i andre lever familiemedlemmer langt fra hverandre, foreldre opp i årene lever kanskje i seniorhjem der de får den hjelp de har behov for. En del nye familieorganiseringer skyldes fremskritt i medisinsk vitenskap, men et langt dypere bevis på forandring er den stadig økende respekten for alle kjærlighetsfulle relasjoner og familiekonfigurasjoner.

Elskede brødre og søstre, som fortroppen i den åndelige og bevissthetsmessige evolusjonen som er i gang, ved simpelthen å leve lyset deres er dere et eksempel på entusiasme og tillit til Jordens fremtid - og etter hvert som deres vibrasjoner stiger, så bidrar dere til å høyne vibrasjonene i hele verden. Lysvesener i hele universet hedrer dere og omhyller dere i uforbeholden kjærlighet.
                ______________________________
KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward

Oversetter: Leifsábado, 20 de agosto de 2016

Norsk -- Matthew Ward, 19. august, 2016Matthew Ward, 19. august, 2016


Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjelene som er stasjonert her, dette er Matthew. Nå som kandidatene til presidentvalget i USA er «hugget i sten», eller i hvert fall gir inntrykk av å være det, så er det naturlig at dere spør hvordan det kan være mulig for Bernie Sanders å bli landets neste president.

Vårt forrige budskap listet ikke opp de ulike scenariene de i Nirvana som overvåker Jordens energifelt, følger nøye med på. Grunnen til dette er at vi ventet på å kunne fortelle dere det eneste av dem som er signifikant, det eneste som har et ustoppelig momentum. Ennå er det ingen som har det. Derfor vil vi fortelle dere om de ulike mulighetene som påvirker Sanders og de to andre store partienes nominerte. Energien rundt andre eventuelle kandidater er for svak til å materialisere energistrimler med tilstrekkelig utviklingspotensial.

Universets kontinuerlige balanseringsmekanisme sørger for at det vil dukke opp måter å løse blokkeringer i energifeltet på, og det er det som er i ferd med å skje her. Mesteparten av energien som genereres rundt Sanders er positiv, selv om han ikke er nominert som presidentkandidat; energien som genereres rundt Donald Trump og Hillary Clinton, som er nominerte kandidater, er overveiende negativ. Den samlede energiinvesteringen, som omfatter tankene og følelsene i befolkningen, har skapt utallige energistrimler som svirrer omkring i den kollektive bevisstheten. For å bringe orden i dette kaoset, fløt energier sammen og dannet ulike scenarier som representerer den totale investeringen og hver av disse har potensialet til å bryte blokkeringen og gjøre det mulig for energien rundt Sanders å flyte i den retningen den var gitt, mot presidentembetet.

Og nå de ulike scenariene. Måten Clinton drev sitt politiske spill med andre nasjoner mens hun var statssekretær eller hennes medvirkning i uregelmessigheter i det Demokratiske partiets primærvalgrunde, kan for eksempel bli avdekket. En del av hennes forklaringer og utsagn avlagt under ed, kunne tenkes lekke ut i det offentlige rom som de løgner og usannheter de er. Kildene til og bruken av Clinton-stiftelsens fonds og hennes langvarige assosiasjon med Illuminati kunne bli avdekket. Hver enkelt av disse scenariene ville offisielt diskvalifisere henne som nominert presidentkandidat og helseproblemene hennes kunne diskvalifisere henne fysisk. Dersom en av disse scenariene skulle vise seg å oppnå seg uslåelig dominans, ville Sanders rykke opp og ta Clintons plass på stemmesedlene og vinne valget. Eller, hun kunne fortsette å være med i valgkampen, men borgere som er lite tilfreds med henne eller Trump, kunne slå seg sammen med de som støtter Sanders ved å benytte seg av skriftlige, innsendte stemmer. Og siden den energetiske situasjonen ennå ikke er avklart, kan det dukke opp andre muligheter som kan plassere ham i Det Hvite Hus.

Hver enkelt av disse avvikene fra landets tradisjonelle prosedyrer på dette stadiet av valgkampen ville være svært uvanlig, det er sikkert og visst. Imidlertid er det ikke mange som ville si om de politiske valgkampanjene i 2016 «at alt er som normalt», så at Sanders skulle kunne komme tilbake på arenaen som aktuell kandidat sammen med den personen han ønsker som visepresident, ville kanskje ikke være så overraskende likevel.

Med tiden vil befolkningen forstå at dette simpelthen var energier som spilte seg ut – vibrasjonene støttet Mr. Sanders både som person og som folkets kandidat. Dette vil også etter hvert bli forstått i en mye større sammenheng, nemlig at det er uløselig knyttet til den monumentale forandring som er i gang, hvor korrupsjon og undertrykkelse må vike for frihet og oppløftelse for hele vår sivilisasjon.

Motstand er også et element i denne forvandlingen fordi frykt for forandringer ligger latent i menneskenes bevissthet i tredje dimensjon. Mørke sjeler frykter for at de skal miste grepet sitt over de mange som er redde for de tilstandene de mørke har skapt eller hatt kontroll over.  Det er denne fryktenergien til de mange som gjør at de mørke kan holde det gående. Men alle deres forsøk på å opprettholde status quo vil være til ingen nytte. Alle intensjoner og tilstander på lave vibrasjonsnivåer vil fortsette å disintegrere etter hvert som vibrasjonene på planeten fortsetter å øke.

Dere er vant til å lese ord som «kjærlighet», «fred» og «Enhet» i budskaper fra kilder som er av lyset. Har dere lagt merke til hvor ofte disse ordene bli brukt av ledere for borgerbevegelser, sivile foreninger og religiøse ledere, og også av personer som blir intervjuet i nyhetssendinger og ikke minst av slagordsyngende masser som bærer plakater med disse orden i fet skrift. Akkurat som alt annet i eksistensen, så er ord energi, og enten de er talt eller skrevet, så utstråler de energi som tiltrekker mer energi av samme type. Dette er den universelle loven om tiltrekning. I alle verdens språk er det ordene kjærlighet, fred og Enhet som har de høyeste vibrasjonene. Nå som disse ordene benyttes så hyppig rundt om i verden, så bidrar deres mektige vibrasjoner til å vekke folk opp.  

