terça-feira, 1 de outubro de 2013

30:09:2013Matthew Ward – 30.september, 2013

Med kjærlige hilsener fra alle som er stasjonert her, dette er Matthew. Det er sant at de fremherskende vibrasjonene var gunstige med hensyn til fornuftig dialog for å roe ned situasjonen i Syria, men det var i like stor grad kraften fra talløse bønner som førte til at spenningen ble redusert. Bønn er ikke slik som man vanligvis oppfatter det, at man takker eller ber om et eller annet fra Gud – uansett hvilket navn dere ville bruke om der Høyeste Vesen i dette Universet. Som alt annet i kosmos er bønn energi, energien fra hver enkelt tanke og følelse dere har gjennom hele livet. Det var mange millioner sjeler som sendte kaskader av energi med ønske om forhandlinger, og universet svarte i samsvar med dette.

Vår siste melding hvor vi drøftet Syria resulterte i et uvanlig høyt antall e-poster og mange av dem inneholdt spørsmål eller kommentarer som vil ønsker ta opp. Vi begynner med en meningsytring fra en borger i USA, som deles av mange andre som bor i forskjellige land der følgende forhold eksisterer:

Jeg mener at reell kjemisk krigføring også foregår i vårt eget land med vårt medisinske system, hvor man dytter giftige reseptmedisiner på alle og enhver, heller enn naturlige alternativer. Maten vår har blitt giftig, luften blir forurenset med chemtrails, drikkevannet blir tilsatt fluorid, og det drives med ”fracking” som ødelegger grunnvannet. Dette foregår i vårt eget land under dekke av at det er profitabelt og man får folk til å akseptere det gjennom løgnaktig propaganda.

Det er beklagelig, men sant at mange av disse arbeidsmåtene, og produktene, som er skadelig for dere og den planeten dere bor på, fortsatt foregår i stort omfang. Det å visualisere Jorden omhyllet i gyldent hvitt lys og fokusere tankene på denne renheten, er bønn – og dere vet kraften i bønn! Handlinger som for eksempel å signere underskriftskampanjer, gi penger til organisasjoner som arbeider for mål som også dere streber mot, eller å aktivt delta i slik innsats, forsterker intensjonen om å hjelpe til å skape en verden slik dere visualiserer.

Står Illuminati bak massakrene av det syriske folket?

Selv om det er slik at Illuminatis agenter gjennom mer enn to århundrer har initiert opprør i mange land, spesifikt for å få i gang en borgerkrig, så har vibrasjonsnivåene i de energiplanene Jorden har seilt gjennom i den senere tiden gitt kraft og styrke til borgere en masse til å reise seg mot utolererbare forhold. Og, så snart et opprør er i gang, er det ikke nødvendig for Illuminati å involvere seg ytterligere. Den ene sidens dypt rotfestete følelse av plikt til å hevne det som ble gjort mot deres forfedre, eller til å forsvare sin religiøse eller kulturelle overbevisning, er grunn nok til å kjempe lidenskapelig for det de føler er en livsviktig sak.

Når det gjelder internasjonale konflikter, har Illuminati stått bak store hendelser for å oppildne folket, og den ”fornærmede” nasjonen har villig erklært krig mot den de påstår har ”fornærmet” dem. Med tiden vil det bli kjent at det som på folkemunne kalles ”9/11” er en slik hendelse. Hensikten var å oppildne til ”patriotisme”, men det underliggende motiv har alltid vært å gjøre produsentene av krigsmaskineri rike, samt å opprettholde eller utvide Illuminatis kontroll.

Er Assad en Illuminati? Hva med diktatorene i afrikanske og latinamerikanske land og Nord-Korea? Var Hitler, Mussolini og Stalin Illuminati?

Av ulike årsaker er, eller var, ingen av dem det. I en del tilfeller har diktatorer blitt ”satt i posisjon” av Illuminati, men straks de sitter trygt ved makten, trenger de ikke lenger hjelp til å holde kontrollen over sine borgere. Illuminatiene er avhengige av å ha frykt-energi for å holde sin livskraft ved like; tyranniske regimer skaper enorme mengder med frykt og tjener således Illuminatis behov aldeles utmerket uten at de selv behøver å anstrenge seg. Det høye antallet av mennesker som mister livet i land med brutale herskere er helt i samsvar med Illuminatis mål om å redusere verdens befolkning, og alle kriger tjener også denne samme hensikt.

