terça-feira, 7 de fevereiro de 2017

Norsk -- Matthew Ward 6.februar, 2017


Matthew Ward 6. februar, 2017

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Alle urolighetene og motstridende oppfatninger med hensyn til den nye amerikanske presidentens politiske utspill, viser en nasjon som er splittet på midten, med skarpe skillelinjer, og en verden som er på vakt. Og akkurat som verdensfred starter med én person som har fred i sinnet og hjertet, og så en til, og enda en til, så er det også slik med en felles ånd i et globalt samfunn. Men dette dreier seg aldri snakk om å være enige i ideologier eller å godta handlinger som bryter med deres prinsipper og verdier. Tvert om! Introspeksjon kaster lys over aspekter ved en selv som trenger å styrkes for bevissthetsmessig og åndelig vekst, og dette inkluderer å omfavne likheter som forener, i stedet for forskjeller som splitter. 

E-poster som er sendt til min mor siden valget gjenspeiler ulike bekymringer hos mange mennesker i USA og borgere andre steder med hensyn til hvordan den nye administrasjonens politikk vil innvirke på deres land. Selv om vi visste at den ekstraordinære «fastlåste situasjonen» mellom de høye og de lave vibrasjonene i denne situasjonen ikke kunne vare lenge, så fantes det ingen klarhet i energifeltet av potensial med hensyn til hvordan dette ville komme til å utspille seg for å tjene det høyeste beste for alle. Og så, tro det eller ei, så var det som om begge de to vibratoriske leirene sa «Skal vi danse?» 
Dagen etter innsettingsseremonien var Jorden «i full fyr» av strålende lys. I det som er kjent som Kvinnenes Marsj, kom menn, unge voksne og barn sammen med kvinnene i hundreder av amerikanske byer og en god del i mange andre land. Det var ikke bare det at det skjedde på så mange steder eller at de millioner marsjerende representerte et spektrum av samfunnsmessige ulikheter, som lyste opp planeten så aldeles fantastisk; det var det at de var forent i én felles sak. Massemediene omtalte begivenheten som «anti Trump protester», men vi betrakter dem ikke slik. De som marsjerte i fred og harmoni protesterte ikke mot noe de ikke ønsker! De gav sin energi til det de faktisk ØNSKER: fred, likhet, respekt, helsetjenester og juridiske rettigheter for hvert eneste menneske i deres verden og ren energi for å redde planeten. 

Et par dager etter utstedte presidenten en ny ordre som innførte et 90 dagers spesifikt innreiseforbud, og dette avfødte helt andre reaksjoner omkring i verden –sinne, frykt og forvirring. De lavere vibrasjonene utstrålt gjennom disse sterke følelsene blir likevel for ingen ting å regne i forhold til lyset i de protesterendes medfølelse for dem som ville bli rammet, så selv her tjente det en høyere sak. Innreiseforbudet virket som en stroboskoplys som rettet verdens oppmerksomhet mot det gale ved diskriminering og dette er et viktig steg i retning av å transmutere splittelsens energier til energi av felleskap og samhold. Dere er alle uløselig forbundet med hverandre på sjelsnivå, så det som er til skade for en, er til skade for alle; det som gavner én, gavner alle. 

Så det er ikke alltid ting er slik de ser ut. Dere har et ordspråk som sier at «Enhver sky har en lysende rand», hvilket antyder at noe positivt kan finnes selv i en situasjon som synes å være det helt motsatte. Så sant, så sant! 

Ofte har vi bedt dere inderlig, «Slipp ikke frykten inn» og til alle som har skrevet til min mor om sin frykt for sin familie og for verden, så sier vi igjen, vær så snill å ikke frykte noe som helst! Vær alltid våken for at energien fra denne mektige følelsen er et tveegget sverd: at den er drivstoffet som gir de mørke sjelene kraft og makt – og at den universelle loven om tiltrekning, som kontinuerlig er i virksomhet, gjelder både på det personlig plan og globalt. Energien av tanker og følelser fulle av frykt bringer tilbake til dere flere situasjoner som de dere frykter. Motsatt vil energien av tillit og optimisme bringe lysfylte opplevelser og forbedrete omstendigheter. 

Historisk sett har aldri positive forandringer startet på toppen å bredt seg nedover i rekkene. De har alltid startet med innsats på grasrotnivå og flommet oppover. Finn mot og styrke i det faktum at bevegelser for å rette opp det som er galt og løfte opp de svake og undertrykte stadig øker i antall og har stadig større suksess over hele verden. Enda en stund vil ting gå litt i rykk og napp, og veien videre vil ta enkelte omveier, men lommer av motstand mot forandringene vil bli færre ettersom de fremherskende vibrasjonene ikke kan støtte noe som er av mørke hensikter særlig lenge. Det vil ikke skje over natten, men til slutt vil bare mennesker som handler i harmoni med lyset og lys-baserte aktiviteter kunne vinne frem. 

Bernie Sanders og den filosofien han står for, ligger innenfor disse parameterne, så la oss ta et sideblikk og svare på lesernes spørsmål om ham. Han støttet Hillary Clinton fordi han følte at av de to kandidatene, var hun det et beste alternativet, men han talte til hennes fordel kun etter at det Demokratiske Partiets Valgkomité gikk med på å inkludere i partiprogrammet de sakene som var av stor viktighet for de velgerne som støttet ham. Ja, han oppdaget at stemmeopptellingen i mange av primærvalgstatene var «fikset på» og han er til tider plaget av anger over at han ikke varskudde og krevde saken etterforsket på vegne av majoriteten som hadde stemt på ham; han har likevel ingen anelse om at dersom valgfusket var blitt blottlagt, så ville vibrasjonene ha løftet ham frem som president med i det reneste valgskred. Han vet ikke om han vil stille til valg i 2020; men han akter å fortsette sitt arbeid i offentlighetens lys for å være en sterk forkjemper, og stemme i kongressen, for de reformene som gjorde at han fikk så mange tilhengere. 

La oss nå snakke litt om de som føler at de ikke er gode nok lysarbeidere fordi de ikke kan delta i demonstrasjonsmarsjer eller være aktive i progressive organisasjoner eller bidra med økonomisk støtte til saker de brenner for. Kjære dere, ved å sende lys til dem som kan involvere seg aktivt, forsterker dere deres effektivitet tifold ganger. Det lyset dere sendte til de marsjerende og de som protesterte mot innreiseforbudet, hadde denne effekten og det forsterket i tillegg deres besluttsomhet om å fortsette sin innsats for rettferdige og hederlige løsninger. Sant nok var det mange lysarbeidere i mengden i de dagene, men de fleste av deltakerne kjenner ikke en gang dette begrepet, men det er heller ikke påkrevet.  Lyset fra deres sanne engasjement for at verden skal bli et bedre sted for alle, hjelper nettopp en slik verden å blomstre og sette frukt.  Undervurder aldri kraften av det lyset dere sender ut i verden!     

Det følgende er et utdrag av en e-post skrevet av en leser i London: «Da jeg spurte (mediet) om den kaotiske politiske situasjonen i landet deres, sa han at høyt utviklete sjeler ikke fordyper seg i politiske saker. Dersom han har rett, vær snill å spørre Matthew hvorfor sjeler som befinner seg der hvor han er, gjør dette.» Det nevnte mediet har helt rett dersom han med «å fordype seg i» betyr å velge politisk side eller å prøve å påvirke noen om en sak. Aldri har dette vært i vår interesse, langt mindre vår hensikt – i flerfoldige budskap har vi sagt at vi er apolitiske og ikke-dømmende. Så hvorfor snakker vi da om politiske anliggender?  

Jordens folk har aldri forstått hvorfor det var evigvarende kriging som forårsaket så mye død og omfattende ødeleggelser, og etter hvert som krigsvåpnene ble modernisert helt til de hadde potensial til å legge kloden øde, fryktet de stadig mer hva fremtiden ville bringe. De visste ikke at frykten deres var næringen til de mørke sjelene og gav kraft til deres mål om å totalt verdensherredømme og fortsette å redusere befolkningen; de var ikke klar over at frykten deres fortalte universet at de ønsket flere situasjoner de kunne føle frykt for. Og således er det at om vår sivilisasjon noensinne skulle kunne leve i frihet og glede i en verden brakt tilbake til full helse og skjønnhet, slik Gaias ønske er, måtte noe gjøres for å stanse denne evige runddansen med frykten. Imidlertid er det slik at ifølge universets lover, kan ingen åndelig høyt utviklete sjeler påtvinge sin hjelp på noen som helst tredje dimensjons sivilisasjon; det må være disse folkene selv som avgjør hva slags verden de ønsker og arbeider for å gjøre den til virkelighet. 

Og slik hadde det seg at da universets høyeste råd la planene for Jordens Gyldne Tidsalder i samsvar med Gaias ønsker, at det var en del av planen at tallrike budbringere fra lyset og deres respektive mottakere skulle kaste lys over grunnen til at Jorden befinner seg i den tilstanden den gjør og hvordan Jordens folk kan forandre dette. Deres nedtegnete historie forteller ingenting om at opp gjennom tidene har kriger og all undertrykkelse vært skapt av politiske ledere som var mørkets fanger, og at de fortsatte å utvide sine imperier inntil de hadde kontrollen over alle institusjoner som har innflytelse på livet på Jorden.  

