domingo, 13 de dezembro de 2015

Norsk -- Matthew Ward 10. desember, 2015Matthew Ward 10. desember, 2015

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjelene som er stasjonert her, dette er Matthew. Det er vel rimelig sikkert at knapt en sjel vil være uenige i at dette året føk forbi som et hurtigtog, men det er få som vet at det de oppfatter som at tiden går fortere skyldes de energiplanene Jorden har seilt gjennom eller at denne følelsen av at tiden stadig går fortere vil bli enda sterkere etter hvert som hun reiser inn i enda høyere vibrasjonsnivåer. Dere vet dette, men det er vel ikke sannsynlig at tankene deres i denne tiden dreier seg om universets lover i virksomhet, men snarere om aktiviteter frem mot høytidssesongen; og i samsvar med dette skal vi snakke om denne julehøytidens tradisjonelle musikk.   

Dere lytter til, synger og spiller instrumenter for religiøs musikk, mektige korverk, julesalmer og populære melodier, men dere er kanskje ikke klar over i hvor betydelig grad dette innvirker på deres verden. Ut over den dype ærbødighet og den gleden musikken skaper – og dette har i seg selv enormt positive virkning – så avgir tonene og lyrikken i deres tradisjonelle høytidsmusikk vibrasjoner som sterkt berører følelsene deres. Vi fryder oss over den begeistring og gledesom vekkes i dere ved disse festlighetene sammen med familien, religiøse seremonier, konserter og andre begivenheter i tilknytning til julehøytiden. Disse vibrasjonene intensiverer også følelsene hos mennesker som sørger over å ha mistet noen de er glad i, eller som er syke, hjemløse eller sultne; og det er disse fremherskende, oppløftede emosjonene som rører enkeltmennesker og grupper til å strekke ut en hjelpende eller trøstende hånd til dem som har behov for trøst eller annen hjelp. I større omfang enn noensinne tidligere blir oppløftelse gitt av mennesker som bryr seg om sine medmennesker og tatt imot av hjerter som løftes av denne omtanken, - og det lyset dette skaper skinner med en vidunderlig stråleglans som får hele planeten til å skinne.

Den store betydningen musikken har gjelder ikke bare i høytidssesongen, den spiller en viktig rolle i livene deres hele året. Det noen kaller "sfærenes musikk" – de vidunderlige tonene fra strengeinstrumenter, som etter all sannsynlighet var opprinnelsen til idéen om at sjeler i himmelen spiller harper i all evighet - lager vibrasjoner på en frekvens som holder universet i balanse; og som mikrokosmoser av universet, mottar dere denne balanserende, velgjørende energien, hver og en i forhold til sin mottakelighet.

Selv om bildet av de evige harpespillere i Nirvana er langt fra sannheten, så er det mange tusen, noen ganger millioner, musikanter og instrumenter som spiller fordi musikken er helt essensiell for selve åndeverdenen eksistens. I særdeleshet vibrasjonene fra strenger holder dens perimeter fleksibelt og alt i hele riket i harmoni med hverandre. I tillegg er de helt uunnværlige ved healing av personer som ankommer med traumatiserte psyker og ødelagte eterlegemer.

Mye på samme måte hjelper Nirvanas komponister og musikere dere. De sender kontinuerlig musikk til Jorden så menneskene der kan absorbere de høye vibrasjonene som kan løse opp undertrykte følelser - et emosjonelt katarsis, kan man si – og med mindre sykdom er et element i sjeleplanen, så hjelper vibrasjonene kroppen å gjenvinne en sunn helse. Den fineste musikken deres – symfonier, konserter og andre klassisk opus som vitenskapelige eksperimenter har vist at de hjelper menneskeheten, dyr og planter til å trives - hadde sin opprinnelse i himmelen og ble "filtrert" inn til komponistene deres på sjelsnivå. Noen komponister tilskrev sine verker guddommelig inspirasjon og siden musikk kommer fra sjelen, så plasserte disse komponistene æren på rett sted.

Det som aldri har kommet fra noen guddommelig kilde er de diskordante, kakofoniske lydene i heavy metal musikk og hard rock, som ofte i tillegg har tekster som utsender svært lave vibrasjoner. Denne slags lyder setter energisystemene deres på tverke og skaper en ubalanse som reduserer kroppens kapasitet til å ta imot lys; hvilket har en negativ innvirkning på dere både emosjonelt, fysisk og mentalt og således avstumper deres åndelige og bevissthetsmessige våkenhet. Mens neoklassiske komposisjoner kan ha noe av den samme effekten, skrev musikere som var spesielt sensitive for Jordens energi, musikk som gjenspeilte Gaias pine og smerte helt til hennes legemlige oppstigning var godt i gang. Under mange atonale verker av tidens komponister ligger også negativiteten i mange av de mørke aktiviteter som skjer på Jorden.

Og så, selv om ikke noen av dere hadde bedt om kommentarer fra oss, ville vi likevel ha snakket om et beklagelig element oppi det som ellers er julehøytidens ekstraordinære omtanke, vennlighet og generøsitet - i hvilken ånd mange land tar imot syriske flyktninger. Mange kongressmedlemmer i de Forente Stater, samt en del presidentkandidater, skaper i stedet frykt for flyktningene i den amerikanske befolkningen. Noen av dem handler ut fra ekte bekymring for saken på grunn av at de har latt seg overvinne av den frykten som ble pisket opp; andre bruker frykten til å slå politisk mynt på problemet, for å si det slik.

Ikke bare er frykten en sterkt forstørret energi som blokkerer lyset og derved blokkerer empati, sympati, medfølelse og rasjonelle tanker, den er også ufattelig smittsom. Noen få personer som har folkets oppmerksomhet, med enorm hjelp fra massemediene, kan "infisere" hele befolkningen – det er hva som skjedde i USA hvor mange borgere er redde for å tilby husrom til noen som helst flyktninger. Vi hedrer og berømmer alle sjeler i det landet og rundt om på hele kloden, som setter seg inn i og taler ut fra fakta: Flyktningene er ikke terrorister, de er på flukt fra krig og terrorisme.