Fordi grådighet, ikke bare hensynsløshet, er en motiverende kraft både for despoter og Illuminati, så har denne saken også en annen side. I land med en overflod naturressurser samarbeider diktatorene ivrig med Illuminati-eierne av multinasjonale korporasjoner som har det diktatorene ikke har – teknisk utstyr, erfarne ledere og teknisk ekspertise til å utvikle eller utvinne disse ressursene – og begge parter tjener fett på denne typen samarbeid.

Dersom en hersker motsetter seg Illuminatis forslag, eller forsøker å drive ut deres maktbase i landet, vil deres agenter ”tenne gnisten” til et opprør og installere en velvillig marionett som landets nye leder. La oss gi dere et eksempel som er relevant i disse dager: Fiendtligheten mellom de Forente Stater og Iran begynte for omtrent tretti år siden, da Illuminati fikk fjernet et motvillig leder og installerte sin brutale marionett, Shah Pahlavi. Da iranerne fikk kastet ham av tronen, ble han først gitt asyl i Panama etter ordre fra den amerikanske regjeringen og ble senere fløyet til USA, til tross for Irans krav om at han skulle sendes tilbake til hjemlandet for å stå til rette for sine forbrytelser mot sitt folk.

USA’s historie, som er kjennetegnet av selv-tjenende innblanding i andre lands affærer, er i virkeligheten Illuminatis verk. Deres innflytelse i disse landene begynte med noen få individer i de fremvoksende, nyetablerte regjeringene etter at de vant sin uavhengighet fra engelsk styre. Den “siste spikeren”, for å si det slik, kom senere gjennom etableringen av ”The Federal Reserve System”, Illuminatis private bankkonsortium og dens forlengede arm som krever inn skatt (Internal Revenue Service), som i felleskap brakte USAs økonomi i kne for en del år siden. Bestikkelser, utpressing og trusler mot medlemmer av Kongressen og andre regjeringsdepartementer ble dagligdags, på samme måte som lobbyvirksomheten for Illuminati-kontrollerte organisasjoner og korporasjoner.

Truet USAs president Obama Syria med angrep fordi han står i ledtog med de store oljeselskapene?

Nei. President Obama trengte makt bak kravet om at Assads regime skulle stanse bruken av kjemiske våpen, men han hadde aldri noe ønske om at det skulle komme til det punkt at de skulle angripe. Stikk i strid med all publisiteten om det kjølige forholdet mellom ham og Vladimir Putin – som en leser kalte det: ”den nye kalde krigen” – så var samtaler mellom amerikanske og russiske diplomater om Syria godt i gang lenge før de store avisoppslagene om dem begynte. Ingen av disse landenes ledere ønsker å bli militært involvert, ingen av dem ønsker at kjemiske våpen skal være tilgjengelige for noen som helst gruppe, og begge føler et meget stort ansvar for det humanitære aspektet av Syrias krig.

Med hele sitt Hjerte og Sjel er president Obama fullt dedikert til den oppgaven som det Universets Høyeste Råd ba ham om å påta seg; å bringe EN-het og fred til verden. Vi vet at mange mennesker betrakter ham på en helt annen måte enn vi har formidlet til dere, og til beste for nye lesere vil vi gi en kort rekapitulering av det som har skjedd.

Da dette Rådet utarbeidet sin store plan for Jorden Gyldne Tidsalder, forventet de at alle høyt utviklete sjeler som ønsket å ha store roller i oppstigningsprosessen – et evolusjonsmessig kjempeprosjekt, unikt i sitt tempo og omfang i dette universet – ville holde seg til sine kontrakter. Noen påtok seg å spille “negative” roller for å bidra til forhold hvor brorparten av menneskeheten kunne gjennomføre det de hadde valgt å erfare og avslutte tredje dimensjons karma. Da disse sjelenes oppdrag var gjennomført, for mer enn ti år siden, nektet de å gjøre som de hadde avtalt, å gå over til Lysets styrker. De hadde blitt så “korrumpert” av den makten de hadde på toppen av Illuminatis nettverk at de fortsatte å stimulere uro og lidelse over alt og når de så sitt snitt til det.

Og således var det at den sjelen som er inkarnert som Barack Obama arvet alvorlige, foruroligende nasjonale og globale situasjoner som aldri ville ha kunnet blitt dannet dersom førstnevnte sjeler hadde holdt seg til kontrakten. Men det gjorde de altså ikke. Følgelig inntrådte han i sitt presidentembete da de vanskelige situasjonene var på sitt verste, med ødeleggende situasjoner både for miljø og økonomi, kriger, blind vold og hauger og stabler av dødelige våpen; gjennom hans tid i embetet har Illuminati motarbeidet hver eneste av hans aktiviteter og planer for å stanse dem.