Vårt oppdrag er å forklare for dere hva denne usynlige regjeringen og dens globale nettverk har gjort, men også opplyse dere om hvem dere egentlig er - unike, ukrenkelige, evige sjeler som er uløselig forbundet med det Høyeste Vesen i dette universet og alle andre sjeler. Deres oppgave er å dele denne kunnskapen med alle som er mottakelige og være levende eksempler på at kjærlighet og En-het er veien til en verden som oppfyller jord-sivilisasjonens høyeste drømmer.  

Årtusenene under de mørkes herredømme er i ferd med å ende fordi det stadig intensiverende lyset gir løftekraft til folkets inderlige ønske og vilje til å leve i en fredelig verden hvor ledere er hederlige, lovene er rettferdige, forskjellighet og mangfold blir respektert og alle deler av overfloden. Med unntak av de få som forsøker å sende opp raketter med atomstridshoder, går Skaperens gave, deres frie vilje, foran alt annet. Det er den kollektive frie viljen til alle Jordens folk som i lineær tid skaper full manifestasjon av den Nye Tidsalderen, som allerede blomstrer for fullt i kontinuumet, og dere, kjære brødre og søstre, er der for å danne fortroppene i denne evolusjonære reisen som Jordens folk har påtatt seg.   

Gjennom de mange årene vi har kommet med budskap, er det mange lesere som har bedt oss å komme oftere med nye budskap og vi siterer en forespørsel som nylig kom: «Dette er en forvirrende, kaotisk tid. Vær så snill å sende budskapene deres ukentlig slik at vi kan vite hva som skjer og hva som er “fake news”.» 
Dere blir oversvømt med informasjon og ja, det er nødvendig at dere vet hva som er basert på sanne fakta og hva som ikke er det. “Den frie pressen” rapporterer fortsatt det Illuminati vil at dere skal tro og omgår alt de ikke vil at dere skal vite, og det er ikke alt på Internett som er pålitelig heller - mye av det er basert på uvitenhet om fakta, bevisste forvrengninger av sannheten, inkludert kanaliserte budskap som utgir seg for å komme fra høyt utviklete vesener; artikler med manipulerte data som oppfattes som presise; eller personlige meninger som presenteres som fakta. Så det er lett å forstå at folk leter etter informasjonskilder de føler de kan stole på.  
  
Men å bli avhengig av budskapene ødelegger deres hensikt om å tilby opp-lys-ning, veiledning og oppmuntring til at dere skal lære dere å stole på deres intuitive viten og så dere ikke lenger vil ha behov for oss eller andre budbringere fra lyset. En integrert del av selv-oppdagelse – sjelelig utvikling – er å stole på deres egen intuisjon, budskap fra sjelsnivå til bevisstheten, og dette er årsaken til at vi ofte har oppfordret dere til å gå inn i dere selv for å finne svar. Sjelen deres –deres egentlige selv! – er del av en masse-bevissthet hvori alt er kjent. Dette kosmiske lageret av kunnskap, av intuitiv viten, venter bare på å bli avdekket når dere er rede til det. Dersom dere føler at dere finner informasjon som er “over eller langt utenfor deres vante tankerammer”, for å si det slik, så vær våken – sjelen deres er i ferd med å fortelle dere det dere trenger å vite i akkurat dette øyeblikket.    

Noen av dere har spurt om hvordan dere kan vite om dere tolker intuisjonen deres riktig. Intuisjonen krever ingen tolkning eller analyse – den er deres første naturlige reaksjon på informasjon. Hvis den flyter lett gjennom hjertets sfære, er den etter all sannsynlighet sann; hvis dere kjenner motstand på noe vis, så er den mest sannsynlig ikke det. Å lære å ha tillit til deres iboende indre viten kan utvikle seg raskt, men som regel kreves det øvelse, og tålmodighet er deres beste allierte. Vær oppmerksom på at et sinn som er lukket for å ta i betraktning ting som ikke er i overensstemmelse med religiøse eller ideologiske læresetninger, utgjør en barriere for at viten på sjelsnivå kan nå frem til bevisstheten.  
Elskede familie, vi kan ikke få sagt ofte nok at KJÆRLIGHET er nøkkelen til det livet dere ønsker dere, til den verden dere er her for å hjelpe til å skape. Dersom dere ikke er kjent med de myriader av måter dere kan uttrykke kjærlighet på, eller kanskje ikke husker det, så vil det gjør hjertet deres lettere hvis dere leser budskapet vårt som forteller om dette. [9. desember, 2016]*

Lysvesener fra alle deler av dette universet heier dere frem og støtter dere med kraften av uforbeholden kjærlighet som ingen ting kan måle seg med. 
                _______________________________
KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward
suzy@matthewbooks.com 

[Beskjed fra Suzy: Jeg kommer til å besøke min familie i Latin-Amerika i mars, så det neste budskapet vil komme på slutten av den måneden eller i begynnelsen av april.]

Oversetter: Leif

*den finner du på norsk på følgende nettadresse http://www.matthewbooks.com/december-9-2016/

segunda-feira, 9 de janeiro de 2017

Matthew Ward, 8. januar, 2017https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif Matthew Ward, 8. januar, 2017
Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Kalenderåret 2017 gir løfte om å bli et særdeles spennende og frydefullt år ettersom planeten rir på mektige energibølger på sin vei mot oppstigningen. Disse bølgene er energifelter av lys, og ettersom lys og kjærlighet er samme energi, så kan dere betrakte som om hvert eneste menneske i deres verden flyter i et uendelig hav av kjærlighet. Vi tilbyr dere en meditasjon som vil gjøre at dere kan føle dere ett med denne energien: Se for deg et panorama av overdådig skjønnhet, se deg selv mykt svevende over denne idylliske scenen og føl nå at du smelter sammen med den og nyter til fulle den følelsen av ytterste lykke som oppstår ved at Alle Er Ett.

Og nå, kjære familie, vil vi svare på spørsmål. Vi begynner med det oftest stilte spørsmålet, kort sagt, hva med presidentskiftet i USA? Jordens energifelt av potensial befinner seg i en tilstand som vi aldri har sett maken til, når det gjelder denne saken.  Vibrasjonene omkring den innkommende president Trump er enda lavere enn tidligere, vibrasjonene omkring de fleste av hans valg for topp-posisjoner er lave, og vibrasjonene har kontinuerlig vært høye omkring senator Bernie Sanders.  Dersom vi visste hvordan dette vil spille seg ut, ville vi gladelig fortalt dere det, men denne unike situasjonen med høye og lave vibrasjoner i vill bevegelse, men likevel samtidig nærmest i baklås, gir ingen som helst indikasjoner om det endelige utfallet. Det vi kan fortelle dere er dette: med stadig høyere vibrasjoner på Jorden, så vil den endelige løsningen, uansett hva den måtte bli, være til det beste for alle.
   
Vi ber dere legge vekk all frykt for at Russland eller Kina vil starte en væpnet konflikt med de Forente Stater, som raskt kunne utvikle seg til en atomkrig. Til tross for eplekjekk retorikk, som enkelte analytikere ser på som bekymringsfull, så er det ingen av disse landenes ledere som ønsker å bli virvlet inn i en krig som kunne sette hele verden i fare. Og dersom et land eller en lovløs gruppe skulle komme til å sende opp et missil med atomstridshode, så ville de evig årvåkne mannskapene på romskip som omgir Jorden, forhindre at den kunne detonere. Og her kan det være passende å svare på et annet spørsmål: Nei, det foregår ingen hemmelig utvikling av atomvåpen i Iran.
    
Vi betrakter avstemningen i FNs sikkerhetsråd, som fordømmer Israels boligbygging på Vestbredden, et regelrett brudd på internasjonal lov, som et realt nederlag for Illuminatiene. Målet til statsminister Benjamin Netanyahu, som er en av topplederne i dette hemmelige samfunnet, har aldri vært å arbeide til beste for sitt folk eller å oppnå fred med Palestina. I tillegg til å sørge for destabilisering av regionen, slik at pengene fosser inn til de israelske forsvarsstyrkene, så ønsker han å etablere en Illuminati maktbase i Jerusalem, hvorfra de kan spre sin makt over hele Midtøsten. Dette kommer ikke til å skje.     

Stormer og rekordtemperaturer skyldes til dels værkontroll-teknologi; chemtrails og spredning av andre giftstoffer i atmosfæren har også en rolle i dette.  Så det er riktig når dere tenker at det er Illuminati, ikke Moder Jord, som skaper disse helt unormale værforholdene, ettersom de er ansvarlige for alle de bidragende faktorene, faktorer som forsinker planetens tilbakevenden til moderat klima globalt.  De mange geofysiske hendelser i denne perioden har sitt opphav i to kilder: Gruvedrift, oljeboring og fracking for å hente ut fossilt brennstoff er det ene; det andre er Moder Jords egen forløsning og eliminasjon av negative energier som til dels er skapt av disse miljøødeleggende operasjonene.

Vi har blitt spurt om kilden til vår informasjon om at Russlands president Vladimir Putin har rett når han benekter at hans land har vært involvert i hackingen av det Demokratiske Partiets Valgkomités e-poster, samt de fra en personlig datamaskin, hvilket er helt motsatt av etterretningsorganisasjonene i USA som konkluderer med at Russland er den skyldige.  En del representanter for vår universelle familie, som lever blant dere, arbeider i de store etterretningsorganisasjonene rundt om på kloden – det var dem fra de amerikanske organisasjonene som fortalte oss at de hacket og frislapp disse e-postene – og andre, medlemmer har ekspertise i å følge hackernes «fotspor».

