segunda-feira, 24 de abril de 2017

Norsk -- Matthew Ward, 23 april, 2017Matthew Ward, 23 april, 2017

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew.  Dere høre for tiden en del edrueliggjørende retorikk i forbindelse med Nord-Korea, men vi kan forsikre dere at det ikke vil bli noen full krig med dette eller noe annet land. Dere kan også trygt ignorere mediehysteriet om Russlands nye kalde krig med Europa og de Forente Stater. Russland er et av de landene som utgjør ryggraden i arbeidet for fred, økonomisk stabilitet og vern av miljøet.  Og, Nord-Koreas prøveoppskytinger av sine atomraketter utgjør ingen trussel – mannskaper som befinner seg i atmosfæren over Jorden er kontinuerlig på vakt og sørger for at ethvert atomstridshode feilfunksjoner, akkurat som de har gjort mer enn et dusin ganger i de siste få årene. På bakgrunn av anbefalinger fra kolleger på planeten, sørget ett av disse mannskapene for at raketten eksploderte sekunder etter avfyring, som en psykologisk nesestyver for testprogrammet, samtidig med en nedkjølende effekt på den krigshissende retorikken omkring Nord-Korea. 

Jordens energifelt av potensial indikerer at misfornøyde borgere i mange land vil iverksette protester mot regjeringenes politikk, men kamp mot terrorist-grupper vil være nødvendig enda en stund; imidlertid vil det åpne seg kommunikasjonskanaler som vil redusere, og til slutt eliminere, fiendtlighet mellom alle “fiender”. Deres ekte medfølelse, sympati og bønn flyter som en naturlig strøm til de mange millioner som lever under livstruende nød eller andre forferdelige prøvelser, men vi ber dere på det inderligste om å ikke la dere dra inn i de karmiske dramaer som utspiller seg. Når dere står støtt og urokkelig i lyset, så hjelper det og inspirerer mennesker til å være med å skape og manifestere Jordens skjebnebestemte fremtid som en fredfull verden hvor alle deler av overfloden og lever i harmoni med Naturen.  

Vi har blitt spurt om de lave vibrasjonene i sinnet til de som protesterer undergraver hensikten, og svaret er, at formålet med protestene er det som avgjør hva slags vibrasjoner som blir produsert. Ville apartheid blitt avskaffet hvis ikke Sørafrikanerne hadde investert sitt sinne i protester for å få de samme sivile og juridiske rettigheter som immigrantene som hersket i regjeringen? Ville kvinners stemmer bli hørt gjennom stemmeurnene dersom de ikke hadde mobilisert sitt sinne over å ikke ha de samme rettigheter som menn i demonstrasjoner som gav dem disse rettighetene? Det er svært sjelden at urettferdighet blir rettet opp før de menneskene som er negativt påvirket krever det, og sinne kan være en god alliert dersom den fører til handling i rettferdighetens og likeverdets navn. Kort sagt, når det er lys i det de protesterendes ønsker å oppnå, skapes det høye vibrasjoner; når formålet til en protesterende gruppe er å påtvinge andre sin egen ideologi på andre som har en annen oppfatning, så skapes det negative vibrasjoner i mengder.

“Jeg klarer ikke å komme over sinnet mitt over noe min kjæreste gjennom tre år gjorde for en del måneder siden. Han forstår ikke hvor dypt det såret meg og blir sint hver gang jeg ønsker å snakke om det. Jeg vet at sinne har dårlige vibrasjoner og jeg ønsker ikke at dette skal hindre oss begge i å stige opp. Hva kan jeg gjøre?” Svaret vårt vil være like relevant for alle som prøver å håndtere sinne i en situasjon, men vi skal først snakke om dette i sammenheng med intime forhold. Når sinne blir den fremherskende emosjonen, har det to effekter: Sinnets energi gjennomsyrer forholdet; og denne energiens lave vibrasjoner er en barriere mellom lyset og bevisstheten og den cellulære struktur hvor lysabsorbsjon er avgjørende for oppstigning. Det kan da være tid for å tenke over om dette forholdet kanskje ikke lenger er i noen av personenes beste interesse, fordi den karmiske union de valgte i sine sjelekontrakter er fullført og har uttjent sin hensikt. I denne æraen, som det aldri har vært maken til, hvor alt i universet er i akselerasjonsmodus, har sjeler muligheten til å sluttføre all tredje dimensjons karma i løpet av ett liv, i stedet for mange, og ofte er sinne den motiverende faktor for et par til å skille lag slik at begge kan bevege seg videre til andre ting til har behov for å erfare.  