Selv om han har gjort mange beslutninger under tvang, har han aldri gjort noe i samarbeid med Illuminati. Tvert imot - han har ikke spart på noen anstrengelser for å få en slutt på det som er igjen av deres globale kontroll. Så det er ikke mer enn naturlig at Illuminatis agenter har spredt løgner og Obama og hans intensjoner, som en del av en motoffensiv for å kvele enhver reform som, som landet så inderlig trenger, allerede i starten. Å sende Lys til President Obama og til hele verden vil bidra til at de gunstige forandringene, som er av avgjørende betydning for å forene deres verden i fred og respekt for alt levende, raskere vil kunne gjennomføres.

Hva er det som skjer med USA, det landet som liksom skulle være modell for demokratiet, friheten og ”Den Amerikanske Drømmen”? Den fattige befolkningen blir stadig fler, og det er så mye vold. Og straks etter et valg begynner de å snakke om hvem som skal stille som presidentkandidat neste gang, samtidig som regjeringen slåss innbyrdes i stedet for å ta tak i landets problemer.

Det som skjer i USA er ikke enestående for det landet – det skjer gradvis over hele kloden. Dere er i en prosess hvor balansen skal gjenvinnes for Gaia, Jordens sjel, og for hennes planetkropp, og for hennes beboere. Som vi tidligere nevnte, er Jorden cirka ti år etter skjema med hensyn til situasjoner som krig, kjempeforskjell mellom de rike og de fortvilte, og regjeringer som krangler om pengebruken skulle ha opphørt for lengst. En absolutt forsoning mellom “de ulike sidene”, på alle felter hvor det er konflikt, er på vei, men for øyeblikket et fortsatt de vibrasjonene fremherskende som vekker ”de beste” og ”de verste” av holdninger og atferd.

Det er grunnen til at politiske ekstremister er “på høyden” i USAs regjering og, beklageligvis, at det skjer så mye vold. Noe av dette har sin rot i intoleranse og frykt for religiøse, etniske, rasemessige og filosofiske ulikheter; noe skyldes de følelsesmessige og mentale skader veteraner har måttet leve med; og noen få individer opererer under ”mind control”, enten på grunn av programmering fra Illuminati eller på grunn av negativ innflytelse fra den allestedsnærværende voldelige ”underholdningen”. Det er det samme andre steder også – se for eksempel på gisselsituasjonen i Nairobi, selvmordsbomberne, tilfeldig nedskyting i folkemengder og andre tilsynelatende vettløse drap og utbrudd av voldeligheter.
De store mediene gjør alt de kan for at dere skal få vite om alle disse sensasjonelle hendelsene, men de forteller dere ikke om de myriader av vellykkede fremskritt, fra enkelte landsbyer opp til det globale plan, som er så inderlig hjertevarmende og oppmuntrende bevis på at reformer er underveis. Media gir dere imidlertid noen småbiter av det store bildet, for å si det slik, som er en effekt av at “det beste” stadig blir mer fremherskende, slik som at spenningen minker i Syria. Pave Frans I mener oppriktig det han proklamerer; Det er tøvær i den iranske regjeringens holdninger overfor vesten, de Forente Nasjoner, som under Illuminati var blitt nesten helt uten makt, er nå i ferd med å gjøre fremskritt når det gjelder organisasjonens mening og hensikt.

For ikke alt for mange år siden var den langt største energien som Jordens befolkning sendte ut basert på frykt. Nå, er det billioner av “gode” mennesker over alt på kloden – det er bare noen få som ikke er det -  som responderer og handler i samsvar med sine inderlige ønsker om å hjelpe til å rette opp det som er galt. Forandring skjer sjelden ovenfra og nedad, den starter på grasrotnivå og strømmer oppover, og dette er i ferd med å skje rundt hele verden. E-poster som har kommet til min mor forteller oss at mange av dere følte dere oppmuntret av noen av våre seneste meldinger hvor vi listet opp myriader av måter hvor Lys-Kjærlighet bringer forandringer til beste for folk over alt.