«Jeg ser på meg selv som en sannhetssøker. Jeg vet ikke om dette er det samme som en ‘lys-arbeider’, men det synes som om dette skulle være noe mer enn bare å ville vite hva som er sant og hva som ikke er det. Spørsmålet mitt er, hva er en lys-arbeider og hvordan kan man vite om man er det?» Når du betrakter deg selv som en sannhetssøker og spør om hva en lys-arbeider er, så viser dette at du er på samme vei som dem, bare at du ikke er kommet så langt på veien som dem.

Å lære seg å skjelne hvilken informasjon som er sann og hvilken som ikke er det, er et viktig element av det å bli opplyst, av å lære seg selv å kjenne. Mye viktigere enn å gjøre seg avhengig av ytre kilder for å finne svar er det imidlertid å spørre innover, der hvor all sannhet er kjent. Disse svarene, som er budskap fra sjelsnivå til mentalt nivå, kommer i form av intuisjon, instinkt samvittighet, inspirasjon eller aspirasjon. Når du tar på alvor de svarene du får, kanskje som en sterk følelse eller som bilder eller ord for ditt indre øye, eller en stemme inni hodet ditt, da flyter livet ditt lett og uanstrengt. Dette signaliserer at beslutningene og handlingene dine stemmer overens med valg du gjorde i sjelekontrakten din før du inkarnerte.

Vi kom visst litt på viddene i forhold til det du egentlig spurte om, så la oss vende tilbake til spørsmålet ditt.  En enkel beskrivelse av en lysarbeider er en person som lever et fromt liv. Gud selv har sagt det mye enklere: Vær vennlig. Millioner av mennesker rundt om i verden, som slett ikke har hørt ordet lysarbeider, tar seg likevel tid til å hjelpe dem som er i nød og bruker sine evner, penger og ressurser på dette. Selv om vi bruker begrepet lysarbeider, så er det alle disse menneskene gjør, i likhet med alle som ser på seg selv som lysarbeidere, rett og slett å tjene lyset ved å leve i lyset.

Lys, som er akkurat den samme energien som kjærlighet, bare uttrykt på en annen måte, utstråles av vennlige handlinger og attributter som ærlighet, omtanke, takknemlighet, tilgivelse og generøsitet; ved å være ikke-dømmende og åpen for å se ting fra andres perspektiv samtidig som man er trofast mot sine egne prinsipper og verdier. Utstrålt lys løfter andre opp. Den effekten et genuint smil, en trøstende klem eller et oppmuntrede ord har på andre er langt større enn det er mulig å måle, og energien brer seg videre langt ut i omgivelsene. Når man har lys inni seg gir dette en følelse av fredfullhet, optimisme og selvtillit, ikke av selvgodhet, men ydmykhet. Når lysarbeidere møter på utfordringer, så vet de at deres indre styrke og besluttsomhet vil gjøre at de overvinner hindringen når de fortsetter å hjelpe samfunnet å bevege seg stadig nærmere Jordens Gyldne Tidsalder i all sin stråleglans, hvor alle mennesker vil vite at enhver livsform på planeten er uløselig knyttet til alle andre.

Vi vil foreslå for alle nykommere til åndelig informasjon at de leser den veiledningen som vi gav en herre som identifiserte seg selv som «en oppvåknende sjel». Mor, vil du være snill å sette inn datoen for det nevnte budskapet. [19. mai, 2016]* Tusen takk.

 «Mange av de som kanaliserer budskap har ofte sagt at når vi forlater dette livet, så reiser vi til et mye bedre sted. At veiledere fra åndeverdenen venter på oss for å hjelpe oss og veilede oss. Kan du forklare dette for meg?» At Nirvana er et mye bedre sted på en myriade av måter, for mennesker som har levd i overensstemmelse med sjelekontrakten sin, det skal være visst, men de har ikke behov for veiledere fra åndeverdenen når de kommer dit. Veiledere, deres skytsengel og andre fra engleriket, sjeler dere er knyttet til gjennom kjærlighetsbånd, og medlemmer av andre sivilisasjoner er Guds utsendinger som på usynlig vis hjelper dere i deres liv på Jorden. Når dere kommer til Nirvana venter personer dere kjenner og er glad i på dere der.

Hver eneste sjel har sin unike frekvens og i øyeblikket før kroppen dør, så sender den ut et signal som blir mottatt av alle dem som denne sjelen har kjærlighetsbånd til. De som ønsker dere velkommen kan være familie og venner fra hvilket som helst av deres mange liv, ikke bare dem fra deres umiddelbare fortid som reiste før dere til åndeverdenen. Og de kan være der og møte dere selv om de har inkarnert på en annen planet eller i en annen sivilisasjon. Fordi dere vil «gå over» fra et liv på Jorden, vil dere gjenforenes med dem dere er glad i og deres kjære kjæledyr i Nirvana. Imidlertid kan slike gjenforeninger finne sted hvor som helst i dette universet hvor energien tilsvarer sjelens vibrasjoner.

 «Jeg leste nettopp det budskapet hvor Matthew sier at sjelen blir satt fri fra personen når den ankommer Nirvana. Hva betyr egentlig det? Hvor reiser sjelen hen?»  Sjelen blir frigjort fra – eller vil ikke lenger bli påvirket av – eventuelle traumatiske skader på personens eterlegeme eller psyke. Eterlegemet og den fysiske kroppen er så nært knyttet til hverandre at enhver sykdom eller skade kroppen blir utsatt for også påvirker eterlegemet. Det er også slik at emosjonelle traumer man har opplevd i løpet av livet blir værende i psyken og av den grunn ankommer folk til Nirvana med disse tilstandene. Under healingprosessen, som er nøye tilrettelagt for å møte hver enkelt persons behov, kan sjelen reise akkurat hvor den vil, samtidig som den er hos personen – for den ER personen!