Når sinne kommer inn i forholdet mellom foreldre og barn, eller mellom søsken, og er en del av sjeleplanen de ble enige om før de inkarnerte, så gir også dette muligheter til alle parter; men igjen er det ikke slik at å fullføre denne delen av avtalen ikke trenger å ta år etter år. Dersom langvarige ulikheter og uenigheter ikke kan løses, vil det å følge sterke intuitive signaler om hva som er best for deg, være en klok vei å gå - å lære seg å stole på intuisjonen er en viktig del av sjelens utvikling og dette er målet til enhver sjel i ethvert liv.

Sinne, som noe som vokser frem av sydende utilfredshet, kan være et signal om at sjelen din forsiktig prøver å få bevisstheten din til å gjøre forandringer på det området som vekker dette sinnet, kan hende yrkesarenaen din eller en spesiell jobb, eller med hensyn til hvor du bor, eller hvilken retning du vil gå i din videre utdannelse.  Vi snakker ikke om å handle i et øyeblikk av plutselig sinne eller handle impulsivt ut fra et impulsivt innfall, men lytte til signalene og tenke gjennom hvordan du kan bevege deg i den retning som tiltrekker deg. 

La oss fortelle dere hvorfor sinne er så fremherskende i verden i dag. Jorden er et skolehus hvor studentene kan lære den makeløse kraften i glede og kjærlighet så vel som konsekvensene av frykt og sinne – sinne er et biprodukt av frykt og de to går ofte hånd i hånd. Via loven om tiltrekning er emosjonelle situasjoner selv-drivende, og fordi sinne og/eller frykt kan føre til voldelige handlinger eller reaksjoner, så er det å mestre disse emosjonene helt avgjørende i sjelens evolusjonsmessige reise.  Dette er ikke en skole hvor man lett får “en sekser” og mange må repetere om igjen og om igjen før de kan bestå eksamen. Gitt den helt unike anledningen til å fullføre gjenstående karmiske leksjoner i løpet av ett liv og oppnå den utbalansering av erfaringer som trengs for å komme videre i sin evolusjon, så har mengder av sjeler kommet til Jorden spesifikt for å prøve nok en gang å bestå sinne/frykt leksjonen med glans.
     
Dere har gitt ulike æraer navn som Istiden, Jernalderen, Bronsealderen og så videre – kanskje denne perioden med så mye turbulens på planeten kunne kalles Sinne-alderen? Etter hvert som Jorden stiger opp i plan av stadig økende vibrasjonsnivåer, vil folk som tidligere investerte energi i sinne, i stedet styre sine energier inn i positive avenyer som vil manifestere Jordens Gyldne Tidsalder.
  
” Jeg ble opplært til å tro at verden er en skole hvor vi alle kan få lære om og forstå ondskap og hva ondskap kan gjøre og hva vi kan gjøre for å overvinne ondskapen. Hvis Jorden er i ferd med å forandre seg til et sted av Kjærlighet og Lys, hvor må vi da reise for å lære om ondskap og virkningene av ondskap, når det en gang er slik at vi må lære om balansen mellom det onde og det gode?” Det er sikkert og visst at Jorden er et skolehus, slik vi nevnte ovenfor, og blant de myriader av slike læringssentere i dette universet, er Jorden kjent som et av de fineste – det er derfor så mange sjeler er så ivrige etter å inkarnere her. En del av prosessen med at deres verden er på vei til å bli et sted av kjærlighet og lys, er at individer som fryder seg over ondskap kan se og forstå hvilken virkning handlingene deres har på andre – i noe tilfeller på Jorden – slik at de kan lære å overvinne sine tendenser til å handle på slike måter. Kun de som lærer denne leksa vil kunne reise sammen med Moder Jord når hun fortsetter sin oppstigningsvei; de som ikke gjør det vil gå inn i åndeverdenen i en dyp tredje dimensjons sivilisasjon og inkarnere i den verdenen for å få nok en sjanse til å lære denne helt vesentlige leksa. Vi skynder oss å legge til at Gud aldri tenker på noen av Sine barn som onde, men heller som “de i barneflokken som gjør seg selv en bjørnetjeneste”.

