terça-feira, 10 de fevereiro de 2015

Norsk -- Matthew Ward – 8 februar, 2015Matthew Ward – 8 februar, 2015
Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle som er stasjonert her, dette er Matthew. Vi har fått spørsmål om Illuminati har noen rolle i krigen som foregår i Ukraina eller i det ISIS holder på med. Ja, fremtredende roller i begge, men siden de forgår “i kulissene” så og si, så har de ikke historisk sett eller i den nåværende tiden blitt attribuert til Illuminati. Urolighetene i Ukraina stammer fra kriger de startet for lenge siden for å danne nye landegrenser totalt uten hensyn til de ulike kulturene eller historien til de folkene som ble berørt, og ISIS’ mål om å skape en Islamsk Stat har sine emosjonelle røtter i kriger som ble satt i gang i Afghanistan og Irak av Illuminati innen de Forente Staters regjering.
For øyeblikket prøver Russlands president Vladimir Putin, USAs president Barack Obama og en del nasjonale ledere i Midtøsten og Europa, å kjøle ned lettantennelige situasjoner som er "hisset opp" av Illuminati kontrollerte CIA agenter som organiserte "hendelser" for å sette borgernes sinn i kok, gjennomført av Illuminati-eide leiesoldater og tropper som ikke forstår hva de er blitt lokket med på, og finansiert av Illuminatis massive ressurser som de har ervervet på illegalt vis.