For å komme seg til et trygt sted risikerer de livet ved å krysse opprørt hav i små overfylte båter og ufattelig slitsom ferd over land. Kunne det tenkes at en terrorist kunne slå seg sammen med de millioner av kvinner, menn og barn som må reise fra sine hjem, jobb, inntekt og eiendeler for å begi seg ut på en slik reise? Ja, det er en mulighet, men rasjonelle tanker vil konkludere: Uten hverken sikkerhet for at de vil overleve eller muligheten til å bære med seg eksplosive innretninger, så ville nok en som er på et destruktivt oppdrag heller reise med raske, trygge midler som gjør det mulig for dem og ta med de nødvendige materialer.  

Med betingelsesløs kjærlighet for Gaia og hvert eneste levende, sansende vesen på hennes planetkropp, sender fjerne sivilisasjoner, hvis omfang og makt går langt ut over det dere greier å fatte, et intenst lys inn til dere på Jorden for å løse opp frykten slik at alle hjerter kan åpne seg for kjærligheten. Kjærlighet er nøkkelen for den verden dere er kommet hit for å hjelpe til å skape og dere ville bli like mektig oppmuntret som vi er, dersom dere kunne se det lyset som stråler ut fra alle sjeler som responderer på det innkommende lyset. Her vil vi sitere en e-post fra en av leserne: "Jeg ønsker så inderlig at alle føler seg elsket og varme – hvert eneste levende Vesen i alle rikene." Når slike følelser gjennomsyrer deres verden, vil Jorden bli det underskjønne Eden hun en gang var og alt liv vil blomstre i fullkommen harmoni slik det en gang gjorde.  

"Vær så snill å spørre Matthew og vi trenger å be for dem som har dødd. Dersom det er slik at vi velger å dø på en spesiell måte, tidspunkt og dag, hva godt kan dette gjøre for sjelen? Er bønn og meditasjon løsningen på det dramaet som Jorden står midt oppi?" Først vil vi gjenta noe som vi har slått fast i tidligere budskap: Hver eneste av deres tanker og følelser er en bønn. Mor, vi vil gjerne bidra med informasjon om bønn som går mye lenger enn å svare på spørsmål. Kan du være snill å kopiere inn det jeg fortalte deg for lenge siden, da jeg levde i Nirvana?

 [Det følgende er et utdrag fra kapittelet "Bønn" i boken Matthew, fortell meg om Himmelen]

Matthew, blir effekten av bønn mindre dersom folk ikke går i kirken, til tross for at de kjenner til verdien av gruppe-energi?

Det var aldri Guds mening at kirker skulle være bygninger av noen art. De storslagne katedralene er menneskenes idé, ikke Guds. Kirke er helt og holdent i sjelen. Kirke er en persons følelse av ærefrykt eller ærbødighet, av takksigelse. Det er oppløftelsen av sjelen inn i Guds kjærlighet og lys. Slik sett er kirke en enkelt bønn som evner å berøre universet.

I en kirkebygning fylt av mennesker som ber, kan det tenkes at det kun er noen få hvis bønn har en ren og kraftfull energistrøm. Mange mennesker ber kun som en del at ritualet i menigheten, uten noen reell energi.  Andre befinner seg i en tilstand av slik fortvilelse og engstelse at energien deres er helt forvridd og har en ugunstig effekt på dem selv i tillegg til at de bidrar til å øke den negative energien i universet. En rolig flytende energi er det som positivt påvirker hver sjel og universet, ikke frenetiske bønner om spesifikke tilstander. Det er energi i balanse som støtter og trøster.

Jeg snakker ikke om intensjonen bak bønnen, kun om effekten av energien som er involvert i utøvelsen av bønnen. Den energien som sendes ut i en bønn om et fullkomment egoistisk og grådig utkomme, kan være like intens som en bønn som ber om trygghet for en familie man elsker eller en venn. Intensjonen blir registrert som ett aspekt og energistrømmen, eller kraften, som et annet. 
    
Videre er det slik at en som ber om et spesielt utkomme med hensyn til en annen person, ikke kan kjenne vedkommendes sjelekontrakt og tilhørende avtaler gjort før inkarnasjonen.  De omstendighetene eller begivenhetene den som ber trygler om å få endret, kan være eksakt de som denne sjelen valgte i sjeleplanen sin for å få den læring den trengte å oppnå. Det samme gjelder når man ber for seg selv, fordi bevisstheten din sjelden er i god kommunikasjon med sjelen din. Dette er bakgrunnen for at man er best tjent med å be for sitt eget eller en annen persons høyeste beste og ikke retter intense emosjoner i retning av et spesielt utkomme som man selv har valgt. Det endelige utkommet er IKKE resultatet av ditt bevisste valg.  Dere kan føle en viss lettelse over å vite dette, en lettelse som vil bli registrert i din sensitivitet som fredfullhet. For dette gjør det mulig for energi å flyte helt uhindret, ikke bare i ditt fysiske og psykiske selv, men utstrålt som harmoni inn i Jordens bevissthet.

Mor, jeg vet at du har hørt at det er viktig å be "for de døde" og at du han undret deg over hvorfor dette skulle være nødvendig.  Vel, vi er ikke "døde", men siden dette er med referanse til sjeler i dette riket, så vil jeg forsikre deg om at det å be for oss i sannhet er viktig.  Og da mener jeg ikke bare for dem som ankommer med et enormt behov for trøst og healing, men også for dem hvis liv er fullt av livskraft og helse, med pågående læringssituasjoner og åndelig vekst. Selvfølgelig har vi behov for at dere ber for oss og vi ønsker deres bønner velkommen! Og så ber vi dere å forstå at de er spesielt velkomne når de er i balansert energi, fordi disse er de bønnene som gjør mest godt både for oss og dere, som vi elsker så høyt.
Takk skal du ha, Mor. Spørsmålet "Er bønn og meditasjon løsningen på hele dette dramaet som verden er midt oppe i?" formelig skriker etter mer enn et ja-eller-nei svar. Fullkomment lys-fylte tanker og følelser er av avgjørende betydning – de kommer inn i den kollektive bevisstheten og hekter seg fast i energistrimler som er av tilsvarende vibrasjon og bringer disse energistrømmene tilbake til deres verden.  

