quinta-feira, 3 de julho de 2014

02:07:2014

MATTHEW


Matthew Ward – 2 juli, 2014

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Mange som har skrevet inn om situasjoner i Midt-Østen, Ukraina, Hong Kong, og enkelte land i Afrika, Øst-Europa og Latinamerika har gitt uttrykk for bekymringer i tråd med dette utdraget fra en lesers e-post: Hvor er så alt dette nye lyset og de nye energiene som etter sigende skulle treffe Jorden og forandre alt? For meg ser det bare ut til at ting blir verre og verre.

Lyset er faktisk i ferd med å forandre alt som ikke lenger tjener Jordens beste interesser og interessene til hennes beboere som åpner seg for lyset, og det som virker som om det «blir verre og verre» er mange generasjoner av motstridende interesser som er på kokepunktet. Alle blir påvirket positivt eller negativt av det stadig økende lyset, og alt som foregår inni individuelle mennesker, hvilket er det som avgjør hvordan de vil reagere på ting som skjer, er det naturlige resultatet av de høynede vibrasjonene. Etter hvert som lyset fortsetter å flomme inn og lysarbeidere på planeten skaper stadig mere lys, vil denne kokingen avta til det etter hvert bare såvidt putrer og til slutt til at vannet «stilner helt».