Her passer det bra å ta opp denne leserens kommentarer: “Det er meningsløst at vi ikke skal huske innholdet i sjelekontraktene våre. Det ville være mye bedre om vi husket, slik at vi kan gjøre de rette beslutningene og ikke måtte gjenta gang på gang de samme gamle karmiske leksjonene helt til vi lærer å gjøre det riktig”. Vi føler at ingen ting vi kunne si ville forklare grunnen til “glemselens slør” så klart som det Gud fortalte min mor da hun snakket med ham om dette for mange år siden: “Dersom alt var absolutt kjent, dersom ingen ting krevde selvstendig tenkning eller handling, hvordan kunne det da være behov for å ha mangfoldige opplevelser og erfaringer? Hva ville det da være å lære? Hvorfor ville livet i det hele tatt være nødvendig? Da kunne vi jo bare spole raskt frem til Enden, som er Begynnelsen, og la alle livene ha tilhold i dette utgangspunktet for Væren.” 

“Noen av de som kanaliserer sier at vi selv er ansvarlige for våre liv, men vi har jo ingen kontroll over kjernefysisk stråling; kjemikaliene i kunstgjødsel, pesticider og mat; genmodifiserte produkter; fracking; oljelekkasjer; ødeleggelse av verdens skoger, obligatoriske vaksinasjoner; chemtrails og alle de andre giftige substansene som ødelegger helsa vår.I hvilken grad innvirker disse på vår oppstigning?” Toksinene har en ødeleggende virkning på kroppene, deres kropper og alle Moder Jords dyrs kropper; men de har overhodet ingen innvirkning på planetens stødige kurs mot høyere vibrasjoner eller noen som helst annens vei mot oppstigning - de kan ikke interferere med deres fremskritt i åndelig og bevissthetsmessig oppvåkning med mindre dere tror at de kan det! Husk på at det dere tror på, skaper virkeligheten deres!

Men la oss lette bekymringene deres om de situasjonene dere nevnte ovenfor. Medlemmer av familien deres fra Universet lever blant dere og mannskaper på himmelen nøytraliserer og minimaliserer effekten av radioaktiv stråling og toksiner i alle former, og når disse mannskapene kan komme sammen med dere og anvende sine teknologier på stedet, vil dere bli forbløffet og enormt oppmuntret over hvor raskt luften, jordsmonnet og vannet kan bringes tilbake til sin opprinnelige renhet. 

Lesere som skriver inn til min mor benevner ofte medlemmer av de sivilisasjonene som hjelper dere, som ET, ekstraterrestrielle, og til tider benytter også vi dette begrepet om dem - fordi det er kortere og vi forstår alle hvem vi mener. Men vi ber dere innstendig om å tenke på dem slik vi gjør, med hensyn til hvem de er: medlemmer av vår universelle familie. Vi er alle uløselig knyttet til hverandre på sjelsnivå og i mange tilfeller er disse hjelperne deres forfedre - “familie” er den rette måten å tenke på dem på. 