Men handling er også essensielt. Når dere forteller familie, venner og arbeidskolleger at dere føler dere optimistiske med hensyn til fremtiden kan dette berolige dem og få frykten til å forsvinne, samtidig som det reverserer deres lav-vibrasjonelle pessimisme. Dere kan jo ikke alle delta i nasjonale og internasjonale organisasjoner som arbeider intenst for fred, rettferdighet, miljøvern eller dyrenes rettigheter for eksempel. Men dere kan støtte innsatsen deres gjennom den energien dere sender ut ved å signere relevante petisjoner eller ved å donere penger dersom situasjonen deres gjør dette mulig. Kanskje har dere for eksempel muligheten til å være med i frivillige grupper som yter viktige tjenester i lokalmiljøet deres; eller ved å informere deg godt om kandidatene for viktige offentlige posisjoner, kan du stemme på dem du føler er best kvalifisert. Og så minner vi dere på at simpelthen ved å leve på en from måte, så stråler dere lys ut i verden – undervurdér aldri kraften i lyset deres!    

"Jordens befolkningen er mer enn seks milliarder mennesker og øker stadig. Matthew har sagt at eterlegemer har masse. Men tar de ikke da plass? Hva skjer hvis Nirvana ikke har mer plass?" Ja, eterlegemer "tar opp plass", men det vil aldri kunne skje at det blir trengsel i Nirvana, langt mindre at det ikke finnes mere plass. Til forskjell fra Jorden og andre planeter som beholder sin form og størrelse, så har Nirvanas fleksible nivåer ubegrenset kapasitet til å utvide seg.

Alle nivåene, eller sjiktene om man vil, tilbyr fordelaktige læringsmuligheter og komfortable leveforhold, men fordi de høyere dimensjonene også har en helt eksepsjonell skjønnhet, variasjon og manifesteringsmuligheter, så reiser talløse sjeler fra andre verdener dit på ferie, eller for å undervise, delta i avanserte studier eller for å hvile ut etter et krevende liv. Besøkende eller midlertidige beboerne, alle de som er av fjerde densitet eller er kommet høyere i sin sjelelige utvikling, kan ha kropper med betydelig større masse enn eterlegemer. Det er ens åndelige status, hvor langt man er kommet i sin sjelelige utvikling, som avgjør når man er kvalifisert til å komme inn i dette miljøet med representanter fra myriader av sivilisasjoner, hvor folk med ulike kroppsstiler, bekledning, interesser og talenter lykkelig blander seg med hverandre og Jordens dyr. Livet i disse delene av Nirvana er sublimt! Og selv om de er vel kjent med falskheten og løgnene i religionene deres, så kommer besøkende og andre som lever der midlertidig, sammen med beboere fra Jorden for å feire denne høytidssesongens ånd med dere, og deres samlede høye vibrasjoner bidrar til å øke det strålende lyset i deres verden.

Kjære familie, syng "La verden fylles av Glede" og "Fred på Jorden og God Vilje mot alle Mennesker” – til alle sjeler – med følelse av kjærlighet, takknemlighet for velsignelsene i deres liv, og tilgivelse til alle dem som ikke ønsker at noen av disse ønskene noensinne skal bli sannhet. Sannheten i disse ordene finnes allerede i overflod i den Nye Tidsalderens fullendthet i kontinuumet og flommer med stadig større kraft inn til den verden dere hjelper til å skape i lineær tid. La fryden og gleden i denne høytidsperioden fortsette gjennom hele det nye året, hold lyset deres høyt og la det skinne klart.

For alltid er vår betingelsesløse kjærlighet med dere og mange brødre og søstre fra andre fra andre steder i universet er ved deres side under hele på reisen.

                        __________________________

FRED og KJÆRLIGHET.
Suzanne Ward


Oversetter: Leif

domingo, 22 de novembro de 2015

Matthew Ward – 20. november, 2015

Matthew Ward – 20. november, 2015

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Alt mens enkelte i Illuminatis rekker blir arrestert eller fjernet fra innflytelsesrike posisjoner og andre "forlater skuta", setter de mest kompromissløse hæla i bakken der hvor de fortsatt har noe makt til å presse gjennom sin vilje. Det mest tydelige er det som deres internasjonale narkotikahandel finansierer – "black ops*" utført av CIA og Mossad, hvilket inkluderer nedskytingen av det russiske flyet, og ISIS, kilden til den nylige massakren i Paris.

Fordi publikum i det store og det hele ikke en gang er klar over at Illuminati eksisterer, så forstår folk heller ikke at de handler uavhengig av sine lands regjeringer når de planlegger og gjennomfører voldshandlinger. Således er det at de fleste peker på De Forente Stater, der CIA har sin base, eller Israel, som oppfattes som Zionistenes hjemland. Sannheten er at en illojal fraksjon av CIA følger ordrer fra Illuminati; og Zionist-bevegelsen er Illuminatis militante og spion-organisasjon, som aldri har tjent til beste for israelerne eller jødiske folk noe som helst sted. Med tiden vil disse skillelinjene bli tydelige for de fleste og dette er i sannhet viktig; dette kan imidlertid ikke lindre sorgen ved å miste sine kjære eller andre livsforandrende traumer etter noen av de tragediene som har vært organisert av Illuminati.

Angrepet på Pris tjente deres mål ved å skape død og sorg, og til å begynne med kaos og frykt, men handlingen hadde sitt utspring i desperasjon over at de mister stadig mer kontroll og makt, samt et stadig synkende antall lakeier som er villige til å gjøre disse skitne oppgavene; og desperate individer handler irrasjonelt uten tanke for konsekvensene. De hadde til hensikt å sette – og holde – verden i fryktens grep, fordi de ernærer seg av fryktens energi. I stedet oppnådde de at verden sto samlet i medfølelsens høye vibrasjoner og fast besluttet på å stå sterke mot terrorisme.

Militærmakten har blitt mobilisert, politiet forfølger gjerningsmenn og mistenkte, og letingen etter potensielle terrorister går langt utover landegrensene, men å finne og nedkjempe terroristgrupper, uansett hvor, vil ikke stoppe dem. Kun ved å eliminere terrorismens rot kan man oppnå det.  Det hat som ligger under terrorisme – og som har ført til at millioner lever som flyktninger - har sin rot i ett eller flere forhold som kan knyttes til Illuminatis aktivitet eller lære: innblanding i andre lands affærer for å skaffe seg fordeler, svik, økonomisk utnyttelse, ekstrem intoleranse. Hver ny generasjon blir innpodet med at alle som generer slike omstendigheter må elimineres og ingen innser at de alle blir brukt som marionetter i et djevelsk spill forfattet av manipulative individer som raskt er i ferd med å miste sitt fotfeste ved makten. Etter hvert som vibrasjonenes frekvens øker, vil hjerter og sinn på begge sier av denne hjerteskjærende splittelsen åpne seg, slik at empati, gjensidig respekt og vennlighet kan erstatte hat, fordomsfullhet, hevntrang og frykt for ulikheter.

