sábado, 12 de novembro de 2016

NORSK -- Matthew Ward, 11. november, 2016Matthew Ward, 11. november, 2016

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Vi vil dele med dere det vi har observert i Jordens energifelt av potensial og hva de i Nirvana som overvåker alt som skjer på Jorden, rapporterer om presidentvalget i USA. I vårt forrige budskap sa vi at flere scenarioer omkring presidentvalget kunne komme til å utvikle seg, og det skjedde faktisk, men ikke på en måte som vi kunne ha forutsett.

Når vi nå snakker om de spillerne som er involvert, ber vi dere å være snille å huske det vi har sagt mange ganger – vår interesse for familien på Jorden er aldri politisk motivert, ei heller dømmer vi noen av dere. 

Det er ikke bare det amerikanske folket som har mye å vinne eller tape alt ettersom hvem som blir president. Det samme gjelder for Rockefeller-fraksjonen av Illuminati. Deres tunge innflytelse i Wall Street og i nasjonens regjering er i stor grad takket være Bill og Hillary Clinton, som samarbeider med dette hemmelige samfunnet; Tidligere var de blant toppene der, men da de så at deres globale kontroll begynte å avta, etablerte de sin egen maktbase og finansieringskilder. Uansett hvor tvilsomme Illuminati vurderer Donald Trumps valgløfter å være, så vet de at han er «sin egen herre», en person de ikke ville kunne ha kontroll over. 

I løpet av ukene før valget økte velgernes sinne og mistillit til fru Clinton og herr Trump så enormt at de begynte å trekke til seg energistrømmer fra alle scenarioene som hver seg hadde potensial til å føre Bernie Sanders inn i presidentrollen.  [Disse scenarioene er beskrevet i budskapet vårt fra 19. august, 2016]*

Det som kunne ha utspilt seg på ordnet vis mens energistrømmene løp sin veldefinerte kurs, ble i stedet et virrvarr som man kunne sammenlikne med en blekksprut som veiver vilt med armene. Energi i seg selv er nøytral, den strømmer rett og slett i den retningen som er fastsatt av intensjonen som er vedheftet den. I dette tilfellet var intensjonen å påvirke valgresultatet, og ved å anvende en rekke ulike strategier – noen som motsa hverandre – skapte dette til slutt blekkspruten. 

Clintons støttespillere i den Nasjonale Demokratiske Komitéen greide å manøvrere stemmene, som i virkeligheten ble vunnet av Bernie Sanders, til fordel for fru Clinton; således var det henne, i stedet for den velgerne faktisk hadde gitt flest stemmer, som ble det Demokratiske partiets nominerte kandidat. 

Når det gjelder FBIs etterforskning av fru Clintons hackete e-poster, så ble FBI direktør James Comey presset av Bill Clinton og andre Illuminati til å konkludere med at den nasjonale sikkerheten ikke hadde vært i fare og at det å bruke en personlig server ikke er en påtalbar overtredelse. Man rettet i stedet fingeren mot Russland og beskyldte dem for hacking. 

Det var helt riktig som Vladimir Putin sa når han påstod at det ikke var noe Russland hadde gjort. Enkeltpersoner i FBI og andre etterretningsetater, som kjenner til Clintons kriminelle historie, lekket e-postene. De følte at folket hadde krav på å vite sannheten om fru Clinton. Men Mr. Comey hadde lagt lokk over hva e-postene viste: hun brukte sin posisjon som statsråd til å skaffe donasjoner til Clinton Foundation og gi gjentjenester for disse, og noen av Clinton Foundations pengemidler kom terrorister til gode. 

Da de samme personene i etterretningsmiljøet senere oppdaget at Anthony Weiners datamaskin inneholdt bevis for at begge Clintons hadde vært involvert i en pedofili-ring, krevde de at Mr. Comey gjenåpnet etterforskningen.  Nok en gang gav Comey etter for press fra Clinton-leiren og slo fast at ingen av e-postene hadde noe med fru Clinton å gjøre. 

De ovennevnte personene henvendte seg da til Wikileaks’ Julian Assange for hjelp til å få denne fellende informasjonen formidlet til «varsler»-nettstedets operatører. For å motvirke utfallet av denne uventede avsløringen, satte Illuminatis lakeier umiddelbart i gang med å manipulere stemme-mekanismene slik at det høyeste stemmeantallet ville gå til fru Clinton. Kanskje var det at de hadde slik bråhast at det oppsto feil som fikk denne planen til å slå tilbake på dem selv – det største stemmeantallet ble feilaktig registrert på Mr. Trump.

De negative energiene som ble skapt av dem som hadde til hensikt å føre folk bak lyset, og av selve handlingene deres, står «ansikt til ansikt» med kraften fra et stadig økende vibrasjonsnivå. Republikanerne har flertallet i Kongressen og Senatet, men det er få av dem som et glade for at Mr. Trump er deres fanebærer. Demokratene er bitre og engstelige; mange føler at hvis Bernie Sanders hadde vært deres nominerte kandidat, så ville de ha vunnet valget, og således fortsetter de positive energiene omkring Mr. Sanders å øke.

Dette er det bildet «vibrasjonene» viser oss, kan man si, om De Forente Stater. I samsvar med Universets lov om at lave og høye vibrasjoner ikke kan sameksistere, så må det ut av det nåværende kaoset komme en løsning. Vi vet ikke hva den vil være, men vi kan fortelle dere om noen faktorer som sannsynligvis vil spille inn. 

Det «granatsjokket» som politiske analytikere og mediene omtaler valgresultatet som, har motivert store mengder av tidligere passive borgere til å gå ut i gatene i protest og noen krever etterforskning av stemmeopptellingen. Dersom dette materialiserer og det blir oppdaget at det var feil ved stemmemaskinene eller at ikke alle skriftlig innsendte stemmer ble talt opp, så ville valgresultatene måtte annulleres. I en slik situasjon ville president Obama bli sittende inntil en ny president blir valgt. 

Fru Clinton var ikke i topp fysisk helse da klonene hennes ble produsert for mange år siden, og etter hvert som vibrasjonsnivåene øker, vil svekkelsen i klonen helse og utseende temmelig raskt bli tydelig å se. Likevel, dersom et nytt valg skulle bli gjennomført, så vil ikke dette være grunnen til at hun ikke stiller til valg. Det ville være at informasjonene om henne og Clinton Foundation er spredt over hele Internett. 

Republikanernes fundament inneholder ideologiske bestemmelser som mange i partiet ikke er særlig begeistret for og de er heller ikke komfortable med en del av Mr. Trumps retorikk. De stemte på ham fordi han representerer forandring i en regjering som de føler ikke har satt dem i et dødvanne. Mr. Sanders er også opptatt av at det må skje forandringer i Washingtons regjeringskrets og den personlige og profesjonelle respekten han nyter, sammen med hans popularitet blant Demokratene, ville gjøre ham til et naturlig valg som presidentkandidat. Eller kanskje som resultat av et folkekrav om at han erstatter den nåværende.

Mr. Trump har et formidabelt konkurranseinstinkt. Dette er grunnen til at han gikk inn i valgkampen, var fast besluttet på å vinne, og verden tror at han gjorde det. De protesterende folkemengdene i gatene bekymrer ham ikke. Men når han erfarer hvor omfattende og stressende presidentembetets ansvar er, at han blir forventet å agere ut fra andres råd og anbefalinger heller enn sine egne impulser og at han ikke er sjefen i Kongressen, kan han imidlertid komme til den konklusjon at det å være president ikke vil være like tilfredsstillende som å være entreprenør og forretningsmann, og han ville ønske velkommen en måte å komme ut av det hele med æren i behold.