Mange av dem som for øyeblikket lever på planeten visste da de meldte seg frivillig, at de ville stå over for fysisk fare, tøffe økonomiske og finansielle prøvelser, fengsling uten lov og dom, alvorlige helseproblemer og uførhet, latterliggjøring eller å få ødelagt sin faglige troverdighet, tap av sine kjære, utfrysing av familie og venner som fortsatt slumrer bekvemt i bevisstløsheten. Dersom dere kjenner deg igjen i noen av disse omstendighetene, så forstår dere at en lysarbeiders liv ikke er lett. Likevel følger dere deres hjerte og sjel og fortsetter å hjelpe Jordens folk å våkne slik at disse medlemmene av deres familie kan gjøre fremskritt i sin evolusjonsreise akkurat som dere selv. 

Alle lysvesener i universet hedrer og ærer deres uvurderlige innsats og støtter dere med uforbeholden kjærlighet. 
                            ______________________________
KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward

[Beskjed fra Suzy: Matthew gav meg dette budskapet tidlig slik at det kunne bli distribuert og lagt ut på Internett før jeg reiser og besøker familien min i Latin-Amerika. Neste budskap vil komme i slutten av mai.]

terça-feira, 4 de abril de 2017

Norsk -- Matthew Ward 2. april, 2017Matthew Ward 2. april, 2017

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Vi takker alle som har gitt uttrykk for verdsettelse av vår forklaring av oppstigning, sett fra vårt ståsted, og vi ønsker å dele en av lesernes herlige perspektiv:

            «Oppstigning (for meg) er å være det beste du kan være … uansett hva det måtte være! Hvis du danser, vær den beste danseren. Om du synger, være den beste sangeren. Hvis du liker å stelle i hagen, være den beste gartneren. Hvis du maler, vær den beste maler. Vær den beste deg selv du kan være!!! Ved å være ditt aller beste bringer du din sjel tilbake til sitt fulle potensial (energi – indre Chi-livskraft) og løfter din vibrasjonelle energi …. Dette lille lyset i meg. Jeg la det skinne for fullt!!!»
            «Jeg tror det viktigste innholdet som må gjentas ofte er, “slutt å lete utenfor deg selv etter svar. Gå inn i deg selv!” Svarene finnes inni deg. Få kontakt med hjertet ditt som er et mektig, guddommelig organ.»

Så sant, så sant! Vi har ofte oppfordret dere på det sterkeste til å lytte til intuisjonen deres, budskaper til bevisstheten deres fra sjelen deres, hvori all sannhet er kjent; og i en av min mors samtaler med Gud fortalte Han henne: «Hjertet er sjelens sete». Sjelen består av kjærlighetens energi og det er i hjerteregionen at følelsen av kjærlighet kjennes. Det er med god grunn dere sier at «Jeg elsker deg av hele mitt hjerte» og at dere kleber små hjertesymboler på kjærlighetsbrev og sender hjertedekorerte Valentinsdag-hilsener til mennesker som er dere kjære.
       
 «Meget informativt og tusen takk for det. Det jeg fortsatt ikke forstår er hvor den Gyldne Tidsalderen passer inn (i oppstigningen). Eller gjør den det?»  Å ja, den passer så absolutt inn. Forestill deres Jordens oppstigning som et tog som rekker rundt hele Jorden og togets passasjerer som sjeler på sin egen oppstigningsreise.  For omtrent 80 år siden begynte toget å sette seg i bevegelse, i sneglefart, en centimeter av gangen, i bortimot fullstendig mørke, og alle gikk om bord. Gjennom de påfølgende tiårene har toget fått opp dampen etter hvert som det har reist rundt jorden mange ganger, barn kom om bord, folk i alle aldre gikk av og Jorden ble stadig lysere og lysere. Denne ferden for toget/passasjerene vil fortsette helt til Jorden når sin fulle stråleglans og undrene i hennes Gyldne Tidsalder er i full blomst – dette er togets destinasjon. Passasjerene som fortsatt er om bord kan oppholde seg på stasjonen for en tid, eller for et århundre eller mer, men de og enhver annen sjel som reiste dit med toget på sin ferd rundt og rundt Jorden, vil fortsette sin personlige reise frem mot reintegrasjon med dette universets Høyeste Vesen.