Momentumet i Jordens energifelt av potensial har med stadig større kraft beveget seg mot endetiden for de mørkes maktvelde, samtidig som opposisjonen mot dem har blitt stadig mer formidabel og omseggripende. Sammen med at lyset blir stadig mer intenst på planeten, så vil den stadig økende styrken hos de gruppene som samarbeider for å rykke alle Illuminatis ondsinnete tentakler opp med roten, sikre at deres verdensomspennende nettverk er på vei til å bli plukket fullstendig og permanent fra hverandre.

Da kan samfunnet endelig sette i gang med uforminsket innsats og fortsette det som er intet mindre enn en global redningsprosess etter en massiv storm som har virvlet rundt Jorden. De første stegene ble tatt da planleggerne av Jordens Gyldne Tidsalder møttes med noen av deres viseste individer for å finne den beste måten å sørge for at Illuminati må stå til rette sine forbrytelser mot menneskeheten; ta tilbake de ufattelige rikdommer de har samlet seg på ulovlig og umoralsk vis, og på rettferdig vis omfordele disse pengene, i tillegg til å frigjøre teknologi som de lenge har undertrykt; få slutt på forurensningen og rette opp miljøødeleggelsene; samt avsløre og sette en stopper for ulike former for "mind control". Parallelt med disse tiltaksområdene som allerede er i gang, vil sannheter komme frem om nærværet av og assistanse fra andre sivilisasjoner, lovene som styrer alt liv i universet, og hvordan bevisstheten til alt som eksisterer er knyttet uløselig sammen. Energistrømmer på disse områdene og alle andre hvor det er behov for forandring er i ferd med å øke sin kraft til å "løfte" Jorden inn i sin skjebne: Å bringe henne tilbake til sin opprinnelige helse og skjønnhet og hvor hennes menneskehet lever sammen i fred, i samarbeid og i harmoni med alt i Naturen.

Kjære famille, vi forstår hvor utålmodige dere er for at denne skjebnen skal bli til virkelighet. Dere husker ikke at sammenliknet med andre sivilisasjoner, så skjer Jordmenneskenes passasje ut av årtuseners fangenskap i mørke og ut i frihetens lys nærmest på et blunk. Hvor vi ønsket at dere kunne se dette fra vårt ståsted! Ikke bare ville dere bli målløse over hastigheten og det mektige omfanget av det som er oppnådd, men dere ville se hvor uendelig mye lyset deres bidrar til å løfte samfunnet deres opp og frem.

Nå skal vi fortsette å svare å deres innsiktsfulle spørsmål om sjelen. "Når sjeler ble pustet frem/gitt liv/skapt av Skaperen, skjedde alt sammen i samme øyeblikk eller har det funnet sted i rykk og napp over tid og fortsetter, kanskje, å skje ennå?" "Ingrediensen" som hver eneste sjel består av, som er rent kjærlighet-lys energi, ble til med Skaperens første uttrykk av Seg Selv, i det dere kaller "the big bang". "Fødselen" av uavhengige, ukrenkelige, evige sjeleselv, hvilket begynte etter denne monumentale anledningen hvor "ingrediensen" de består av ble skapt, har fortsatt å skje hele tiden siden det øyeblikket slik deres oppfatning av lineær tid er og, så vidt vi vet, vil dette fortsette inntil hver eneste sjel i kosmos husker og vender tilbake til sin Begynnelse i Skaperen.

"Har jeg oppfattet riktig når jeg tenker at Skaperen gir oss liv i grupper på cirka 60 sjeler av gangen, hvorav omtrent 30 blir vår sjelefamilie-gruppe? Og at vi for det meste beveger oss gjennom valgte inkarnasjoner hvor vi spiller roller som er avtalt på forhånd i disse gruppene, og enkelte ganger sammen med sjeler fra andre grupper dersom det er behov for det?" Det finnes ikke noen strenge regler med hensyn til antallet sjeler innen en slik gruppe; men det er helt riktig at sjeler fra én gruppe har anledning til å delta i et kontraktfelleskap med dem fra en annen gruppe om det skulle være behov for det. I denne tiden, imidlertid, hvor hele universet er i akselerasjonsmodus og talløse sjeler benytter seg av den fordelaktige muligheten til å velge liv tettpakket med karmisk læring slik at de kan fullføre dem i løpet av ett, i stedet for flere eller mange liv i en verden av tredje tetthet, er det en annen form for samarbeid som er mer vanlig. I tillegg til å oppleve og erfare sine egne karmiske læresituasjoner, er det mange skjeler som hjelper andre med sine. Hittil har dette vært mest vanlig innen kumulative sjelegrupper – som kan omfatte flere tusen sjeler – men nå deler sterke sjeler svakere sjelers karmiske byrder i alle slags grupper over alt i universet. Hensikten med denne ekstraordinære hjelpen, som er et lysende eksempel på uforbeholden kjærlighet, er å styrke svake ledd i Altets En-het.

"Deler alle sjeler seg i Tvillingsjeler!" Det er ikke slik at sjeler "deler seg", og tvillingsjeler, eller tvillingflammer, er sjeldne. De er de simultant samskapte første to personasjene i en rotsjels lange slektslinje, og fordi de er utrustet med identiske kvaliteter er følelsene mellom dem de mest intense noen sjel kan føle. Tvillingsjeler i en fysisk sivilisasjon er uimotståelig tiltrukket av hverandre og mens det seksuelle aspektet er sterkt, er det deres dype følelser av det er absolutt nødvendig for dem å være sammen som blir sterkere enn alle andre vurderinger; ofte fører disse høyst emosjonelle følelsene av å høre til hverandre til sterke uenigheter og sjelene går hver sin vei. I en åndeverden er tvillingsjelene like tiltrukket av hverandre, men uten den fysiske virkelighetens “kvelende” kjærlighet; og uansett hvor langt vekk fra hverandre de enn måtte være i universet, vil deres sterke bånd gjøre frydefull telepatisk kontakt mulig, samt sublime følelser om en begynnelse de har vært sammen om, i ren kjærlighet.