Sjeler, som er Skaperens rene kjærlighet/lys essens, er energi som vibrerer på et høyere vibrasjonsnivå enn eterlegemet og mye høyere enn densiteten til den fysiske kroppen, så sjeler blir alltid «satt fri» og kan være akkurat hvor de måtte ønske simpelthen ved tanken på å være der. Det er av denne årsak det er mulig for sjelen, mens den fysiske kroppen sover, å besøke de den har kjærlighetsbånd til, utføre lysarbeid i verdener der slik assistanse behøves eller høyne sine åndelige og bevissthetsmessige evner gjennom studier i avanserte sivilisasjoner.

Elskede brødre og søstre, som aspekter av Skaperen, den allvitende, omnipotente og evige JEG ER Enheten som omfatter Alt, så har dere alltid hatt ubegrenset potensial til å manifestere hva dere enn måtte ønske. Disse evnene ligger latent i sjelens design og etter hvert som dere fortsetter å utvikle dere, vil dere bli i stand til å utføre det dere nå ville betrakte som mirakler. 
                      ___________________________
KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward


Oversetter: Leif

sábado, 30 de julho de 2016

Norsk -- Matthew Ward July 29, 2016

Matthew Ward July 29, 2016

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Bekymringene deres om en rekke saker deles av mange rundt om i verden, i særdeleshet hyppigheten av terrorhandlinger og masseskytinger. Så uendelig trist som det er å se våre brødre og søstre på Jorden drepe hverandre, så forutså vi økningen i denne slags hendelser. De er en naturlig følge av at lineær tid smuldrer opp og av energinivåer som har intensivert personlige karaktertrekk, inkludert mental ustabilitet og tilhørende atferd - disse to mektige kreftene som virker i tandem, akselererer aktiviteten i energistrimler som har vedheftet voldelige energier.
Vi skynder oss å tilføye at disse energiene påvirker absolutt alt på planeten og situasjoner som blir drevet frem av energier med positive vedheng, er på full fart mot sunne, fornuftsbaserte løsninger. Et eksempel er Haag-domstolens avgjørelse med hensyn til Sørkinahavet. Det er ikke uventet at Kina brummer, men det finnes ingen ting i Jordens energifelt av potensial som indikerer at Kina vil protestere med kraftige midler som kunne føre til åpen konflikt.
Av spesiell interesse i USA er presidentkandidatene til denne nasjonens to politiske partier. På grunn av USAs internasjonale innflytelse er også mange andre land opptatt av dette. Vi har slått fast i tidligere budskap at de fremherskende vibrasjonene ikke støtter kandidater som mangler moralsk og åndelig integritet, men det er velgerne som vil avgjøre hvem som vinner. Begge partienes kandidater har trofaste tilhengere; imidlertid har energi-momentumet i velgermassens utbredte misnøye med begge to blitt altfor sterkt til at noen av dem vil bli valgt.
De i Nirvana som overvåker Jorden forteller oss at de energiene som nå er virvlet opp vil kunne manifestere en hel rekke omstendigheter som vil plassere Bernie Sanders i Det Hvite Hus. Sjelene som er stasjonert her er upolitiske, så det er ikke på partipolitisk basis at vi vil ønske ham velkommen i presidentembetet, men snarere at hans visdom, personlige kvaliteter og lederegenskaper vil gjøre det mulig for landet hans og resten av verden å fortsette utviklingen i retning av Gaias visjon for alt liv på hennes planetkropp.
«Så forlater altså England EU. Hva nå?»  Illuminatienes dominobrikker vil fortsette å falle. Det er ikke det at samarbeidet mellom ulike land for å tilby sine borgere forbedrete omstendigheter for handel, flere arbeidsplasser og utdannelsesmuligheter ikke er en glimrende idé – for det er det så absolutt! Men det har aldri vært målet for EU at det skulle bli til beste for folket, for målet var å sette dem helt og holdet under tommelen på Illuminati. Da vibrasjonene nådde en frekvens hvor en organisasjon bygget på et fundament av onde intensjoner ikke kunne holde seg oppreist stort lenger, så var det bare et spørsmål om når den første dominobrikken i EU ville falle.  
La oss sette dette inn i en større sammenheng. Illuminatiene, som også er kjent som kabalen, den globale eliten, skyggeregjeringen, En Verdens-Orden, En Verdens-Regjering - begynte som en gruppe enkeltmennesker som følte at de var de mest intelligente og belærte mennesker i verden og at de av den grunn hadde rett til å herske over alle andre. Over tid ble andre med samme overlegne holdning dratt inn i folden i dette hemmelige samfunnet og da vokste egoene, voldsomme uenigheter blusset opp og resultatet ble to nye fraksjoner med samme mål: verdensherredømme.
Så spoler vi raskt frem til omtrent seksti år siden, da Rockefeller-fraksjonen, som opererer ut fra New York og Washington DC, strakte sine tentakler stadig lenger vestover og inn i Latin-Amerika. Rotschild-fraksjonen, med hovedbaser i London og Vatikanet, så at deres territorielle innflytelse ble mager i forhold, polerte derfor opp Europarådet sitt ved å etablere den Europeiske Unionen, den Europeiske Sentralbanken og innførte euroen som felles myntenhet. Unionen fikk Europarådets flagg og deler samme kjenningsmelodi – Beethovens symfoni nr. 9, «Ode to Joy», hvilken falsk fasade! Da de hadde de første få landene i sin hule hånd, for å si det slik, rettet Rotschildene og lakeiene deres blikket utover for å fortsette utvidelsen av sin maktsfære; de gikk inn i den nye staten Israel, deretter over alt i Midtøsten og mere nylig inn i Nord-Afrika og enkelte land som tidligere var medlem av Sovjet-Unionen. 