Dette er den beste analogien vi kunne komme på for å vise sammenhengen mellom denne opphøyde Tidsalder og planetarisk og personlig oppstigning, men denne historien inneholder enda mer. Noen av passasjerene utviklet seg åndelig og bevissthetsmessig fra tredje til fjerde densitet før de gikk av toget for å gå inn i Nirvana; andre gjorde ikke det, men togreisen var kun én av endeløse muligheter for dem til å nå den milepælen. Toget kommer til å fortsette sin ferd inn i stadig høyere vibrasjoner og alle passasjerer som bruker dette til sin fordel, har muligheten til å vende tilbake til Jorden etter et liv i åndeverdenen, eller reise til andre vidunderlige opplevelser i en verden de selv velger. Uansett når eller hvor en sjel velger å oppleve ulike liv på veien mot universell reintegrasjon, så er hele tiden den endelige destinasjonen Skaperens kjærlighet/lys essens, hvor de alltid har vært og for evig tid vil være.   

Når det gjelder hva du kan gjøre for “å sette fart i” din egen og Jordens oppstigning, vil vi si: Lev lyset ditt, lev fra hjertet, KJÆRLIGHET er nøkkelen. Lys og kjærlighet er den samme energien og den mektigste kraften i kosmos. Av den grunn er det å føle kjærlighet/sende lys ett og det samme og selve “kronjuvelen” med hensyn til å assistere oppstigningen.   Å være full av omtanke og medfølelse, være takknemlig, tilgivende, sjenerøs, vennlig og ærlig utstråler de høye vibrasjoner som lyser opp livet ditt og tilfører hele verden lys. Å føle tillit og optimisme for din egen og Jordens fremtid hjelper til å manifestere det som tilsvarer energiene du sender ut. Å visualisere hele Jorden gjennomsyret av gylden-hvitt lys sender nettopp denne vibrasjonsenergien inn i den kollektive bevisstheten, den såkalte “universelle suppe“, hvorfra alt i deres verden materialiseres.   

 «Vær så snill å spørre Matthew om det har noen effekt på oppstigningen om man er døpt eller ikke.» Ikke det grann. Dåp ble gjort til et obligatorisk ritual av kirkens og statens ledere for å gi dem mer kontroll over befolkningen. Når det er sagt, så er det en persons tro som skaper personens virkelighet og dersom dette inkluderer troen på at man må være døpt for å “komme til himmelen”, så er virkeligheten for vedkommende person at ja, dåpen er et essensielt aspekt av oppstigningen. 

Så mye vi enn ønsket at politikk ikke lenger holdt vår elskede Jord i sitt grep, så gjør den likevel det, og vi ønsker ikke å ignorere de mange oppfordringene fra lesere over hele verden om å snakke om de amerikanske presidentene Obama og Trump og den russiske president Putin, hvis handlinger har virkninger langt ut over deres landegrenser.  Når vi nå tar opp deres spørsmål og kommentarer, så vær så snill å huske på det vi har sagt i tidligere budskaper: vi er apolitiske, dømmer ingen og elsker forbeholdsløst alle våre brødre og søstre på Jorden.

Barack Obama er like fylt av lys i dag som han var den gang Gaia valgte denne sjelen til å bli president i USA på det tidspunktet som ville vært helt riktig for en visjonær leder, med åndelig og moralsk integritet, til å inspirere folket til å leve på stadig mer opplyst vis. Dette tidspunktet, deres år 2008, var helt på linje med hva de overordnete planleggere av Jordens Gyldne Tidsalder forventet ville korrespondere med at sivilisasjonen deres ville være åndelig og bevissthetsmessig klare til dette. Imidlertid var det slik, noen år før millenniumskiftet, at sjeler som hadde meldt seg frivillig til å sørge for karmiske læringsmuligheter som massene hadde valgt, for deretter å gå over til lysets styrker, nektet å gjennomføre den siste del av avtalen sin.  Etter å ha blitt uhelbredelig forelsket i sin grenseløse makt og ufattelige rikdom, fortsatte de å stelle i stand slike ødeleggelser og voldeligheter i sin marsj frem mot totalt verdensherredømme at de forårsaket en ti års forsinkelse i folks utvikling frem mot dette forventede bevissthetsnivå.