"Det høres ut som om ‘fleksibilitet i sjelekontrakten’ betyr at selv om folk ikke følger sin kontrakt, så vil de likevel utvikle seg. Hvordan kan dette være rettferdig overfor sjeler som faktisk lever i henhold til sin kontrakt?" Fleksibilitet dreier seg ikke om bevisste valg som er i strid med kontraktens innhold og krav, men om måten disse klausulene blir opplevd og erfart.  La oss for eksempel si at ett av punktene i kontrakten sier at man skal forlate dette livet ved 25 års alder i en bilkollisjon. Kort tid før dette tidspunktet går personen på ski og blir tatt av et snøras og begravet dypt i snømassene som kommer brølende ned fjellsiden; eller, noen uker etter å ha feiret 25-årsdagen, så er personen på tur i villmarka og blir truffet og dør av et vådeskudd fra en jeger.  Begge disse alternativene ville tjene samme hensikt som den situasjonen som sto i kontrakten. Dette er et dramatisk eksempel, det kan vi være enige om, men fleksibiliteten gjelder alle kontraktselementer – kanskje med hensyn til jobb, hvor man bor, finansielle investeringer eller en spesiell hendelse - som tilbyr den samme karmiske læringsmulighet og samme vekstpotensial til alle sjelene i et kontraktsamarbeid som er avtalt før fødselen.

"Matthew sa at ‘en persons eterlegeme og alle vedkommendes erindringer fra livet går inn i Nirvana.’ Hva skjer med folk som er demente og har mistet hukommelsen? Demens skaper lag på lag med glemsel rundt en persons "minnebank", lagringsstedet for alle minner fra hele livet. Etter spesialtilpasset, personlig healing i Nirvana, hvor alle disse lagene varsomt blir fjernet, blir alle minnene gjenopprettet, inkludert stadiene av å miste hukommelsen.

"Når en sjel i den delen av Nirvana som er bare en bitteliten prikk, tar imot lys, er det det de kristne kaller frelse?" Nei, ihvertfall ikke basert på kunnskap.  Den kristne lære om frelse kan sammenliknes med en person som oppnår Guds tilgivelse ved å vise bot og anger for å ha levd et ondt og umoralsk liv slik det er definert i religiøse begrepet synd eller Dommens Dag. En sjel som absorberer tilstrekkelig lys til at de igjen kan inkarnere i en fysisk kropp og begynne evolusjonen pånytt, er i samsvar med de universelle lover som folk indoktrinert i religiøst dogma mest sannsynlig ikke en gang vet eksisterer.

"Jeg vet om et barn som passer perfekt til beskrivelsen ‘født slem’. Hvorfor skulle en sjel ville velge å være det?" Det finnes ikke noe slik som "født slem" – hver eneste sjel består av ren kjærlighet-lys energi. Vi kjenner ikke til omstendighetene rundt dette barnet, men vi kan nevne noen muligheter som kunne gjelde ethvert barn som kanskje blir sett på som "kronisk uskikkelig." De avtalene denne familien har gjort før de inkarnerte, kan for eksempel inkludere å lære tålmodighet eller andre foreldreegenskaper slik som å akseptere barnets begrensete egenskaper, fremelske hans eller hennes evner og interesser eller likeverdig behandling av søsken. Plager som skyldes en udiagnostisert fysisk tilstand kan også ligge under et barns opprørskhet; det kan også ha sammenheng med at kroppen reagerer negativt på kjemikalier i maten, drikkevannet eller medisin, eller det kan være giftige stoffer i vaksiner som har frembrakt symptomer som likner på autisme. Dersom det er vedvarende anspent forhold mellom medlemmer av familien, så kan det være at barnet reagerer på de lave vibrasjonene som sendes ut i en slik atmosfære. En legemsløs entitet som ikke forstår at dens fysiske liv har endt, kan ha festnet seg på barnet i en periode av alvorlig fysisk, mentalt eller emosjonelt stress; dersom dette er tilfellet, kan en erfaren energiarbeider hjelpe entiteten å forstå hva som har skjedd og hjelpe den å finne veien til åndeverdenen.

Dersom det ikke finnes noe kjæledyr i hjemmet, la oss få komme med dette forslaget: la barnet velge sitt eget, personlige kjæledyr og diskuter hvilket ansvar, tilpasset barnets aldersnivå, barnet skal ha for det. Det er enormt oppmuntrende at så mange i deres verden, inkludert helsevesenet, begynner å se de betydelige positive virkningene av et nært forhold mellom dyr og menneske, i alle aldre – dette er et betydelig steg fremover i samfunnets utvikling.

“Hvis sjeler som er dødfødt eller dør som spedbarn velger dette i sine kontrakter, kan de da huske at dette skjedde eller noe som helst annet fra sitt liv?” Når det gjelder dødfødte barn, så forlater sjelen kroppen med vel vitende om at dette er i samsvar med de avtalene familiemedlemmene gjorde før de inkarnerte, for disse er jo designet for gi deltakerne de erfaringer de har behov for. Etterhvert som babyer som dør i spedbarnsalder, vokser seg eldre i Nirvana – og de eldes mye raskere der enn kalenderårene går på Jorden - så husker de sine valg og hensikten med dem, nemlig å gi anledning til sjelelig læring og vekst for andre som de har gjort avtaler med før de inkarnerer. Og, som i alle andre åndeverdener, vil de igjen bli bevisst og huske kunnskap på sjelsnivå i den grad det var husket eller erfart i alle tidligere liv.
Budskapet vårt som omtalte tapte sjeler utløste følgende spørsmål: “Er en tapt sjel fortsatt en uatskillelig del av Gud?" Den er det så lenge den forblir i de laveste delene av en åndeverden i dette universet. Dersom Skaperen vurderer den til å være permanent resistent mot lys, eller “tapt” – og det er det kun Skaperen som kan avgjøre - så blir denne sjelens energi reabsorbert inn i Skaperens kosmiske essens, hvor den hadde sin opprinnelse.

“Vet etterkommerne etter en tapt rotsjel hva som skjedde med dem?" Nei. Det øyeblikk de blir fratatt sin livsenergi, så mister de evnen til å huske noe i det hele tatt. Det faktum at deres energi og rotsjelens energi ble reabsorbert av Skaperen ligger imidlertid i den kosmiske bevisstheten og derfor i den kollektive bevisstheten i dette universet; og når etterkommerne kommer ut igjen fra Skaperens essens og gjenvinner sitt hukommelsesfelt, så er det som skjedde med dem tilgjengelig.