Våre kilder er vel kjent med at disse ulike etterretningsorganisasjonene rapporterer usann informasjon for å gi næring til konflikt. Rapportene som ble avgitt til USA’ president Barack Obama, la skylden på Russland, hvilket førte til ytterligere sanksjoner mot dette landet - dette var helt i tråd med Illuminatis tendens til å ta hevn når de ikke får det som de vil – de ledet Obama på ville veier og skapte enda flere økonomiske problemer for Putin fordi begge lederne nektet å slå seg sammen med dem. FBI direktør James Comey vet hvem hackerne er, hvorfor de frislapp e-postene og er fullt klar over bevisene på kriminell virksomhet de inneholder. Han unnlot å avsløre denne informasjonen på grunn av press og trusler fra Illuminati-fraksjonen bak Hillary Clinton.  

Så Illuminatis nærvær har fortsatt innflytelse på hva som skjer i deres verden. Imidlertid har deres globale nettverk blitt rykket opp med roten, deres innflytelse blir stadig mindre og deres diabolske aktiviteter har kommet frem i lyset, selv om de kaller dem «fake news» (bare noe konspirasjonsteoretikere har drømt frem). Individer i topp posisjoner i mange land blir arrestert for tiden, de taper politiske valg eller trekker seg; flere vil følge og mange i de lavere rekkene forlater det synkende skipet. Illuminatis kontroll over Wall Street og europeiske og asiatiske aksjemarkeder er i ferd med å rakne og det er likeledes deres bankimperium. De vil ikke kunne få beholde sine enorme formuer, som de har ervervet på umoralsk eller kriminelt vi, stort lenger - det godes krefter vil overta disse og bruke pengene til å få slutt på all fattigdom.

Fremveksten av nye teknologier basert på fornybar energi, vil fase ut industriene deres knyttet til fossilt brennstoff, og fri energi innretninger, som Illuminati har holdt skjult for dere, vil komme frem og tas i bruk og til slutt vil hensynet til naturmiljøet gjøre endelig slutt på disse hensynsløse og umoralske ødeleggelsene. De urettferdige lov- og rettssystemene deres vil bli reformert, fengselsdrift for profitt vil opphøre og deres kontroll over massemediene i nasjoner med «fri presse» vil også møte sitt endelikt.

Helsesektoren – en labyrint av global medvirkning i løgn, svik og svindel for profitt, som involverer farmasøytiske selskaper og forsikring, produsenter av vaksiner og medisinsk utstyr og Verdens Helseorganisasjon (WHO), så vel som FDA, CDC, NIH, AMA, AHA¹ og beslektete «alafabetsuppe»-grupper i USA - vil vriste seg fri fra disse Illuminati-eide eller Illuminati-infiltrerte organisasjonene. Toksiske terapier vil bli erstattet av trygge, naturlige remedier og helbredelsesmetoder som har vært undertrykt i lange tider og et ordentlig helsetilbud vil bli tilgjengelig for alle.
  
Enda så signifikant Illuminatis maktgrep på disse kritiske områdene har påvirket livet på Jorden på ødeleggende vis, så er det mest effektive middelet de har benyttet til å undertrykke generasjon etter generasjon etter generasjon vært ved å utnytte alle slags ulikheter mellom folk til å skape fiendtligheter, splittelse og starte krig.  Folk over alt i verden hungrer etter fred. Energien som oppstår av deres kollektive, inderlige ønsker har bygget opp et ustoppelig momentum og har overtaket over beseiringsenergien, så krigshandlinger vil gradvis avta og forsvinne. Industriene som i dag produserer krigsmateriell, vil gå over til å produsere det en samarbeidende, progressiv sivilisasjon trenger. Bygningskompanier med en hederlig ledelse, vil bygge opp igjen ødelagte byer.  Penger som tidligere ble brukt på krigføring vil i stedet investeres i prosjekter og programmer som oppløfter og styrker alt liv.

En del av disse aktivitetene er allerede underveis, mens andre er i ferd med å begynne. Atter andre er på planleggingsstadiet og de økende vibrasjonene vil bygge oppunder alle slik forehavender. Dere vil snart begynne å se beviser for dette, men vi ber dere å ikke forvente at den fortsatte utfoldelsen av verdensforvandlingen vil være helt uten motstand på enkelte felter. Dere er vel forberedt til å takle disse etter hvert som de dukker opp og hjelpe andre å gjøre det samme – kjære brødre og søstre, dere har gjort dere vel fortjent til bestått hovedfagseksamen i genialitet, utholdenhet og overvinnelse av alle utfordringer! 

Mange av dem som skriver inn til min mor nevner at de er i 60, 70 og 80-årene. Dersom du tilhører en av disse aldersgruppene, tenk over hvilke enorme forandringer du har vært vitne til etter hvert som teknologien har eksplodert i produksjon, kommunikasjon, energi, transport, datamaskiner, fjernsyn, helsefag, utforskning av rommet, underholdning, sosiale medier – og ja, innen våpenteknologi også. Det er likevel ikke nødvendig å ha levd gjennom disse tiårene med innovasjon og modernisering for å innse at teknologiens rolle i dagens samfunn nesten kan få det til å gå trill rundt i hodet på en.   

La dette være en slags innledning, for å si det slik, til vårt svar på følgende spørsmål: «Når vibrasjonene på planeten er så høye og stadig økende, hvorfor er det da så mye vold, fastlåste holdninger og grådighet i verden?» Dette er fordi teknologien har kommet mye lenger enn samfunnets utvikling med hensyn til bevissthetsnivå og åndelig oppvåkning. Dette er på ingen måte noen kritikk – mange sjeler har gjort enorme fremskritt og det er grunner til at mange andre ikke har det.     

Det er med sterk medfølelse og kjærlighet vi tenker på vår familie på Jorden som lever i områder med uopphørlige krigshandlinger eller i overfylte flyktningeleirer og sørger over tapet av mange av sine kjære; vi tenker på alle dem som lever i konstant frykt under tyranni eller sulter eller er hjemløse i land som har mer enn nok til alle – ikke alle disse sjelene valgte å gjennomgå en slik grad av smerte eller prøvelser. Det er med dyp sorg vi tenker på vår familie som forårsaker denne lidelsen - nemlig de som styrer med jernhånd eller føler seg langt overlegne dem som er «annerledes», eller føler at de har rett til å drepe «fienden», samt dem som sitter dønn fast i grådighet uten å ofre en tanke på de mange, mange millioner som knapt har det de trenger for å overleve.

De lave vibrasjonene som utstråles fra disse sjelenes talløse tanker, følelser og handlinger, er også en del av det kollektive bevissthetsfeltet; og fordi det er den kollektive bevisstheten som manifesterer alt som eksisterer på Jorden, så har denne overfloden av lave vibrasjoner redusert hastigheten på samfunnet utvikling bevissthetsmessig og åndelig. Dette er i ferd med å forandre seg – bølgene av lys som feier over Jorden åpner flere og flere sinn og hjerter, og alt som er av lavere vibrasjon vil tilslutt høre historien til. 

«Du sa at andre sivilisasjoner hjelper oss. Jeg forstår ikke hvordan. De har ikke kvittet seg med den mektige farmasøytiske industrien, den mektige oljeindustrien, den mektige bankindustrien, Big Brother (overvåkningen) og resten av de Store Onder.» Andre sivilisasjoner hjelper dere på alle de måter som Universets Lover tillater. De kan sørge for at atomstridshoder ikke fungerer fordi Skaperen gav dekret om at det aldri mer skulle forekomme kjerneeksplosjoner i rommet. De tok på fullt alvor Gaias fri-vilje-valg om at hennes planetkropp og hennes befolkning skulle være beskyttet, de bygget et tett nettverk av lys rundt Jorden for å forhindre at lavere vesener fra andre verdener skulle kunne komme til planeten og de styrer astrale legemer og andre himmellegemer unna for å hindre at de kolliderer med planeten. I tillegg til å stråle inn massive mengder av lys til Jorden, balanserer de geofysiske hendelser uten å redusere mengden negativ energi som blir transmutert, de reduserer den toksiske effekten av forurensende stoffer i atmosfæren deres, i vannet og på landjorden, samtidig som de nøytraliserer toksiner i vaksiner som er designet til å skape pandemier.

Selv om deres familie fra «verdensrommet» har tillatelse til å hjelpe dere på områder dere ikke kunne klare å løse selv, så kan de ikke interferere med de frie valg sjeler på Jorden gjør, med dette ene unntaket – dersom et eller annet menneske skulle velge å skyte opp raketter med atomstridshoder, så vil de ikke lykkes med det. Ei heller kan medlemmer av vår familie fra universet pådytte dere sine idéer, selv om det kunne vært til stor fordel for dere; i samsvar med Universets Lover bestemmer hver sivilisasjon hva slags verden de ønsker og må gjøre det som kreves for å gjøre den til virkelighet. 

Imidlertid er det slik, i denne tiden som aldri har sett sitt sidestykke, at sjeler har anledning til å fullføre alle tredje dimensjons karmiske leksjoner i løpet av ett liv, slik at de kan komme videre i sin utvikling, og andre sivilisasjoner har tillatelse til å dele deres tunge karmiske byrder. Mange ekstraterrestrielle ønsket å delta i dette «eventyret» og de som ble utvalgt av det høyeste planleggingsnivå for Jordens Gyldne Tidsalder, hjelper personer på Jorden på denne måten og ved å opp-lyse folks vei fremover mot den fredelige verden de ønsker seg.