Slik hadde det seg at Obama begynte sitt presidentembete mens splittelse, uforsonlige holdninger, grådighet, sannhetsfordreining, korrupsjon, fattigdom og krigsmentalitet fortsatt var utøylet over alt.  Ved å sørge for at denne tredje dimensjons toksiske vulkanen fortsatte å koke, var Illuminatiene i stand til å avspore eller utvanne alt han ønsket å gjøre for sitt land og for verden, og han måtte inngå kompromisser eller føye seg etter deres vilje på grunn av dødstrusler mot hans familie og hans primære støttespillere. Det er en forferdelig sorg for ham at han ikke kunne gjøre mer for sitt land og hjelpe til å gjøre virkelighet av en verden i fred i løpet av sin presidentperiode, men hans motivasjon til å fortsette å arbeide mot disse målene er fortsatt sterk og dette er de sammen målene Gaia har for menneskeheten på Jorden.  

Det var ikke en predestinert skjebne at Donald Trump ble president og det var ikke en karmisk erfaring han hadde valgt å ha i sin sjelekontrakt. Kontrakten inkluderer positive aspekter – intelligens, helse, rikdom, utholdenhet, selvtillit, entreprenør-holdning, karisma – og de valg han har gjort ved å bruke disse egenskapene har ført ham til den berømmelse han søkte etter. Men de har ikke gitt ham den visdom og fremferd en nasjonal leder må ha for å bli respektert og bli stolt på.  Beslutningen hans om å gå inn i valgkampen for å bli president kom fra hans ambisjon om å lykkes på en helt ny arena enn tidligere, og ironisk nok så var det Hillary Clintons tilhengere i Illuminati-leiren som gjorde dette mulig for ham.  Stemmetriksingen deres under primærvalgene eliminerte Bernie Sanders hvis tilhengere ville ha plassert ham trygt i det Ovale Kontoret, men Illuminati-lakeienes feil i manipuleringen av opptellingen av stemmene i presidentvalget gav den seieren de hadde ment skulle bli Clintons, til Trump i stedet. Men det er få mennesker som vet dette, så pekefingeren blir offisielt rettet mot Russland for å ha blandet seg inn i valgprosessen og det blir hevdet at dette ble gjort i en sammensvergelse med Trumps valgkamp-administrasjon.    

Når vi ser bort fra det som faktisk førte til valgresultatet, så er det to universelle lover som er i konstant virksomhet, som ville påvirke hvem som enn satt i det Hvite Hus, og da vil vi først snakke om Loven om Tiltrekning og hvordan den har påvirket presidentens administrasjon. Ved å sette i gang handlinger som er i samsvar med valgkampløftene tilfredsstiller de alle som ønsker at landet skal gå i den retning som Trumps politikk ønsker å føre dem. Flertallet av befolkningen ønsker å bygge på den fremgang landet har gjort med hensyn til borgerrettslige, juridiske og miljømessige reformer.  Loven om Tiltrekning er nøytral – den bringer simpelthen tilbake fra den kollektive bevisstheten det som matcher energien i folks tanker, følelser og handlinger og leverer således i samsvar med etterspørselen.  Fordi den overveiende delen av energien blir generert av den større delen av befolkningen, så responderer denne upartiske loven på deres motstand i en forholdsmessig sterkere grad enn den politikken som presidenten og hans støttespillere står for. 