“Når mennesker i en tapt sjels slektslinje ‘blir tatt i nåde igjen’, hvor vil de da begynne på nytt igjen?" Hvordan vil de forklare til andre hva som skjede med dem?" De vil ikke behøve å forklare noes om helst for noen. Da deres liv brått endte, ville familie og venner som tror på livet etter døden, anta at det var der de befant seg. Og det vil de være; de vil gjenvinne sin bevissthet og sin hukommelse i sin sivilisasjons åndeverden.

Selvfølgelig skal vi med stor glede besvare andre spørsmål dere måtte ha om sjelen og vi håper at informasjonen i dette og tidligere budskaper har vist med all tydelighet hvor viktig hver eneste sjel er og uatskilleligheten i Altets En-het.

Kjære brødre og søstre, når dere fortsetter dere reise på Jorden, vit at lysvesener over alt i universet hedrer deres trofasthet i lyset og omfavner dere med uforbeholden kjærlighet.
_________________________
KJÆRLIGHET og FRED                                 

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com
Oversetter: Leif*"Black ops" er en kortform for "black operations" operasjoner utført av CIA eller tilsvarende organisasjoner, eller militære spesialavdelinger i all hemmelighet og i mange tilfeller uten øverste militære ledelses godkjennelse eller viten. Ikke sjelden er disse operasjonene det vi kaller "under falsk flagg" dvs. at det med overlegg blir tilrettelagt på en måte slik at det ser ut som "noen andre har gjort det".

quarta-feira, 21 de outubro de 2015

Norsk -- Matthew Ward 19 oktober, 2015


Matthew Ward 19 oktober, 2015 


Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Jordens bane går nå gjennom astrale plan hvor vibrasjonene påvirker samfunnet deres i stadig økende tempo. Etter hvert som lineær tid “smuldrer opp” blir alt i samfunnet deres skjøvet raskere mot avhjelping av problemer, endelige løsninger eller sine "siste øyeblikk", og tredje densitets opplevelser og erfaringer som er knyttet til karma, beveger seg mye raskere mot fullførelse.

Denne akselerasjonen gjør at Illuminati griper til stadig mer irrasjonelle tiltak for å klynge seg til de siste rester av makt de har i New York City og Washington, DC. Ofte har anklagende fingre pekt på USA for selvtjenende innblanding i andre lands anliggender, og med full berettigelse - alle vedtak og handlinger av betydning gjort av de føderale myndighetene, har fra Dag En vært presset gjennom av Illuminatis Rockefeller-fraksjon i nasjonens regjering og de militære styrker, alt uten at landets borgere har visst det, for de har trodd at deres stemmer og stemmesedler har vært avgjørende.

La oss fortelle dere hva høyt utviklete sivilisasjoner lenge har observert på kloden deres. Folk som ble hersket over av andre korrupte regjeringer har visst at de var fanger av sine politiske systemer; det er imidlertid ganske nylig at enkelte borgere av de Forente Stater har begynt å forstå at de har blitt ført til de grader bak lyset og blitt forledet til å tro at de har levd i "frihetens land"; og som de har blitt fortalt generasjon etter generasjon: "Vi må bekjempe våre fiender som ønsker å knuse friheten vår og vårt demokratiske levesett".

Derfor er det at mens verden er i sjokk over luftangrepene på Leger Uten Grensers sykehus i Kunduz, en tragedie som er et direkte resultat av Illuminatis galskap, så blir skylden feilaktig tillagt USA gjennom den feilantakelse at landets øverste militære leder hadde gitt klarsignal til det moralsk fullstendig uakseptable angrepet. Faktum er at bak kulissene samarbeider president Obama og andre i innflytelsesrike posisjoner – først og fremst individer i USA og Kina; israelere som kjenner til Netanyahus mørke bestrebelser for å få i gang en tredje verdenskrig, den russiske presidenten Vladimir Putin; prins William, hertugen av Cambridge; og pave Frans - for å rive opp med roten alle de vidtfavnende tentaklene til Illuminatis Rockefeller- og Rothschild fraksjoner.  

Angrepet på sykehuset; eksplosjonene på fredsmarsjen i Ankara i Tyrkia; sammenstøtene mellom israelere og palestinere; situasjonen i Syria, og skyteepisodene i USA har gjort at noen betrakter dødelig voldshandlinger og andre fremherskende forhold globalt som "uløselige problemer." Kjære Sjeler, ingen av disse situasjonene som bekymrer dere, hvilket også inkluderer klimaforandringene, mangelen på rent vann, avskoging, dyrearter som trues av utryddelse, katastrofalt fall i biepopulasjonene, overvåkning nærmest over alt, urettferdige juridiske og rettssystemer, obligatorisk vaksinering, massiv fattigdom og grenseløs forurensning, så vel som krigsmentalitet, fastlåste og fundamentalistiske holdninger, grådighet og uvitenhet om hva som er sant –ingen av disse er uløselige!

Alt som skjer i deres verden skyldes Jordens oppstigning inn i stadig lettere energiplan hvori negativitetsbaserte aktivitet nå går sin nødvendige gang i stadig raskere tempo og med større ettertrykk. I en del kretser blir dette oppfattet som bevis på at "endetiden" er nær. Vi vet at det ikke er slik dere ser det, men vi tror likevel at dere vil glede dere over å vite hva Gud fortalte min mor om dette konseptet for mange år siden:

"De sjelene som virkelig ønsker seg et Armageddon, de skal  det! Men de av dere som ikke ønsker dere den typen "fremtid", dere vil ikke få det. Dere kan holde dere i Lyset og løfte dere selv opp i høyere og høyere dimensjoner av nærhet, forståelse og bevissthet. Det finnes ingen regler som er å kompliserte eller rigorøse at dere ikke er i stand til å etterleve dem. Alt som kreves er at dere lever i lyset! Eller for å si det så enkelt som overhodet mulig: VÆR VENNLIG."

Og, takket være lyset – den samme energien som kjærligheten og den mektigste kraften i kosmos – flommer deres verden over av vennlighet og from innsats ettersom stadig flere mennesker "ser lyset." Ønsk frydefullt velkommen fremveksten av denne bevisstheten som kopler dere til sjelens kunnskap – dette, ikke kropper som løfter seg mot himmelen, er den personlige oppstigning - det at man kaster av seg tredje dimensjons negative karakteristika og skadelige atferd mot seg selv og andre.