Kjære dere, dere er blant dem som reiste til Jorden for å vise verdens folk veien til fred, til glede, til velstand og fremgang, gjensidig respekt og til å leve i harmoni med Naturen. Ved å leve fryktløst og tillitsfullt, utstråler dere kjærlighet til alle omkring dere, men det stopper ikke der. Kjærlighetens energi er så mektig at den flommer ut over hele verden, ut i universet og videre ut i kosmos. I Altets Enhet, påvirker alt alt annet over alt, og det kjærlighetslys dere sender ut kommer tilbake til dere i uendelig monn – dette er kjærlighetens uendelige kraft, som ikke har sin like.

Dere er hedret, elsket og ledsaget i ånden av alle lysvesener i dette universet.  
                        ____________________________
KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward
Oversetter: Leif

¹ FDA, CDC, NIH, AMA, AHA: FDA er Federal Drug Administration som tilsvarer Norsk Medisialråd og Mattilsynet, CDC er Center for Disease Control som har til oppgave å være klare til å overvåke, kartlegge og møte sykdomstrusler tilsvarer noe liknende Norsk Folkehelseinstitutt, NIH er National Health Institute som skal være den helsefaglige øverste rådgiver med hensyn til helse, AMA er American Medical Association som vel kan sammenliknes med Helserådet/Legeforeningen og AHA er American Heart Assosiciation som er faglig ledende (eller misledende) på hjertesykdom. 

segunda-feira, 12 de dezembro de 2016

Norsk -- Matthew Ward 9. desember, 2016Matthew Ward 9. desember, 2016 
Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Det er alltid slik at emosjoner intensiveres mot årets slutt når folk over hele verden feirer med tradisjonelle religiøse seremonier, musikk som rører hjertet og festiviteter med venner og familie. Det er i denne høytiden at de som lever fullt ut tilfredsstillende liv føler mer takknemlighet enn vanlig og de som lever under triste og vanskelige forhold føler fortvilelse sterkere enn ellers. I år er planetenes vibrasjoner høyere enn noensinne tidligere i historien, så følelser av takknemlighet og ønske om å hjelpe andre er også tilsvarende høyere. Vi skulle ønske at dere kunne se den vidunderlige stråleglansen av denne takknemligheten, sjenerøsiteten og gleden ved å dele – det er virkelig et uendelig vakkert syn.   
Vibrasjonene har også spilt en stor rolle i det nylige presidentvalget i USA, så la oss først snakke litt om de negative reaksjonene på valgresultatet.  Vi kan føle de sterke følelsene til folket i dette landet: sinne over et system som slett ikke behandler folkets stemmer på hederlig vis, nervøsitet over det som har skjedd siden valget, frykt i mange familier trygghet for at de skal få rykket opp sine liv med roten og bekymring for hva fremtiden har i vente for landet. Og fordi den amerikanske regjeringens handlinger ofte har konsekvenser for hele verden, så er også mange andre lands ledere på tå hev. 
Vi forstår disse følelsene og mange av dere har gitt uttrykk for dem i e-poster til min mor. Kjære dere, dere kan ha fred i sjelen dersom dere tenker på det dere vet, som de fleste mennesker ikke vet.
Valgresultatet knuste Illuminatis plan om å installere en av sine egne i det Hvite Hus etter åtte år hvor de har måttet kjempe mot en president som kjempet tilbake så mye han bare kunne.     
Planetens vibrasjoner vil styrke og gi fremdrift utelukkende til planer og forehavender som best tjener Moder Jord og alle hennes livsformer; enhver plan i motsatt retning vil kan ikke vare lenge.
Rettigheter som folket har kjempet hardt for og økt sosial rettferdighet kan ikke rives ned igjen. Det er ikke skjebnen til Jordens folk å gå bakover igjen, men derimot å gå stødig fremover mot fred, gjensidig respekt og et liv i harmoni med Naturen.   
Den verden som er akkurat slik og en planet som er brakt tilbake til sin fullkomne, jomfruelige skjønnhet – den verden dere har hjulpet til å skape i lineær tid – eksisterer allerede lys levende i kontinuumet.
Så selv om det kan virke som om den nye president-administrasjonen og den retning de går i, er hugget i sten for de fire neste årene, så er dette slett ikke tilfellet.
En rekke lesere har spurt om NESARA [National Economic Security and Reformation Act] er løsningen på det som mange oppfatter som en helt avgjørende tid her på Jorden – den er det, og den ville bli ønsket velkommen med rungende jubel over hele jorden hvis alle visste hva den innebærer.   
Men tilbake til NESARA.  Energien omkring det amerikanske lovverket plasserer den umiddelbart i mulighetenes rike, men det er i trolig at den vil bære frukt med det aller første. Det er ikke bare det at loven er ukjent for mange, men noen som har hørt om den, tror ikke på at den er valid. Andre som tror at den er valid, har en del misoppfatninger om den og andre igjen, inkludert en del regjeringsmedlemmer, tror på desinformasjonen som er lagt ut på regjeringens NESARA nettsted. [For lesere som ikke er kjent med NESARA, så vil dere ved å skrive NESARA i søkefeltet på www.matthewbooks.com få listet opp datoene for en rekke av våre budskap som har omtalt NESARA] ¹  
I hele 16 år har iverksettingen av denne loven blitt forhindret med det ene hårreisende virkemiddel etter det andre - det mest hensynsløse av alle gjennom ledernes forræderi mot sitt folk 11.september 2001 -på grunn av denne lovens bestemmelser om at nasjonen skal tilbakeføres til sin status etter den opprinnelige grunnloven, som uavhengig republikk og dermed opphever den eksisterende korporasjonen omgående, som bak folkets rygg, ble etablert av britiske kongelige Illuminati, og derved avsetter alle dagens embedsmenn. Av den grunn alene, ble den nye administrasjonen underlagt total taushetsplikt, pålagt av tidligere president Bill Clinton, som under loven forbyr enhver som kjenner NESARA å noensinne snakke offentlig om den. Og Illuminatiene i og utenfor Kongressen vil fortsette å gjøre alt som står i deres makt for å fortsette å holde NESARA under lokk og slå på grunn av at dens bestemmelser var utformet spesifikt for å få en slutt på deres makt og kontroll over USA og til slutt i resten av verden.
Når det er sagt, så er energistrømningene i Jordens energifelt av potensial fortsatt turbulent når det gjelder valget og hva som vil skje videre, så det er mulig at informasjon om NESARA vil spre seg blant folk og at da kanskje, på bakgrunn av folkekrav fra et velinformert folk, at en ny regjering må dannes. Hvis så skjer, vil dette være måten på hvilken landet får et lederskap som vil sette kursen i lysets retning. Og, siden denne delen av Jordens energifelt fortsatt er helt uavklart, så kan det oppstå andre scenarier som vil føre Bernie Sanders til det Ovale Kontoret. 
Dette er ikke en spådom – det er helt i samsvar med hvordan energiene strømmer for øyeblikket. Vi kan se det Store Bildet når det gjelder Jorden, fordi det i kontinuumet allerede er fait accompli, men vi kan ikke si noe om hva som vil skje på kort sikt. Alt avhenger av vibrasjonene. En plutselig energibølge fra kollektive tanker, følelser og handlinger fra alt levende på Jorden, kan løfte situasjonen fra sannsynlighet til visshet like fort som den kan reversere den til kun en mulighet.
Så la oss da snakke om hvordan energistrømmene har påvirket den politiske virkeligheten så langt og hvordan det har betydning for hva som vil skje fremover. Dette har ingen ting å gjøre med politikk i seg selv, men det har alt å gjøre med vibrasjoner omkring politiske saker og hvordan disse vil spille seg ut i overensstemmelse med Universets lover. 
På tross av lojale supportere gjennom månedene med valgkamp, så tildro både Donald Trump og Hillary Clinton seg overveiende negative energivirvler som avgir lave vibrasjoner. Ingen av dem hadde helhjertet støtte fra sine respektive partier, men de ble likevel de nominerte presidentkandidatene. Fru Clinton kom i denne posisjonen fordi Demokratenes Valg-Komité i de kritiske primærvalgene gav henne stemmer som egentlig Bernie Sanders hadde vunnet – og Mr. Trump vant presidentvalget fordi Illuminatis manipulasjon av valgresultatene til fordel for Fru Clinton, gikk helt annerledes enn de hadde tenkt. Av den grunn er vibrasjonene omkring begge personene og korrupsjonen i valgprosessen konsekvent på lavt nivå, og disse har falt ytterligere gjennom ukene siden valget på grunn av omfattende protester og folks sterke uro med hensyn til den nyvalgte presidentens valg av personer i nøkkelroller.          
Da Mr. Sanders gikk inn i valgkampen hadde energiene som samlet seg rundt ham høye vibrasjoner i samklang med hans personlighet og velgernes begeistring for hans reform-filosofi. Etter hvert som dagene gikk, økte hans støtte i befolkningen og vibrasjonsnivået fortsatte å stige, og gjør det fortsatt, fordi han fortsatt promotere forandringer som han og hans supportere føler er best for landet. Det det hele koker ned til er at vibrasjonene omkring Mr. Sanders er i overensstemmelse med de planetariske vibrasjonene som manifesterer lys-fylte forhold til beste for planeten og dens folk. I ukene og månedene som ligger foran oss, vil Jordens bane gå gjennom stadige høyere vibrasjonsplan hvor sivilisasjonen omsider kan bli fri fra undertrykkelsen av kropp, tanke og ånd.
Og så; for en tid siden fortalte vi dere at 2017 betyr slutten på et tiårs forsinkelser i samfunnets bevissthetsmessige og åndelige nivåoppnåelse, som planleggerne av Jordens Gyldne Tidsalder hadde forventet ville bli nådd 2007.  Neste år åpner et storslagent nytt kapittel i deres verdens historie fordi mektige energier underbygger og forsterker områder av høye vibrasjoner og begynner å manifestere signifikante forandringer på deres nære horisont. 
Men vi ber dere ikke forvente at utfoldelsen av dem vil være godværsseilas hele veien.  Det vil gå litt hit og dit på grunn av prøving og feiling underveis, sjeler som ennå ikke har våknet opp vil virke som en gå-langsomt-aksjon og Illuminati har fortsatt noe makt igjen.   De vil gjøre motstand ved å skape uroligheter overalt hvor de kan bruke skremselstaktikker – et antall skremmende spekulasjoner, som for eksempel en invasjon fra rommet, svirrer allerede blant folk. Sjeler fra avanserte sivilisasjoner som bor blant dere eller befinner seg på himmelen over dere, vil fortsette å forhindre ting som kunne sette dere i fare, og om ikke lenge vil Illuminati måtte akseptere sannheten: deres lange herskertid på Jorden er over.
Lysarbeidere, dere er fortoppene til det stadig økende antall mennesker som beveger seg mot en verden der kjærligheten vinner frem over alt. I en rekke budskaper har vi fortalt dere at kjærlighet og lys er en og den samme energien, den mektigste energien i kosmos, selve nøkkelen til Jordens forvandling, og at kjærlighet er det sjelen er laget av og det bånd som gjenforener mennesker og dyr som er glad i hverandre. Kan hende har vi likevel ikke fortalt dere ofte nok at bevissthetsmessig og åndelig vekst inkluderer å elske seg selv. Man kunne si at sjelelig utvikling begynner med å lære å elske seg selv – det er helt nødvendig at dere vet hvordan kjærlighet føles før dere kan føle kjærlighet for andre og være åpne for å ta imot kjærlighet.  Kjære brødre og søstre, selv-kjærlighet er IKKE selvopptatthet, egoisme, forfengelighet, oppblåst stolthet over seg selv eller noen annen egenskap som er typisk 3D – men å elske seg selv er å ta på fullt alvor deres egen guddommelighet som en del av Gud. 
Det er nødvendig at oppvåknende sjeler forstår hva kjærlighet er og mange av våre lesere gjennom lang tid vil kanskje sette pris på å bli minnet om hva jeg fortalte min mor da hun spurte meg om kjærlighet og hvordan den henger sammen med «det daglige liv».  
«I sin enkleste form er kjærlighet Guds deling av Seg Selv med hele sitt skaperverk. Kjærlighet er universets helbredende energi. Kjærligheten ligger i sjelen og trenger ikke annet enn at dere anerkjenner disse iboende følelsene av kjærlighet til andre og at dere tar imot deres kjærlighet for dere. Kjærligheten har ingen begrensninger, og ingen grenser for hva den kan gjøre.   
Kjærligheten kommer til uttrykk gjennom å behandle andre med vennlighet, gjennom rettferdighet, ærlighet, omtanke, hjelpsomhet, respekt og at man bryr seg om mennesker. Hvis kjærligheten kunne sies å ha «ingredienser», så er dette noen av ingrediensene av ekte kjærlighet i virksomhet.
Det i vite inni seg at Gud og alle andre i Guds skaperverk er Ett og uatskillelige, er kjærlighet. Det å vite at Jorden selv er et levende, følende, bevisst vesen og respektere alle hennes livsformer, er kjærlighet. Det å forstå at ingen kan kjenne en annen på sjelsnivå og at man derfor avholder seg fra å dømme dem, men heller ikke tolerere handlinger som er sårende, er kjærlighet. 
Å lytte til sitt eget gude-selv er kjærlighet. Å leve et liv som fremmer kjærligheten til en selv, er kjærlighet. Å selv føle glede når du ser andres glede, er kjærlighet. Å gjøre noe som gjør en annen glad, er kjærlighet. Å tilgi seg selv og tilgi andre, er kjærlighet. Å gjøre gode gjerninger uten å vente noe tilbake, er kjærlighet. Å føle fred i hjertet, er kjærlighet. Den stillferdige gleden over en vakker solnedgang eller av å høre fuglenes sang er kjærlighet, og et smil er en av de aller enkleste og mest strålende utrykk for kjærlighet. 
I alle disse tilfellene, og i mange andre opplever hvor dere instinktivt vet at det er kjærlighet i aksjon, manifesterer dere deres kjærlighet til og av Gud. Mor, jeg tror ikke noe av det jeg har fortalt er noen overraskelse for dere. Men kanskje det kan være godt å ha noen referanser som en rettesnor i disse tider hvor mørket synes å overskygge den aldeles vidunderlige overflod av kjærlighet i deres verden.»  
[Dette utdraget fra boken «Love in the Everyday Life» fra kapittelet om Opp-Lys-ninger for en Ny Æra, ble kanalisert kort etter at Matthew og jeg begynte å kommunisere telepatisk i januar 1994.]
Når dere nå feirer denne høytiden, ber vi dere å ha i tankene den mektige flodbølge av kjærlighetens godhet som dere og talløse andre utstråler.    
Vi ønsker dere en glad og frydefull høytid og et vidunderlig nytt år kjære familie! 
                            __________________________
KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward

Oversetter: Leif

sábado, 12 de novembro de 2016

NORSK -- Matthew Ward, 11. november, 2016Matthew Ward, 11. november, 2016

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Vi vil dele med dere det vi har observert i Jordens energifelt av potensial og hva de i Nirvana som overvåker alt som skjer på Jorden, rapporterer om presidentvalget i USA. I vårt forrige budskap sa vi at flere scenarioer omkring presidentvalget kunne komme til å utvikle seg, og det skjedde faktisk, men ikke på en måte som vi kunne ha forutsett.

Når vi nå snakker om de spillerne som er involvert, ber vi dere å være snille å huske det vi har sagt mange ganger – vår interesse for familien på Jorden er aldri politisk motivert, ei heller dømmer vi noen av dere. 

Det er ikke bare det amerikanske folket som har mye å vinne eller tape alt ettersom hvem som blir president. Det samme gjelder for Rockefeller-fraksjonen av Illuminati. Deres tunge innflytelse i Wall Street og i nasjonens regjering er i stor grad takket være Bill og Hillary Clinton, som samarbeider med dette hemmelige samfunnet; Tidligere var de blant toppene der, men da de så at deres globale kontroll begynte å avta, etablerte de sin egen maktbase og finansieringskilder. Uansett hvor tvilsomme Illuminati vurderer Donald Trumps valgløfter å være, så vet de at han er «sin egen herre», en person de ikke ville kunne ha kontroll over. 

I løpet av ukene før valget økte velgernes sinne og mistillit til fru Clinton og herr Trump så enormt at de begynte å trekke til seg energistrømmer fra alle scenarioene som hver seg hadde potensial til å føre Bernie Sanders inn i presidentrollen.  [Disse scenarioene er beskrevet i budskapet vårt fra 19. august, 2016]*

Det som kunne ha utspilt seg på ordnet vis mens energistrømmene løp sin veldefinerte kurs, ble i stedet et virrvarr som man kunne sammenlikne med en blekksprut som veiver vilt med armene. Energi i seg selv er nøytral, den strømmer rett og slett i den retningen som er fastsatt av intensjonen som er vedheftet den. I dette tilfellet var intensjonen å påvirke valgresultatet, og ved å anvende en rekke ulike strategier – noen som motsa hverandre – skapte dette til slutt blekkspruten. 

Clintons støttespillere i den Nasjonale Demokratiske Komitéen greide å manøvrere stemmene, som i virkeligheten ble vunnet av Bernie Sanders, til fordel for fru Clinton; således var det henne, i stedet for den velgerne faktisk hadde gitt flest stemmer, som ble det Demokratiske partiets nominerte kandidat. 

Når det gjelder FBIs etterforskning av fru Clintons hackete e-poster, så ble FBI direktør James Comey presset av Bill Clinton og andre Illuminati til å konkludere med at den nasjonale sikkerheten ikke hadde vært i fare og at det å bruke en personlig server ikke er en påtalbar overtredelse. Man rettet i stedet fingeren mot Russland og beskyldte dem for hacking. 

Det var helt riktig som Vladimir Putin sa når han påstod at det ikke var noe Russland hadde gjort. Enkeltpersoner i FBI og andre etterretningsetater, som kjenner til Clintons kriminelle historie, lekket e-postene. De følte at folket hadde krav på å vite sannheten om fru Clinton. Men Mr. Comey hadde lagt lokk over hva e-postene viste: hun brukte sin posisjon som statsråd til å skaffe donasjoner til Clinton Foundation og gi gjentjenester for disse, og noen av Clinton Foundations pengemidler kom terrorister til gode. 

Da de samme personene i etterretningsmiljøet senere oppdaget at Anthony Weiners datamaskin inneholdt bevis for at begge Clintons hadde vært involvert i en pedofili-ring, krevde de at Mr. Comey gjenåpnet etterforskningen.  Nok en gang gav Comey etter for press fra Clinton-leiren og slo fast at ingen av e-postene hadde noe med fru Clinton å gjøre. 

De ovennevnte personene henvendte seg da til Wikileaks’ Julian Assange for hjelp til å få denne fellende informasjonen formidlet til «varsler»-nettstedets operatører. For å motvirke utfallet av denne uventede avsløringen, satte Illuminatis lakeier umiddelbart i gang med å manipulere stemme-mekanismene slik at det høyeste stemmeantallet ville gå til fru Clinton. Kanskje var det at de hadde slik bråhast at det oppsto feil som fikk denne planen til å slå tilbake på dem selv – det største stemmeantallet ble feilaktig registrert på Mr. Trump.

De negative energiene som ble skapt av dem som hadde til hensikt å føre folk bak lyset, og av selve handlingene deres, står «ansikt til ansikt» med kraften fra et stadig økende vibrasjonsnivå. Republikanerne har flertallet i Kongressen og Senatet, men det er få av dem som et glade for at Mr. Trump er deres fanebærer. Demokratene er bitre og engstelige; mange føler at hvis Bernie Sanders hadde vært deres nominerte kandidat, så ville de ha vunnet valget, og således fortsetter de positive energiene omkring Mr. Sanders å øke.

Dette er det bildet «vibrasjonene» viser oss, kan man si, om De Forente Stater. I samsvar med Universets lov om at lave og høye vibrasjoner ikke kan sameksistere, så må det ut av det nåværende kaoset komme en løsning. Vi vet ikke hva den vil være, men vi kan fortelle dere om noen faktorer som sannsynligvis vil spille inn. 

Det «granatsjokket» som politiske analytikere og mediene omtaler valgresultatet som, har motivert store mengder av tidligere passive borgere til å gå ut i gatene i protest og noen krever etterforskning av stemmeopptellingen. Dersom dette materialiserer og det blir oppdaget at det var feil ved stemmemaskinene eller at ikke alle skriftlig innsendte stemmer ble talt opp, så ville valgresultatene måtte annulleres. I en slik situasjon ville president Obama bli sittende inntil en ny president blir valgt. 

Fru Clinton var ikke i topp fysisk helse da klonene hennes ble produsert for mange år siden, og etter hvert som vibrasjonsnivåene øker, vil svekkelsen i klonen helse og utseende temmelig raskt bli tydelig å se. Likevel, dersom et nytt valg skulle bli gjennomført, så vil ikke dette være grunnen til at hun ikke stiller til valg. Det ville være at informasjonene om henne og Clinton Foundation er spredt over hele Internett. 

Republikanernes fundament inneholder ideologiske bestemmelser som mange i partiet ikke er særlig begeistret for og de er heller ikke komfortable med en del av Mr. Trumps retorikk. De stemte på ham fordi han representerer forandring i en regjering som de føler ikke har satt dem i et dødvanne. Mr. Sanders er også opptatt av at det må skje forandringer i Washingtons regjeringskrets og den personlige og profesjonelle respekten han nyter, sammen med hans popularitet blant Demokratene, ville gjøre ham til et naturlig valg som presidentkandidat. Eller kanskje som resultat av et folkekrav om at han erstatter den nåværende.

Mr. Trump har et formidabelt konkurranseinstinkt. Dette er grunnen til at han gikk inn i valgkampen, var fast besluttet på å vinne, og verden tror at han gjorde det. De protesterende folkemengdene i gatene bekymrer ham ikke. Men når han erfarer hvor omfattende og stressende presidentembetets ansvar er, at han blir forventet å agere ut fra andres råd og anbefalinger heller enn sine egne impulser og at han ikke er sjefen i Kongressen, kan han imidlertid komme til den konklusjon at det å være president ikke vil være like tilfredsstillende som å være entreprenør og forretningsmann, og han ville ønske velkommen en måte å komme ut av det hele med æren i behold.

Deler av disse faktorene stammer fra tanker og følelser som svirrer i massebevisstheten, noen er kjent vidt og bredt og noen er det bare lesere av budskapene våre som vet. Og dere vil forstå at den aller viktigste faktoren i alt sammen er dette: den retningen Mr. Trump og det Republikanske Partiet vil føre dette landet i, er helt i opposisjon til de fremherskende vibrasjonene, som vil fortsette å høynes jevnt og trutt langs Jordens vei mot Oppstigningen. Dette partiets retning er i konflikt med Gaias visjon, som deles av opplyste sjeler, og deres antall vokser fra dag til dag. Løsninger og forsoning må og skal komme til å helbrede dette smertefullt splittede landet hvis innflytelse føles over hele verden. 

Elskede Familie, frykt ikke for hva som kan skje. Skap det som vil skje ved å bære lyset deres høyt og urokkelig! Talløse skapninger i hele universet heier på dere og støtter dere med kraften av sin uforbeholdne kjærlighet som savner sidestykke.
_______________________
KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward


*direkte link til budskapet fra august, 2016 finner du her:  http://galacticchannelings.com/norske/matthew19-08-16.html  

quinta-feira, 13 de outubro de 2016

NORSK Matthew Ward 12. oktober, 2016Matthew Ward 12. oktober, 2016
Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Jordens energifelt av potensial svirrer av aktivitet som aldri før, fra deres skrevne historie begynte, nå som mektige bølger av lys skaper kraftig fremdrift i all innsats som gjøres for å skape resultater dere vil ønske hjertelig velkomne. Denne mektige innstrømmingen av lys svekker Illuminatis fragmenter av gjenværende makt og kontroll over økonomien, politikken og massemediene. Dette har motivert mange medløpere i de lavere rekkene til å «forlate skuta» for å skape distanse mellom seg selv og dem de tidligere arbeidet for, når sannhetene kommer ut om Illuminati. De på toppen prøver å redde noe av sin tidligere makt, men det vil være dem til ingen nytte – ingen av de kriminelle planene deres vil lykkes.  Akselererende vibrasjoner sammen med beviser i hackete dokumenter, lekket informasjon, varslere og håndfast handling fra innflytelsesrike enkeltmennesker i regjeringer, det militære og etterretningsorganisasjoner, men også i bankverdenen og de juridiske systemene, er i ferd med å bringe en rask ende på Illuminatis lange, mørke herskertid.
Internettartikler i den senere tiden har hevdet at når Hillary Clinton taler offentlig, så er det en klon folk ser, og ikke selve personen. Selv om de fleste av dem som leser denne informasjonen ville betrakte det som en absurd svertetaktikk, så begynner tanken om at mennesker kanskje kan klones å sive inn i den offentlige bevisstheten.  For at dere skal kunne forstå hvorfor og hvordan kloning har vært gjort i deres verden, har jeg bedt min mor om å kopiere inn hva Hugo, en svært høyt utviklet sjel som er godt kjent med dette, fortalte henne om dette for 20 år siden. Og jeg må si at han fremviste en uendelig tålmodighet når spørsmålene poppet opp i tankene hennes som fyrverkeri på himmelen. [Det følgende er et utdrag fra kapittelet «Kloning av Mennesker» i boken «Revelations for a New Era»¹.]
Hallo, Madame Suzy! Jeg er glad for å være i ditt selskap i denne stund. Slik jeg har oppfattet det, har du stilt spørsmål om kloning av mennesker har blitt gjort på Jorden. Det er så visst et faktum og har foregått gjennom ganske lang tid, som Matthew fortalte deg. Jeg vil starte umiddelbart, med begynnelsen av kloningsprosessen, hvis det er greit. Tusen takk.
Kloning av mennesker er en prosess hvorved cellemateriale fra et levende vesen blir «tatt ut» i den hensikt å reprodusere en eksakt likhet i en ny «enhet». Cellematerialet blir plassert i et sterilt reagensrør i en væske som spesielt godt egnet for dette materialets videre vekst, i hundre prosent rene omgivelser, uten at imperfeksjoner kan komme inn i substansen. Etter at cellen deler seg og deler seg på nytt, blir materialet overført til en større laboratorie-beholder under de samme sterile forhold, temperatur og lyskontroll. 
Den embryoniske formen blir ganske raskt tydelig å se og snart kan man med letthet gjenkjenne fosterets form. Når fosteret har nådd frem til det som kan sammenliknes med seksmåneders stadiet i en normal fosterutvikling, blir det overført til en oppbevaringstank fylt med en væske som er så lik som mulig den amniotiske væsken i mors liv under svangerskapet. I denne væsken fortsetter fosteret å utvikle seg som i en livmor. Når fosteret har nådd det utviklingsstadium hvor det normalt ville ha blitt født, tas det ut av væskebeholderen og blir deretter behandlet som om en normal, naturlig fødsel skulle ha skjedd. Bortsett fra, selvfølgelig, at det ikke finnes noen navlestreng som må klippes over. En relativt liten kosmetisk operasjon kompenserer for mangelen på navle og gir barnet normalt utseende.  
Denne prosessen for replikasjon av et menneske tar ikke ni måneder. Den blir akselerert ved hjelp av kjemiske tilsetninger og de ideelle forholdene i laboratoriet. Den innledende prosessen kan ta seks til syv uker, slik dere opplever tid, før man med visshet kan fastslå en perfekt fosterutvikling, og deretter trengs det enda åtte til ti uker for den fulle vekst og utvikling av fosteret. Siden ingen ting av dette skjer gjennom en naturlig fødselsprosess, så har vanlig, naturlig fosterutviklingstid ingen relevans.
Kloning er ikke begrenset til å reprodusere barn som får vokse normalt fra fødselen til de når voksen alder. Når det dreier seg om klonen til en spesifikk voksen person, så vil tiden det krever for at det nylig ankomne barnet skal vokse til en voksen i sin beste alder, la oss si mellom 30 og 35 år, være bare mellom 350 og 400 dager. Omtrent en måned lenger med aldring kreves for å produsere en klon av et 65 år gammelt individ. Dette er den omtrentlige alderen til de fleste mennesker som blir klonet på Jorden for øyeblikket.
Den substansen som gjør at aldringen, i slike hensikter, kan skje så raskt, har enda ikke blitt offisielt oppdaget, med unntak av de få vitenskapsmennene som er engasjert i kloningsprosessen. Noen få individer på Jorden lider av en kjemisk ubalanse som får kroppene deres til å eldes mye raskere enn hva som er normalt der. I slike tilfeller kan et ti år gammelt barn kan ha det alderstypiske utseendet, organfunksjon og andre kroppslige prosesser til en svært gammel person. Det kjemiske stoffet som forårsaker denne ubalansen hos det syke barnet, er det som blir benyttet nesten til perfeksjon, i prosessen for å få klonete barn til raskt å eldes til voksne.
Denne akselererte aldringsprosessen krever også tilførsel av en rekke nøkkel-næringsstoffer i dietten og ideelle laboratorieforhold med hensyn til temperatur og optimalt styrte mengder av oksygen og karbondioksid.  Ulempen er at når utseendet må være identisk med en person som er 60-65 år gammel, så må hele det klonete vesenet aldres helt frem til dette identiske utseendet nås.  Det finnes ingen mulighet for å stanse aldringen av kroppens indre organer og likevel oppnå det nødvendige ytre utseendet, og således er organene utsatt for alt det stress denne akselererte aldringen forårsaker, så vel som svakheter som ligger latente i familiegenene. Til tross for at det nylig klonete individet til å begynne med virker mye friskere og ser yngre ut enn den originale personen eller den foregående klonen, så vil den raskt begynne å brytes ned og begynne å vise mer fremskredne tegn på aldring på alle måter. 
Så langt har jeg bare snakket om kroppen til et klonet individ. Hjernen er en helt annen ting. Den representerer det mest intrikate aspektet av vekstprosedyren, både in vitro og etter at den er blitt levende kjøtt og blod. Den menneskelige hjernen er en computer og nedlastingsprosedyren fra den originale hjernen til klonens hjerne fungerer nøyaktig som datamaskinene deres gjør i samme type prosess.  
Duplisering av den originale hjernen kan gjøres med perfeksjon hos en klon på barnestadiet.  Utdannelse blir tilført kontinuerlig til klonen gjennom aldringperioden fra barn til voksen og hjernen fungerer så normalt som man kan forvente seg når man tenker på den akselererte læringsevnen.  Takket være hjernens enorme kapasitet, så er klonens absorbsjon av informasjon gjennom utdannelsesprosessen ikke bare lett, men den er særdeles interessant for folk som er involvert å se slike kjempesprang i læring. Vi observerer dette herfra og betrakter dette som det eneste aspektet av vitenskapelig natur på planeten deres som begynner å «se lyset» med hensyn til menneskehjernens funksjonelle kapasitet.
Ja, Frue, denne utdannelsesprosessen over lang tid er nødvendig fordi en brå tilførsel av intelligens og kunnskap på et «ubeskrevet blad» ville føre til et nevrologisk sjokk. 
Klonene mottar instruksjon helt fra barndommen av, fra lærere som er spesielt trenede atferdsspesialister.  Dette aspektet av prosessen en akkurat lik det dere selv gjør med barna deres; lærer dem å bli bevisste, årvåkne, ansvarsfulle små mennesker med personligheter, dyktighet på mange områder, ansvarsfølelse og tiltalende oppførsel. Disse spesiallærerne, hvis elever er langt mer spesielle enn de fleste, blir selv opptrenet gjennom personlige filmer av familien og blir satt inn i familiens mer private og intime historie. Således er de vel kjent med måten de snakker på, bevegelsene og oppførselen til det klonete individet. 
Noe helt annet er det når objektet er en raskt produsert voksen klon. En av de viktigste årsakene til at aldring kan akselereres, er hjernens kapasitet til å absorbere informasjon og utføre funksjoner på en mye raskere og mere omfattende måte enn de fleste mennesker på Jorden innser. Faktum er at hvis det ikke hadde vært slik, som ville ikke kloning av voksne mennesker vært mulig. 
I en hurtig-eldet klon er det kritiske faktoren om den klarer å opprettholde integriteten i all kunnskapen den originale personen har ervervet seg gjennom et helt liv. Den voksne klonens opprinnelige evne til å huske kan være kompromittert i den grad at klonen kan synes å være lettere sinnsforvirret eller for et øyeblikk ikke klarer å finne ord, før minnet slår inn eller klonens egen evne til å tenke overstyrer nølingen og dekker over den, for å si det slik. Siden dette ikke er spesielt uvanlig blant «virkelige» mennesker, blir det vanligvis ikke lagt merke til eller vekker mistanke til det klonete individet, men det blir heller oppfattet som en helt menneskelig imperfeksjon.
Nedlastingen av all informasjonen i hjernen til den opprinnelige personen eller den klonen som skal erstattes, må gjøres i det øyeblikket det blir behov for klonen. Dette kan mest effektivt gjøres på vellykket vis fra personens hjerne til den første klonen. Noe tap av data skjer ved hver påfølgende nedlasting fra en utgående klon til den som skal erstatte den.  Nei, den opprinnelige hjernen kan ikke benyttes for å unngå dette problemet med datatap og ufullstendig nedlasting, selv om den opprinnelige personen fortsatt er i live, fordi den opprinnelige hjernen ikke har den samme akkumulerte kunnskapen som den siste klonen. For som dere alle forstår, må klonen få en nedlasting av up-to-date informasjon, som er identisk med det den utgående klonen har, dersom erstatningsklonen skal bli akseptert som den virkelige personen.  
Selv om vi er glade over å se disse teknologiske fremskrittene på planeten deres, så gjør misbruket av den at vår glede over oppdagelsene deres nøytraliseres. Mektige mennesker blir klonet nå og har blitt klonet gjennom mange år, og ikke noe av dette startet med gode hensikter. Motivet har alltid vært å ha makt og kontroll over dere. Noen av verdens ledere ble klonet for mange år siden og er nå i sine trettiende eller høyere versjon av den opprinnelige personen. Hensikten med å klone disse menneskene er for å være sikre på at de lever lenge og opprettholder sin innflytelse.  
Hvis dere er våkne kan dere legge merke til en brå og betydelig forandring i hvordan de ser ut, i retning av strålene helse og ungdommelighet, hos noen av verdens ledere slik dere ser dem på TV-filmer og fotografier. I de fleste tilfeller følger denne kraftfullheten og vitaliteten etter et par dager hvor de har vært borte fra det offentlige rom etter en periode med stadig økende tegn på rask aldring. Dere oppfatter det kanskje som at disse bemerkelsesverdige forandringene skyldes at personen har hatt en kort ferie eller at de har blitt friske fra en sykdom de sies å ha hatt, men her hos oss er det kjent at det rett og slett er én klon som er blitt erstattet av en ny en.  
Ja, mange kloner blir produsert samtidig, utdannet slik jeg tidligere har beskrevet og holdt i beredskap på ulike steder på planeten deres, slik at de alltid er klare ved behov, for den nødvendige nedlastingen av up-to-date informasjon. Det er nødvendig med mange versjoner av klonene fordi denne teknikken er langt fra perfeksjonert på Jorden. De klonete voksne kroppene disintegrerer mye raskere enn kropper av samme alder som har vokst naturlig. Dette skyldes til dels den akselererte aldringsprosessen fra barn til voksen kropp og delvis utilstrekkelig dyktighet hos de vitenskapsmennene som gjennomfører de ulike prosedyrene. Jordens tredje tetthets atmosfære er også en medvirkende faktor.   
Klonete individers familie er selvfølgelig klar over eksistensen av klonen eller klonene og de deltar både i utdannelsesprosessen og i «dekkoperasjonen». Dersom de motsetter seg dette, blir de selv klonet, vanligvis mot sin vilje, og det er da klonen som fortsetter deres offentlige funksjoner. I en del tilfeller har den opprinnelige personen dødd på naturlig måte, eller har blitt drept dersom dette passet best inn i planene til enda mektigere folk. Andre lever fortsatt, men blir aldri sett offentlig. Bare klonene blir sett offentlig.  
For at du skal få ro i tankene omkring spørsmålet, Frue; fem land har utviklet kloningsprosessen til omtrent det samme nivå av suksess med reproduksjonene, og ett land til eksperimenterer fortsatt med de tidlige trinnene. Laboratoriene er designet rundt den samme funksjonelle basis, med lite variasjon i prosessen totalt sett. For en del år tilbake var det en god del forskjeller i prosedyrene slik at forskjeller i klonenes kvalitet var lett å se. Forskjellene i arbeidsmetodene med aldringsprosessen representerte den største forskjellen og som konsekvens av dette svakheter i den maksimale grad av fysisk stabilitet nedlastingsprosessen til hjernen. Da man til slutt ble enige om å utveksle erfaringer og teknologi slik at alle svakheter kunne forbedres, så kommer de fleste kloner i våre dager med omtrent den samme nivå av funksjonsevne, utseende og aldringskarakteristika i alle land hvor de blir produsert.
Og nå, for å gå videre, vil jeg ta opp det svært viktige aspektet som dreier seg om en sjel i en klonet kropp. Når det gjelder sjel eller ikke sjel i disse menneskelagde kroppene, så er det definitivt at ingen sjel blir «født inn i» et klonet individ, men en sjel kan velge å gå inn i en dersom den ønsker det. Det finnes gode grunner for en sjel til å «gå inn» akkurat som det finnes gode grunner til ikke å gjøre det.   
For en sjel som har ventet på muligheten til å oppleve å være i en fysisk kropp, er dette en anledning til å gjøre dette i denne siste tiden før store forandringer skjer i samsvar med Guds plan for høyning av bevisstheten på planeten og alle dere som er mottakelige. Imidlertid er enhver sjel som går inn i disse kroppene, klar over risikoen for å bli fanget i de mørke kreftene som har gjennomsyret psyken til den originale personen og alle forutgående kloner. Dette er en særdeles viktig vurdering å gjøre ettersom hjernefunksjonaliteten blir svekket med hver nedlastingsprosess, som jeg har nevnt tidligere, og derved svekker sjelens mentale motstandskraft mot å bli fanget. Enn videre er livslengden ikke lang i de moderne versjonene av kloner, så disse kroppene blir ikke ansett å være det paradisiske liv man kunne mistenke en person i en så innflytelsesrik å ha.  
Hvorfor skulle en sjel påta seg et slikt problem? Makten i en slik innflytelsesrik posisjon er nøyaktig hvorfor noen sjeler ikke bare er villige til, men ivrer etter, å «gå inn i» klonen. De gjør dette fast besluttet på å overvinne den genetiske strukturen, hukommelsens innflytelse og den iboende tendensen til å følge den negative veien den opprinnelige sjelen befant seg på. Når en sjel virkelig er så sterk, har den viljestyrke til å oppløfte den genetiske og moralske karakteren til klonen til det punkt hvor det synes å skje en snuoperasjon i «personens» helse, holdninger og handlinger. I slike tilfeller er det den sterke sjelens høyere intensjoner som tiltrekker lys-energi som gjør det mulig å tilføre den klonete kroppen fysisk stamina som ikke er tilgjengelig for sjeler som har mindre viljestyrke, og derfor kan en sterkere sjel holde livskraften ved like for en mye lengre periode enn en svakere sjel kan.
Og nå tenker du: hvordan kan en kropp leve uten en sjel? Den kjemiske oppbyggingen av en kropp er slik at den er en uavhengig funksjonerende enhet. Livskraften dens blir opprettholdt av dens egen energetiske momentum som den får fra næringsstoffer og de interagerende funksjonene til kroppens organer. Derfor har en klon uten sjel den samme mobilitet og tenkeevne som en normal kropp.  
La oss så se på hva som ikke finnes i en klon uten sjel. For det første er ikke følelser en medfødt evne slik det er i et naturlig skapt menneske. En sjelløs klon kan lære seg å se ut som om den har følelser i samsvar med omgivelsene, kanskje slik man forventer det hos en alminnelig fyr, eller kanskje som en som tilhører et høyt sosialt nivå. Det er bare ved å oppføre seg på samme måte som de andre i sin omgangskrets at klonen kan gi inntrykk av å ha følelser.  
Den mest essensielle mangelen i en klon er det åndelige aspektet som er iboende i et barn som er unnfanget av egg og spermier fra sine foreldre. Sjelens liv omfatter de aspektene av væren som representerer tilknytningen til Gud – samvittighet, intuisjon, og en følelse av selv på et høyere plan enn normalt bevissthetsmessig funksjonsnivå. Så hverken tilknytningen til Gud eller naturlige følelser finnes hos et sjelløst, klonet individ.  I stedet finnes det et mekanisk og mentalt aspekt med hensyn til hva som er passende å si eller gjøre. Når dette først mestres, er denne evnen like «profesjonell» som om personen hadde gått gjennom et helt liv hvor de hadde akkumulert visdom og ervervet seg at høvelig atferd.
Tankene Deres er så full av spørsmål, Frue!  Nei, å lage det dere kaller prøverørsbarn er overhodet ikke av samme natur som klone et individ, og temmelig sikkert ikke hensikten heller.
Jeg beklager at jeg tenker på så mange ting å spørre deg om Hugo. Siden det er offentlig kjent at man akkurat har greid å klone sauer, vet du noe om hvorfor ikke folk flest har spurt seg om det samme kan gjøres med mennesker?
Vel, Frue, jeg vil si at selv om kloning av dyr er kjent, så vil det ikke komme noen vedvarende informasjon om det man der har oppnådd. Kloningens kunst har ikke blitt perfeksjonert på dette feltet og produktene vil ikke eldes på samme måte som naturlig unnfangete dyr gjør. Når man innser dette, så er det ikke sikkert at det vil få spalteplass i media. 
Jeg vil også si det slik at massiv publisitet kunne logisk sett gjøre at alle tenkende mennesker ekstrapolerte det man har oppnådd til at det kanskje er mulig å klone mennesker. Denne slags spekulasjoner finnes faktisk på Jorden, men for å forhindre at folk generelt skulle tro at noe slik er mulig, og enda mindre at det allerede skjer, så blir science fiction bøker og filmer et mesterlig virkemiddel for å gi inntrykk av at kloningsteknologi er noe som bare finnes i underholdningsindustrien, og alltid med en undertone av at det er absurd. 
Jeg kan ikke fortelle deg når kloning først ble utført, men teknologien finnes i den universelle bevissthet og er derfor tilgjengelig for dem som begynner å tappe av denne ultimate kunnskapskilden.
Hugo, gir Gud sin godkjenning til kloning?
Jeg er forbløffet over spørsmålet ditt! Jeg har aldri tenkt på å stille spørsmål om dette. Jeg antar at Han ikke er imot det ettersom alt som skapes for til beste for universet ikke kan betraktes som «dårlig» fra Guds ståsted. Jeg ville tro at det er misbruket av denne kloningsteknologien, som all annen misbruk, som Gud ville bli skuffet over. 
Fru Suzy, jeg ber, med all respekt, om at du kommer tilbake til dette spørsmålet så vi kan drøfte det ved en senere anledning. Jeg kommer sporenstreks når du kaller på meg, eller om Matthew tar kontakt med meg om du foretrekker det. Jeg takker for din hensynsfullhet, og med dette vil jeg si farvel for en kort tid.  
Dagen etter: Fru Suzy, takk for at du tar imot meg igjen. Det oppmuntrende å kunne fortelle deg at Gud ikke er grunnleggende imot kloning. Nei, ikke i det hele tatt. Jeg har tenkt meget nøye gjennom dette etter at du stilte spørsmål om det. Jeg har snakket med de øverste rådsmedlemmene hvis visdom i åndelige anliggender er større en noen annen i dette riket, og de har sagt seg enige i at kloning ikke er i strid med Guds vilje, kun misbruket av de klonete individene og de selvtjenende hensiktene bak utviklingen av dem.
Tusen takk, Mor. Da leserne først stilte spørsmål ved om Hillary Clinton er død eller levende, og om «personen» man ser offentlig er en klon, et holografisk bilde, eller en dobbeltgjenger, spurte vi dem i Nirvana som overvåker Jorden, og svarene deres varierte.  De har ingen vanskeligheter med å dechiffrere energistrimler som knytter seg til en person. Men den malstrøm av energier som svirrer rundt Hillary inneholdt en blanding av spekulasjoner og fakta om dette spesielle temaet.  Etter at overvåkerne i Nirvana hadde fått klarhet, gav de oss følgende rapport.   
Hillary er så visst i live, men hun har ikke vært sett offentlig siden hun ble hjulpet inn i en bil for mange uker siden. En av klonene hennes er til enhver tid i nærheten – dette er standard prosedyre for hvilken som helst person som er blitt klonet i deres samfunn – men hennes fysiske og mentale tilstand på det tidspunktet var altfor dårlig til å kunne laste ned informasjon til klonen, den første av hennes kloner som ville bli tatt i bruk. Lungebetennelse-diagnosen ble klekket ut for å gi Hillary tid til å gjenvinne tilstrekkelig stabilitet til at nedlastingen kunne gjennomføres. Etter et kort fravær fra offentlighetens øyne, dukket hun opp igjen, forfrisket, yngre og slankere, akkurat som hun var for en del år tilbake da klonene ble fabrikkert. Bare klonen og dens etterfølgere vil bli sett offentlig fra nå av fordi Hillarys sviktende helse ville være en så markert kontrast til klonens strålende helse og høye energi. 
Hvorvidt denne situasjonen vil få noen innflytelse på valgkampanjen for ny president, er ikke kjent.  Det som er kjent, er at energien som omgir de to hovedpartienes kandidater er som et flammehav av negativitet, om man kan si det slik, og det er mulig at scenarier i tillegg til dem som er nevnt i augustmeldingen vår, vil utvikle seg. De positive energiene rundt Bernie Sanders har ikke avtatt, de leder ham fortsatt mot presidentembetet.  
Den uforbeholdne kjærligheten til alle lysvesener i dette universet er med dere mens dere hjelper deres verden å bevege seg inn i en lang æra av kjærlighet, fred og velstand for alle.  
                        __________________________
KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward

Oversetter: Leif

¹) Boken hun refererer til er ikke oversatt til norsk, men du kan lese mer om Mathew’s bøker på http://www.matthewbooks.com/ Informasjonen på nettsiden er på engelsk.