quinta-feira, 22 de novembro de 2012


Matthew Ward – 20. november 2012

Ingen krig mellom Israel og Palestina; Effekten av de høye vibrasjonene på kroppen; Lindrende tiltak; Presidentvalget i USA; Jorden gjenvinner balansen; Sivilisasjoner hjelper andre når de ber om det; Hjelp fra ekstraterestrielle og andre; Bønn; Effekten av falsk informasjon; Om å takke.

Med kjærlige hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Dere føler fysisk og emosjonelt effekten av de bølgene av energi som kommer inn til Jorden mer enn dere ser den utrolige effekten den har. Vi både ser og føler det enorme skyv fremover som disse bølgene har gitt planeten og alle dens beboere: Gaia, Jordens Sjel, er lykkelig over at hennes planetkropp nå er så nær ved å nå terskelen til 4de dimensjon; håp om at bedre tider skal komme er i ferd med å vende tilbake hos folk som lever under livsforhold som gjør dem desperate; og nylig oppvåknete sjeler stråler over hele verden.

En verden full av vidunderlige hendelser er på vei, men i disse dager vil også innstrålingen av høye vibrasjoner ha enkelte virkninger som ikke er så velkomne, slik som den sydende intensiteten i den negative enden av dualitetens spektrum. I dette øyeblikk er dette kanskje aller mest merkbart i spenningene og konfrontasjonene mellom Israel og Palestina. Men vi skynder oss å forsikre dere om at tiden er over for at det skal kunne bli enn full krig. De som i dag er fiender vil utvikle seg og skape fredfulle, samarbeidende relasjoner, og at noe som helst land skulle gå til krig mote et annet er utenkelig.

På en annen front, men også på grunn av de stadig økende vibrasjonene, så er det mange som opplever tilstander som kraftløshet, desorienterthet, glemsomhet, utslitthet, brå humørskiftninger og andre følelser som man ikke er vant til. I kropper av god helse som har absorbert mye lys vil disse symptomene være av kort varighet, ettersom disse kroppenes krystallinske celler lettere tilpasser seg disse energivariasjonene enn karbonbaserte kroppsceller med mindre lys kan greie.

Men vi ber dere innstendig om å ikke bruke disse symptomene som et barometer på hvor mye lys dere har i dere! Kroniske lidelser og former av mental sykdom påvirker fortsatt kropper i Jordens atmosfære og selv sjeler som er strålende av lys vil kunne fortsette å oppleve disse ubekvemme symptomene til de er kommet godt inn i fjerde dimensjons sterke, helende vibrasjoner.

For å minske alvorlighetsgraden og varigheten av disse midlertidige unormale tilstandene må dere sørge for å få nok søvn, unngå stressende konfrontasjoner, drikke rikelig med vann, sørge for å ha tid for dere selv i fred og ro så ofte som mulig, og spise klokt. Grønnsaker og frukt er spesielt fordelaktig. Å kutte ned på kjøtt, sukker, stivelsesholdige produkter og fett i dietten vil også bidra til å løfte energinivået, redusere utslitthet og stabilisere en positiv innstilling.

Vi vil sterkt anbefale at dere ikke griper til antidepressiva eller andre reseptbelagte medisiner eller slike som finne i butikkhyllene. Spesielt i de energiene som nå er fremherskende kan kjemiske medisiner undertrykke eller ødelegge kroppens selv-helende mekanismer. Dersom du går på reseptmedisin, be legen om å hjelpe deg med en trygg nedtrapping av dosen.

En annen effekt av at Jorden nå er så nær 4de dimensjon er at lineær tid går raskere og raskere. Dersom du kommer til dagens slutt og er frustrert over at du ikke har hatt tid til å få gjort alt det du har ansvar for, gjør klarere prioriteringer og vær så snill å ikke bli frustrert over det du ikke får plass til i tidsskjemaet.

Det fremherskende vibrasjonsnivå har bidratt ganske vesentlig på en helt annen arena i tillegg. Illuminati, som ikke bare trodde at de kunne klamre seg til den maktbasen de fortsatt hadde, men også at de kunne bygge opp igjen sine tidligere maktposisjoner i verden, skjønner nå at deres situasjon er håpløs. De hadde satset alt på ett kort og satt alle sine penger på at Mr. Romney skulle vinne presidentvalget i USA.

Dette landets folk, så vel som resten av verden, ser på Mr. Obamas gjenvalg som velgernes foretrukne resultat. Og det var det virkelig, men hans seier er mer en antallet stemmer – det er en manifestasjon av vitenskap, en gjenspeiling av energiene i Universet. Presidentens visjon om en verden i fred og en klode som har fått tilbake sin opprinnelige skjønnhet og helse, og hans mål om å oppnå dette, er fullt ut på linje med Jordens eget energifelt. Mr. Romney’s mål er å beholde Jordens ressurser og enorme rikdommer på de samme få hender – og det er ikke i harmoni med Jordens vibrasjons- og energifelt.

På samme måte som alle andre kilder til negativitet, er heller ikke vibrasjonene av grådighet og kontroll forenlige med kjærlighetens vibrasjoner som nå strømmer i stadig større overflod gjennom verden og bringer Jorden tilbake til sin opprinnelige helse og balanse. Energien i balanse er kjærlighet/lys, og ingen ting som er av negativ vibrasjon kan eksistere sammen med denne mektigste av alle energier i Universet.