Når det gjelder de tidligere nevnte temaer for bekymring, så vil vi først si: vær ikke redd for noe som helst! Vi kan ikke gjenta ofte nok at energien i frykt gir påfyll av næring til disse som har mørke tilbøyeligheter, og universets lov om tiltrekning er kontinuerlig i virksomhet! 

Så la oss nå ta opp andre temaer. Tøffe effekter av klimaforandringene vil avta gradvis etter hvert som Jorden kommer nærmere å nå sitt mål om moderat klima over hele verden; om det skulle bli nødvendig, vil mennesker som lever på øyer i havnivå bli forflyttet i god tid for å unngå fare for liv og helse. Pågående assistanse fra deres familier fra universet omfatter å nøytralisere eller sterkt redusere virkningen av toksiske elementer i vaksiner og alle forurensningskilder; og, i tillegg til deres egne teknologier som er i ferd med å glippe ut av Illuminatis undertrykkende grep, så vil familien deres fra verdensrommet introdusere avanserte teknologier som kan rette opp miljøødeleggelser så raskt at dere vil bli forbløffet. Biene vil vende tilbake og etterhvert vil dyrelivet finne tilbake til bærekraftige populasjonsstørrelser, med unntak av de få arter fra arktisk klima som ikke vil greie å tilpasse seg den økende temperaturen i disse områdene. Fredelig og pålitelig atferd i samfunnene deres vil gjøre slutt på behovet for overvåking; alle urettferdige og skadelige nasjonale lover, juridiske systemer, lovreguleringer og kulturelle tradisjoner vil bli borte litt etter litt; og når verdens ressurser blir rettferdig fordelt, så vil all fattigdom bli eliminert.   

Det er Gaias inderlige ønske og intensjon at hennes planetariske kropp blir brakt tilbake til sin opprinnelige helse og skjønnhet og at menneskeheten kan blomstre i overflod og leve i harmoni med hverandre og alt i Naturen. Og slik vil det bli! Den planetariske oppstigning – den verdensomspennende forvandlingen som dere kom til Jorden for å hjelpe til med – er sikret! Personlig oppstigning er et valg hver enkelt person gjør og en viktig del av å oppnå den nødvendige åndelige og bevissthetsmessige opplysning er å lære å kjenne den sjelen du er. Vi har ønsket alle deres relevante spørsmål hjertelig velkommen og vi vil nå besvare de vi ikke hadde plass til å ta opp i tidligere budskap.  

Hvordan går jeg "inni meg selv" for å stille spørsmål og hvordan kan jeg vite om svaret er fra sjelsnivå eller fra mine bevisste tanker?" Når du er komfortabel og alene, visualiser deg selv i midten av et gyldenhvitt lys, tenk eller si høyt det du ønsker å vite, la tankene stilne og ganske enkelt VÆR. Du kan forsøke om meditativ musikk virker avslappende eller distraherende, og det kan være til hjelp at du til å begynne med stiller spørsmål som kan besvares med "ja" eller "nei». Svaret kan komme umiddelbart eller ta en liten stund, og når det kommer kan det være et ord, en frase eller en setning, som kan være hørbar eller vise seg som en trykt plakat, eller som en slags telex strimmel; eller ett eller flere mentale bilder; eller en følelse som klart indikerer "ja" eller "nei."

Dersom det du ser, hører eller sterkt sanser er tilsvarende det du hadde tenkt på tidligere, eller håpet på før du "gikk inn i deg selv", behøver det ikke bety at svaret kommer fra dine egne tanker; det kan være en bekreftelse på at det er god overenstemmelse mellom dine bevisste tanker og kunnskapen på sjelsnivå, uttrykt som intuisjon. Og vi ber dere å være snill å ikke miste motet dersom ingenting skjer ved første forsøk, eller sågar etter at dere har gjort en del forsøk – som alt annet som er verdt å lære seg, så fører øvelse til forbedring.

"Var det personen Jesus eller sjelen hans som visste hvordan man kunne gå på vannet eller forvandle noen få fisk og brød så det kunne mette mengden eller er disse historiene konstruert for å underbygge påstanden om at han var ‘Guds enbårne sønn’?" Jesus og sjelen hans var ett og det samme vesen, på akkurat samme måte som alle andre sjeleselv er det. Han visste at alle har den iboende evnene til å manifestere hva enn denne personen måtte ønske seg og kan visualisere; det er grunnen til at belæringene hans alltid inkluderte at alt det han kunne gjøre, det kunne alle andre også. Det er sant at han faktisk gikk litt over vannet ved en anledning hvor det var behov for at han gjorde det, og ved én anledning var det behov for å forvandle en liten mengde mat slik at det ble nok til å mette en folkemengde. Jeg noterte begge disse i dagboken min.

En konversasjon med min mor kort etter at vi begynte å kommunisere i 1994, da jeg fortsatt holdt til i Nirvana, besvarer en rekke spørsmål om sjelens opprinnelse og dens relasjon til den kumulative sjelen, så jeg har bedt henne kopiere inn denne delen her:
Sjelen er selve livets essens slik det først sprang ut fra Skaperen. Det er en levende entitet av lys-energi som aldri kan ødelegges og som kan ha en fysisk kropp, eterlegeme eller astrallegeme, eller den kan eksistere kun som en fri ånd. Sjelene våre, manifestert av Gud gjennom hans skaperkraft i samarbeid med Skaperen, er et uttrykk for Guds kjærlighet og lys og som i sitt mikrokosmos inneholder all Guds essens.  I alle sine former er sjelen en ukrenkelig, uavhengig vesen på samme tid som den eksisterer uatskillelig fra Gud og Skaperen og alle andre sjeler.

Sjelen er kraften bak alt som eksisterer på Jorden. Den er livskraften til alle sine deler som i all evighet skaper stadig utvidete og stadig mektigere erfaringer. På alle sine utviklingsnivåer er hver enste sjel et uavhengig Selv med intelligens, karakteristika, valg, mål og alle andre elementer av livet som gjør hver eneste person til et unikt vesen.  

Hvert av sjelens individuelle liv er dens personasje. Summen av sjelens personasjer utgjør den kumulative sjelen, og all læring og erfaring som hver personasje erverver, er tilgjengelig for alle. På dette viset er det at hver personasje "smelter sammen med" den kumulative sjelen, idet den bringer med seg dette livsløpets erfaringer og læring og hver eneste individuelle personasje utvikler seg akkurat på samme måte som den kumulative sjelen. Jeg tror at den enkleste forklaringen på den kumulative sjelen er denne: den er den totale sum av alle sine deler, helt fra første gang den avsplittet en del av seg inn i et individuelt livsløp i den hensikt å oppnå mest mulig forskjelligartede erfaringer.