Hele veien har begge fraksjonene brukt strategiene fra den opprinnelige planen for å nå sine mål. De infiltrerte regjeringer, de militære styrker, etterretningsorganisasjoner, multinasjonale korporasjoner, den juridiske sektoren og domstolene, de religiøse hierarkiene, underholdningsindustrien, medisin- og helsesektoren og utdannelsessektoren. De ervervet seg enorme formuer ved å manipulere børsmarkedene, bank- og utlånsinstitusjoner, gjennom ågerrenter og urettmessig beskatning. De fikk satt i gang borgerkriger, kriger mellom naboland, Første og Andre Verdenskrig, snikmyrdet eller fengslet opposisjonen; opprettet terroristgrupper; undertrykket og misbrukte teknologier; skaffet seg full kontroll over massemediene og den illegale narkotikahandelen; og sikret seg rettighetene til naturressursene overalt hvor de kom.
Den opprinnelige planen inneholdt også det de ikke har klart å gjennomføre – å redusere jordens befolkning med flertalls milliarder ved hjelp av kjernefysiske våpen, giftig forurensning og pandemier forårsaket av laboratorieskapte virus. Alle deres forsøk på å gjennomføre disse diabolske planene har blitt forpurret av medlemmer av familien deres fra universet som befinner seg på himmelen over dere eller lever blant dere. Men like fullt fortsatte begge fraksjonene å bygge videre på sine rekker av dominobrikker og begge følte at de begynte å få det endelige grepet på verden. 
Det de ikke hadde tatt med i beregningen er lyset. Etter å ha blitt holdt som fanger i tusener av år av mørket som omhyllet planeten, begynte jordens folk å respondere på lyset som ble innstrålt til Jorden av åndelig høyt utviklete sivilisasjoner. Jo mer opplyste de ble, jo mere fast bestemt ble de på å kaste av seg undertrykkelsen og forfølgelsens åk og stemmene som krevde frihet vokste i antall og lydstyrke. Og på samme tid gjorde det stadig intensere lyset Illuminatis globale nettverk av korrupsjon og hensynsløshet stadig mere synlig, og så begynte dominobrikkene deres å falle. 
BREXIT er den mest nylige. Få av dem som stemte for å gå ut av EU kjenner til Illuminati eller den egentlige hensikten med Unionen; det de visste var at de godene de hadde blitt overtalt til å tro de skulle oppnå gjennom EU, ikke hadde materialisert. Få av dem som stemte for å forbli i EU kjenner til Illuminati eller hva Unionen egentlig dreier seg om, men de føler at de har det bra og følte seg mistenksomme og utrygge på hva som ville skje dersom England gikk sin egen vei. Få vet at resultatet av BREXIT var mer enn en stemmeopptelling – det var påvirket av vibrasjoner som understøtter aktiviteter som leder frem mot verdensfred, hederlige regjeringer, rettferdighet og en rettferdig fordeling av Jordens goder for alle mennesker i verden.
Det vil bli noen frynsete nerver og humper i veien etter hvert som EU rakner; flere sannheter vil komme frem; økonomien vil fluktuere ettersom Illuminatiene – noen helt i toppsjiktet av begge fraksjonene – har slått seg sammen i et helt nytteløst forsøk på å beholde alle de rikdommene de på ulovlig vis har skaffet seg; og voldeligheter løper ut sine energimessige baner. Alt det som skjer i dette øyeblikk og videre fremover beveger samfunnet stadig nærmere den verden vi tidligere har beskrevet. Kjære familie, vi vet hvor ivrige dere er for at dette skal bli til virkelighet, og deres trofasthet som lysarbeidere er til enorm hjelp med å bringe det nærmere i lineær tid, det som allerede er et fait accompli i kontinuumet.  
«Jeg blir så fortvilt over land som ikke vil ta imot immigranter fra voldsherjete områder og fordommene som stadig øker mot dem i land som har tatt imot flyktninger. Hvordan skal vi noen sinne kunne leve sammen i harmoni når fordommene øker slik de gjør?» La oss først si at frykt, en energiform som er dyrket frem til unormale proporsjoner og er det viktigste verktøy og drivstoffet til mørke sinn og hjerter, er roten til fordommer i alle sine nedbrytende former og kilden til alle handlinger som har sitt utspring i illusjonen om av vi er separate fra hverandre.
Gjennom de årtusener hvor Jorden satt fast i dyp tredje dimensjons tetthet, var fordommer den motiverende faktor bak voldshandlinger og urett som tillot talløse sjeler å fullføre sine selvvalgte karmiske leksjoner. Nå som samfunnet er i ferd med å løfte seg ut av de lave energiene med sin evige karmiske karusell, er det som oppfattes som fordommer i virkeligheten i ferd med å løfte dette aller mest primitive aspektet ved menneskeheten frem i det globale flomlyset slik at dets destruktive, splittende effekt blir klart synlig for alle. Etter hvert som vibrasjonene fortsetter å øke, vil healing, harmoni og fred komme etter hvert som gjensidig respekt forener Jordens folk i forståelsen at Alle Er Ett. 
«Å organisere hjelp til millioner på millioner av flyktninger synes å være en helt uoverstigelig oppgave. Hva vil skje med alle disse fortvilte menneskene?» Nøden og lidelsen til millioner som lever i improviserte flyktningeleirer vil reduseres betydelig etter hvert som hjelpeorganisasjonene øker i styrke og antall og donasjoner i form av penger, mat, vann, medisinsk utstyr og annet livsviktig utstyr øker. Lyset som utstråles av alle de som hjelper flyktningene, sammen med lyset fra medfølelse hos mennesker over hele verden og de massive lysmengdene som innstråles til planeten, hjelper enormt med å opprettholde flyktningenes utholdenhet og håp.
Når tyranniske regimer etter hvert faller og krigingen opphører vil mennesker som har måttet flykte begynne å reise tilbake til områdene de flyktet fra. Økonomisk hjelp og hjelp til gjenoppbygging vil bli gitt til lokalsamfunnet der det er praktisk mulig; der hvor landsbyer og byer er altfor ødelagt til å bygge dem opp igjen, vil tilsvarende hjelp bli gitt til tidligere innbyggere slik at de kan starte på nytt et annet sted. Immigranter i land som har gitt dem opphold, vil assimileres inn i vertslandets befolkning, hvilket vil være til fordel for alle, eller vende tilbake til sine hjemland. 
