segunda-feira, 5 de maio de 2014

02:05:2014

MATTHEWMatthew Ward – 2 mai, 2014

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Medfølelsens trålende lys har flommet rundt hele Jorden til de familiene som mistet sine kjære i fergeulykken i Sør-Korea og til familiene til passasjerene om bord i det Malaysiske flyet som man antar har mistet livet i sjøen. Overalt hvor hundrevis av menneskers sorg etter et traume plutselig blir delt, flommer en stormflod av medfølelse frem fra alle kanter av Jorden.

Således kan det synes som om deres hjerter er forenet kun når det skjer tallrike personlige tragedier, men slik er det ikke. Dere er alltid forenet i deres kjærlighet for familie og deres inderlige ønsker om at deres barn og alle fremtidige generasjoner skal kunne leve i en mye bedre verden enn den dere selv arvet -  og denne grunnsteinen i deres forenthet er mye, mye sterkere enn forskjellene mellom dere, kjære søstre og brødre! Dette er grunnen til at – i det tidløse kontinuum – alle Jordens kulturer og raser lever i harmoni med hverandre og alt i Naturen. Dere er med og skaper denne verdenen ved at dere overvinner de utfordringene verden står overfor i øyeblikket.