“Myntens bakside”, for å si det slik, er at sammen med den vidunderlige effekten av denne overfloden av energi, kommer også utålmodigheten etter å se dramatiske forandringer. Men Kjære Familie på Jorden, dere er allerede i ferd med å forandre deres verden! Selv med den nåværende hjelpen fra vår familie fra universet, så er et prosjekt av denne størrelsesordenen noe som bare kan gjennomføres vellykket med små skritt av gangen. I Jordens energifelt for potensial, er alle slags menneskevennlige forandringer i ferd med å få gjennomslagskraft i tråd med at deres tanker, følelser og handlinger i stadig økende grad er rettet mot Lysfylte mål.Lyset deres åpner hjerter og sinn og hjelper til å hele dem som er i sorg og bringer den dagen stadig nærmere hvor Jorden igjen vil være et paradis.

Og dette bringer oss til en e-post fra en leser på Ra Kendra Centeret på Filippinene, som vi har fått tillatelse til å gjengi her:

Måten å jage vekk mørket på er å slippe Lyset gjennom…. LYS, LYS, LYS I AKSJON.
Å forhandle fra hjertet, samtidig som man utstråler Lys, Kjærlighet og Fred gjør at motiv blir gjennomsiktige og kan avstedkomme enighet mellom ulike ståsteder til beste for alle (dette er med direkte referanse til fred gjennom forhandlinger for å løse konflikten i Syria).

Fred er ikke i relasjon til krig slik vi forstår og uttrykker den. FRED ER EN TILSTAND AV VÆREN SOM EKSISTERER I SEG SELV INNI ALLE, enskjønt det kan synes som om den på en eller annen måte ikke får sjansen til å uttrykke seg selv slik at den kan gjennomsyre alt.

Selv om de forskjellige perspektiver og uttrykk for menneskelige tendenser kan gi impulser til eller uttrykke seg som krig, ødeleggelse osv., blant noen av oss, kan disse gjøres maktesløse eller refokuseres som en kreativt kraft for det gode, gjennom kraften i ønsket om fred i mange av oss…..

Vårt mål er at FREDEN HERSKER I ALLES HJERTER, ikke å stoppe volden og grusomhetene mot andre eller oss selv, for disse vil med sikkerhet opphøre eller bli transmutert når freden hersker.

La oss huske det grunnleggende….. at alt er energi som uttrykk for Bevissthet; ulikhetene ligger i hvordan vi forholder oss til dette og eventuelt lar det komme til uttrykk.

Så kjære medmennesker, så snart vi kjenner at vi føler en impuls til at vårt engasjement for freden blir dratt i retning av raseri eller andre former for følelser som vil blåse til ilden og få vrengebilder til å blusse opp, la oss trekke pusten dypt og påny rette fokus mot kilden til dette sterke engasjementet…. VÅRE HJERTERS HJERTE DER FREDEN OG KJÆRLIGHETEN OG VILJEN TIL DET GODE BOR. Dette kan bringe oss til forhandlinger om fred på en fredfylt måte, i stedet for å gå til kamp for fred.

Når det er sagt, la meg takke dere alle og si som i sangen, LA DET VÆRE FRED PÅ JORD OG LA DEN BEGYNNE MED MEG….

Vi ærer og hedrer alle sjelene på Centeret og de talløse andre som sender ut Lys-Kjærlighet. Som følge av Universets Lover vil fredsenergien i hjerter og sinn fremskynde den dagen da alle sjeler på Jorden lever i harmoni med hverandre og naturen.

Alle Lys-Vesener i universet er med dere og heier dere frem og omhyller dere i uforbeholden kjærlighet.
______________________________________
KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward
Website: 
The Matthew Books
Email: 
suzy@matthewbooks.com

Oversetter: Leif

02:09:2013

Matthew Ward - 2. september, 2013

Syria

Med kjærlige hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Vi har tidligere stadfestet at Jorda er inne i et energinivå som bringer frem de positive og negative ekstremer i enkeltindividers atferd. Underveis på deres ferd mot Oppstigningen har den globale rastløsheten vært økende etter hvert som mennesker reagerte på en stadig sterkere følelse av at de må la sine tanker og følelser omsettes i handling.

Dette var den motiverende kraft bak den Arabiske Våren og dette har gjort at Syrias borgerkrig opptar hele verden. At våre brødre og søstre i dette landet tar livet av hverandre gir oss den dypeste sorg, slik den også gjør for dere – ingen kan være uberørt av dette blodbadet og de millioner flyktningenes nød. Denne humanitære situasjonen av så uhyggelige dimensjoner har skapt et enormt dilemma: Har andre nasjoner en moralsk forpliktelse til å gripe inn? Ville en eventuell inngripen kunne føre til en opptrapping av krigshandlingene som igjen vil føre til en internasjonal krig?