Det faktum at valgresultatet var i samsvar med den universelle energistrøm, slik som planleggerne av den Gyldne Tidsalder i lang tid har visst at den ville bli, har ikke endret et fnugg på den frie viljen i de amerikanske borgernes valg. Hver eneste en av dem stemte i samsvar med hans eller hennes reaksjon på den energien som kandidatene utstrålte.

Vi ber dere om å forstå at dette hverken er en kritikk eller vurdering av hverken de som stemte eller kandidatene. Det forklarer bare valgresultatet i sammenheng med de lover som styrer livet i dette Universet. Det samme er sant for kongressvalgene i dette landet og alle valg i alle andre land hvor landets borgere kan velge mellom kandidater til ledelsesroller.

Disse lovene påvirker ikke bare nasjonale regjeringer og styringsgrupper fra landsbynivå og oppover – på alle steder der negativitet fortsatt har et fotfeste vil de høye vibrasjonene fører til ”rystelser” for å skille klinten fra hveten så å si. Dette kan være så nært som i familien, i naboforhold, mellom kolleger og tilsynelatende fjerne multinasjonale korporasjoner, de Forente Nasjoner, militære styrker, religioner, utdannelse, jus og juridiske systemer og formidlere av informasjon over hele verden.

De høye vibrasjonene overvinner de lavere vibrasjonene i alt som har påvirket deres liv på en negativ måte i hele verden. Dette måtte skje for at Moder Jord skulle kunne gjenvinne sin balanse etter nesten å ha dødd etter århundrer i ubalanse forårsaket av menneskenes brutalitet mot hverandre, dyrene og planeten selv. Den massive infusjonen av Lys fra fjerne kilder for omtrent 70 år siden gjorde det mulig for Jorden å begynne på sin lange reise tilbake til en balanse som kan opprettholde livet til alt levende. Dere kjenner denne reisen som hennes oppstigning.

Dette er en passende anledning til å snakke om en e-post som nylig ble sendt til min mor: ” Jeg har akkurat funnet din side på nettet, men jeg har kjent til Avsløringen ganske lenge. Hva er det meningen vi skal gjøre inntil vår familie fra stjernene kommer hit? Bare fortsette å vente tålmodig og håpe at de virkelig kommer? Kan de bestemme seg til ikke å komme? Hvis de gjør det, vil det bety at det er vårt eget ansvar å få slutt på all krig og annen vold, reparere miljøet og fikse alt annet som er galt i verden? Å gjøre det uten hjelp fra avanserte sivilisasjoner virker som en umulighet!”

Det er så mye å si om alt dette, så det er vanskelig å vite hvor man skal begynne.
Kanskje er det beste å begynne med den universelle lov at ingen sivilisasjon har ansvar for – og enda mindre rett til – å gå inn i en annen sivilisasjon og gjøre forandringer de mener ville være riktige, selv ikke når det ville medføre enorme fordeler for denne verdenens innbyggere. Sivilisasjoner med en mørk kjerne har forbrutt seg mot denne loven og ødelagt andre folk eller deres hjemland, men dette har aldri hendt med Jorden og det er bare høyt utviklete sivilisasjoner av Lyset som befinner seg i nærheten av deres solsystem.

Så ja: det er en sivilisasjons eget ansvar å rette opp alt det gale de har gjort. Men det er et smutthull her, kan man si. Dagens tilstand i deres verden fra alvorlig ødeleggelser av miljøet til tilstanden av evig kriging og vettløst skjevfordeling av ressurser er produkter av generasjon etter generasjon av deres sivilisasjons ondsinnethet, brutalitet, grådighet, korrupsjon, løgnaktighet, forsømmelse og misbruk. Å rette opp igjen skadene av alt dette er i sannhet en formidabel oppgave, og for hvilken som helst 3dje dimensjons sivilisasjon ville det med sikkerhet fremstå som en umulig oppgave.

Uten tvil er det grunnen til at Gud godkjenner assistanse til sivilisasjoner som ber om det. Gaia ba om hjelp for at hennes planet-kropp skulle kunne overleve, og responsen var som vi nevnte ovenfor, en massiv infusjon av Lys fra mange sivilisasjoner. Men det er ikke kun på bakgrunn av Gaia’s bønn at hjelp blir gitt med kjærlighet. Ønsket i deres kollektive bevissthet om å leve i en fredelig verden og i harmoni med Naturen er deres bønn om hjelp til å greie å få dette til.

Fra det første øyeblikk av intensive Lys-innstråling for mange, mange år siden har sivilisasjoner som de fleste på Jorden ikke en gang vet eksisterer, hjulpet Jorden og dere på et stort antall livsnødvendige områder. Så dere ser at deres hjelp er ikke avhengig av ”Avsløringen”, dvs. deres styresmakters offentlige anerkjennelse av at det finnes liv utenfor Jorden.