Vi ber dere huske på at majoriteten av flyktningene valgt disse livsforandrende omstendighetene inn i sin sjelekontrakt for å avvikle tredje dimensjons karma og utvikle seg videre; også i overensstemmelse med sjelekontraktene, så er det ikke alle som vil overleve disse dramatiske prøvelsene. Mennesker som opplever prøvelser som er langt verre enn det var nedfelt i kontrakten, eller dør tidligere enn planlagt i kontrakten, vil motta ekstraordinære muligheter til videre sjelelig utvikling, og utvikling er målet for hver eneste sjel i hvert eneste liv.    
Noen lesere har spurt om tapet av liv og de kolossale ødeleggelsene på grunn av skogbranner, flommer og jordskjelv skaper negativitet eller om det er en del av Jordens renselsesprosess.  Begge deler er tilfellet. Selv om alle slike hendelser i realiteten skaper negative energier, så er renselseseffekten for Jorden uendelig mye større. Det betyr at mye større mengder negativitet, som er skapt av andre kilder, blir nøytralisert ved slike naturkatastrofer enn det som blir generert av slike hendelser.
«Er det slik at livskontraktene til helsearbeidere og varslere inkluderer å bli myrdet på grunn av sin innsats for det gode?»  Noen kontrakter gjør det. Helsearbeidere som har blitt myrdet for å hindre dem i sitt healingarbeid med naturlige terapier, valgte denne skjebnen for å kaste lys over hvordan helsemyndighetene konspirerer med vaksineprodusenter, den farmasøytiske industrien og forsikringsselskapene; de hvis innsats førte til at de mistet sin profesjonelle status og kanskje til og med ble satt i fengsel, eller flyktet til andre land, hadde i sin livskontrakt gått med på å ha disse opprivende hendelsene i sitt liv. Tilsvarende er det med de mange varslerne som har eksponert mange andre situasjoner som også har nedbrytende effekt på folks liv. Men samtidig er det slik at antallet mennesker som blir utsatt for eller blir truet med en eller annen av de avskyelige metodene som Illuminati benytter for å kvitte seg med alle og enhver som setter dere økonomiske interesser i fare, har avtatt vesentlig etter hvert som folk våkner opp og blir mer bevisste.
Forklaringen vår om hvorfor det aldri mer vil skje noen kjernefysiske sprengninger i verdensrommet avfødte mange spørsmål om de menneskene som ble ødelagt i slike hendelser. Først må vi si at dette ikke dreier seg om kropper, men om sjeler. De som har blitt ødelagt levde som frie sjeler og hadde ikke iført seg noen kropp, sjeler fra sivilisasjoner som er så høyt utviklet at de ikke har noen densitet, eller sjeler på astrale reiser. Når en sjel blir sprengt i filler i en kjernefysisk eksplosjon, så splittes den ikke i separate personasjer, men snarere i fragmenter som inneholder små biter av erindringer fra alle sjelens liv og det den eventuelt erindret om sin Begynnelse i Skaperen. Traumatisert av denne plutselige separasjonen fra helheten, driver de fleste fragmentene målløst gjennom verdensrommet, bortkomne og forvirret, men noen finner veien inn i en kropp – dette har ingen ting å gjøre med det man kaller «å være besatt», det er en kjærlighetshandling fra den sjelen som allerede bor i denne kroppen.
Spesialtrente team gjennomsøker verdensrommet for å finne fragmentene, som utstråler vibrasjoner på en unik bølgelengde, og når de finner et fragment, blir det transportert til et sted hvor det kan få healing og kjærlig pleie. Når alle fragmentene er funnet – i lineær tid kan dette ta tusenvis av år -  så begynner en intrikat prosess for å bygge sammen sjelen til sin opprinnelige helhet med hvert eneste aspekt av hver eneste liv i riktig rekkefølge. Den utrettelige innsatsen for å lokalisere fragmentene og den uhyre kompliserte gjenoppbyggingen viser hvor uendelig og evig viktighet hver eneste sjel har for Skaperen, og i dette universet, for Gud.  
«Kan man se sjelen på et Kirlian-fotografi?» Nei, det kan man ikke.  Det som ses er auraen, lys som utstråles fra kroppens elektromagnetiske felt og som gjenspeiler personens åndelige nivå, hvordan deres følelsesmessige tilstand er, deres grunnleggende holdninger og kroppens fysiske tilstand i det øyeblikket fotografiet blir tatt.
Auraen forandrer seg i takt med forandringer i personen. En person med god helse som lever et fromt liv, har en lysende aura som strekker seg langt utenfor kroppen og kan ha mange farger; jo mer åndelig utviklet personen er, jo lysere og mer omfangsrik er auraen. Dersom en person med disse kvalitetene blir alvorlig syk eller skadet, så krymper auraen og lyset svekkes. Dens tidligere stråleglans kommer tilbake når helbredelse har skjedd. En sunn person som har et lukket sinn, har en tynn glansløs aura; dersom denne personen åpner seg for åndelig og bevissthetsmessig opplysning, vil auraen bli tilsvarende større og lysere. Personer hvis grådige, sinte, krevende eller svikefulle natur skaper prøvelser for andre som ikke er medspillere i sjeleplanen deres, har et smalt, grumsete grensesnitt omkring kroppen sin; og en person som konsekvent ignorerer samvittigheten sin og med vilje skaper lidelse for andre, har ikke engang lys nok til et synlig omriss.  
Det er den kollektive auraen fra Jordens menneskehet, dyrene og plantene vi ser når vi betrakter planeten som helhet. Kjære der, hvis dere kunne se det vi ser, ville dere være fulle av fryd og i ærefrykt over det panorama av kjærlighet og opplysthet som glitrer rundt kloden. Fortsatt å la lyset dere skinne med sin strålende glans! 
Underveis på deres reise på Jorden har dere til enhver tid vært ledsaget og støttet av den uovertrufne kjærlighetskraften fra lysvesener i hele universet.  
                ______________________________
KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward

Oversetter: Leif

Tidligere oversettelser kan du blant annet finne på http://galacticchannelings.com/norske/index.html

segunda-feira, 20 de junho de 2016

Norsk -- Matthew Ward – 19. juni, 2016

Matthew Ward – 19. juni, 2016

Forandringer i klimaet; pol-reversering; planetens bane; Presidentvalget i USA; oppvåkning; veiledning; meningen med livet; illusjon; virkelighet; selvmordsbombere; tro på menneskehetens fremtid

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjelene som er stasjonert her, dette er Matthew. Jordens energifelt av potensial formelig syder av aktivitet som gjenspeiler kontinuerlig økende vibrasjoner, og dersom vi ble spurt om å beskrive med ett ord det vi observerer, så ville det være kjempeoppmuntrende. Uroligheter vil fortsette ennå en stund til mens Illuminati gjøre et siste desperate forsøk på å beholde sitt stadig minskende fotfeste ved makten, men Lyset som stadig blir mer intenst vil besegle deres skjebne og Lyset baner veien for forandringer som kan ønskes velkommen med et kor av hallelujaer.
Dersom vi kunne svare på alle spørsmålene deres om valgresultatene for regionale og nasjonale politiske posisjoner, om folkeavstemninger og forslag som er fremmet, så skulle vi gjort det med glede, men vi kan ikke vite det før valgene er gjort. Det vi med sikkerhet kan si er at de høye vibrasjonene gir støtte til at de endelige resultatene vil bli av lyset og således vil ethvert forsøk på å manipulere valgresultatet ikke kunne bli stående lenge og ethvert forsøk på å styre resultatene bort fra sluttresultater som gavner hele folket, kan ikke overleve lenge. Når det gjelder den revalueringen av alle lands valutaer og den globale "nullstillingen", så svinger prognosene snart hit, snart dit, men akkurat i dette øyeblikket, kan det vel trygt sies at hele det økonomiske systemet er på kokepunktet.
Bekymringer om at mange land utvikler, moderniserer og utvider sine atomvåpenarsenaler har ført til at mange har stilt spørsmål ved våre forsikringer om at det ikke vil bli noen kjernefysisk krig – om ikke med overlegg, så kanhende ved overilte handlinger eller et uhell på et eller annet vis? De forsikringene vi har formidlet til dere, som dekker hele spennvidden av muligheter som kunne tenkes, kommer fra Skaperen.  Sjeler har blitt helt ødelagt av kjernefysiske eksplosjoner i verdensrommet og gjennom å gi dekret om at dette aldri noen gang skal få skje igjen, gjorde Skaperen det eneste unntaket fra Sin store gave: den frie vilje dere er gitt. Enhver, uansett hvem det måtte være, som forsøker en slik eksplosjon vil bli forhindret fra å lykkes. I dette universet har Gud gitt autorisasjon til alle åndelig og teknologisk høyt utviklete sivilisasjoner til å sørge for at atomstridshoder på avfyrte raketter ikke vil fungere, og når det gjelder Jorden alene, så har dette vært gjort omtrent et dusin ganger.
Noen lesere har spurt om hvorfor Gud tillater forferdelige og motbydelige situasjoner å fortsette og andre ønsker at vi eller våre kolleger skal sørge for at det blir slutt på alle slike situasjoner. Ut over det ovenfor nevnte unntaket, så er det ikke tillatt, hverken for Gud eller noen annen sjel i noen fysisk verden eller åndeverden, å gripe inn i noen som helst sjels bruk av sin frie vilje. Og Kjære Sjeler, dette er med god grunn. Om innblanding i dette skulle skje, så ville talløse sjeler bli fratatt den karmiske erfaring de valgte i sin livsplan for at de skulle komme videre i sin evolusjon, og det å utvikle seg videre er målet for hver eneste sjel i hvert eneste liv. Det Gud og alle Hans emissærer har tillatelse til å gjøre er å sende kjærlighet/lys, den mektigste kraften i kosmos, for å åpne hjerter og sinn, gi trøst til dem som er i sorg, gi mot til dem som er i ferd med å gi opp, håp til dem som strever og fremdriftskraft til de som nylig har våknet opp. Åndelig høyt utviklete vesener over alt i dette universet stråler lys inn til Jorden kontinuerlig og Guds uendelige kjærlighet for hver eneste sjel er evig og uten ende.
Vi har også blitt bedt om å fordømme spesifikke prosedyrer, politikker, holdninger eller kulturelle tradisjoner som mange anser som kontraproduktive til samfunnsutviklingen. Det er ikke en del av vårt ansvarsområde å fordømme noe som helst i deres verden, ei heller ville vi ha noe ønske om det. Jorden er et skolehus, og et aldeles utmerket et sågar! Det tilbyr alle de læringselementene en sivilisasjon i tredje dimensjon trenger for å vokse åndelig og bevissthetsmessig, og en del av denne veksten handler om å lære hva som er nedbrytende og ødeleggende for deres livskvalitet, og selvfølgelig vertsplanetens helse og vellevnet også, og å lære å ta ansvar for å sette en stopper for alt dette.
I denne sammenhengen er verdien av lysarbeidernes bidrag helt åpenbar. Dere "kaster lys over" alt det som påvirker livet på Jorden på ødeleggende vis og deres ustoppelige innsats for å skape forandring motiverer også andre til å "se lyset" og legge sine skuldre til sammen med dere. Ikke alle mennesker vil gjøre så. De som er fast bestemt på å forbli i tredje dimensjons begrensninger vil latterliggjøre og håne dere og noen vil sågar aktivt motarbeide dere; men lyset som skapes av deres pågangsmot og utholdenhet vil fortsette å spre seg i verden helt til alle mennesker lever sammen i fred, i samarbeid, i velstand og fremgang og i harmoni med Naturen.