Den andre universelle loven som er i virksomhet dreier seg om vibrasjoner og også denne bidrar til motstanden mot administrasjonens politiske retning.  Resultatet av vibrasjonene inkluderer således utfordringene mot de reiseforbud presidenten gav ordre om og at de ikke greide å bringe de fremsatte endringsforslagene i helselovgivningen frem til avstemming, fordi intensjonene bak dem, som analytikerne helt korrekt påpeker, var å skape frykt og diskriminering, men samtidig begunstige de rike. De lave vibrasjonene som sendtes ut av disse intensjonene, sammen med presidentdekreter som reverserte miljøbeskyttende tiltak, er på total kollisjonskurs med de høyere vibrasjonene som er fremherskende på planeten. Som alt annet i eksistensen er intensjoner energi på den ene eller den annen frekvens, og det øyeblikket hvor de to motstridende energiene “danset” mot hverandre, var over på et øyeblikk. Dersom den påfølgende konflikten mellom de to energinivåene ikke finner sin ende gjennom at landet endrer retning, vil de ende når enhetlighet blir oppnådd i de høyere energiplan som Jorden er på vei mot. 

Nåvel, det foregår mye mere i Trumps administrasjon enn effektene av de universelle lover. Det er aksjoner på gang fra presidentens og stabens side for å offentlig navngi og bringe for retten medlemmer av “kabalen” – både i og utenfor regjeringen. Vibrasjonene understøtter denne planen som har betydning for hele verden; imidlertid har reaksjonene mot Trumps, om vi skal si det pent, mangel på sunn dømmekraft i mange tilfeller medført at det fortsatt er et spørsmål om de menneskene han vil trenge for gjennomføre dette, vil være villige til å arbeide for ham – og dette har svekket sjansen for at det skal lykkes fra “sannsynlig” til “mulig” i Jordens energifelt av potensial. Imidlertid er det ingen grunn til å la seg fortvile av dette. Suksess kan fortsatt komme gjennom hans presidentinnsats, men om så ikke skulle skje, så vil den komme via andre avenyer. Illuminatis mørke herskervelde som har vart i mange hundre år går uvegerlig mot slutten.

Offentlige tjenestepersoner, politiske analytikere og massemediene i land med “fri presse” er bare et ekko av desinformasjon som Illuminati har spredt om Vladimir Putin, som konsekvent har nektet å slå seg sammen med dem.  Det er derfor dere hører at han er en slu, hensynsløs diktator som blander seg i andre nasjoners affærer, er en trussel mot Europa og distribuerer “falske nyheter” om at Hillary Clinton er involvert i en pedofiliring og har satt i gang krig i cyberspace. Selv om Putins hender kanskje ikke er uskyldsrene, så er dette profilbildet – på samme måte som alle andre som er fremsatt og spredt av Illuminati – hva man kan kalle total skivebom. De vet at han er en av de mektigste spillerne i verden som koordinerer innsatsen for å kvitte seg med deres verdensdominans; avdekke deres diabolske aktiviteter og stille dem til ansvar for sine handlinger; ta fra dem deres illegalt ervervete rikdommer og bruke disse pengene til å få endelig slutt på fattigdom, ødeleggelse av miljøet og terroristgrupper.

Dette er selvfølgelig ikke noen enkel og liketil oppgave og menneskene som er involvert i dette oppdraget kommer fra nasjoner hvis historier, kulturer, religioner, ressurser og ideologier er forskjellige.  Men deres mål er det samme – en tryggere, sunnere verden hvor alle deler av overfloden – og dere vil få se beviser for deres fremskritt etter hvert som det stadig intensere lyset gir kraft og styrke til dette globale forehavendet.

Vi vet at tålmodigheten deres til tider blir temmelig tynnslitt mens dere venter på å få se synlige bevis og dere lurer på om menneskene i det hele tatt er i stand til å leve sammen i kjærlighet og fred. Ja, kjære dere, det kan de, og det vil de, og vi gir dere denne oppmuntringen: Første mai er den Internasjonale Kjærlighetsdagen, sponsret av The Love Foundation, som er dedikert til å inspirere uforbeholden kjærlighet og fred. Å lese deres webside www.thelovefoundation.com vil gjøre deres hjerter glade. 

Alle lysvesener i dette universet berømmer deres innsats for lyset og støtter dere med den uforbeholdne kjærlighetens kraft. 
                _________________________________

KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward

Oversetter: Leif