I samsvar med Universets lover og som en del av den overordnete plan for den Gyldne Tidsalder – dere visste om planens detaljer, hver og en av dere, før dere ble født, og dere kjempet dere frem i trengselen for å få lov til å delta i denne – så er også alle stjernefamiliene som har hjulpet dere veivisere, og kommer slett ikke for å ta over.
Mange tusen av dem lever der rett ved siden av dere og arbeider ved deres side. De har valgt å ha et utseende som ikke ser annerledes ut enn deres og deres overlegne intelligens og høyt utviklete evner har gitt dem innpass på områder der mørket har dominert.

Noen arbeider i det stille med forskning og med å dokumentere sannhetene som de mørke makthaverne har holdt skjult for dere. Andre – dere kaller dem varslere – forteller sannheten til verden.
Andre igjen tar initiativ til eller påvirker til reformer innen så ulike områder som styresett, økonomiske og juridiske systemer, energi, transport, medisin og helse, sport, utdannelse, gruvedrift, skogsdrift, jordbruk, computerteknologi, bevaring av artene, media, vitenskapelig forskning og metallurgi.

Noen få er også på underholdningsområdet, og selv om dere betrakter dem som underholdningsartister, så forbauser deres prestasjoner dere slik at dere begynner å lure på hva som ligger bak deres ekstraordinære evner. De er eksepler på hva også dere kan greie når dere utvider deres åndelige og bevisste evner.

Mange brødre og søstre kom fra fjerntliggende verdener for å bli venner med, opplyse, veilede og inspirere de individer som deler med dem arven fra de samme sivilisasjoner.
En beskyttelse som “usynlighet” og et ugjennomtrengelig skjold av Kristuslys blir gitt til de menneskene hvis liv stadig er i fare på grunn av Illuminatis leiemordere.
Ingen av de fryktede pandemiene som det ble skrevet så mye om i media inntrådte, fordi familiemedlemmer som arbeidet i laboratoriene nøytraliserte toksinene i vaksinene som var designet til å skape sykdom og død.

De ødeleggelser Jorden har blitt utsatt for er altfor alvorlige til at dere kan hanskes med dem alene. Selv når de teknologiene som lenge har vært under Illuminatis kontroll blir frigjort, så er de ikke tilstrekkelige til å gjennomføre raskt nok det helende arbeid som planeten trenger. Men teknologier om bord i romskip i nærheten av dere, noen av dem styrt av tankene, har denne kapabiliteten.

Selv om deres passasjerer og mannskaper har ventet på klarering til å lande og arbeide sammen med dere på bakken, så har de likevel hjulpet til hele tiden fra sin posisjon på himmelen. Det aller viktigste har vært å forhindre mer enn et dusin forsøk fra Illuminatis side på å bruke kjernefysiske stridshoder i terrorhandlinger som ville ha forårsaket lang flere dødsfall og mer ødeleggelse enn 9/11.
Radioaktive utslipp fra Japans ødelagte atomkraftverk i Fukushima ville ha forårsaket millioner av drepte og syke hvis ikke mannskapene hadde redusert dramatisk de dødelige strålingsnivåene.

Intet marint liv ville ha overlevd i mange mils omkrets rundt oljeplattformen i Mexicogulfen dersom ikke mannskapene hadde klart å rense ut giftstoffene i oljen som strømmet ut.

De har også redusert giftigheten i våpen, industrielt avfall, lagret kjernefysisk avfall, chemtrails og andre forurensende stoffer både på land og i havet.
Mannskaper fra fjern og nær “eliminerer” eller styrer vekk fra sin kurs himmellegemer og menneskelagd “søppel” i rommet, som ellers kunne forårsake alvorlig skade dersom de traff planeten.

Ved å legge et elektromagnetisk “nett” over Jorden, reduserer de skadevirkningene av jordskjelv, når det gjelder antall døde og ødeleggelser, og tillater likevel at Jorden frigjør seg fra de samme mengder negativ energi.
De styrer mektige stormer vekk fra land, med mindre de områdene som vil bli truffet trenger den renselse og opprensing som vannet vil bevirke.

Og disse enorme sivilisasjonene fra fjerne hjørner av Universet vil fortsette å sende inn intensivt Lys til planeten helt til hun er trygt forankret i fjerde dimensjon.
Kan dere overhodet forestille dere hvilken tilstand deres verden og alle som lever i den hadde vært i dersom ingen av disse tiltakene hadde blitt gjennomført av talløse representanter for vårt Universelle samfunn?

Dette bringer oss til et punkt som vi vil understreke når det gjelder å ”bare fortsette å vente tålmodig” på Avsløringen. Høyt Elskede Sjeler! Dere sitter ikke bare og venter! Inni dere vet dere at det er deres ansvar å rydde opp i griseriet og rotet, fordi det er deres hjemland, og på en eller annen måte har dere alle bidratt til den tilstanden Jorden er i. Det er grunnen til at millioner av dere har gjort en stor innsats gjennom mange år for å skape forandringer til det bedre, hvilket generer Lys og løfter deres verden opp.

La oss gi dere noen eksempler. Lokale og internasjonale demonstrasjoner og meditasjoner for fred. Deltakelse i en hel rekke initiativer og arbeider for å bevare miljø og natur. Pengestøtte til organisasjoner som gir livsnødvendig hjelp til flyktninger og andre i elendige og fattige kår. Innsats lokalt eller individuelt for å hjelpe dem som virkelig har behov for hjelp. Krav om rettferdighet og menneskelig behandling der dette ikke gis. Innsats for å ta vare på og forbedre levekårene til tamme og ville dyr. Innovativ tenkning, geniale løsninger, vederheftighet og samarbeid for å overvinne økonomiske vanskeligheter og andre prøvelser.

