terça-feira, 3 de junho de 2014

02:06:2014

MATTHEW


Matthew Ward – 2 juni, 2014

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Først vil vi si at alt som foregår i deres verden skjer i respons til de stadig økende vibrasjonene, og sammen med åpenbare fremskritt ser dere også rester av det som naturlig følger når mørket er på vei til å forsvinne. Befridd fra negativitetens slør handler ikke lenger enkeltmennesker ut fra dets tyngende innflytelse, men snarere ut fra dypt rotfestede religiøse, politiske eller filosofiske overbevisninger, og i noen tilfeller fra forstyrrete mentale funksjoner som blir intensivert av de fremherskende vibrasjonene.

Nå vil vi med glede ta opp temaer som det er uttrykt interesse for. Hva vil Vladimir Putin’s handlinger i Ukraina innebære for den regionen? På kort sikt generell forvirring og i noen områder kamper. Putin ønsker det samme som alle andre nasjonale ledere ønsker: en sterk økonomi, en stabil regjering og et rolig folk. Han innså ikke omfanget og bredden av misfornøydhet blant ukrainerne, ei heller forutså han hvilke sterke protester som ville komme etter at befolkningen på Krim stemte for å bli en del av Russland, hvor majoriteten av velgerne føler en komfortabel tilhørighet.