segunda-feira, 31 de dezembro de 2012


Matthew Ward  -  29.desember 2012

Reaksjoner på 21ste desember, hvilken effekt den hadde, tro skaper virkelighet, etterdønninger av mørket, å rydde vekk uønskede rester, Gud avgjør når vår familie fra Stjerne kan komme, informasjonskilder, Oppstigningne smidigere fra nå av, om Sjel og Vitenskap; samme energi.
Med kjærlige hilsener fra alle som er stasjonert her, dette er Matthew. Den 21ste desember, datoen som lenge har vært ventet på med spenning og spekulasjon om hva som ville skje, har kommet og gått.
De individuelle opplevelser av den dagen var like personlige og unike som hver sjel er unik. Majoriteten av opplevelsene blant Lysarbeidere kan beskrives som øyeblikk av høynet åndelig tilstedeværelse for noen; en følelse av fred og velbehag for andre; og mange som ventet store omveltninger følte seg skuffet. Med unntak av dommedagstilhengerne var den generelle reaksjonen fra resten av Jordens befolkning, som overhodet hadde ofret Maya-kalenderen en tanke, av typen ”Jeg visste at ingenting uvanlig ville skje”.
Kjære, elskede familie på Jorden, noe absolutt uten om det vanlige hendte virkelig! Alle i verden ville jublet sammen med oss hvis de hadde kunnet se hvordan den mektige energien som ble forankret på Jorden ved solverv, ”lyste opp” mange millioner sjeler. Dette omfatter dem som overhodet ikke hadde noen kunnskap om Jordens Oppstigning, eller er  av dem som sitter på gjerdet, eller gradvis har beveget seg i retning av en ”mørk levemåte”. Selv om de er helt uvitende om det selv, har de intensivert og forsterket, i den kollektive bevissthet, ønsket og besluttsomheten om å rette opp alt det som er galt i verden.
Dere kan ikke se dette fra vårt perspektiv, naturligvis, men dere vil komme til å se effektene av denne massive infusjonen av Lys-Kjærlighet energi. Mer enn noen gang tidligere, føler folk over hele kloden en dyp medfølelse for dem som er i sjokk og sorg etter de volsomme skyteepisodene, eller som kjemper og dør for frihet fra tyranni, eller dem som er hjemløse og sulter.
Det har alltid funnes enkeltmennesker som stiller opp og hjelper andre så godt de kan. Det som er nytt er at den visshet som finnes på sjelenivå om at Alle Er Ett nå er i ferd med å stige opp i bevisstheten, slik at en følelse av samhørighet med alle dem som lider vokser frem.
Den nylige bølgen av Lys skapte en omforent intensjon på sjelenivå om å få slutt på volden i verden og løfte opp livskvaliteten til alle dem som lever i fattigdom. Etterhvert som tanker og følelser i samsvar med denne intensjonen konsoliderer til tro på at det er mulig, vil det bli tatt mektige skritt for å gjøre virkelighet av den.
Dere vet jo at i det kosmiske kontinuum er dette allerede fait accompli. Men de fleste av jordens befolkning har vært på ulike nivåer av tredje dimensjons bevissthetsnivåer, og på det nivået er det man opplever som mulig å få til er begrenset til tredje dimensjons sanser, evner og hva man har blitt opplært til å tro.
Deres hjertefølte ønske om en verden som lever i fred og godhet er reell nok, men begrensninger i troen skapte tvil om det noen gang ville være mulig å gjøre virkelighet av det. Det er faktisk ikke viden kjent at den universelle lov om at tro skaper virkeligheten påvirker hver eneste og hver enkelt sjels liv. Således er det er forståelig at det, inntil nå, var den inngrodde troen i deres sivilisasjon om at det utall av avskylige situasjoner i verden simpelthen var altfor omfattende til at det var mulig å  få ryddet opp i, som var fremherskende. Men nå, med den nye viten på sjeleplan, begynner tankene å endre seg fra ”det er umulig” til ”kanskje det er mulig” og ”la oss prøve!”
