sexta-feira, 21 de março de 2014

20:03:2014Matthew Ward – 20 mars, 2014

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle som er stasjonert her, dette er Matthew, og nå skal jeg snakke kun for meg selv. Da det Malaysiske flyet forsvant, var jeg opptatt med å hjelpe en annen sivilisasjon i en annen galakse og fikk ikke vite noe om denne hendelsen før tre dager etterpå.

Da jeg hørte om det kontaktet jeg en kollega i Nirvana. Hans undersøkelser avdekket at tre personer hadde vært i et fly umiddelbart før de ankom til Nirvana, på den dagen det malaysiske flyet forsvant. Min kollega fortalte at deres “data” viser at de døde av naturlige årsaker i overensstemmelse med sine sjelekontrakter, men at han ikke kunne verifisere om de var om bord i det flyet det var spørsmål om.

Siden da har tallrike oppgaver og familiebesøk holdt min mors tanker beskjeftiget, og da hun spurte i dag om jeg nå hadde verifiserbar informasjon, fortalte jeg at det hadde jeg, men at jeg foretrakk at hun fikk dem direkte fra min kilde, Ashtar.
Mor, han venter på at du skal ta kontakt.

terça-feira, 4 de março de 2014

03:03:2014

Matthew Ward – 3 Mars, 2014

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle som er stasjonert her, dette er Matthew. Til tross for at det ser stikk motsatt ut, så beveger hendelsene som skjer i deres verden hele tiden samfunnet deres fremover. Borgeres protester mot regjeringenes ledelse eller politikk, fra kommunalt nivå til nasjonalt nivå, tvinger frem løsninger på områder som har forårsaket omfattende utilfredshet – dette gjør at negative energier kan løses opp og forsvinne, slik at de ikke gror fast. Turbulensen i Ukraina vil fortsette en stund med høylydt retorikk og aggresjon, men det finnes ikke tilstrekkelig momentum i Jordens energifelt av potensial til at det kan bryte ut i omfattende kamper eller krig.