Lesere fra USA har bedt oss om å snakke om rekken av skytemassakrer i landet deres. Noen av disse hendelsene har vært i samsvar med sjeleplaner vedtatt før fødselen, med den hensikt å gi ledere og folket det nødvendige mot til å gjennomføre de nødvendige tiltak for å få en slutt på slike massakrer. Når slike sjeleplansavtaler ikke er involvert, vil mennesker som brått endte sine liv få godkjent sine livskontrakter som fullført når de kommer til Nirvana og gjøre et stort steg fremover i sjelelig utvikling; sørgende familier og venner har blitt gitt trøst og fornyet styrke av det intensiverte lyset, slik at ånden styrkes og gjøre raskere sjelelig utvikling mulig. Avhengig av den sjelelige tilstanden til dem som skjøt og selv ble drept, vil de enten motta spesialtilpasset healing i Nirvana og åndelig assistanse når de må gjennomgå og evaluere sitt eget liv, etterfulgt av læringstiltak som vil sikre at de virkelig lærer; eller så har de gått inn i Nirvanas laveste nivå og måttet gjennomgå en uhyre smertefull livsrevy og vil gjennomgå svært vanskelige livsforhold i ett eller flere senere liv. De samme prosedyrene venter de som gjennomførte slike massakrer og ble arrestert.
Det oppløftende aspektet ved slike skytetragedier er at kjærlighet, og ikke hat eller bitterhet, har skapt større samhold mellom mennesker som har vært personlig berørt og på samme måte deres lokalmiljø og nasjon. Selvfølgelig finnes det også et nasjonalt sinne og dette har ført til at alle forsøk på å gjøre det mindre enkelt å skaffe seg våpen og ammunisjon av militært kaliber ikke har lykkes. Det perspektivet at disse hendelsene er angrep "under falsk flagg", iscenesatt for at myndighetene skal kunne ta fra folk sine våpen og gjøre dem forsvarsløse mot en tyrannisk maktovertakelse, stammer fra frykt som har sin rot i tredje dimensjons mentalitet. Å ta over dette landet med makt var bare én del av Illuminatis diabolske plan for hele verden, en plan som aldri ville ha kommet til å bære frukter fordi Jordens og menneskehetens skjebne er å leve i lyset av glede, fred og frihet. Lysets kraft, som ingen ting kan måle seg med, har revet Illuminatis globale nettverk i filler, samtidig som den understøtter planetens og menneskenes oppstigning inn i Jordens Gyldne Tidsalders fullkommenhet.
Til dem som vil at vi skal identifisere og navngi dem som står bak eller har gjennomført slike hendelser med utilslørt ondskap, vil vi si, tenk deg nøye om og husk på at hvert eneste mennesket er en del av Gud, hvert eneste menneske er uløselig knyttet til alle andre på sjelsnivå, og Gud elsker hver eneste en uten forbehold. Når de som har gjort slike ufattelig onde ting mot menneskeheten blir offentlig kjent, ber vi dere å se på dem "med Guds øyne". Dette betyr ikke å stille seg bak eller akseptere det de har gjort eller å ønske at de skal slippe å stå til rette i henhold til deres standarder; det betyr at dere vil oppløfte dere selv og deres verden ved å sende lys til disse menneskene heller enn å ønske at de blir straffet.  De upartiske, ikke-dømmende – og uunngåelige – universets lover vil fastsette hva de må gjøre for å gjøre bot, i en åndeverden hvor energien tilsvarer energien i deres handlinger.
Samtidig som energistrimler som har voldelige energier knyttet til seg får gå sin gang til har spilt seg ut, vil de kontrollerte massemediene bruke mye spalteplass på hendelser av denne typen og fremkalle kommentarer som disse: "Terrorismen, fortvilte flyktninger, fastlåste holdninger, barna som lider så fryktelig gjør meg forferdelig trist. Jeg vet at andre føler det på samme måte. Dersom vi slutter å følge med på nyhetene tror jeg vi ville kunne føle oss mer optimistiske med hensyn til fremtiden og være mer effektive lysarbeidere. Kan Matthew være snill å fortelle hva han mener om dette?"
Vi kan sette oss inn i disse følelsene som deles av mange gode mennesker rundt om i verden, men likevel kan vi ikke anbefale at man er helt uorientert om hva som foregår. Dere husker det ikke, men da dere med stor iver meldte dere frivillig til å reise til Jorden, så visste dere hva dere ville stå overfor og at dere ville finne deres styrke i deres åndelige styrke og visdom slik at dere kunne fullføre oppdraget deres: å hjelpe verdens folk å våkne opp fra tredje densitets bevissthetsnivå og gjennom å gjøre dette også høyne deres eget utviklingsnivå. Deres effektivitet på begge disse områdene ville være begrenset dersom dere ikke vet hva som foregår. Og dere kan ikke "gjøre dere uvitende" igjen det dere allerede vet. Det er opplagt sannsynlig at tanker og følelser vil oppstå fra disse situasjonene som i sannhet er sørgelige, men uten at dere får rapporter om hva som skjer senere, så ville dere gå glipp av å høre om oppmuntrende utviklinger som kommer for dagen.
Det å forstå at de fleste mennesker i hjerteskjærende situasjoner går gjennom en karmisk læresituasjon slik de kan utvikle seg videre, vil gjøre at dere kan ha medfølelse med dem, respektere deres valg og godta at individer som skaper slike omstendigheter spiller nødvendige roller i den universelle evolusjonsprosessen. Noen mennesker har påtatt seg usedvanlig vanskelige opplevelser i sin livsplan for å redusere den karmiske belastningen for en sjel de har sterke kjærlighetsbånd til; andre må hanskes med større vanskeligheter enn de hadde valgt i kontrakten sin - i begge tilfellene gjør disse sjelene et kvantesprang fremover på sin åndelige vei.
Vi er fullt klar over at det ikke er enkelt å tenke på mennesker som lider i karmisk perspektiv, fordi det kan synes kaldt og apatisk, eller å avstå fra å fordømme dem som forårsaker slik sorg og ufattelige prøvelser. Vi har alle hatt liv midt oppi krigføring, urettferdighet og nød i en eller annen verden, og våre "tidligere" liv foregår samtidig som vårt "nåværende" liv. De høye vibrasjonene her hvor vi er stasjonert, skjermer oss fra å føle på nytt igjen all smerten fra disse andre livene, men fordi minnene våre er så klare, kan vi uten videre sette oss inn i hvordan dere føler om det som skjer på Jorden. Videre er det slik at vi som har kjærlighetsbånd til personer på Jorden som sliter, opplever et øyeblikket eksakt hva de føler.