Jorden beveger seg gjennom et kosmisk vindu der de siste tåkeaktige rester av tredje dimensjon er så svake at de knapt kan merkes ved siden av de lysere, sterkere energivirvlene fra fjerde dimensjon, hvor mørket ikke kan slippe inn. Selv om alle Lys-Vesener er fulle av jubel og feiring av at dette er blitt til virkelighet, og en bragd som aldri før har skjedd i Universet, så betyr ikke det at Jorden plutselig vil bli forvandlet til et paradis.
På same måte som en voldsom storm etterlater seg død og ødeleggelser, så gjør også mørket det. Men en storm varer bare noen timer og herjer ikke i hele verden. Mørket har hatt kontrollen over verden i årtusener og tilstanden i verden er i dag etterdønningene av århundreder av mørkets herjinger og ødeleggelser. I kjølvannet av dem ligger ødeleggelsene de har forårsaket på Moder Jord og den innvirkning det har hatt på mange menneskers sinn.
Vi vet at noen av dere har den oppfatning at oppryddingen av vrakgodset etter mørkets herjinger bare kan skje etter at dere familie fra stjernene har kommet. Enda så mye som de ønsker å ta med seg sin teknologi og komme og arbeide ved deres side, så er ikke muligheten av en slik hjelp registrert i noe særlig omfang i den kollektive bevissthet. Detpositive aspektet av dette er at mange sjeler på planeten vil, og at snart mange flere vil komme til, å ta initiativ for å forandre på det som må forandres.
Vær så snill å ikke overse de forandringene som allerede har foregått i noen tid. En mengde løgn og korrupsjon har blitt avslørt og eksponert og i en rekke land har borgerne reist seg og kastet av seg undertrykkelsens åk. På steder der de lokale regjeringene ikke kommer folkets behov i møte, vokser det frem grasrotbevegelser som tvinger frem forandringer. Mennesker som er hardt rammet av den sønderrevne økonomien har utviklet geniale måter å ikke bare takle vanskelighetene, men å overvinne dem!
Det er sant at ekstraterrestrielle som lever blant dere har hjulpet til med å oppnå dette, men vi ber dere om å selv unne dere æren for den innsatsen dere selv har gjort. Deres hjertegode handlinger og utholdenhet for Lyset har vært helt uvurderlige bidrag! Kraften av deres bønner, visualiseringen av en strålende ren og lykkelig Jord, deres vilje til å dele med dem som er i nød, frivillige organisasjoner som kjemper for å ta vare på miljøet, samt innsatsen på så mange andre områder er verdt mer enn dere kan fatte!
Likevel er det sant at det gjenstår mye å gjøre, men etter hvert som innsatsen fortsetter og bølgefronten av Lys sprer seg raskere og videre, vil dere få se at planer og intensjoner bærer frukt. Motstand og fiendtlighet vil snart forvandles til forhandlinger, samarbeid og åndelig felleskap etter hvert som det nye året utfolder seg i samsvar med deres indelige ønske om å leve i fred og i harmoni med Naturen.
Det vil nok være noen “knall og fall” på veien, utprøvinger og feiltrinn, men i stedet for å svekke fremskrittet, vil det styrke den kollektive besluttsomheten om å fortsette å holde seg på kursen mot å skape den fredfylte, livsfriske og skjønne verden dere ønsker dere.
Flere fra deres familier fra stjernene vil komme og hjelpe dere, det er helt sikkert, men det er deres verden og dere har ledelsesansvaret. Selv om noen Lysarbeidere er, eller snart vil bli å finne i ledelsesposisjoner, så er de fleste av dere veivisere for de oppvåknende sjeler og dem som enda ikke har kommet så langt – og rett og slett det å leve det lyset dere er, er i seg selv nok.
De fremherskende vibrasjonene, som nå er på et nivå som ikke har vært på planeten på mange tusen år, har medført en tilsvarende økning i deres vibrasjonsnivå, og lyset fra selve deres ”væren” stråler ut med langt større kraft enn noensinne tidligere. Dette påvirker positivt tankene og følelsene til de menneskene dere kommer i kontakt med, samtidig som det strømmer ut fra dere og transmuterer de gjenværende rester av negativitet uansett hvor de måtte være.