Regjeringene i de land som har militær makt nok til å kunne gripe inn, vurderer situasjonen i forhold til disse perspektivene, i tillegg til at de er fullt klar over at de har mer enn nok av interne problemer de må løse, i tillegg til deres folk er trette av krig. Disse lederne vet imidlertid ikke at deres tilbakeholdenhet med å gå til aksjon også har mer dypereliggende årsaker enn disse betraktningene eller at kampene i Syria dreier seg om mer enn det som er synlig for øyet – hvert eneste menneske i verden blir påvirket av energistrømmen.

Så kynisk som dette enn kan høres, så er denne krigen et resultat av energier som ble satt i bevegelse for lenge siden og det var av avgjørende betydning å bryte denne energistrømmen - og uansett hvor samvittighetsløst dette var, så gjorde bruken av kjemiske våpen nettopp dette. Vi støtter overhodet IKKE denne galskapen på noen som helst måte! Det vi forteller dere er at de intense energiene som investeres fra begge sider i denne krigen måtte avbrytes, dens selvforsterkende momentum måtte brytes, slik at kampene kunne begynne å ebbe ut og gå tom for energi.

Hvis det går an å si at selv i denne forferdelig tragiske situasjonen så finnes det likevel et lyspunkt, og det er dette: hele verden ble så sjokkert av at kjemiske våpen tok livet av uskyldige mennesker at dette aldri vil skje igjen på Jorden.

Fordi energier beveger seg i den retning de blir ”gitt næring”, så vil det virke mot sin hensikt å bruke energi på å analysere Syrias situasjon dag for dag eller å spekulere på hva som ble gjort mot hvem av den ene eller den andre gruppen. Det som vil tjene det Syriske folket og hele verden uendelig mye bedre er energien i bønner om at alle disse sørgende sjeler blir helet, at man kan skape fred gjennom forhandlinger, og for gjensidig tilgivelse og forsoning av de ulike gruppene som har deltatt i krigen.

Vår uforbeholdne kjærlighet er med dere alle, hver eneste en av dere, vår elskede familie på Jorden.
______________________________________
KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif

15:08:2013

Matthew Ward - 15 august, 2013

Informasjonskilder; positive i motsetning til negative mediaoppslag; mektig innflytelse fra Lysarbeidere; Veivisere; myriader av Lys-kilder; budskap fra St. Germain

Med kjærlige hilsener fra alle som er stasjonert her, dette er Matthew. Som alltid er vi glade for å kunne ta opp temaer som opptar våre lesere og som mange andre i verden også er opptatt av, uten tvil fordi de store mediene vier mest oppmerksomhet til disse sakene: Al Qaida medlemmer rømmer fra fengselet, trusler fra terroristgrupper eller nye terroristfraksjoner, radioaktivt vann som lekker ut i sjøen fra atomkraftverket i Fukushima, stadig økende antall ofre i Syrias borgerkrig og den eskalerende konflikten i Egypt.

De vektlegger også volden i Pakistan, skogbranner, flomkatastrofer, kriminalitet, voldsomme trafikkulykker og kjendisskandaler, så vel som krig i ”cyberspace”, Irans utvikling av atomvåpen, hvordan NSA’s elektronisk innsamlede data brukes, samt det anstrengte forholdet mellom statslederne i Russland og de Forente Stater.

Først må vi si at i stor grad henger reporterne og de få enkeltindividene som eier massemediene, fast i tredje dimensjons mentalitet, som i overveldende grad er frykt-faktoren og en tendens til for sensasjonalisme. Således kan man forutse at de med sikkerhet kan forventes å levere en sjokkerende eller skremmende innfallsvinkel på det som skjer i verden og med stor innlevelse rapporterer om tragiske og sjokkerende hendelser; det er bare unntaksvis at de anser positive hendelser verdt å rapportere i nyhetene.
Internett er en verdifull kilde til opplysning, presis informasjon, men der tilbys også negativt vinklet informasjon slik som spådommer om katastrofale geofysiske hendelser og grusomme konsekvenser av det som skjer i verden i dag. Som regel er slike prognoser basert på deres egen skrevne historie, en historie som ikke har noen som helst relevans med hensyn til Jordens Oppstigning eller deres egen; på samme måte som noen av massemediene fokuserer, så finnes det også på Internett artikler som inneholder usann informasjon eller som er ”forvrengt” ved at de utelater viktige detaljer.
Som et slags forsvar for mange av dem som legger ut denne typen informasjon på Internett, kan man si at de ikke vet at mannskapene på skip som finnes over alt rundt Jorden, bruker sine skips teknologi til å redusere spredningen av giftstoffer og radioaktive elementer og sørger for at atomstridshoder ikke fungerer. Disse menneskene har overhodet ingen anelse om at når vibrasjonene på Jorden stadig øker, så vil alle skadelige aktiviteter i tilsvarende grad avta, og den samme forbedring gjelder i allesammenhenger. For å si det kort, de vet ikke at alle de situasjonene de presenterer som bekymringsfulle eller krisepregete, med tiden vil resultere i situasjoner som deres verden vil ønske velkommen.