hvert eneste øyeblikk føler Gud den kollektive smerte hos Jordens folk, hos dyrene, de Deviske riker og planteriket og alle andre livsformer over alt i dette universet. Dette er like vanskelig å fatte for dere som det er for oss. Vi skynder oss å tilføye at Gud også kjenner den kjærlighet, livsglede, takknemlighet og fred som Hans barn og andre deler av skaperverket kollektivt opplever, og det lyset dere utstråler og det lyset som kontinuerlig sendes ut fra alle høye steder letter hans smertefulle bør.
Elskede brødre og søstre, tvil ALDRI på deres effektivitet som lysarbeidere – deres verden er uendelig mye bedre enn den ellers ville vært, fordi dere er der! Få av dere befinner dere i offentlige stillinger med stor innflytelse. De fleste er ikke det, og det er akkurat slik det er nødvendig at det er.  Deres uvurderlige innflytelse er det lyset – KJÆRLIGHETEN - dere sender ut ved å leve på fromt vis. Ikke bare gjør det enormt godt for deres verden, men det som skjer på Jorden påvirker alt annet i dette universet og på den måten er spredningseffekten av lyset deres større enn dere kan fatte.
Det er naturlig å ønske å føle seg optimistisk med hensyn til fremtiden og hvis dere tenker over hvor langt dere er kommet allerede i dag, er det grunn god nok til å se fremover med glede og forventning. Det er en løfterik utvikling på gang på områder som ren energi, på helsefronten, transport, beskyttelse og omsorg for miljøet for eksempel, samt helhjertet innsats på vegne av dyrenes rettigheter i tillegg til at større rettferdighet og etterrettelighet på de juridiske områder er i fremvekst. Små, lokale bedrifter løfter levestandarden i samfunn over alt i verden, byer fornyer områder som har ligget i forfall, utdannelse og opptreningsprogrammer for nye fagområder blir gjort tilgjengelige og innovasjoner er på vei inn på andre viktige områder. For eksempel er kunsten i ferd med å bli gjort mer tilgjengelig for unge mennesker – alle kunstarter er sjelelige uttrykk og det de involverte instruktørene og unge menneskene gjør er viktig både nå og for alle kommende generasjoner.
Lysarbeidere har vært helt uunnværlige med hensyn til å hjelpe samfunnet til å komme så langt som det faktisk har på denne humpete utviklingsveien.  I sannhet må det gjøres mye mer verden over, men det vil bli gjort! Forandring starter på grasrotnivå og beveger seg oppover til det når toppen, hvor drøftelser bak lukkede dører er i gang for å løse konflikter og reformere politiske og finansielle systemer. Utviklingen er i ferd med å få opp dampen stadig mer på en del viktige områder mens på andre områder, hvor Illuminati fortsatt har en viss innflytelse, henger det mere etter eller går i sikksakk. Men Illuminatienes tid er i ferd med å løpe ut - det ustoppelige pågangsmotet til mennesker som ønsker fred og rettferd og at verdens goder skal deles av alle, vil til slutt vinne over dem.
"Jeg har venner hvis fornuftsmessige evner 'plutselig' synes å ha forvunnet som dugg for solen, om man kan si det slik, nesten som om de på en eller annen måte var blitt forhekset av Illuminati. Er det noe jeg kan gjøre for å hjelpe dem 'å våkne opp' og finne igjen sin evne til selvstendig tenkning?"Denne leseren sikter til venner som hadde blitt "politiske fanatikere", men svaret vårt gjelder for enhver person som dere vurderer å være trangsynte med hensyn til synspunkter som avviker fra deres egne, og dette bringer oss tilbake til fri vilje. Hver eneste sjel har rett til å velge om de vil omfavne eller avvise hva det enn måtte være det gjelder, og ingen har ansvar for – eller noen gudgitt rett til – å overtale et annet menneske til å "våkne opp" uansett hva saken angår. Enn videre så vil ikke argumenter eller prekener overbevise dem, men tvert om øke avstanden mellom partene, så vi ber dere innstendig om å handle og tale ut fra deres egen overbevisning og verdier samtidig som dere respekterer andres rett til å handle i samsvar med sine overbevisninger. Med tiden vil alle mennesker i samfunnet være på samme side i boka, for å si det slik.
"Kan kjærlighet/lys sendes til mennesker som levde for 500 år siden? Jeg mener kan man i 2016 hjelpe disse menneskene på den måten?" Dette er i sannhet en kjærlighetsfull tanke, men den energien ville være bedre anvendt for å hjelpe mennesker som lever på Jorden nå. Selv om deres oppfatning av kalenderår er NÅ i det tidløse kontinuumet, så befinner ikke mennesker som levde på 1500 tallet seg lenger på det utviklingsstadium de da var. De har hatt flere liv som andre personasjer, med livskontrakter ulike den de den gang hadde, med ulike opplevelser og erfaringer, og de har sådd og høstet karma i samsvar med dette. Men dersom kjærlighet/lys ble sendt til dem eller hvem som helst andre som hadde liv på Jorden for lenge siden, så ville det ikke være bortkastet – den energien sendes ut og når frem til den allmektige kilden som for evig er ubegrenset tilgjengelig for alle sjeler.
Lysende vesener fra hele dette universet heier dere uopphørlig frem mot målet og er alltid ved deres side i uforbeholden kjærlighet.
_________________________
KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward
Kilde: 
www.matthewbooks.com
Email: suzy@matthewbooks.com
Neste måneds budskap vil bli distribuert og lagt ut på www.matthewbooks.com  så snart som mulig etter 26. juli.
Oversetter: Leif


Ønsker du å vite litt mer om Matthew Ward og hans mor Suzanne Ward, kan du gå inn på denne siden:  http://galacticchannelings.com/english/channelers.html Tekstener på engelsk