Deler av disse faktorene stammer fra tanker og følelser som svirrer i massebevisstheten, noen er kjent vidt og bredt og noen er det bare lesere av budskapene våre som vet. Og dere vil forstå at den aller viktigste faktoren i alt sammen er dette: den retningen Mr. Trump og det Republikanske Partiet vil føre dette landet i, er helt i opposisjon til de fremherskende vibrasjonene, som vil fortsette å høynes jevnt og trutt langs Jordens vei mot Oppstigningen. Dette partiets retning er i konflikt med Gaias visjon, som deles av opplyste sjeler, og deres antall vokser fra dag til dag. Løsninger og forsoning må og skal komme til å helbrede dette smertefullt splittede landet hvis innflytelse føles over hele verden. 

Elskede Familie, frykt ikke for hva som kan skje. Skap det som vil skje ved å bære lyset deres høyt og urokkelig! Talløse skapninger i hele universet heier på dere og støtter dere med kraften av sin uforbeholdne kjærlighet som savner sidestykke.
_______________________
KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward


*direkte link til budskapet fra august, 2016 finner du her:  http://galacticchannelings.com/norske/matthew19-08-16.html  

quinta-feira, 13 de outubro de 2016

NORSK Matthew Ward 12. oktober, 2016Matthew Ward 12. oktober, 2016
Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Jordens energifelt av potensial svirrer av aktivitet som aldri før, fra deres skrevne historie begynte, nå som mektige bølger av lys skaper kraftig fremdrift i all innsats som gjøres for å skape resultater dere vil ønske hjertelig velkomne. Denne mektige innstrømmingen av lys svekker Illuminatis fragmenter av gjenværende makt og kontroll over økonomien, politikken og massemediene. Dette har motivert mange medløpere i de lavere rekkene til å «forlate skuta» for å skape distanse mellom seg selv og dem de tidligere arbeidet for, når sannhetene kommer ut om Illuminati. De på toppen prøver å redde noe av sin tidligere makt, men det vil være dem til ingen nytte – ingen av de kriminelle planene deres vil lykkes.  Akselererende vibrasjoner sammen med beviser i hackete dokumenter, lekket informasjon, varslere og håndfast handling fra innflytelsesrike enkeltmennesker i regjeringer, det militære og etterretningsorganisasjoner, men også i bankverdenen og de juridiske systemene, er i ferd med å bringe en rask ende på Illuminatis lange, mørke herskertid.
Internettartikler i den senere tiden har hevdet at når Hillary Clinton taler offentlig, så er det en klon folk ser, og ikke selve personen. Selv om de fleste av dem som leser denne informasjonen ville betrakte det som en absurd svertetaktikk, så begynner tanken om at mennesker kanskje kan klones å sive inn i den offentlige bevisstheten.  For at dere skal kunne forstå hvorfor og hvordan kloning har vært gjort i deres verden, har jeg bedt min mor om å kopiere inn hva Hugo, en svært høyt utviklet sjel som er godt kjent med dette, fortalte henne om dette for 20 år siden. Og jeg må si at han fremviste en uendelig tålmodighet når spørsmålene poppet opp i tankene hennes som fyrverkeri på himmelen. [Det følgende er et utdrag fra kapittelet «Kloning av Mennesker» i boken «Revelations for a New Era»¹.]
Hallo, Madame Suzy! Jeg er glad for å være i ditt selskap i denne stund. Slik jeg har oppfattet det, har du stilt spørsmål om kloning av mennesker har blitt gjort på Jorden. Det er så visst et faktum og har foregått gjennom ganske lang tid, som Matthew fortalte deg. Jeg vil starte umiddelbart, med begynnelsen av kloningsprosessen, hvis det er greit. Tusen takk.
Kloning av mennesker er en prosess hvorved cellemateriale fra et levende vesen blir «tatt ut» i den hensikt å reprodusere en eksakt likhet i en ny «enhet». Cellematerialet blir plassert i et sterilt reagensrør i en væske som spesielt godt egnet for dette materialets videre vekst, i hundre prosent rene omgivelser, uten at imperfeksjoner kan komme inn i substansen. Etter at cellen deler seg og deler seg på nytt, blir materialet overført til en større laboratorie-beholder under de samme sterile forhold, temperatur og lyskontroll. 
Den embryoniske formen blir ganske raskt tydelig å se og snart kan man med letthet gjenkjenne fosterets form. Når fosteret har nådd frem til det som kan sammenliknes med seksmåneders stadiet i en normal fosterutvikling, blir det overført til en oppbevaringstank fylt med en væske som er så lik som mulig den amniotiske væsken i mors liv under svangerskapet. I denne væsken fortsetter fosteret å utvikle seg som i en livmor. Når fosteret har nådd det utviklingsstadium hvor det normalt ville ha blitt født, tas det ut av væskebeholderen og blir deretter behandlet som om en normal, naturlig fødsel skulle ha skjedd. Bortsett fra, selvfølgelig, at det ikke finnes noen navlestreng som må klippes over. En relativt liten kosmetisk operasjon kompenserer for mangelen på navle og gir barnet normalt utseende.  
Denne prosessen for replikasjon av et menneske tar ikke ni måneder. Den blir akselerert ved hjelp av kjemiske tilsetninger og de ideelle forholdene i laboratoriet. Den innledende prosessen kan ta seks til syv uker, slik dere opplever tid, før man med visshet kan fastslå en perfekt fosterutvikling, og deretter trengs det enda åtte til ti uker for den fulle vekst og utvikling av fosteret. Siden ingen ting av dette skjer gjennom en naturlig fødselsprosess, så har vanlig, naturlig fosterutviklingstid ingen relevans.
Kloning er ikke begrenset til å reprodusere barn som får vokse normalt fra fødselen til de når voksen alder. Når det dreier seg om klonen til en spesifikk voksen person, så vil tiden det krever for at det nylig ankomne barnet skal vokse til en voksen i sin beste alder, la oss si mellom 30 og 35 år, være bare mellom 350 og 400 dager. Omtrent en måned lenger med aldring kreves for å produsere en klon av et 65 år gammelt individ. Dette er den omtrentlige alderen til de fleste mennesker som blir klonet på Jorden for øyeblikket.
Den substansen som gjør at aldringen, i slike hensikter, kan skje så raskt, har enda ikke blitt offisielt oppdaget, med unntak av de få vitenskapsmennene som er engasjert i kloningsprosessen. Noen få individer på Jorden lider av en kjemisk ubalanse som får kroppene deres til å eldes mye raskere enn hva som er normalt der. I slike tilfeller kan et ti år gammelt barn kan ha det alderstypiske utseendet, organfunksjon og andre kroppslige prosesser til en svært gammel person. Det kjemiske stoffet som forårsaker denne ubalansen hos det syke barnet, er det som blir benyttet nesten til perfeksjon, i prosessen for å få klonete barn til raskt å eldes til voksne.
Denne akselererte aldringsprosessen krever også tilførsel av en rekke nøkkel-næringsstoffer i dietten og ideelle laboratorieforhold med hensyn til temperatur og optimalt styrte mengder av oksygen og karbondioksid.  Ulempen er at når utseendet må være identisk med en person som er 60-65 år gammel, så må hele det klonete vesenet aldres helt frem til dette identiske utseendet nås.  Det finnes ingen mulighet for å stanse aldringen av kroppens indre organer og likevel oppnå det nødvendige ytre utseendet, og således er organene utsatt for alt det stress denne akselererte aldringen forårsaker, så vel som svakheter som ligger latente i familiegenene. Til tross for at det nylig klonete individet til å begynne med virker mye friskere og ser yngre ut enn den originale personen eller den foregående klonen, så vil den raskt begynne å brytes ned og begynne å vise mer fremskredne tegn på aldring på alle måter. 
Så langt har jeg bare snakket om kroppen til et klonet individ. Hjernen er en helt annen ting. Den representerer det mest intrikate aspektet av vekstprosedyren, både in vitro og etter at den er blitt levende kjøtt og blod. Den menneskelige hjernen er en computer og nedlastingsprosedyren fra den originale hjernen til klonens hjerne fungerer nøyaktig som datamaskinene deres gjør i samme type prosess.  