Deres utstråling vil virke oppløftende på deres beslektede sjeler som mistet litt av futten da deres forventninger til den 21ste ikke ble oppfylt. Altså at verdenssituasjonene ikke gjennomgikk enorme forbedringer denne dagen.
La oss snakke om forventninger. Vi må da gjenta nok en gang den universelle lov om at tro skaper virkelighet, men vi å også tilføye at loven har en forutsetning: troen må være realistisk innenfor de gitte omgivelser og betingelser.
Noen tror for eksempel at selv om de ser et hurtigtog komme mot dem i full fart bare noen meter unna, så kan de likevel trygt krysse sporet. Det kan man ikke. Ikke i omgivelser som på Jorden, hvor den kollektive bevissthet ikke inkluderer troen på at fare kan unngås ved å dematerialisere og teleportere. Således er ikke dette hverken en realitet eller noe dere mestrer i deres verden.
Det er på samme vis med forventningene til den 21ste desember. Det overveldende flertall av jordens befolkning begynner først nå å tro at det er mulig å gjøre deres verden til et bedre sted. At omfattende og dyptgripende forandringer skjer på en spesifikk dag er ikke et konsept som eksisterer i deres verdensanskuelse, og finnes derfor heller ikke sterkt til stede i deres kollektive bevissthet....... og den kollektive bevisstheten er den skapende kraft i en sivilisasjon. Således er det å vente at omfattende forandringer skal skje i løpet av en dag urealistisk i Jordens nåværende situasjon.
Når det gjelder troen til “dommedagstilhengerne”, så var de svært i utakt, og ikke bare med den kollektive bevisstheten. Troen på at planeten ville utslette seg selv eller bli ødelagt, er det totalt motsatte av Gaia’s visjon om en Gylden Tidsalder for alle livsformene som bor på hennes kropp, og Gud oppfyller hennes ønske.
Dette er årsaken til at vi i tidligere budskap kunne fastslå med sikkerhet at dagen som fulgte etter 21ste desember ville være omtrent som dagen før, så også den neste dag. Litt spøkefullt sa vi at det ville ikke være noen ”snorklippings-seremoni” når Jorden nådde begynnelsen på fejerde dimensjon, hvilket var kjent at ville skje omkring den datoen, i lineær tidsoppfatning. (9. september 2011: Når Jorden stiger opp gjennom de siste ”tåkedotter” av tredje dimensjons energier, som i det øyeblikk blander seg med de ”første” energivirvlene fra fjerde dimensjon, så vil dere ikke merke noen dynamisk forandring fra den ene dagen til den neste. Det vil, for å si det slik, ikke være noen snorklippings-seremoni.)
Det er ett element i tillegg som kommer inn når det gjelder effekten av den kollektive bevissthet i en sivilisasjon når det gjelder ankomsten av deres familie fra andre verdener. Dere har ivrig ventet på at romskipene deres skal lande og at dere også skal få møte de familiemedlemmene som bor midt i blant dere.
Imidlertid er det ikke bare det at deres begeistring ikke deles av flertallet av menneskene i samfunnet, men selve aktualiteten av at ”aliens” skal komme og hjelpe dere, eller allerede lever blant dere, finnes overhodet ikke i deres ”verdensbilde”, deres virkelighetsoppfatning. I tillegg til kommer at de flestes tankebilder om ekstraterrestrielle er at de er skremmende vesener som kommer for å invadere Jorden, slik som de har vært fremstilt i filmer.
Som vi har nevnt i tidligere meldinger, var det det høyeste Råd i Universet som hadde ansvaret for å finne det riktige tidspunktet for ankomst og introduksjon, men nå er det Gud selv som har har dette ansvaret. Gud avlastet Rådet fra det det tunge ansvaret å avgjøre når Jordens befolkninger psykologisk rede til å se romskip lande i stort antall og møte uvanlig utseende vesener. Gud vil si ”Sett i gang!” når møtet kan skje med hjertelig velkomst, ikke frykt, og Han er like ivrig for den gledestrålende begivenheten som alle vi andre er, som vet at den kommer.