Og vær så snill å ikke overse betydningen av deres bønner! Bønn er ikke å resitere innlærte ord i kirken eller i personlige henvendelser til Gud, uansett hvilket navn dere bruker på Universets Høyeste Vesen. Bønn er den energi som sendes ut gjennom hver eneste av deres tanker, følelser og handlinger, og dere har sendt ut en overveldende strøm av energi til ”fred, velstand for alle, helse og harmoni”!

Vi har også lyst til å nevne en del andre faktorer som har å gjøre med det å ”vente tålmodig”. I tidligere meldinger har vi forklart hva det er som har forhindret, gjennom mer enn et tiår, at vi har kunnet lande i større antall. Det er svært uheldig at så mye forvirring og skuffelse har oppstått på grunn av blatante løgner og feilinformasjon som er gitt til enkelte ”kanaler” av mørke ”enheter” som har hevdet å være velkjente og respekterte kilder. De mørke gjør dette spesifikt for å skape negative reaksjoner fordi de ernærer seg på negativ energi og er avhengig av den for å overleve. Det er grunnen til at de må fortsette å skape negativitet.

Det har ikke gjort saken mye bedre at de få aktuelle planene for at et lite antall ekstraterrestrielle skulle lande og gjøre sin offentlige entré, også måtte utsettes – men vi kan forsikre dere om at det var en klok beslutning flåtekommandørene gjorde, med tanke på deres sikkerhet og sin egen.

På grunn av dette og de mange tilfellene av velkalkulerte løgner om de utenomjordiskes ankomst og hensikter, så vel som at noen hevder det vil bli katastrofer over hele planeten, så har Hatonn bedt oss om å utdype den kunngjøring han gav i et tidligere budskap: ” Dersom det at vi dukker opp vil være tunga i vektskåla for at Obama skal beholde sin posisjon, så vil vi gjøre det i god tid før valget. Dersom vi ser at det er sikkert at han vil bli gjenvalgt, vil vi komme kort etter.

“Vi” refererer her til medlemmer av den kontingenten av våre romfamilier som har forhandlet med noen av deres regjeringsledere og andre i fortroppene som arbeider med å åpne veien til den Gyldne Tidsalder. Denne gruppen, som har besøkt dere ved mange anledninger, skulle introduseres før vår familie skulle ankomme, og bringe med seg sin teknologi og forbli her så lenge dere ønsker og trenger at de arbeider sammen med dere.

Beslutningen om det rette øyeblikk for denne monumentale dagen ligger hos det høyeste universelle råd, og det handler på mandat fra Gud. Bare på det aller høyeste bevissthetsnivå kan man kjenne sjelekontrakten til alle som er involvert, status i den individuelle og globale karmiske utbalansering og reaksjonen til Jordens befolkning.

Og så er det enda et aspekt ved “venteleken” om man kan si det slik. Alle dyr som har en sjelekontrakt som gir tilstrekkelig livslengde har ”fribillett” inn i fjerde dimensjon sammen med planeten, men dette gjelder ikke for menneskeheten. Dere må så å si gjøre dere fortjent til billetten. Enten deres kontraktsbetingelser er å leve i Jordens Gyldne Tidsalder eller å glede dere over den i panoramautsikt fra Nirvana, så er det å anbefale at dere bruker denne tiden til å forberede dere åndelig. Lev fra Hjertet! Kjærlighet er nøkkelen!

Bare i USA har man en spesiell dag som er viet til takksigelse (Thanksgiving). Burde ikke hver eneste dag være en tid for å takke – over hele verden?
Takk til deres familie fra Universet som er der for dere på himmelen og til alle de som stråler inn intenst lys lang borte fra, til dere og deres Jord.
Takk til Gaia for at hun ropte på hjelp så hennes planetkropp og alle hennes livsformer kunne overleve.

Takk til Gud for Hans uforbeholdne Kjærlighet og for at han aldri dømmer dere for det dere gjør eller ikke gjør.
Og en takk til hverandre som har sørget for mulighetene til å oppleve og erfare det dere trengte for deres åndelige vekst og for å utvide deres bevissthet.
Alltid og på alle vis er respekten og kjærligheten fra lysende Sjeler i hele Universet tilstede for dere, vår kjære familie på Jorden.
______________________________________
KJÆRLIGHET OG FRED

Suzanne Ward


Oversetter: Leif

sexta-feira, 2 de novembro de 2012

21:10:2012 + update 01:11:2012


Matthew Ward – 1 November, 2012
Som mottatt av Suzy Ward 21. oktober 2012
Stormen som fikk navnet Sandy og oversvømte nordøstkysten av de Forente Stater var ikke menneskeskapt. Moder Jord gjennomførte en renselse av seg selv ved å slippe fri negativitet som var blitt dypt rotfestet i og omkring New York City og Washington DC, og omvandlet den til Lys. Illuminati har ikke lenger tilgang til den teknologien som de gjennom mange år har misbrukt til å sette i gang jordskjelv og superstormer.
______________________________________

Matthew’s oktoberbudskap kommer ut litt forsinket fordi dette er den første dagen jeg har kunnet kople meg på Internett siden 18.oktober da det oppsto tekniske problemer hos min internettleverandør i hele mitt område. Alle forsøk på å rette op feilen mislyktes og det var ikke mulig for noen tekniker å komme hjem til meg før 25. oktober, samme dagen som jeg reiste av sted til 2012Scenario-konferansen i Sedona, Arizona.


