segunda-feira, 29 de setembro de 2014

23:09:2014Matthew Ward 
23 september, 2014

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Når vi tar opp mange av de spørsmålene som nylig har kommet fra leserne, siterer vi ett som representerer essensen i de flest av dem: Var det et tilbakskritt for verden at Skottland ikke fikk gjennomslag for sitt krav om selvstendighet?Vi ser det ikke slik. Vi betrakter det som et fremskritt at det faktisk ble holdt en folkeavstemning, at det skotske folket på fredelig vis sto opp for sitt krav om uavhengighet. Selv om utfallet skuffet de fremsynte skottene, gjorde deres kraftfulle krav om selvstendighet det klart for regjeringen i England at det må skje endringer i deres forhold til ikke bare det skotske folket, men også til Wales og Irland.

For øyeblikket gjenstår det å se hvor raskt de foreslåtte forandringene vil bli noe av og i hvilken grad de vil tilfredsstille folket i disse landene. På lengre sikt vil reguleringer, restriksjoner, bøter og skattevirkemidler påtvunget av regjeringer opphøre over alt. Alle Jordens folk vil kjenne sin guddommelighet i at vi Alle er Ett, sin iboende innsikt og kraft som multidimensjonale vesener, og alle vil respektere den hellige ukrenkelighet for alt i skaperverket.

Vi har blitt spurt gang på gang hvorfor noen utenomjordiske kilder gir en tidsramme for den ene tingen eller den annen mens vi ikke gjør det. Først må vi be dere å bruke deres kritiske sans når det gjelder kanalisert informasjon og lytte til hva hjertet deres forteller det, spesielt når det gjelder kunngjøringer om NESARA eller om plutselig rikdom. Og vær klar over at noe informasjon som påstås å være kanalisert, i virkeligheten er skrevet og spredt av individer som med overlegg misinformerer, gjør lesere mismodige og skaper frykt hos dem.