Det at Gud nå tar roret er en forandring i forhold til det vi rapporterte i tidligere budskap. Forandringer skjer på høyeste hold i Universet, akkurat som det gjør i deres liv! Så det er ikke det at vi gir dere villedende informasjon og senere må trekke den tilbake – vi forteller dere hva som er kjent når budskapet sendes, og dersom det skjer vesentlige forandringer senere, så rapporterer om vi det.
Noen av dere har spurt hvor vi får vår informasjon fra. Noe av det er vår kunnskap på sjele-nivå som har kommet frem gjennom selvinnsikt eller minner, og det kan mest passende og presis beskrives som ”universell kunnskap”. Vi har ikke mer innsikt enn andre sjeler har; det er ganske enkelt det at gjennom vår utvikling, åndelig og bevissthetsmessig, har hatt flere anledninger til å huske hva som ligger lagret i ”det universelle kunnskapslageret” enn de mindre utviklete sjeler har hatt.
Vår informasjon om hva som skjer med Jorden og på Jorden kommer fra en rekke kilder, og når informasjonen fra mange av dem er ”på samme banehalvdel”, for å si det slik, kan vi tillitsfullt dele den med dere.
En kilde er Gud, som fortalte oss hva vi akkurat slo fast med hensyn til når han vil gi flåtekommandørende startsignalet. Rådet er en annen kilde, og det er også vår gode venn Hatonn, som er en intergalaktisk flåtesjef og utøvende leder for all kommunikasjon mellom Jorden og resten av Universet. Vi er også i kontakt med individer fra Nirvana som overvåker aktiviteter på Jorden og med sivilisasjoner som er så høyt utviklet åndelig og teknologisk at de selv for oss på denne arbeidsstasjonen virker magiske.
Vi har tilgang til det Akashiske Bibliotek, Universets massebevissthet og Jordens kollektive bevissthet, og vi vet hva som befinner seg i Jordene potensial-felt. Det er i dette energifeltet at muligheter blir til sannsynligheter og sannsynligheter blir til sikkerhet, avhengig av energimengden i deres kollektive tanker, følelser og handlinger som investeres i en spesiell potensiell begivenhet.
Nåvel, Jordens ferd  vil fra nå av bli smidigere enn den har vært gjennom den siste håndfull måneder, da naturlige forandringer i Jordens konstellasjon i forhold til andre planeter medførte sterke energibølger i solsytemet deres. Selv om disse energibølgene gav Jorden det skyv fremover som gjorde at hun kunne nå frem til porten til fjerde dimensjon, var det mange av dere som opplevde foruroligende fysiske, emosjonelle og mentale anomalier mens kroppene dere strevde for å innjustere seg til de stadig høyere vibrasjonene.
Fra nå av vil kombinasjonen av krystalinsk celle-struktur og den stadig økende Lysintensiteten langs Jordens Oppstigningsvei gjøre det mulig for kroppene deres å holde seg mer i balanse. Og dere vil være i stand til å håndtere hva som enn hender med stor ro, tro på dere selv og deres iboende visdom.
Med få unntak ser deres vitenskapsmenn “lys” i en astrofysisk og teknologisk sammenheng, mens religionene ser på kjærlighet som sjelens domene. Det vil bli kjent at vitenskapens lys og sjelens kjærlighet er den samme energien, og det er den mest formidable kraft i Universet. Nå som denne energien strømmer mer rikelig i verden enn den har gjort noen gang siden Gaia og hennes planetkropp ble skapt, kan sårene hun og hennes beboere har fått bli helet.
Gå inn idet nye året 2013 vel vitende om at lysende vesener over alt i Universet, slik det alltid har vært og alltid vil være, er deres usynlige støttespillere og hjelpere. Hvilken overveldende glede det vil være når dere kan føle den samme uforbeholdne kjærlighet for oss som vi føler for dere!
______________________________________
KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward

Oversetter: Leif

segunda-feira, 17 de dezembro de 2012

Matthew’s spesial budskap – 15. desember 2012


Matthew’s spesial budskap – 15. desember 2012
Stephen: Matthew sender et spesialbudskap til oss alle om ”meningen” bak tragedien ved Sandy Hook skolen i Newtown….
Mens noen lesere vil kunne bli overrasket (sågar sjokkert) over å høre Matthew si at denne hendelsen, som mange andre, involverte individuelle sjelekontrakter som hadde til hensikt å ”vekke oss opp”, dere behøver bare å se på alle de menneskene rundt om i verden responderer og nå beslutter å sørge for at slike tragedier aldri skjer igjen.
Dette er den “positive ringvirkningen” av ekte kjærlighet i funksjon. Som President Obama sa i dag: Vi kan ikke tolerere dette lenger”, sa han. ”Disse tragediene må det bli slutt på. Og for å endre på det, må vi endre oss selv. Og det gjør vi!”

Som mottatt av Suzy Ward, 15. desember 2012.

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjelene som er stasjonert her, dette er Matthew og jeg vil snakke om skytingen nylig på en skole i de Forente Stater.
Å betrakte dette som en enkeltstående grusom hendelse er å overse meningen for alle som hadde avtalt å være involvert – skytteren, de små barna og de voksne som døde, familiene deres, hele lokalsamfunnet.
Deres avtale på sjelenivå om å delta i sine respektive roller var for det høyeste gode for hele menneskeheten, og de som deltok er nå i Nirvana og er takknemlige for at sjelekontrakt-samarbeidet ble vellykket.
Massakrens inderlige, dypere mening, som nå har etset seg inn i den kollektive bevisstheten, er at menneskenes hjerter og sinn ikke lenger kan stille seg nøytrale til dreping, dreping, dreping…. menneskeheten er ikke lenger villige til å utstå det! Sjokket og sorgen i Newtown, Connecticut, rystet hele verden og brakte mennesker sammen i samstemt bønn for alle som var rammet av tragedien.
Gjennom mange år har avskyeligheten ved liknende uforklarlige voldshandlinger blitt registrert med tiltagende styrke i den kollektive bevisstheten. En overveldende sjokkartet hendelse – nedskytingen av disse skolebarna på skolen – var nødvendig for å virkelig konsolidere det kollektive ønske til en brennende intensjon om å få en slutt på denne meningsløse drepingen over alt.
Og den voldsomme intensiteten i disse høye vibrasjonene, som påvirker alle i verden, utvider denne intensjonen til å omfatte all død som kunne ha vært forhindret - internasjonale kriger, folkemord, ”lovlige” henrettelser, samt sultedød og dødelig sykdom blant folk som lever i fattigdom.
Deres utenomjordiske hjelpere har tillatelse til å stråle inn Lys til alle sjeler på Jorden, hvilket øker bevisstheten og den åndelige bevissthet hos dem som er mottakelige, men de kan ikke gripe inn i situasjoner som er innenfor hva dere selv kan greie å endre dersom dere virkelig ønsker det.
Dere har evnen og ønsket om å forhindre dødsfall i disse ovenfor nevnte kategoriene. Nå som det også finnes en kollektiv intensjon om å gjøre det, vil dere få se at drap og ekstrem fattigdom som tar livet av folk, vil komme til opphør og at fred og velstand over hele verden vil bli til virkelighet.
Vi og alle andre Lysvesener i hele Universet bidrar med vårt kjærlighetslys for å hjelpe til å trøste alle dem som har fått sitt hjerte knust, ikke bare i Newtown, men over hele verden hvor familier sørger over sine kjære som har blitt drept.
Kjærlighet er nøkkelen til å hele deres verden.
_______________________
KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
www.matthewbooks.com