21. oktober 2012
Med kjærlige hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her.
Kanskje spesielt blant lysarbeidere, som vet at Jordens avreise fra tredje densitet er umiddelbart forestående, er det bekymring fordi urolighetene rundt om i verden ikke synes å gi seg, og i enkelte tilfeller synes å tilta. Vi ber dere om å la disse tankene fare og ta det med ro. Vi skal forklare hvorfor  verdenssituasjonen er som den er, og da må vi starte med Begynnelsen.
Høyt elskede Sjeler, det dere betrakter som to forskjellige ting, vitenskap og spiritualitet, er ett og det samme. De kan ikke atskilles, fordi opprinnelsen og byggestoffet i hver eneste ting i eksistensen er energi. Denne energien er rent Kjærlighets-Lys, selve essensen til Skaperen, Kosmos’ Høyeste Vesen, Kilden, Alt Som Er, Totaliteten, Jeg Er.
På samme tid som hver og en av dere er et unikt, fritt og ukrenkelig sjele-Selv, så er det også slik at Alt som finnes, i uendelighet og evighet, er knyttet uløselig til hverandre, derfor er dere også, hver og en av dere Jordboere, et mikrokosmos på planeten. Jorden er et mikrokosmos i deres solsystem, solsystemet er et mikrokosmos i galaksen Melkeveien og galaksen er et mikrokosmos i dette Universet. Vårt Univers er et mikrokosmos i kosmos, som hadde sin begynnelse i det dere kaller Big Bang”. Fra det øyeblikket av, er det ingen ting som eksisterer ”for seg selv” og en hver ting som skjer påvirker alt annet, over alt.
I de siste håndfuller med tiår har Jorden stått i rampelyset på Universets scene på grunn av den hurtighet og det omfanget, som det aldri er sett maken til, av forandringer på planeten, som er tilskrevet vitenskapen – og inni hennes folk, som er attribuert til ånden. Og likevel, alle de pågående  forandringene på Jorden og inni dere ble satt i bevegelse for noenogsytti år tilbake, da dere gav energien ny retning, praktisk talt.
All energi er nøytral, men energistrømninger kan bli styret av sine ”vedheng” av tankeformer. Disse tankeformene er reell substans, selv om de ikke er synlig for deres øyne, og de blir skapt av hver eneste tanke, følelse og handling til hvert enkelt levende vesen i eksistensen. Således er disse energetiske vedhengene enten positive eller negative i sin natur, og Universet myldrer av begge deler.
Jo nærmere noen/noe er en slik energibevegelse, jo dypere blir de/det påvirket. På grunn av at deres verden nærmest flommer over av dualitetens negative komponenter – frykt, kriging, splid, raseri, hat, forakt, grådighet, svik, korrupsjon, fattigdom og tilfeldig vold – så befinner dere dere i episenteret til dynamiske rystelser og skakninger.
Ikke nok med at disse negative energi-vedhengene blir generert der, men de stråler ut og spres videre derfra. På grunn av de fysiske lovene som styrer livet i dette Universet, så vil energi, uansett hvor den genereres, skyte ut i verdensrommet og der tiltrekker den seg og knytter seg til den første  energi av samme kvalitet som den støter på, og som en bumerang returnerer den med sin nå forsterkede energi. Fordi Jordens energikvanter fra dualitetens negative ende blir sent ut i overflod, så tiltrekker de seg og tar med seg tilbake enda mer energi av eksakt samme vibrasjon som ble sendt ut. Denne Loven om Tiltrekning, som det ikke er mulig å komme utenom, er mekanismen som gjør at deres planet fortsatt er i opprør og kaos.
Og dette er grunnen til at vi har understreket så ofte hvor viktig det er at dere fokuserer på det dere ønsker dere i livet og i verden! Alle de som er opptatt av å tenke på alt det de ikke ønsker seg, og sin engstelse, motløshet, sinne, sorg og utålmodighet med alle disse situasjonene, skaper bare mer av dem i sine personlige liv og i verden. Denne type tanker og følelser som er preget av negativitet bare forlenger de situasjonene som man ønsker slutt på!
Den eneste måten å stanse denne karusellen på er med kjærlighet, kosmos’ aller mektigste energi. Kjærlighet – den eksakt samme energi som Lys, bare uttrykt på annen måte – er det Lysvesener over hele Universet intensivt har strålt inn til Moder Jord i mer enn syv tiår. Den første infusjonen av Lys reddet hennes liv og gav henne den styrken hun trengte for å rive seg løs fra den avgrunnsdype tredje densitet og begynne på sin vei mot Oppstigningen.
Med denne infusjonen av Lys, hadde Moder Jord igjen mer å by sine beboere, alle sine mikrokosmos’er, og de av hennes mennesker som åpnet sine hjerter og sitt sinn tok det imot og genererte sitt eget Lys, selve livskraften, i økende overflod. Vi har jublet av glede med hver av dem og for hver av dem! Ikke bare har deres liv blitt oppløftet både åndelig og bevissthetsmessig, men deres respons skapte positive energistrømmer som gjorde ytterligere gavn for Jorden og alle hennes andre mottakelige sjeler.