Til sammenlikning er det relativt få mennesker som vet dette, men likevel finnes det nyhetskilder som velger å publisere positive utviklinger, oppmuntrende nyheter. TV-dokumentarer, magasiner, organisasjoners nyhetsbrev, bøker og Internett-artikler inneholder en myriade av informasjon om vellykkete satsinger rundt om i verden. Slik som det stadig økende antallet grasrotbevegelser, nyskapende enkeltmennesker som skaper store forbedringer i lokalsamfunn og samarbeid mellom store korporasjoner og lokalbefolkningen som sammen setter i gang vidløftige tiltak for en bedre fremtid.

Ja visst er det behov flere, og det kommer, men disse oppmuntrende suksessene som er så oppløftende for manges liv, avgir mengder av Lys som det ikke er mulig å måle, og dette kommer i tillegg til Lyset som stråles inn fra fjerne kilder, de høye energinivåene som Jorden beveger seg gjennom, og deres egen utstråling. Det er kun da Gaia inkarnerte som en paradisisk planet at det har funnes en større rikdom av Lys enn i dette øyeblikket!

Nå er det likevel slik at ethvert menneske blir påvirket av den typen informasjon de er mest begeistret for, hva enten den er negativ eller positiv. Vi håper likevel inderlig at mennesker som velger det negative likevel vil bli inspirert av lysarbeiderne – og her inkluderer vi de myriader av mennesker som virkelig er dette, men som likevel ikke ser på seg selv slik – som gjør sine positive livssyn om til virkelighet!

Hvor ofte har vi ikke fortalt dere hvilke mektige vesener dere er, og at det i virkeligheten er dere som forandrer verden! Og det er slett ikke bare oss som forsikrer dere om dette – andre kilder av Lyset formidler det samme gjennom sine respektive kanaler, som også sprer disse budskapene vidt og bredt.

Og like fullt er det mange av dere som spør dere selv om dere gjør deres del godt nok. Følelser som kommer til uttrykk gjennom e-poster til min mor, kan oppsummeres slik: ”Jeg vet ikke hva min livsoppgave er eller hva en veiviser gjør, så jeg sender ”bare” lys, men det er vel ikke nok til å gjøre en forskjell”.

Elskede Sjeler, ingen ting av det som har med lys å gjøre er “bare” – eller ”kun”, eller ”simpelthen” eller ”ikke mer enn”! Lys – den samme energien som Kjærlighet, og den mektigste energien i kosmos – er ikke bare nøyaktig det som trengs for å gjøre en forskjell, den er ALT som behøves! Lys/Kjærlighet er nøkkelen til å oppnå fred, harmoni og rettferdighet i deres verden! Det er nøkkelen til et lykkelig, fullt ut tilfredsstillende liv, til stadig voksende åndelighet og bevissthet, til å gjøre til virkelighet alle de andre undere som hører den Gyldne Tidsalder til!

Hver eneste en av dere gjør en forskjell! Hver eneste en av dere er en veiviser!

Tenk på alle de millioner mennesker som arbeider på felter som andre er avhengige av, som i jordbruket, i helsearbeid både for mennesker og dyr, byggebransjen, kraftindustrien, produksjonsarbeid og alle typer reparasjonsarbeid. Hver eneste gang en person får tilstrekkelig mat, eller tjeneste, så vil oppstemthet erstatte den anspenthet som kjennetegnet mangelen av dette. Sysselsetting er så uendelig mye mer enn jobb – det gjør livet lettere for utallige andre og gir arbeiderne den ekstra bonus å føle seg produktive eller til hjelp.

Mange av dere engasjerer dere frivillig i lokal innsats for å hjelpe dem som ikke har mat og de som er hjemløse, for å redde dyr eller gi beskyttelse og vern til misbrukte barn og voksne, for eksempel. Dere deltar i eller donerer midler til organisasjoner som yter så mange slags bistand til flyktninger og mennesker i nød; eller dere arbeider for å redde regnskogene. Redde dyr i havet eller på landjorden, eller rydde opp etter industriell forurensning. Dere signerer underskriftskampanjer for mange ulike saker og deltar i folkemøter for å demonstrere behovet for reformer, eller deltar i meditasjonsarrangementer som fokuserer på fred.