Oversetter: Leif

segunda-feira, 10 de dezembro de 2012


Matthew Ward – 10. desember, 2012


Følelser i forbindelse med høytidene; fredelige løsninger på urolighetene som foregår; effekter av 12te og 21ste desember; Sjeler som blir ”partnere” med sine etterkommere; hva som er oppnådd på veien mot den Gyldne tidsalder

Med kjærlige hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Som vanlig er denne tiden av året, med alle de ulike religiøse høytider og feiringer i verden, så fører disse med seg forsterkete og blandete følelser. De som har det godt føler takknemlighet for de velsignelser de har i livene sine og gleder seg sammen med familie og venner; de som er alene eller er i sorg, eller er sultne og uten penger, føler sitt lodd mye tyngre. Det gleder oss enormt å se at i denne gledens høytid er det så mange omtenksomme, varmhjertete sjeler som strekker ut en hånd og hjelper dem som har det vanskelig.

Dette året skiller seg i så måte ikke ut fra tidligere år; imidlertid er energiene ufattelig forskjellige fra samme tid i fjor. De høyeste vibrasjoner deres verden har opplevd på tusenvis av år påvirker alle, og mens mange får glede av det, er det også uendelig mange som er i ufordelaktige situasjoner. Nå som de siste dagene av 2012 utspiller seg, så gjør de mange ekstreme negative energier fra dualiteten også en siste kraftig krampetrekning før de møter sin nær forestående og endelige slutt.

De største bekymringene er urolighetene i Midt-Østen med trusselen om bruk av kjemiske våpen i Syria, utviklingen av plutonium i Iran, de voldsomme opprørene i Egypt, den vedvarende fiendtlighet mellom Israel og Palestina, økonomiens dystre utsikter i mange land, det økende antall flyktninger og deres nød, krig og undertrykkelse i enkelte Afrikanske land, blind vold rundt om i verden, korrupsjon i regjeringer og multinasjonale selskaper.

Vi nevner så visst ikke disse situasjonene i verden for å legge en demper på deres glede, men for å forsikre dere om for at ALLE disse situasjonene er fredelige løsninger på vei! På det området som gir størst bekymring, hvis kjemiske våpen skulle bli tatt i bruk, så vil vår stjerne-families teknologi sørge for at de ikke fungerer.

12te og 21ste desember har lenge blitt sett på som avgjørende datoer for planeten. Det er helt sikkert at store energi-bølger, i forbindelse med at planeter står i en viss posisjon overfor hverandre, vil gi dere et viktig skyv fremover. Men Jorden har vært på sin vei mot Oppstigningen gjennom stadig høyere vibrasjonsnivåer og energi-bølger i over 70 år. Og dette vil fortsette mens hun reiser gjennom 4de dimensjon på sin vei mot 5te dimensjon hvor planeten og Gaia, den sjelen som valgte å ha planetkropp, har sin opprinnelse.

Dette er grunnen til at vi ikke ser for oss noen monumental begivenhet, som vil bli like gjennomgripende for alle mennesker på Jorden, når 21ste desember kommer. Hvert eneste individ er unikt og vil oppleve en unik respons på den dagen, akkurat som hvert enkelt menneske har gjort hele veien gjennom Jordens oppstigningsprosess. Noen individer vil ha en mektig energiopplevelse, mens andre ikke vil kjenne noe uvanlig i det hele tatt.

Elskede Sjeler, vi ber dere innstendig og å ikke miste motet dersom dere ikke opplever noe dramatisk! Etter hvert som Lys-intensiteten har økt på Jorden, så har også deres bevissthetsnivå og deres spirituelle våkenhet økt, og kroppene deres har tilpasset seg ombygginger av cellene deres fra karbonbasert til krystall-basert oppbygning. Dere trenger ikke noen sensasjonell begivenhet for å føle dere oppstemt ved tanken på å stå på terskelen til Jordens Gyldne Tidsalder!

Gled dere sammen med oss over den siste tidens utvikling i deres lineære tid, hvor det ser ut til at det er et stadig økende antall sjeler som kan komme til å bli med Moder Jord inn i denne Nye Tidsalder! Gud har godkjent forespørslene på sjelenivå fra mange forfedre-sjeler om å ”bli partner med” etterfølgere som kjemper modig for å rive seg fri fra følelser som begrenser hvor mye Lys de greier å ta inn.

Deres emosjoner, som ikke har sin rot i mørket, og som ikke harmer noen andre en deres egen sjel, er intens eller langvarig sorg, anger, skyldfølelse, dømmende holdninger, håpløshet og vanskeligheter med å kaste av seg den tro på usannheter som de er blitt opplært til. Alle disse kan transmuteres til Lys ved hjelp av den fokuserte energien til åndelig høyt utviklete ”sjele-partnere”. Noen lever blant dere og andre inspirerer sine etterkommere som er her for å stråle sitt Kjærlighets-Lys på dem som simpelthen trenger dette ekstra skyvet for å komme over sine smertefulle følelser.

Selv så vidunderlig denne effekten av uforbeholden kjærlighet er, så vet vi at dere er ivrige etter å se de forandringene som dere så lenge har blitt lovet, bli til virkelighet. På sjelenivå vet dere at forvandlingen av deres verden skjer med forbausende omfang og raskhet, men dere har så lett for å være utålmodige, til tider sågar tvilende. Vi ber dere innstendig om å forstå, at selv om de lave vibrasjonene de mørke sjelene utstråler ikke kan bli med inn i den Gyldne Tidsalder, så kan ikke resultatene av tusenvis av år med de mørkes aktiviteter heles fullstendig før Jorden er inne i den 4de dimensjons Lys-fylte vibrasjoner.

Det er allerede gjennomført en hel masse grunnleggende arbeid for å bygge opp igjen og omforme verden. De store mediene har avslørt korrupsjon i mange leire og alt det arbeidet som nå foregår i kulissene, vil også snart bli offentlig kjent. Situasjoner som er av vital betydning for verdensfreden blir i dette nu forhandlet om mellom noen av deres ledere og representanter for vår utenomjordiske familie. Miljøprosjekter vil bli igangsatt så snart som de prioriterte tiltakene, som vi listet opp i et av våre budskap relativt nylig, har blitt ordnet (se Matthew 24.sept, 2012* ). Og ja; Universets Høyeste Råd venter fortsatt på startskuddet fra Gud for at vi kan introdusere vår stjernefamilie.

Kjære Sjeler, vi vet at dere ville ha likt å få et tidsskjema i lineær tid, og dersom vi hadde kunnet gi dere et, så ville det ha gledet våre hjerter å kunne gjøre det, men vi vet altså ikke. Alt vi kan gjøre er å gjenta den forsikring vi så ofte har gitt dere, at i det kosmiske kontinuum, så er det kjærlighetsfylte, fredfulle og jomfruelige Eden av en verden - som dere har vært sammen om å skape og hvor dere alle lever i harmoni med Naturen og kjennet at Dere Er Ett med Alt Som ER - allerede en realitet!

Elskede Familie, dere er SÅ nær målstreken for deres reise gjennom 3dje dimensjon – en bragd som Universet ikke har sett maken til! Dere er elsket og sett på med den høyeste ære av alle Lysvesener over alt!
______________________________________

KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne WardOversetter: Leif