Fordi vi elsker hver eneste sjel i deres verden, er det sørgelig for oss å se at noen fortsatt nekter å ta imot Lyset som ville erstatte deres frykt og pine med healing og glede. Så lenge de mørke Sjelene hadde kontrollen over Jorden deres, følte de seg svært mektige. Da deres makt og kontroll begynte å erodere for noen år siden, ble de grepet av frykt. I denne stund er Illuminati desperate, for de ser at deres siste frynsete rester av innflytelse – media, segmenter av militære styrker og økonomien – svinner hen. Tyranniske herskere løper også omkring som skremte høns fordi deres ”kolleger” i andre land har blitt kastet ned fra tronen av landets innbyggere. Og mange millioner lever i frykt på grunn av aktivitetene til disse mørke sjelene.
Frykt er en forstørret følelse som sender ut enormt potent negativitet. Selv om den frykt-energien som blir generert på Jorden har effekt i hele Universet, så er det som vi sa, at effekten rammer aller dypest alt levende på planeten selv. Tenk på hvor ofte vi har understreket viktigheten av å sende Lys til de svakeste ledd i lenken, i familien, i samfunnet, til disse som har blitt fanger av mørket.
Skaperens Love om Fri Vilje gir dem rett til å nekte å ta Lyset inn i seg. Men de kan likevel ikke stanse dets kosmiske kraft. Jordens vei mot Oppstigningen har nådd et vibratorisk nivå med intensive bølger av energi og disse energibølgene sperrer veien for "energi-skyer” med voldsom negativitet. Siden disse ”skyene” kan hverken snu eller fortsette videre inn i fjerde dimensjon, blir de tvunget til å forbruke seg selv raskt og voldsomt.
Dette forklarer årsaken til de voldsomme opptøyer og uroligheter dere bevitner, men vi skynder oss å forsikre dere om at de konflikter og sammenstøt som foregår for øyeblikket vil ikke bli eksplosive! Lyset fra våre universelle familier sammen med  deres eget Lys er uendelig mye mektigere enn den negativiteten som svirrer rundt planeten! Og et tydelig tegn på at Moder Jord mestrer å takle dette på en varsom måte, er at det har vært langt færre dødsfall og mye mindre skade på eiendom i den senere tid enn tidligere, av jordskjelv, som er hennes viktigste metode for å kvitte seg med negative energier.
Vi har slått fast at hensikten med våre budskap er å opp-Lyse dere, oppmuntre dere og å tilby åndelig veiledning gjennom denne tiden som Universet aldri har sett maken til. Vi har også sagt at vi er totalt upolitiske, for på samme måte som alle høyt utviklete åndelige vesener har vi for lengst lagt de politiske aspekter bak oss i vår utvikling.
Så hvorfor snakker vi da om politikk? Det å forstå hvordan deres verden har blitt neddynget i negativitet er helt nødvendig for å forstå Jordens oppstigning. Og en slik forklaring kan ikke la være å fortelle om hennes grunn: å komme seg fri fra den massive negativiteten som er forårsaket av effektene av politiske ideologier.
Politiske beslutninger påvirker folks liv – borgerrettigheter, lovverket, utdannelse, sysselsetting, hva slags informasjon som blir gitt, kulturelle praksiser, økonomiske forhold, skattlegging, valg og stemmeavgivning, helsevesenets praksis, religiøs orientering og hvem som stemples som fiender. Selve grunnfjellet i de fleste lands regjeringer har i lang tid vært krig, korrupsjon, svik, løgnaktighet og undertrykkelse av ulike typer, og alt dette har skapt en overveldende negativitet som gjennomsyrer alt.
Gjennom tidene har krigsglade herskere forårsaket uendelig med blodsutgytelser som var nær ved å ta livet av planeten deres. Dette er den direkte årsak til at Gaia, Moder Jords sjel, valgte å la sin kropp løfte seg ut av den tredje densitet, hvor mørket florerer, og reise inn i de høyere vibrasjoner hvor bitre, polariserte politiske ideologier og deres tragiske følger ikke finnes!
Beslutninger og handlinger som gjøres av de Forente Staters regjering får innvirkning på hele verden og det er grunnen til at det forestående presidentvalget følges med slik spenning over hele verden. Vi har snakket om president Obama’s oppdrag i forbindelse med den Overordnete Plan for den Gyldne Tidsalder, som er i samsvar med Gaia’s ønske om en fredelig verden hvor alle lever i harmoni med Naturen. Hennes ønske, og den Planen som skal gjøre det til virkelighet, går utenpå hvert eneste lands politikk.
Obama, som har erfaringer gjennom mange liv i ledelsesroller, påtok seg det monumentale oppdrag å bringe fred til deres verden. Han gikk inn i dette livet med visdom, en klar visjon, hengivenhet, samt moralsk og åndelig integritet til å lede an. Hverken han eller hans oppdrag har endret seg.
Imidlertid har Illuminati – både de illuminoide som sitter i Kongressen og de som er utenfor - gjort alt de har kunnet for å underminere alt han har prøvd å gjennomføre i sin første term. Et eksempel på deres ”felles politiske håndtverk” kan dere se den ofte kritiserte ”Obamacare”, helseloven, som bare er et skjelett av det Obama hadde ønsket å skape. For å oppnå de reformene han ønsket for sitt folk, hadde han ikke noe annet valg enn å endre på noen av vilkårene i loven, samt å legge til og trekke fra andre elementer av den, slik at Kongressen ville vedta og iverksette Affordable Healthcare Bill (Loven om Helsetilbud som alle har råd til.)
Snart vil alle de som bare er motivert av grådighet og kontroll ikke lenger være her. Da vil dere få se hvorfor Universets Høyeste Råd valgte den sjelen som kom til verden som Barack Obama, til å fylle en av de mest vitale rollene i verden i dag. Dette ville ha blitt helt tydelig allerede i hans første presidentperiode om det ikke var for de mørke sjelenes vederheftige motarbeidelse.
Til tross for disse mørke sjelenes evne til å forsinke reformer, så har Moder Jord, sammen med Lysets fortropper av opp-Lyste sjeler, fortsatt å gjøre fremskritt på veien mot fjerde dimensjon/densitet. Med nedtellingen som nå dreier seg om bare noen få uker, så vil dere snart få se at opptøyene og konfliktene begynner å utvikle seg mer i retning av et omforent ønske om en verden i fred og en gryning av Jordens Gyldne Tidsalder.
La oss så snakke litt om de første stadiene av livet i den Nye Tidsalder. I vårt siste budskap la vi frem en liste over de prosjektene som vil bli prioritert. Nå skal vi beskrive hva dere kan forvente dere når det gjelder samfunnets generelle natur.
Som vi tidligere har slått fast, så vil ikke den Gyldne Tidsalder ligge der fullt ferdig på dørstokken deres. Ei heller vil et fullstendig forvandlet og opplyst samfunn plutselig være på plass. Både Jorden og Nirvana vil fortsette å være en eksellent skole hvor sjeler kan utvikle seg til androgyne Vesener – det vil si slike som har den ideelle balanse mellom sine feminine og maskuline energier – men det som mest av alt trenger å komme i balanse er følelsene deres, for de påvirker både deres holdninger og handlingsvalg og reaksjoner.
Det å gå inn i Nirvana vil i seg selv ikke forandre en persons personlighet, like lite som det å stige inn i den Gyldne Tidsalder vil gjøre det. Og her snakker vi ikke om det å følge sin sjelekontrakt – de som avviker alvorlig fra sin kontrakt, ignorerer den veiledning som blir gitt, eller med vitende og vilje velger den mørke vei – men vi snakker om deres personlighetstrekk, interesser, ideer, standarder, aspirasjoner evner og talenter.
For eksempel vil ikke en pessimist med ett bli optimist, like lite som en som har en tendens til latskap plutselig vil bli arbeidsom. Sjenerte individer vil ikke bli utadvendte og vice versa. Personer som nøye analyserer og vurderer enhver situasjon vil ikke plutselig begynne å være spontane, og en person som er vant til å gjøre en middelmådig jobb vil ikke bli perfeksjonist over natten. De som er baseball eller fotball entusiaster vil ikke snu om for å omfavne kunsten, like lite som kunstnere vil begynne å trene til Olympiaden. Bønder vil ikke skifte yrke like lite som lærere, sykepleiere, mekanikere, butikkeier, kokker, arkitekter, tømrere, komputer- programmerere eller hvem som helst ellers som er fornøyd med den jobben de har.
Kort sagt, så vil ikke deres karaktertrekk, evneområder, jobber, hobbyer og så videre – alt dette som omfatter de individuelle karakteristika som er unike for hver enkelt –være noe annerledes før dere selv bestemmer dere til det. Vi vil imidlertid spesifisere det lite grann: mennesker som i dag har stor  glede av jakt og fiske vil raskt endre seg fra dette og over til andre like tilfredsstillende fritidsaktiviteter som respekterer og ærer alt liv i Naturens rike.
Den store forskjellen som alle vil ønske velkommen, er en villighet til å begynne å se ting fra andres synsvinkel og ta opp i seg holdninger som fører til harmoniske diskusjoner og løsninger, og å gå frem på måter som tilgodeser alles behov. Dere kommer til å leve i Kjærlighetens/Lysets vibrasjon som fremelsker slik tilnærmingsmåter og inspirerer tilsvarende handlinger.
Fysikkens lover om at “like tiltrekker like” vil også gjøre at personer som er beslektede sjeler vil knytte seg til hverandre. Forhold – i familier, på arbeidsplasser, i samfunnsaktiviteter eller nasjonale  organisasjoner – som er bygget på et slikt fundament vil fortsette. De som ikke er det vil ikke det. Når man forstår at alle sjelers mål er å utvikle seg på de åndelige og bevissthetsmessige områder, så kan man på en vennskapelig måte gå hver sin vei når man står overfor en mulighet til å utvikle seg enda videre.
Alvorlige helseproblemer vil forbedre seg gradvis heller enn at kroniske sykdommer plutselig forsvinner med ett slag. Imidlertid vil dere, så snart dere er i fjerde dimensjons vibrasjoner, føle dere bemerkelsesverdig oppkvikket i kropp, sjel og sinn. Gjennom mangfoldige år har dere vært utsatt for en myriade av giftstoffer som har vært en alvorlig belastning på folks helse. Ingen av disse toksiske elementene finnes i den fjerde densitet, og etter hvert som dere beveger dere inn i dens høyere og sterkere vibrasjoner, vil kroppene deres få tilbake sin opprinnelige perfekte tilstand.
Vi vet hvor ivrige dere er etter å høre om når medlemmene av våre stjernefamilier, som er blant dere eller på himmelen over dere, vil bli ønsket offisielt velkommen. Vår gode venn Hatonn forteller oss at alt er klart fra deres side og at de bare venter på signalet fra Universets Høyeste Råd, som handler under veiledning fra Gud.
Er økonomien virkelig i ferd med å stabilisere seg eller er det Illuminati som ”gjødsler” den illusjonen? Den globale økonomien, som er et produkt av speilinger og tåkeleggelse, for å bruke deres begrep, er ikke mulig å reparere. Fundamentet til det nye systemet har nennsomt blitt skjøvet på plass under det gamle, slik at når sammenbruddet kommer, så vil fundamentet for det nye være godt etablert. Det vil muliggjøre en overgang fra det gamle til det nye uten at ”noen demning brister”, for å si det slik.
Lokalt tilpassede forandringer i valuta, bankvirksomhet, lånepraksis, skatter, handel og investering vil bli instituert i et egnet tempo, for å minimalisere forvirringen. Men gjeldsettergivelse er en økonomisk prioritering når gjelder land hvor pengene fra IMF-lånene aldri nådde frem til alle dem som lever i ytterste fattigdom. Like høy prioritet har det å sørge for de livsnødvendigheter som alle disse menneskene trenger. Det å få bukt med den dystre arbeidsløsheten, hjemløsheten og flyktningsituasjonen er også prioritert.
Til dere, Kjære Sjeler, som sender spørsmål til min mor av personlig art, så som hvor og når dere eventuelt bør flytte, om deres livsoppgaver, om deres Lys er tilstrekkelig sterkt til fysisk å kunne følge med Jorden når hun stiger opp, kan deres sykdom kureres, osv – til dere må jeg si: vi har ikke de svarene dere ber om. Men det har dere: alt det som er viktig for dere å vite ligger inni dere, i deres sjel!
I mange meldinger har vi oppfordret dere til å slutte å gjøre dere avhengige av eksterne kilder for å finne svar. Gå i stedet inn i dere selv. La deres sinn stilne av fra ”3D-kakling og støy” og la sjelen budskap til dere få komme frem på sitt vis – via intuisjonen, instinkt, inspirasjon, drømmer og samvittigheten, for alle disse er veiledning som hjelper dere å holde dere på rett vei i forhold til det dere har valgt i deres sjelekontrakt.
Forøvrig når det gjelder livsoppgaver, vil vi repetere det vi har sagt tidligere om de relativt få som trengs til å fylle lederposisjoner. De fleste av dere valgte å være veivisere ved å la deres Lys skinne, og den oppgaven oppfyller dere rett og slett ved å være den dere ER, en av Gud’s elskede barn og i slekt med alle andre i hans familie; hele menneskeheten, alle dyr, hele planteriket og alle de uvurderlige sjelene i de Deviske Riker.
Det er også viktig å være kritisk når det gjelder informasjon om hva som skjer i verden, fordi desinformasjon fortsatt florerer i alle de store mediene, private publikasjoner og på Internett, inkludert kanaliserte budskap. Vi sier det igjen; gå inn i dere selv, lytt til hjertet og kjenn på de følelsene som oppstår i dere. Hvis den angjeldende informasjonen synes å flyte lett i dere, så er det mest sannsynlig sant. Dersom dere føler motstand, er det mest sannsynlig usant. Det lavere bevissthetsnivået til et lukket sinn vil imidlertid gjøre at personen forkaster alt som ikke støtter hans eller hennes tilstivnede oppfatninger.
Og fremfor alt; la dere ikke bli sugd inn i noen fryktskapende informasjon! Det er ingen ting å frykte! Dette er en tid for å være glad, opprømt, føle seieren! Kun et lite segment av lineær tid gjenstår før dere når målstreken i den største triumf dette Universet har sett – og i det kosmiske kontinuum har dere allerede passert målstreken, dere har allerede seiret!
Vi ærer dere for deres mot og urokkelighet i arbeidet for Lyset. Vi ærer dere for deres utholdenhet og genialitet med å overvinne alle veisperringer som de mørke har satt foran dere, og for deres tålmodighet når det har blitt forsinkelser. Vi ærer dere for at dere fører deres verden in i en ny æra av kjærlighet, fred og harmoni med alt i Naturen. Vi ber dere om å ære dere selv slik vi ærer dere!
KJÆRLIGHET OG FRED
Suzanne Ward
Oversetter: Leif