Hvor holder de kumulative sjeler til?

Det er ikke noe spesielt sted de holder til fordi den kumulative sjelen ikke er en individuell entitet, men snarere en udelelig sum av alle sine personasjer, uansett hvor de for øyeblikket lever, og den vokser etter hvert som hver av dem adderer erfaringen og læringen fra sine liv til denne "samlede summen" som vokser kontinuerlig. Faktisk er det en bedre beskrivelse av en kumulativ sjel enn jeg først gav deg, at den er et energifelt som får sin totale essens fra alle sine aspekter uansett hvor de måtte befinne seg rundt om i universet. Kjenner du personlig de andre personasjene i din egen kumulative sjel eller har du bare tilgang til deres kunnskap?   Jeg kjenner dem som befinner seg i dette riket og noen av oss har blitt venner. Noen er for øyeblikket inkarnert på Jorden og jeg vet meget godt hvem de er! Noen har beveget seg så langt mot lyset at energidensitetene våre er inkompatible, slik at et møte ikke er mulig, og andre har gått langt vekk fra lyset og ned i de lavere densitetene, og jeg er så visst ikke interessert i å gå dit! Noen har valgt å ha et liv utenfor denne galaksen, hvor jeg sjelden reiser, så jeg kjenner dem bare så vidt.  

       Hver av dem har sin egen sjelevekst de skal oppnå, mor. Uansett hvor de andre personasjene har sine opplevelser og erfaringer for sin egen sjelevekst, så er vi alltid knyttet sammen i vår kumulative sjels familiebånd. Men det er ikke nødvendig at vi møtes og deler det som interesserer oss i et liv eller kjenner alle detaljene i hverandres liv. Det vi faktisk deler er den essensielle kunnskapen i vår kollektive bevissthet, ellers ville jo alle de individuelle sjelenes læring være bortkastet.  

Den kumulative sjelen kan utelukkende utvikle seg videre fra der den nå er, gjennom sine personasjers utvikling. Derfor er det ikke bare slik at hver og en kan dra fordel av den kumulative sjelens samlede kunnskap, men de får kontinuerlig oppmuntringer på sjelsnivå til å mestre de læresituasjonene de har valgt, slik at den kumulative sjelen kan utvikle seg videre. Men dette er ikke en selvtjenende strategi, for med denne sjelens utvikling får også alle dens personasjer anledning til å utvikle seg videre. Men alt avhengige av de enkelte sjelenes fri vilje valg, kan en personasje enten utvikle seg i retning av lyset eller motsatt, falle så langt ned at den blir fanget i de laveste energiene.

Dersom en personasje blir sittende fast i de laveste energiene, hvordan påvirker dette den kumulative sjelens energi?

Den registrerte energien fra et livsløp som gjør at en personasje ender opp på et nivå med de laveste energier, påvirker ikke den kumulative sjelen fordi denne personasjens unike energistrøm fant veien dit utelukkende gjennom de valgene den gjorde av fri vilje. Den kumulative sjelen kan oppmuntre sine personasjer, men den kan aldri blande seg opp i deres frie vilje. Imidlertid kan den kumulative sjelen, av kjærlighet til alle sine personasjer, be om Himmelens nåde for å hjelpe dem som måtte ha blitt sittende fast i de lavere energier.
Er de individuelle sjeler alltid klar over alt deres kumulative sjel vet?

    La meg sammenlikne dette med din egen evne til å huske, mor.  Ingen ting av det du noensinne har lært eller erfart går noen gang tapt i minne-systemet ditt, men du kan ikke huske alt sammen på en gang – det ville være fullstendig overveldende! Enn videre er mange av erfaringene dine så trivielle at de de ville være irrelevante for senere hendelser og således aldri kommer tilbake til ditt bevisste sinn. Like fullt befinner de seg i minnebanken din. Det er tilsvarende med personasjene til den kumulative sjelen etter hvert som de erfarer og lærer gjennom sine respektive liv. Det gir mening. Matthew, med alle disse delene av din kumulative sjel, trenger jeg bare å være hundre present sikker på at du er UTELUKKENDE min Matthew og ingen annen!

Ja, mor, jeg er så absolutt Matthew og ingen annen! Hver eneste personasje er sin egen sjel og ingen annen! Den kumulative sjelen er totalsyntesen av alle sine uavhengig fungerende sjele-selv.  

      Men det høres jo ut som om hver eneste sjel som splitter seg opp blir en kumulativ sjel, så du kunne gjøre det samme og bli en slik en du også.

  Jeg skjønner, mor, at i min iver etter å besvare spørsmålene dine, så resulterer forsøkene mine noen ganger i forvirring heller enn klarhet. Den terminologien jeg har gitt deg for de ulike aspektene av sjelens uttrykk – kumulativ sjel, personasjer, sjelefragmenter eller gnist osv. – er ment simpelthen for å synliggjøre sjelens lange reise hvor den strever seg gjennom tallrike liv i den hensikt å vende tilbake til sin begynnelse i Skaperens fullkomne kjærlighet og lys.

I dette riket hvor jeg befinner meg, har man ikke behov for å splitte ting opp i slike begreper ettersom sjelens registrerte energi i universet er bevis for hvor langt den er kommet i sin evolusjon. Siden hver eneste sjel er sitt eget ukrenkelige Selv, uansett hvor den befinner seg på evolusjonens vei eller hvor mange "avkom" den har, så tenker vi på hver av dem rett og slett som "sjel". Og det er slik vi omtaler hver enkelt av dem for dere med mindre vi forsøker å forklare sjelens vekststadier gjennom dens uavhengig fungerende aspekter, eller den uløselige og evige forbindelse hver eneste sjel har til Gud og alle andre sjeler i universet.

Tusen takk, mor, og ja, jeg ser at vi nok en gang må vente med de gjenstående spørsmålene om sjelen til vårt neste budskap. Vi håper at de svarene vi har gitt hittil har vært overbevisende: Dere er ubegrenset mektige, betingelsesløst elskede, guddommelige vesener i alle tings evige En-het.
                                       _______________________
                  
KJÆRLIGHETog FRED

Suzanne Ward


Oversetter: Leif