sexta-feira, 24 de abril de 2015

Norsk -- Matthew Ward – 22 april, 2015Matthew Ward – 22 april, 2015

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle som er stasjonert her, dette er Matthew. Hendelser i de siste månedene har fått mange lysarbeidere til å stille spørsmål og mange andre til å gruble over: Hvorfor er den frie viljen til mennesker som gjør fryktelige ting gitt prioritet over den frie viljen til folk som ikke ønsker å bli terrorisert eller drept?
Kjære familie; det har aldri blitt gitt prioritet til noen, ei heller kunne det noensinne bli gitt. Herskerne i universene er forpliktet til å respektere Skaperens gave av fri vilje til hver eneste sjel, og Gud inkorporerte dette ediktet i de lovene som styrer dette universet. På samme måte som alt annet i eksistensen er lovene energi og energi har ingen vurderingsevne, ingen kapasitet for prioritering eller til å fatte beslutning om noe som helst. Det eneste energien kan gjøre er å vibrere på en eller annen frekvens i samsvar med hvordan den blir brukt, og i vår forklaring handler dette om hvordan menneskene som lever på Jorden bruker den.
Universenes velordnete virkemåte krever en kontinuerlig balanseakt for å forhindre at vibrasjonelle frekvenser får for stor slagside, for å si det slik; og på akkurat samme måte som alle mikrokosmoser i universet til enhver tid påvirker denne tilstanden, så har også sjeler sine egne balanseakter. Før de blir født har de – eller for å si det på en bedre måte, har vi alle! – inngått overenskomster med andre sjeler, og innbakt i overenskomstene ligger alle individenes personlige kontrakter, som inkluderer hva det nå måtte være de trenger å utbalansere fra andre liv. Dette “hva det nå måtte være” er karma.
Siden Skaperne imidlertid gav dekret om at den frie viljen alltid går foran, må alt i kontrakten – til og med at det finnes en kontrakt – glemmes når sjelen inkarnerer og tar bolig i en ny kropp. Dette er faktisk et meget godt arrangement – for ellers ville hvert liv bare være å følge en eller annen plan, i stedet for å gjøre beslutninger og lære av resultatene. Og; veiledning som forholder seg til og er på linje med kontrakten er tillatt gjennom sjelens budskaper til bevisstheten, men alle som har fri vilje står helt fritt til å lytte til veiledningen eller begi seg langt ut på ville veier. Enten det er sånn eller slik, så pådrar sjelen seg karma og dette er hverken “godt” eller “dårlig” – det er det virkemiddelet som gjør at ett liv kan balanseres ut gjennom det neste gjennom å gjennomføre karma, eller karmisk læringssituasjoner, som ligger i kontrakten.