Duplisering av den originale hjernen kan gjøres med perfeksjon hos en klon på barnestadiet.  Utdannelse blir tilført kontinuerlig til klonen gjennom aldringperioden fra barn til voksen og hjernen fungerer så normalt som man kan forvente seg når man tenker på den akselererte læringsevnen.  Takket være hjernens enorme kapasitet, så er klonens absorbsjon av informasjon gjennom utdannelsesprosessen ikke bare lett, men den er særdeles interessant for folk som er involvert å se slike kjempesprang i læring. Vi observerer dette herfra og betrakter dette som det eneste aspektet av vitenskapelig natur på planeten deres som begynner å «se lyset» med hensyn til menneskehjernens funksjonelle kapasitet.
Ja, Frue, denne utdannelsesprosessen over lang tid er nødvendig fordi en brå tilførsel av intelligens og kunnskap på et «ubeskrevet blad» ville føre til et nevrologisk sjokk. 
Klonene mottar instruksjon helt fra barndommen av, fra lærere som er spesielt trenede atferdsspesialister.  Dette aspektet av prosessen en akkurat lik det dere selv gjør med barna deres; lærer dem å bli bevisste, årvåkne, ansvarsfulle små mennesker med personligheter, dyktighet på mange områder, ansvarsfølelse og tiltalende oppførsel. Disse spesiallærerne, hvis elever er langt mer spesielle enn de fleste, blir selv opptrenet gjennom personlige filmer av familien og blir satt inn i familiens mer private og intime historie. Således er de vel kjent med måten de snakker på, bevegelsene og oppførselen til det klonete individet. 
Noe helt annet er det når objektet er en raskt produsert voksen klon. En av de viktigste årsakene til at aldring kan akselereres, er hjernens kapasitet til å absorbere informasjon og utføre funksjoner på en mye raskere og mere omfattende måte enn de fleste mennesker på Jorden innser. Faktum er at hvis det ikke hadde vært slik, som ville ikke kloning av voksne mennesker vært mulig. 
I en hurtig-eldet klon er det kritiske faktoren om den klarer å opprettholde integriteten i all kunnskapen den originale personen har ervervet seg gjennom et helt liv. Den voksne klonens opprinnelige evne til å huske kan være kompromittert i den grad at klonen kan synes å være lettere sinnsforvirret eller for et øyeblikk ikke klarer å finne ord, før minnet slår inn eller klonens egen evne til å tenke overstyrer nølingen og dekker over den, for å si det slik. Siden dette ikke er spesielt uvanlig blant «virkelige» mennesker, blir det vanligvis ikke lagt merke til eller vekker mistanke til det klonete individet, men det blir heller oppfattet som en helt menneskelig imperfeksjon.
Nedlastingen av all informasjonen i hjernen til den opprinnelige personen eller den klonen som skal erstattes, må gjøres i det øyeblikket det blir behov for klonen. Dette kan mest effektivt gjøres på vellykket vis fra personens hjerne til den første klonen. Noe tap av data skjer ved hver påfølgende nedlasting fra en utgående klon til den som skal erstatte den.  Nei, den opprinnelige hjernen kan ikke benyttes for å unngå dette problemet med datatap og ufullstendig nedlasting, selv om den opprinnelige personen fortsatt er i live, fordi den opprinnelige hjernen ikke har den samme akkumulerte kunnskapen som den siste klonen. For som dere alle forstår, må klonen få en nedlasting av up-to-date informasjon, som er identisk med det den utgående klonen har, dersom erstatningsklonen skal bli akseptert som den virkelige personen.  
Selv om vi er glade over å se disse teknologiske fremskrittene på planeten deres, så gjør misbruket av den at vår glede over oppdagelsene deres nøytraliseres. Mektige mennesker blir klonet nå og har blitt klonet gjennom mange år, og ikke noe av dette startet med gode hensikter. Motivet har alltid vært å ha makt og kontroll over dere. Noen av verdens ledere ble klonet for mange år siden og er nå i sine trettiende eller høyere versjon av den opprinnelige personen. Hensikten med å klone disse menneskene er for å være sikre på at de lever lenge og opprettholder sin innflytelse.  
Hvis dere er våkne kan dere legge merke til en brå og betydelig forandring i hvordan de ser ut, i retning av strålene helse og ungdommelighet, hos noen av verdens ledere slik dere ser dem på TV-filmer og fotografier. I de fleste tilfeller følger denne kraftfullheten og vitaliteten etter et par dager hvor de har vært borte fra det offentlige rom etter en periode med stadig økende tegn på rask aldring. Dere oppfatter det kanskje som at disse bemerkelsesverdige forandringene skyldes at personen har hatt en kort ferie eller at de har blitt friske fra en sykdom de sies å ha hatt, men her hos oss er det kjent at det rett og slett er én klon som er blitt erstattet av en ny en.  
Ja, mange kloner blir produsert samtidig, utdannet slik jeg tidligere har beskrevet og holdt i beredskap på ulike steder på planeten deres, slik at de alltid er klare ved behov, for den nødvendige nedlastingen av up-to-date informasjon. Det er nødvendig med mange versjoner av klonene fordi denne teknikken er langt fra perfeksjonert på Jorden. De klonete voksne kroppene disintegrerer mye raskere enn kropper av samme alder som har vokst naturlig. Dette skyldes til dels den akselererte aldringsprosessen fra barn til voksen kropp og delvis utilstrekkelig dyktighet hos de vitenskapsmennene som gjennomfører de ulike prosedyrene. Jordens tredje tetthets atmosfære er også en medvirkende faktor.   
Klonete individers familie er selvfølgelig klar over eksistensen av klonen eller klonene og de deltar både i utdannelsesprosessen og i «dekkoperasjonen». Dersom de motsetter seg dette, blir de selv klonet, vanligvis mot sin vilje, og det er da klonen som fortsetter deres offentlige funksjoner. I en del tilfeller har den opprinnelige personen dødd på naturlig måte, eller har blitt drept dersom dette passet best inn i planene til enda mektigere folk. Andre lever fortsatt, men blir aldri sett offentlig. Bare klonene blir sett offentlig.  
For at du skal få ro i tankene omkring spørsmålet, Frue; fem land har utviklet kloningsprosessen til omtrent det samme nivå av suksess med reproduksjonene, og ett land til eksperimenterer fortsatt med de tidlige trinnene. Laboratoriene er designet rundt den samme funksjonelle basis, med lite variasjon i prosessen totalt sett. For en del år tilbake var det en god del forskjeller i prosedyrene slik at forskjeller i klonenes kvalitet var lett å se. Forskjellene i arbeidsmetodene med aldringsprosessen representerte den største forskjellen og som konsekvens av dette svakheter i den maksimale grad av fysisk stabilitet nedlastingsprosessen til hjernen. Da man til slutt ble enige om å utveksle erfaringer og teknologi slik at alle svakheter kunne forbedres, så kommer de fleste kloner i våre dager med omtrent den samme nivå av funksjonsevne, utseende og aldringskarakteristika i alle land hvor de blir produsert.
Og nå, for å gå videre, vil jeg ta opp det svært viktige aspektet som dreier seg om en sjel i en klonet kropp. Når det gjelder sjel eller ikke sjel i disse menneskelagde kroppene, så er det definitivt at ingen sjel blir «født inn i» et klonet individ, men en sjel kan velge å gå inn i en dersom den ønsker det. Det finnes gode grunner for en sjel til å «gå inn» akkurat som det finnes gode grunner til ikke å gjøre det.   
For en sjel som har ventet på muligheten til å oppleve å være i en fysisk kropp, er dette en anledning til å gjøre dette i denne siste tiden før store forandringer skjer i samsvar med Guds plan for høyning av bevisstheten på planeten og alle dere som er mottakelige. Imidlertid er enhver sjel som går inn i disse kroppene, klar over risikoen for å bli fanget i de mørke kreftene som har gjennomsyret psyken til den originale personen og alle forutgående kloner. Dette er en særdeles viktig vurdering å gjøre ettersom hjernefunksjonaliteten blir svekket med hver nedlastingsprosess, som jeg har nevnt tidligere, og derved svekker sjelens mentale motstandskraft mot å bli fanget. Enn videre er livslengden ikke lang i de moderne versjonene av kloner, så disse kroppene blir ikke ansett å være det paradisiske liv man kunne mistenke en person i en så innflytelsesrik å ha.  