På hvert deres felt og gjennom deres aktiviteter er dere med å skape forbedringer i verden, og dere handler ut fra samvittigheten, inspirasjon og motivasjon. Dette er budskaper som kommer fra deres sjel, og all innsats som er inspirert på sjelsnivå generer en overflod av lys. De samme gjelder de ”små dagligdagse handlinger” som dere betrakter ”kun” som en vennlig handling, for godt naboskap eller en hjelpende hånd – og alle de andre tingene dere gjør helt naturlig uten i det hele tatt å tenke på lyset.

Eller at dere for eksempel hjelper til å lage mat for en familie som er i sorg, eller passer på de eldre barna slik at moren til et lite barn kan få nødvendig hvile. At dere ønsker nye naboer varmt velkommen, tar med blomster til en som er syk, gir et trygt hjem til et dyr som er i nød, hjelper en venn eller noen i familien som har det vanskelig akkurat nå. Eller at dere holder rundt en som gråter, låner bort et verktøy, inviterer noen til å sitte på med dere, tilbringer noen timer sammen med en som trenger å bli passet på slik at familiemedlemmer som har ansvaret for dem kan få et pusterom, eller legger deres sjel i å passe på at potteplanter eller planter i hagen har det bra, eller at dere smiler når dere takker en sliten sjel som sitter i kassa i butikken. Og at dere ber for dem som er i vanskeligheter – undervurder aldri bønnens kraft til beste for en annen!

Dette er bare noen få eksempler på hjertefølte gjerninger, og når dere lever fra hjertet genererer det myemye mere lys enn dere kan forestille dere! Hver eneste handling av vennlighet, omtanke, medfølelse eller forståelse skaper lys inni ”giveren” samtidig som det stråles ut til ”mottakeren”, som absorberer lyset og genererer enda mer lys gjennom sin følelse av takknemlighet. Denne nye overflod av lys stråler videre ut til alle de menneskers liv som ”giveren” og ”mottakeren” kommer i kontakt med, og alle disse menneskene skaper også en tilsvarende effekt som påvirker enda flere. Verdien av en vennlig handling som sprer lys som ringer i vann er så mye, mye større enn dere aner!

Det er en del av det guddommelige design at dere ikke vet hvilket oppgaver dere har i livskontrakten deres – dere trenger heller ikke å vite dette for å leve på en slik kjærlig måte som gir så monumental positiv innvirkning. Elskede familie, dere gjør mye mer enn å skape en forandring, dere ER forandringen! Når dere lyser opp andres liv, så er dere også et eksempel på den iboende styrke og mot som stimulerer den besluttsomhet og selvtillit som gjør at man kan greie å overvinne utfordringer. Dere har en velgjørende innflytelse på andre simpelthen ved å være den dere er – rett og slett gjennom deres Vesener dere veivisere!

Fordi så mange mennesker investerer sin energi på ulike arenaer, men på en måte som alle leder mot det samme målet, kunne man si at sjelenes kollektiv er engasjert i en omforent innsats – og det er sannelig storslagent! Imidlertid er ansvar for det man gjør og de holdninger man har også essensielle elementer av sjelens vekst, og her er det mer dere kan gjøre. For eksempel det å anerkjenne, se verdien av, motpartens perspektiv i en kontrovers betyr ikke at dere går på akkord med deres egne prinsipper – men det bidrar til å redusere konfliktenergien, hvilket er det uhyre viktige første skritt mot å finne en løsning. Lær dere å mestre deres iboende evne til å skjelne mellom sant og usant, spør innover om informasjonen er sann eller ikke, og lytt til sjelens budskap til bevisstheten deres.

Gi slipp på enhver følelse dere måtte ha av ergrelse, bitterhet, anger, skyldfølelse, sinne og spesielt frykt, fordi de utstråler alle veldig lave vibrasjoner; og erstatt dem med vennlige følelser med tilgivelse av dere selv og andre, takknemlighet for det som er godt i livet deres, og glede over skjønnheten i verden. Når dere hører om situasjoner som bekymrer dere, se for dere personen – eller hele verden – badet i gyldent hvitt lys og send dette bildet ut sammen med en følelse av fredfullhet.

