sábado, 15 de novembro de 2014

Norsk -- Matthew Ward 14 november, 2014

Matthew Ward 
14 november, 2014Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Vi er glade for å kunne ta opp spørsmål i forbindelse med vårt siste budskap, så vel som forespørsler om vårt syn på hendelser som nylig har skjedd, og vi begynner med robot-satellitten som landet på en komet. Å manøvrere et objekt slik at den kan møte et annet som fyker med enorm hastighet gjennom verdensrommet er ingen liten bragd, og vi sier; Fantastisk oppvisning! Det er helt klart at dette fortjener å feires som en teknologisk triumf, men vi ser også et større perspektiv i det: Sivilisasjonen deres ser nå mot stjernene med fredfulle hensikter – det er ikke så veldig lenge siden intensjonen til noen få mennesker på Jorden var å gå til krig i verdensrommet. Med tiden vil sivilisasjonen deres både ha et ønske om og den nødvendige teknologiske kompetansen til å besøke hjemlandene til deres brødre og søstre i Universet.
Og så våre synspunkter på to valg som har fått mye medieomtale over hele verden – for å ta dem i riktig rekkefølge, først folket i sørøst Ukraina som stemte for å bli en del av Russland. Vi betrakter dette som at majoritetens stemme ble hørt gjennom en demokratisk prosess, og et velkomment steg oppover og bort fra historisk urettferdighet. Av betydning her er vårt svar på et spørsmål i et tidligere budskap:
Hva kan Vladimir Putins handlinger i Ukraina kunne føre til i den regionen? På kort sikt generell forvirring, og i noen områder, kamper. Putin ønsker det samme som andre nasjonale ledere ønsker: en sterk økonomi, en stabil regjering og en rolig befolkning.Han innså ikke omfanget og bredden av misfornøydhet blant ukrainerne, ei heller forutså han hvilke sterke protester som ville komme etter at befolkningen på Krim stemte for å bli en del av Russland, hvor majoriteten av velgerne føler en komfortabel tilhørighet. Gjennom deres skrevne historie har nasjonale grenser bølget frem og tilbake i samsvar med hvem som kom seirende ut av krigene og den påfølgende vinning eller tap av kontroll, samt behovet for naturressurser. De få som har sittet ved makten har aldri brydd seg om hvordan dette påvirket befolkningen, hvis lodd var å leve med resultatene av en kultur som ble splittet opp i flere nasjonale tilhørigheter eller sammenslåingen av ulike kulturer under samme flagg. [2. juni, 2014]