Hvorfor skulle en sjel påta seg et slikt problem? Makten i en slik innflytelsesrik posisjon er nøyaktig hvorfor noen sjeler ikke bare er villige til, men ivrer etter, å «gå inn i» klonen. De gjør dette fast besluttet på å overvinne den genetiske strukturen, hukommelsens innflytelse og den iboende tendensen til å følge den negative veien den opprinnelige sjelen befant seg på. Når en sjel virkelig er så sterk, har den viljestyrke til å oppløfte den genetiske og moralske karakteren til klonen til det punkt hvor det synes å skje en snuoperasjon i «personens» helse, holdninger og handlinger. I slike tilfeller er det den sterke sjelens høyere intensjoner som tiltrekker lys-energi som gjør det mulig å tilføre den klonete kroppen fysisk stamina som ikke er tilgjengelig for sjeler som har mindre viljestyrke, og derfor kan en sterkere sjel holde livskraften ved like for en mye lengre periode enn en svakere sjel kan.
Og nå tenker du: hvordan kan en kropp leve uten en sjel? Den kjemiske oppbyggingen av en kropp er slik at den er en uavhengig funksjonerende enhet. Livskraften dens blir opprettholdt av dens egen energetiske momentum som den får fra næringsstoffer og de interagerende funksjonene til kroppens organer. Derfor har en klon uten sjel den samme mobilitet og tenkeevne som en normal kropp.  
La oss så se på hva som ikke finnes i en klon uten sjel. For det første er ikke følelser en medfødt evne slik det er i et naturlig skapt menneske. En sjelløs klon kan lære seg å se ut som om den har følelser i samsvar med omgivelsene, kanskje slik man forventer det hos en alminnelig fyr, eller kanskje som en som tilhører et høyt sosialt nivå. Det er bare ved å oppføre seg på samme måte som de andre i sin omgangskrets at klonen kan gi inntrykk av å ha følelser.  
Den mest essensielle mangelen i en klon er det åndelige aspektet som er iboende i et barn som er unnfanget av egg og spermier fra sine foreldre. Sjelens liv omfatter de aspektene av væren som representerer tilknytningen til Gud – samvittighet, intuisjon, og en følelse av selv på et høyere plan enn normalt bevissthetsmessig funksjonsnivå. Så hverken tilknytningen til Gud eller naturlige følelser finnes hos et sjelløst, klonet individ.  I stedet finnes det et mekanisk og mentalt aspekt med hensyn til hva som er passende å si eller gjøre. Når dette først mestres, er denne evnen like «profesjonell» som om personen hadde gått gjennom et helt liv hvor de hadde akkumulert visdom og ervervet seg at høvelig atferd.
Tankene Deres er så full av spørsmål, Frue!  Nei, å lage det dere kaller prøverørsbarn er overhodet ikke av samme natur som klone et individ, og temmelig sikkert ikke hensikten heller.
Jeg beklager at jeg tenker på så mange ting å spørre deg om Hugo. Siden det er offentlig kjent at man akkurat har greid å klone sauer, vet du noe om hvorfor ikke folk flest har spurt seg om det samme kan gjøres med mennesker?
Vel, Frue, jeg vil si at selv om kloning av dyr er kjent, så vil det ikke komme noen vedvarende informasjon om det man der har oppnådd. Kloningens kunst har ikke blitt perfeksjonert på dette feltet og produktene vil ikke eldes på samme måte som naturlig unnfangete dyr gjør. Når man innser dette, så er det ikke sikkert at det vil få spalteplass i media. 
Jeg vil også si det slik at massiv publisitet kunne logisk sett gjøre at alle tenkende mennesker ekstrapolerte det man har oppnådd til at det kanskje er mulig å klone mennesker. Denne slags spekulasjoner finnes faktisk på Jorden, men for å forhindre at folk generelt skulle tro at noe slik er mulig, og enda mindre at det allerede skjer, så blir science fiction bøker og filmer et mesterlig virkemiddel for å gi inntrykk av at kloningsteknologi er noe som bare finnes i underholdningsindustrien, og alltid med en undertone av at det er absurd. 
Jeg kan ikke fortelle deg når kloning først ble utført, men teknologien finnes i den universelle bevissthet og er derfor tilgjengelig for dem som begynner å tappe av denne ultimate kunnskapskilden.
Hugo, gir Gud sin godkjenning til kloning?
Jeg er forbløffet over spørsmålet ditt! Jeg har aldri tenkt på å stille spørsmål om dette. Jeg antar at Han ikke er imot det ettersom alt som skapes for til beste for universet ikke kan betraktes som «dårlig» fra Guds ståsted. Jeg ville tro at det er misbruket av denne kloningsteknologien, som all annen misbruk, som Gud ville bli skuffet over. 
Fru Suzy, jeg ber, med all respekt, om at du kommer tilbake til dette spørsmålet så vi kan drøfte det ved en senere anledning. Jeg kommer sporenstreks når du kaller på meg, eller om Matthew tar kontakt med meg om du foretrekker det. Jeg takker for din hensynsfullhet, og med dette vil jeg si farvel for en kort tid.  
Dagen etter: Fru Suzy, takk for at du tar imot meg igjen. Det oppmuntrende å kunne fortelle deg at Gud ikke er grunnleggende imot kloning. Nei, ikke i det hele tatt. Jeg har tenkt meget nøye gjennom dette etter at du stilte spørsmål om det. Jeg har snakket med de øverste rådsmedlemmene hvis visdom i åndelige anliggender er større en noen annen i dette riket, og de har sagt seg enige i at kloning ikke er i strid med Guds vilje, kun misbruket av de klonete individene og de selvtjenende hensiktene bak utviklingen av dem.
Tusen takk, Mor. Da leserne først stilte spørsmål ved om Hillary Clinton er død eller levende, og om «personen» man ser offentlig er en klon, et holografisk bilde, eller en dobbeltgjenger, spurte vi dem i Nirvana som overvåker Jorden, og svarene deres varierte.  De har ingen vanskeligheter med å dechiffrere energistrimler som knytter seg til en person. Men den malstrøm av energier som svirrer rundt Hillary inneholdt en blanding av spekulasjoner og fakta om dette spesielle temaet.  Etter at overvåkerne i Nirvana hadde fått klarhet, gav de oss følgende rapport.   
Hillary er så visst i live, men hun har ikke vært sett offentlig siden hun ble hjulpet inn i en bil for mange uker siden. En av klonene hennes er til enhver tid i nærheten – dette er standard prosedyre for hvilken som helst person som er blitt klonet i deres samfunn – men hennes fysiske og mentale tilstand på det tidspunktet var altfor dårlig til å kunne laste ned informasjon til klonen, den første av hennes kloner som ville bli tatt i bruk. Lungebetennelse-diagnosen ble klekket ut for å gi Hillary tid til å gjenvinne tilstrekkelig stabilitet til at nedlastingen kunne gjennomføres. Etter et kort fravær fra offentlighetens øyne, dukket hun opp igjen, forfrisket, yngre og slankere, akkurat som hun var for en del år tilbake da klonene ble fabrikkert. Bare klonen og dens etterfølgere vil bli sett offentlig fra nå av fordi Hillarys sviktende helse ville være en så markert kontrast til klonens strålende helse og høye energi. 
Hvorvidt denne situasjonen vil få noen innflytelse på valgkampanjen for ny president, er ikke kjent.  Det som er kjent, er at energien som omgir de to hovedpartienes kandidater er som et flammehav av negativitet, om man kan si det slik, og det er mulig at scenarier i tillegg til dem som er nevnt i augustmeldingen vår, vil utvikle seg. De positive energiene rundt Bernie Sanders har ikke avtatt, de leder ham fortsatt mot presidentembetet.  
Den uforbeholdne kjærligheten til alle lysvesener i dette universet er med dere mens dere hjelper deres verden å bevege seg inn i en lang æra av kjærlighet, fred og velstand for alle.  
                        __________________________
KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward

Oversetter: Leif

¹) Boken hun refererer til er ikke oversatt til norsk, men du kan lese mer om Mathew’s bøker på http://www.matthewbooks.com/ Informasjonen på nettsiden er på engelsk.

terça-feira, 20 de setembro de 2016

Norsk -- Matthew Ward 17. september, 2016

Matthew Ward 17. september, 2016

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. La oss begynne med å ta opp en del ting som mange er opptatt av. Fremst av disse er bekymringene om Nord-Koreas vellykkede oppskytinger av langdistanseraketter. Dersom dette landet skulle sende et atomstridshode ut i verdensrommet, ville detonasjonen av dette bli forhindret av medlemmer av familien vår fra Universet, som kontinuerlig patruljerer på himmelen. Det samme ville skje dersom et annet land forsøkte noe slikt.

Våpenhvilen i Syria på humanitær bakgrunn, er selvfølgelig velkommen, men det er behov for så mye mer enn denne «bandasjen» for å få en slutt på folkets nød i dette krigsherjete landet. Fred vil komme. Imidlertid vil de sterke energistrømningene av fiendtlighet og mistillit mellom religiøse og sekulære grupper i opposisjon til hverandre, føre til at det kan bli enkelte «omveier» på veien dit.
Når det gjelder de energetiske scenarioene beskrevet i vårt forrige budskap, med hensyn til presidentvalget i USA, så ligger Hillary Clintons fratreden fra presidentkampen av helsemessige årsaker, et hestehode foran andre mulighetene som også ville plassere Bernie Sanders i Det Hvite Hus. Dette betyr ikke at hvis dette temaet fortsetter å øke forspranget energetisk sett, at de øvrige scenarioene med hensyn til Clintons aktiviteter vil fordufte.  Energiene i disse strømningene vil gå sin gang og bringe all denne informasjonen frem i lyset, og således er det fortsatt mulig at det vil være hennes diskvalifisering for presidentrollen som løfter Bernie Sanders inn i embetet.

Sannheten om 11.september vil bli avdekket, men ikke før Rockefeller-fraksjonen av Illuminati har mistet all sin innflytelse i regjeringen, økonomien og de store medieselskapene i USA.
      
Denne nasjonens hyppige pekefingre mot Russland i en serie hackede e-poster, og fremstillingen av Vladimir Putin som en som blander seg inn i USAs politiske affærer og en diktator som kun ønsker å ha kontrollen over de landene som tidligere tilhørte Sovjetunionen, er ikke noe annet et politisk spill og mat for mediene.  Putin ønsker ingen ny kald krig æra eller konflikt med noe annet land; han er en av de individene i regjeringer, militære styrker samt korporative og økonomiske sektorer, hvis innsats bak lukkede dører retter seg mot å få slutt på Illuminatis lange herskertid med global korrupsjon, svindel, assasinasjoner, igangsetting av kriger og arbeidsmåter som fremodler stadig mer fattigdom.

Økende vibrasjonsnivåer, som også bidrar til at Jorden kan bli kvitt denne pest og plage for menneskeheten, skaper også store problemer for folk som ikke forstår hva det er som skjer. Det dere vet er en sivilisasjons evolusjon og en forvandling av en verden, oppfatter de fleste som evig opprør, splittelse og forvirring. At tiden går stadig fortere gjør også mange usikre. For mange betyr dette at de må haste gjennom alle dagens ansvarsoppgaver, men ofte er dagen slutt før alle oppgavene er gjort, hvilket skaper enda mere press på sjeler som allerede er stresset av effektene av de høye vibrasjonene.

En god del lesere har skrevet til oss om de utfordringene de møter i denne sammenheng, men selv om oppvåknende sjeler i særdeleshet søker veiledning, så er heller ikke lysarbeidere immune for stresset ved å tilpasse seg stadig høyere frekvenser langs Jordens oppstigningsvei. Heller enn å gjenta alle råd vi tidligere har gitt om stress-redusering, ba jeg min mor om å legge ved datoene for disse budskapene slik at alle som ville ønske å lese denne informasjonen på nytt, eller friske den opp, lett kan finne dem. [4. juli, 2013 har den mest omfattende dekning av dette temaet, og 23 mars, 2008; 10.mars 2009; 20 november, 2013 og 20. mars, 2016, tilbyr ytterligere innsikt i årsakene til stresset som oppstår og hvordan dere kan lindre det.]* Tusen takk, Mor. Vi har lyst til å understreke at å forandre en negativ tanke til en positiv en, er den raskeste måten å lindre stressende følelser om en eller annen situasjon.  

«Hvorfor påvirker ikke vibrasjonene alle på samme måte?» Faktum er at vibrasjonene påvirker alle på samme måte i det at de forsterker alle menneskers personlige karakteristika og atferdstendenser. Det er reaksjonene på vibrasjonene som varierer mye og det er fordi hver person er unik. Dere er forskjellige på en myriade av måter rent fysisk, fra størrelse og alder til kroppens kjemi og cellestruktur; imidlertid er det hva en tror på, ens oppfatninger, relasjoner og holdninger som påvirker individers reaksjoner aller dypest.  

Men for å snakke om hele befolkningen under ett igjen, kan vi slå fast at dypest sett, henger responsen til vibrasjonene sammen med om deres tanker eller hjerter er åpne eller lukket. Det er litt på siden av denne saken akkurat nå, men vil si selv om vibrasjonsnivåer varierer enormt, så er alltid «ingrediensen» Skaperens kjærlighet-lys essens, den mektigste kraften i kosmos. Selv om lys generelt er betraktet som en synlig ting og kjærlighet en følelse, så er de en og samme energi; og i en åndelig kontekst er lys, kjærlighet og kjærlighet-lys synonyme. Nåvel, personer som er åpne for denne energien kan motta og sende kjærlighet gjennom hele spekteret av oppløftende manifestasjoner; de som stenger denne energien ute, kan ikke det.  

Det kan synes som om det motsatte av kjærlighet er hat, men slik er det ikke – det motsatte er fravær av kjærlighet. Frykt er også fravær av kjærlighet, men selv om frykt-energi aldri kan ha den kraften som ligger iboende i kjærligheten, kan den være sterk nok til å «føde», for å si det slik, hensynsløshet, grådighet, brutalitet, svik, svindel, og begjær for makt og kontroll. Folk som lever i frykt «befinner seg i mørket» når det gjelder åndelig bevissthet og bevissthetsnivå, og mennesker som skaper frykt-fylte omstendigheter er gisler av mørket. Dette er årsaken til at vi så ofte oppfordrer dere innstendig til å sende lys til alle på Jorden – for bare når mennesker «ser lyset», kan deres hjerter og sinn åpne seg for det og la kjærlighet erstatte frykten.

Vi har blitt spurt om hvordan man kan sende lys. Hvert eneste menneske har evnen til å være kanal for den universelle energi, det allmektige kjærlighets-lyset, og det er rett og slett deres ønske om, intensjonen om, å sende denne energien til en person eller et spesielt område, eller til hele Jorden, som automatisk og øyeblikkelig gjør at denne energien finner veien til rette mottaker. Dersom dere ønsker å gjøre dette på et mer formelt vis, for eksempel ved bønn, meditasjon eller visualisering, så er det bare fint, men ikke nødvendig – det er følelsene deres som teller. Og telle gjør de!!! De samlede, kollektive følelsene fra folk som ønsker å leve sammen i fred og i harmoni med naturen, i rettferdighet, verdighet og velstand for alle, er den energetiske kraften som manifesterer en slik verden. 

«Er mennesker i Nirvana påvirket av de forskjellige astrologiske tegn slik vi er?» Nei. Eterlegemer og Nirvana selv vibrerer på frekvenser som ikke påvirkes av planetarisk interaksjon i solsystemet deres, som kan forårsake effekter på kropper av høy densitet, slik som deres.

«Når det nå blir stadig vanligere med autonome roboter, utgjør de en trussel mot fremtiden vår og vil artifisiell intelligens bli benyttet av Illuminati til å stoppe vår oppstigning inn i fjerde densitet og skape massiv arbeidsløshet og sosial uro?» Når roboter blir tatt i bruk i stort omfang i industrien, er det de de monotone produksjonslinje-jobbene denne teknologien erstatter – og det er de eneste «trusselen», men det vil med tiden bli slutt på slike jobber og avhengig av arbeidernes alder, kan de pensjonere seg eller ta utdannelse for å få jobb på andre felter som vil være langt mer tilfredsstillende for dem og til langt gunstigere lønn.

Dette vil ikke skje i løpet av et øyeblikk, men dette verdifulle elementet av Jordens Gyldne Tidsalder er på vei mot dere. Når samfunnet deres innser til fulle hvor enormt viktig det er med rekreasjon som gir dere kreftene tilbake – ja re-kreasjon! – og dette blir understøttet av det nye økonomiske systemet, så vil folk ha langt bedre helse, være lykkeligere, aktive på mye mer meningsfylte måter, og alle vil ha alt det de trenger. Kunstig intelligens vil også bli benyttet til formål som gjør livet rikere. Og til slutt; Illuminatiene har aldri hatt noen som helst mulighet til å stoppe noe som helst menneskes oppstigning til fjerde dimensjon og videre, når det gjelder åndelig og bevissthetsmessig våkenhet.  

Mor, det er ikke nødvendig å skrive inn spørsmålet som gjelder tvillingsjeler – jeg svarer direkte fra spørsmålslisten din. Det er ikke stor sannsynlighet for at en sjelekontrakt skulle inneholde en gjenforening av tvillingsjeler; hver sjelekontrakt er en integrert del av avtaler gjort før fødselen, hvis til hensikt er at den skal være fordelaktig for alle deltakerne, og tvillingene ville kanskje ikke være i stand til å fylle de rollene som alle andre i avtalen trenger. Siden tvillingene er kjent kun for hverandre, så finnes det ikke noe «uomtvistelig identifikasjonskjennetegn» som gjelder alle tvillinger. Nei, tvillinger påvirker ikke hverandre med hensyn til valg i sjelekontrakten eller bevisste valg i noen større eller mindre grad enn en hvilken som helst annen sjel før eller etter inkarnering. Det å gjenforenes med en tvilling i en fysisk sivilisasjon er ingen garanti for karmisk fullførelse, og å være tvillinger er ikke noe fortrinn i den evolusjonsmessige prosessen i seg selv. Ja, tvillingsjeler har større sannsynlighet for å gjenkjenne hverandre i en høyt utviklet sivilisasjon eller dens åndeverden. Det er mer enn «mulig», det er heller svært sannsynlig «at noen kan ta feil med hensyn til at en viss person er deres tvillingsjel» - for som vi har slått fast i tidligere budskap, er tvillinger ekstremt sjeldne. Vi vil også legge til at det å være svært opptatt av om dere er en tvilling eller av å gjenforenes med din tvilling, kan redusere oppfyllelsen av kontraktmålene deres for det nåværende livet.

«Jeg tenker på «skiftet» hvor mange vil dø på grunn av at kroppene deres ikke er i stand til å tolerere de økende vibrasjonsnivåene. Hva hvis de har unge barn? Vil alle barn opp til en viss alder stige opp helt naturlig? Finnes det et gitt punkt hvor mennesker blir ansvarlig for denne beslutningen? Vil familiestrukturen utvikle seg og danne nye former?»

Når kropper brått mister sin levedyktighet på grunn av stadig økende vibrasjonsnivåer, vil døden bli attribuert til hjertefeil, aneurismer, massive slag eller kanskje som resultat av et fall eller en bilkollisjon. Uansett medisinsk årsak, så vil unge barn lære å takle sorgen og tapet av en forelder. Ned gjennom tidene har utallige sjeler valgt å oppleve slike ting for å oppnå balanse, og i denne tiden, som er ulik noen annen i universet, tar før-inkarnerings avtaler høyde for at barn kan komme til å miste en eller begge foreldrene på grunn av vibrasjonsmessig intoleranse. Og dersom dette skulle bli tilfelle, så vil familier, på akkurat samme måte som nå, akseptere den medisinske diagnosen.  

Høyningen av vibrasjonene vil medføre hjertevarmende aspekter også. Folk vil bli mer opplyste og få innsikt i en åndeverden og vissheten om at de kan gjenforenes med sine kjære og sine kjæledyr. Etter hvert som telepatisk kommunikasjon blir stadig mer vanlig, kan det være klar kommunikasjon mellom sjeler på Jorden og andre steder i universet; og, når samfunnet deres blir enda høyere utviklet, kan beboere på Jorden og i Nirvana besøke hverandre når de vil.

Å løftes på naturlig vis opp sammen med Jorden, eller mer presist, personlig oppstigning – er et spørsmål om voksende åndelighet og bevissthetsutvidelse, og alder er ingen faktor; gjennom de siste tretti årene eller mer, har et betydelig antall nyfødte allerede befunnet seg på et høyt utviklingsnivå når de har ankommet. Hver eneste person har et valg om, men ikke noe pålegg om, å vokse i bevisstheten som gjør det mulig å følge Moder Jord på hennes oppstigningsreise gjennom hele den livslengden som er fastsatt i vedkommendes sjelekontrakt. Personlig oppstigning krever ikke at man reiser sammen med en planet inn i høyere dimensjoner – sjeler utviklet seg også gjennom de mange tusen årene da Jorden satt dønn fast i dyp tredje densitet. Den fantastiske fordelen som finnes nå, er anledningen til å fullføre tredje densitets karma i løpet av ett liv, godt hjulpet av de akselererende vibrasjonene og ofte den kjærlighetsfulle bistand fra sterkere sjeler.

Familiestrukturene har allerede utviklet seg gjennom lang tid, og dette fortjener at vi tenker litt gjennom dette sett fra et oppstigningsperspektiv. Det finnes allerede ekteskap mellom mennesker av ulike raser og ulik tro; i enkelte områder inngås ekteskap mellom mennesker av samme kjønn eller transseksuelle, unge mennesker gjør opprør mot arrangerte ekteskap. Skilte foreldre deler på omsorgen for sine barn; når noen gifter seg på nytt skaper det vellykkede, «blandete» familier; noen foreldre velger å sette hensynet til barna over den juridisk status; surrogatmødre og in vitro befruktning er ikke lenger uvanlig; prevensjonsmidler gjør det mulig for gifte par å velge å ikke ha barn. Barn som er tatt bort fra foreldre som har mishandlet eller vanskjøttet dem lever med andre familier i fosterhjem, single personer adopterer barn, folk i ett land adopterer barn fra et annet. I noen tilfeller lever tre generasjoner under samme tak, i andre lever familiemedlemmer langt fra hverandre, foreldre opp i årene lever kanskje i seniorhjem der de får den hjelp de har behov for. En del nye familieorganiseringer skyldes fremskritt i medisinsk vitenskap, men et langt dypere bevis på forandring er den stadig økende respekten for alle kjærlighetsfulle relasjoner og familiekonfigurasjoner.

Elskede brødre og søstre, som fortroppen i den åndelige og bevissthetsmessige evolusjonen som er i gang, ved simpelthen å leve lyset deres er dere et eksempel på entusiasme og tillit til Jordens fremtid - og etter hvert som deres vibrasjoner stiger, så bidrar dere til å høyne vibrasjonene i hele verden. Lysvesener i hele universet hedrer dere og omhyller dere i uforbeholden kjærlighet.
                ______________________________
KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward

Oversetter: Leifsábado, 20 de agosto de 2016

Norsk -- Matthew Ward, 19. august, 2016Matthew Ward, 19. august, 2016


Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjelene som er stasjonert her, dette er Matthew. Nå som kandidatene til presidentvalget i USA er «hugget i sten», eller i hvert fall gir inntrykk av å være det, så er det naturlig at dere spør hvordan det kan være mulig for Bernie Sanders å bli landets neste president.

Vårt forrige budskap listet ikke opp de ulike scenariene de i Nirvana som overvåker Jordens energifelt, følger nøye med på. Grunnen til dette er at vi ventet på å kunne fortelle dere det eneste av dem som er signifikant, det eneste som har et ustoppelig momentum. Ennå er det ingen som har det. Derfor vil vi fortelle dere om de ulike mulighetene som påvirker Sanders og de to andre store partienes nominerte. Energien rundt andre eventuelle kandidater er for svak til å materialisere energistrimler med tilstrekkelig utviklingspotensial.

Universets kontinuerlige balanseringsmekanisme sørger for at det vil dukke opp måter å løse blokkeringer i energifeltet på, og det er det som er i ferd med å skje her. Mesteparten av energien som genereres rundt Sanders er positiv, selv om han ikke er nominert som presidentkandidat; energien som genereres rundt Donald Trump og Hillary Clinton, som er nominerte kandidater, er overveiende negativ. Den samlede energiinvesteringen, som omfatter tankene og følelsene i befolkningen, har skapt utallige energistrimler som svirrer omkring i den kollektive bevisstheten. For å bringe orden i dette kaoset, fløt energier sammen og dannet ulike scenarier som representerer den totale investeringen og hver av disse har potensialet til å bryte blokkeringen og gjøre det mulig for energien rundt Sanders å flyte i den retningen den var gitt, mot presidentembetet.

Og nå de ulike scenariene. Måten Clinton drev sitt politiske spill med andre nasjoner mens hun var statssekretær eller hennes medvirkning i uregelmessigheter i det Demokratiske partiets primærvalgrunde, kan for eksempel bli avdekket. En del av hennes forklaringer og utsagn avlagt under ed, kunne tenkes lekke ut i det offentlige rom som de løgner og usannheter de er. Kildene til og bruken av Clinton-stiftelsens fonds og hennes langvarige assosiasjon med Illuminati kunne bli avdekket. Hver enkelt av disse scenariene ville offisielt diskvalifisere henne som nominert presidentkandidat og helseproblemene hennes kunne diskvalifisere henne fysisk. Dersom en av disse scenariene skulle vise seg å oppnå seg uslåelig dominans, ville Sanders rykke opp og ta Clintons plass på stemmesedlene og vinne valget. Eller, hun kunne fortsette å være med i valgkampen, men borgere som er lite tilfreds med henne eller Trump, kunne slå seg sammen med de som støtter Sanders ved å benytte seg av skriftlige, innsendte stemmer. Og siden den energetiske situasjonen ennå ikke er avklart, kan det dukke opp andre muligheter som kan plassere ham i Det Hvite Hus.

Hver enkelt av disse avvikene fra landets tradisjonelle prosedyrer på dette stadiet av valgkampen ville være svært uvanlig, det er sikkert og visst. Imidlertid er det ikke mange som ville si om de politiske valgkampanjene i 2016 «at alt er som normalt», så at Sanders skulle kunne komme tilbake på arenaen som aktuell kandidat sammen med den personen han ønsker som visepresident, ville kanskje ikke være så overraskende likevel.

Med tiden vil befolkningen forstå at dette simpelthen var energier som spilte seg ut – vibrasjonene støttet Mr. Sanders både som person og som folkets kandidat. Dette vil også etter hvert bli forstått i en mye større sammenheng, nemlig at det er uløselig knyttet til den monumentale forandring som er i gang, hvor korrupsjon og undertrykkelse må vike for frihet og oppløftelse for hele vår sivilisasjon.

Motstand er også et element i denne forvandlingen fordi frykt for forandringer ligger latent i menneskenes bevissthet i tredje dimensjon. Mørke sjeler frykter for at de skal miste grepet sitt over de mange som er redde for de tilstandene de mørke har skapt eller hatt kontroll over.  Det er denne fryktenergien til de mange som gjør at de mørke kan holde det gående. Men alle deres forsøk på å opprettholde status quo vil være til ingen nytte. Alle intensjoner og tilstander på lave vibrasjonsnivåer vil fortsette å disintegrere etter hvert som vibrasjonene på planeten fortsetter å øke.

Dere er vant til å lese ord som «kjærlighet», «fred» og «Enhet» i budskaper fra kilder som er av lyset. Har dere lagt merke til hvor ofte disse ordene bli brukt av ledere for borgerbevegelser, sivile foreninger og religiøse ledere, og også av personer som blir intervjuet i nyhetssendinger og ikke minst av slagordsyngende masser som bærer plakater med disse orden i fet skrift. Akkurat som alt annet i eksistensen, så er ord energi, og enten de er talt eller skrevet, så utstråler de energi som tiltrekker mer energi av samme type. Dette er den universelle loven om tiltrekning. I alle verdens språk er det ordene kjærlighet, fred og Enhet som har de høyeste vibrasjonene. Nå som disse ordene benyttes så hyppig rundt om i verden, så bidrar deres mektige vibrasjoner til å vekke folk opp.  

«Jeg ser på meg selv som en sannhetssøker. Jeg vet ikke om dette er det samme som en ‘lys-arbeider’, men det synes som om dette skulle være noe mer enn bare å ville vite hva som er sant og hva som ikke er det. Spørsmålet mitt er, hva er en lys-arbeider og hvordan kan man vite om man er det?» Når du betrakter deg selv som en sannhetssøker og spør om hva en lys-arbeider er, så viser dette at du er på samme vei som dem, bare at du ikke er kommet så langt på veien som dem.

Å lære seg å skjelne hvilken informasjon som er sann og hvilken som ikke er det, er et viktig element av det å bli opplyst, av å lære seg selv å kjenne. Mye viktigere enn å gjøre seg avhengig av ytre kilder for å finne svar er det imidlertid å spørre innover, der hvor all sannhet er kjent. Disse svarene, som er budskap fra sjelsnivå til mentalt nivå, kommer i form av intuisjon, instinkt samvittighet, inspirasjon eller aspirasjon. Når du tar på alvor de svarene du får, kanskje som en sterk følelse eller som bilder eller ord for ditt indre øye, eller en stemme inni hodet ditt, da flyter livet ditt lett og uanstrengt. Dette signaliserer at beslutningene og handlingene dine stemmer overens med valg du gjorde i sjelekontrakten din før du inkarnerte.

Vi kom visst litt på viddene i forhold til det du egentlig spurte om, så la oss vende tilbake til spørsmålet ditt.  En enkel beskrivelse av en lysarbeider er en person som lever et fromt liv. Gud selv har sagt det mye enklere: Vær vennlig. Millioner av mennesker rundt om i verden, som slett ikke har hørt ordet lysarbeider, tar seg likevel tid til å hjelpe dem som er i nød og bruker sine evner, penger og ressurser på dette. Selv om vi bruker begrepet lysarbeider, så er det alle disse menneskene gjør, i likhet med alle som ser på seg selv som lysarbeidere, rett og slett å tjene lyset ved å leve i lyset.

Lys, som er akkurat den samme energien som kjærlighet, bare uttrykt på en annen måte, utstråles av vennlige handlinger og attributter som ærlighet, omtanke, takknemlighet, tilgivelse og generøsitet; ved å være ikke-dømmende og åpen for å se ting fra andres perspektiv samtidig som man er trofast mot sine egne prinsipper og verdier. Utstrålt lys løfter andre opp. Den effekten et genuint smil, en trøstende klem eller et oppmuntrede ord har på andre er langt større enn det er mulig å måle, og energien brer seg videre langt ut i omgivelsene. Når man har lys inni seg gir dette en følelse av fredfullhet, optimisme og selvtillit, ikke av selvgodhet, men ydmykhet. Når lysarbeidere møter på utfordringer, så vet de at deres indre styrke og besluttsomhet vil gjøre at de overvinner hindringen når de fortsetter å hjelpe samfunnet å bevege seg stadig nærmere Jordens Gyldne Tidsalder i all sin stråleglans, hvor alle mennesker vil vite at enhver livsform på planeten er uløselig knyttet til alle andre.

Vi vil foreslå for alle nykommere til åndelig informasjon at de leser den veiledningen som vi gav en herre som identifiserte seg selv som «en oppvåknende sjel». Mor, vil du være snill å sette inn datoen for det nevnte budskapet. [19. mai, 2016]* Tusen takk.

 «Mange av de som kanaliserer budskap har ofte sagt at når vi forlater dette livet, så reiser vi til et mye bedre sted. At veiledere fra åndeverdenen venter på oss for å hjelpe oss og veilede oss. Kan du forklare dette for meg?» At Nirvana er et mye bedre sted på en myriade av måter, for mennesker som har levd i overensstemmelse med sjelekontrakten sin, det skal være visst, men de har ikke behov for veiledere fra åndeverdenen når de kommer dit. Veiledere, deres skytsengel og andre fra engleriket, sjeler dere er knyttet til gjennom kjærlighetsbånd, og medlemmer av andre sivilisasjoner er Guds utsendinger som på usynlig vis hjelper dere i deres liv på Jorden. Når dere kommer til Nirvana venter personer dere kjenner og er glad i på dere der.

Hver eneste sjel har sin unike frekvens og i øyeblikket før kroppen dør, så sender den ut et signal som blir mottatt av alle dem som denne sjelen har kjærlighetsbånd til. De som ønsker dere velkommen kan være familie og venner fra hvilket som helst av deres mange liv, ikke bare dem fra deres umiddelbare fortid som reiste før dere til åndeverdenen. Og de kan være der og møte dere selv om de har inkarnert på en annen planet eller i en annen sivilisasjon. Fordi dere vil «gå over» fra et liv på Jorden, vil dere gjenforenes med dem dere er glad i og deres kjære kjæledyr i Nirvana. Imidlertid kan slike gjenforeninger finne sted hvor som helst i dette universet hvor energien tilsvarer sjelens vibrasjoner.

 «Jeg leste nettopp det budskapet hvor Matthew sier at sjelen blir satt fri fra personen når den ankommer Nirvana. Hva betyr egentlig det? Hvor reiser sjelen hen?»  Sjelen blir frigjort fra – eller vil ikke lenger bli påvirket av – eventuelle traumatiske skader på personens eterlegeme eller psyke. Eterlegemet og den fysiske kroppen er så nært knyttet til hverandre at enhver sykdom eller skade kroppen blir utsatt for også påvirker eterlegemet. Det er også slik at emosjonelle traumer man har opplevd i løpet av livet blir værende i psyken og av den grunn ankommer folk til Nirvana med disse tilstandene. Under healingprosessen, som er nøye tilrettelagt for å møte hver enkelt persons behov, kan sjelen reise akkurat hvor den vil, samtidig som den er hos personen – for den ER personen!

Sjeler, som er Skaperens rene kjærlighet/lys essens, er energi som vibrerer på et høyere vibrasjonsnivå enn eterlegemet og mye høyere enn densiteten til den fysiske kroppen, så sjeler blir alltid «satt fri» og kan være akkurat hvor de måtte ønske simpelthen ved tanken på å være der. Det er av denne årsak det er mulig for sjelen, mens den fysiske kroppen sover, å besøke de den har kjærlighetsbånd til, utføre lysarbeid i verdener der slik assistanse behøves eller høyne sine åndelige og bevissthetsmessige evner gjennom studier i avanserte sivilisasjoner.

Elskede brødre og søstre, som aspekter av Skaperen, den allvitende, omnipotente og evige JEG ER Enheten som omfatter Alt, så har dere alltid hatt ubegrenset potensial til å manifestere hva dere enn måtte ønske. Disse evnene ligger latent i sjelens design og etter hvert som dere fortsetter å utvikle dere, vil dere bli i stand til å utføre det dere nå ville betrakte som mirakler. 
                      ___________________________
KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward


Oversetter: Leif