De fremherskende vibrasjonene i denne tiden vi er inne i motiverer til selv-oppdagelse, selv-bevissthet, selv-realisasjon – hva dere enn måtte ønske å kalle denne prosessen hvor sjelens kommunikasjon til bevisstheten stadig styrkes. Flere og flere mennesker en noensinne går stadig dypere inn i seg selv for å finne svar, men sjelegransking alene vil ikke gi alle de svar de søker. Sett ikke deres eget lys under ei skjeppe, for å si det slik – opplys også andre i den grad de er mottakelige for det.

Det er nødvendig at folk lærer å forstå at energien av deres tanker og følelser skyter ut i den ”universelle suppen” og bringer med seg tilbake energier som matcher de som ble sendt ut. De trenger å lære å forstå hvordan frykt påvirker deres liv negativt og at fryktens energi gir makt til de selvtjenende og sneversynte menneskene som motarbeider forandringer som kan gjøre verden til et bedre sted for alle. Dere kan foreslå jordnære kilder som kan forklare dette. Bøkene ”The Secret” av Rhonda Byrne, Eckhart Tolles ”Det er nå du lever” og Dr. Norman Vincent Peale’s ”The Power of Positiv Thinking” er velkjente bøker i denne sammenheng. *

Det finnes også mange andre fremragende kilder til informasjon – noen av dem kjenner dere kanskje, andre vil dere kanskje oppdage hvis dere leter. Kunnskapsrike mennesker har på felter som økonomi, teknologi, kommunikasjon, helsearbeid, jus, religion, likeverd i samfunnet, filosofi, regjeringsarbeid eller miljø skrevet om nyvinninger og fremskritt på sine spesialfelt som åpner veien mot en slik verden som dere selv har bidratt til å skape hele tiden.

Dere kan også fortelle de som er interessert om Nettsteder som har eksakt informasjon når det gjelder eksistensen av andre sivilisasjoner, ”11/9” og Illuminati, for eksempel. Og dersom de er åpne med hensynt til telepatisk kommunikasjon, så kan dere veilede dem til de nettstedene hvor de finner våre budskaper eller budskaper fra andre av kilder av Lyset – men det er nødvendig at dere er meget nøye med å vurdere hvilke kanaliserte budskaper som er troverdige!

Kanskje mer enn noen annen faktor kan det likevel være at det er deres egne positive holdning til det som skjer i disse dager og hva som venter verden i den nære fremtid, som vil inspirere andre til å begynne å betrakte ting på et tilsvarende positivt vis, og hvilken triumf vil ikke det være!

Dere betrakter kanskje på meg som en 17 år gammel gutt som ble drept i en bilulykke og begynte å innledet telepatisk kommunikasjon med min mor 14 år senere og undre dere over: Vet han egentlig hva han snakker om? Imidlertid er det ingen som kjenner St. Germain som tviler på hans urgamle visdom og hans kunnskap!

Så i takknemlighet for at vi fikk tillatelse, vil vi dele med dere et utdrag av hans budskap fra 12. juni, formidlet gjennom Valerie Donner og lagt ut på http://www.thegroundcrew.com/updates/vdonner/2013/061313_print.htm .
“Vær hilset, jeg er St. Germain. Det gleder meg å kunne tale til dere nok en gang.

Dere kan ikke ta noen ting som en selvfølge og dere kan heller ikke snike dere unna deres ansvar. Som en av Mestrene, kan jeg fortelle at dette er en helt avgjørende tid på Jorden.

Jeg følger med på deres utvikling og fremskritt og dere oppnår strålende resultater. Det er så mye mer å gjøre i denne komplekse oppstignings-prosessen. Mye vil kreves av dere i denne sammenheng, spesielt når det gjelder deres holdninger. En positiv innstilling vil hjelpe dere langt på vei. Om dere løfter dere over all uro og kaos og fryktbasert tenkning, vil dere se at det finnes mer enn nok av muligheter til å bidra positivt.

Å begynne med dere selv er det viktigste dere kan gjøre. Ta ansvar for deres egne tanker, følelser og handlinger. Kom sammen med likesinnete venner. Inviter oss til å hjelpe dere å legge planer og gjennomføre dem. Vær åpne for stadig mer kontakt med deres brødre og søstre fra Rommet som også venter på å kunne gjennomføre sin del av den Guddommelige Planen.”
Elskede familie, å ta St. Germains ord inn over seg vil berike deres liv og få kjærligheten til å spre seg over hele verden. Og vær så snill å huske at dere aldri er alene – Guds talløse armer, usynlige, men mektige i sin omtanke og evne til å hjelpe dere, er med dere hvert eneste øyeblikk.
______________________________________
KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif