domingo, 15 de dezembro de 2013

14:12:2013

Matthew Ward – 14. desember, 2013

Julehilsener, Nelson Mandela og våre fremskritt i utvikling

Med kjærlige hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Mens dere nå feirer denne julehøytiden med tradisjonell musikk, glede og festligheter sammen med familie og venner, så husker dere likevel på dem som er i sorg eller som er i vanskelige omstendigheter. Dere ville fryde dere med oss dersom dere kunne se denne overflod av lys som strømmer ut fra dere og de som nyter godt av deres velgjerninger og deling – det er i sannhet et syn for guder!

Og hvor umåtelig vakker er ikke også det glitrende lys som sendes ut fra den enestående jublende og fargerike minneseremonien til ære for en av deres mest lysende sjeler. Den internasjonale hyllesten av Nelson Mandela er det bare hans mottakelse i Nirvana som kan overgå, hvor jublende mengder samlet seg for å feire hans liv.

Mandela viste gjennom sitt eksempel at veien til fredelig forsoning og gjenforening går gjennom tilgivelse, ærlighet, ydmykhet, medfølelse og respekt. Det var ikke nødvendig at han bevisst visste at energiene i disse uttrykkene er den mektigste kraften i kosmos og at alt liv er knyttet sammen i den energien. Han levde fra hjertet, sjelens sete, hvor disse universelle sannheter ER kjent, og det er på den måten han lyktes i å gjenforene sitt lands folk og i sine øvrige diplomatiske og politiske bestrebelser.

Mesteparten av Jordens befolkning er heller ikke disse sannhetene bevisst. Men på samme måte som Mandela, er det mengder av mennesker som handler ut fra sjelelig inspirasjon og således generer lys på utallige måter. Et frydefullt eksempel som mye bedre enn ord kan beskrive viser den kjærlighetsenergien som oppstår ved åndelig felleskap, er denne korte filmen:http://www.youtube.com/watch?v=Pwe-pA6TaZk

Med omtanke for denne usedvanlig travle tiden for dere holder vi desemberbudskapet vårt kort, men vi kan ikke la dette nye året ebbe ut uten at vi forteller dere at lysvesener over alt i universet er umåtelig oppmuntret av deres åndelig vekst og veksten i deres bevissthet!

Mer enn noen gang tidligere er dere oppmerksom på og takknemlige for de velsignelser dere har i deres liv og den oppløftende utviklingen i deres lokalsamfunn, regioner, land, ja i hele verden.

Ved å følge intuisjonen – et strålende steg fremover i sjelelig utvikling – utstråler tanker, følelser og handlinger fra mennesker over hele verden høye vibrasjoner av håp og optimisme.

Gled dere til et frydefullt, spennende og opp-LYS-ende År 2014. Vi ønsker dere et Lykkelig Nytt År, vår elskede familie på Jorden!
______________________________________
KJÆRLIGHET og FRED


Suzanne Ward

Oversetter: Leif
http://olddesignshop.com/wp-content/uploads/2013/10/OldDesignShop_BoxOfHollyChristmasPC.jpg

domingo, 24 de novembro de 2013

22:11:2013

Matthew Ward – 22. november, 2013

Med kjærlige hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Aller først skal vi snakke om en sak som har berørt hjerter over alt. Tyfonen Haiyan er ufattelig tragisk for alle som har mistet kjære familiemedlemmer og venner, sine hjem og sine forretningsvirksomheter – de vet ikke at de på sjelenivå avtalte å være del av denne enorme renselseshandlingen for planeten. Fordi det å “slippe ut” negative energier som stadig hopet seg opp var livsnødvendig for at Jorden skulle kunne fortsette på sin vei mot balanse, så grep alle de menneskene som endte sine liv og de millionene som kjemper i etterdønningene av stormen, muligheten til å utvikle seg sjelelig ved å delta slik de gjorde.

Denne formen for entusiastiske masse-avtaler synes ikke en gang å være mulig med deres oppfatning av tid, men i sjelens evige liv og tidsløsheten i det store kontinuum, søker man ivrig etter muligheter til å gjøre store sprang fremover i sin sjeleutvikling og i Universet generelt er dette ikke så uvanlig.

Vi ber dere inderlig om å ikke tenke at forklaringen vår på denne forferdelige situasjonene er samvittighetsløs eller at vi er upåvirket av alle disse sørgende sjelene og det enorme gjenoppbyggingsarbeidet de står overfor. Vi er blant de myriader av sjeler som overøste Filippinene med Lys både under og etter stormen for å assistere alle som ”gikk over” og for å styrke de overlevendes indre kraft. Vi føler smerten i deres knuste hjerter, frykten deres og forvirringen med hensyn til hvordan de skal kunne greie å begynne å bygge opp igjen sine liv, landsbyene, bondegårdene og byene.

Hvor inderlig vi ønsket at de kunne vite at deres kjære som mistet livet ble hilst velkommen ved navn og ”Tusen takk!” da de ankom Nirvana. Og like inderlig ønsker vi at de kunne vite at både de selv og alle som døde kollektivt avtalte å gi Jorden dette vitale løftet som hun trengte for å fortsette på sin vei mot balanse. Om det var mulig for dere å se Gaia’s takknemlighet, ville hele deres verden vært i ekstase over stråleglansen av lyset fra den.

Medfølelsen fra hele kloden bringer lys til alle livene som i dette øyeblikket er trøstesløse og tynget av sorg og den åndelige sjenerøsiteten i all den hjelpen som blir gitt bringer også masse lys til dem. Med vårt overblikk kan vi se alle medisinske teamene, alle de som bringer inn vann og mat, alle oppryddingsgruppene som holder ut og ikke gir opp i områder hvor veiene er skylt vekk av vannmassene eller er sperret av ødelagt bygninger. Vi ser panikken hos sultne mennesker som desperat leter etter mat, og vi ser dem som tar med seg ting som ikke har noe å gjøre med å overleve, men som det vil være behov for når et snev av normalt liv blir gjenopprettet. Lys-Vesener fra hele Universet sender strømmer av kjærlighet-lys energi til alle disse sjelene.

For femti år siden satte drapet på den amerikanske presidenten John F. Kennedy verden i sjokk, men i dag er det svært få mennesker som vet at hans død var så mye mer enn at så mange mennesker ble så dypt følelsesmessig påvirket av det. Med tiden vil sannheten komme frem at en av grunnene til at han ble myrdet var for å forhindre at han skulle avskaffe det privateide Federal Reserve System og bringe den nasjonale myntenheten tilbake til sin dollar status – et trekk som villa ha gjort brått slutt på Illuminatis kontroll over landets økonomi og alvorlig svekket deres muligheter til å manipulere den globale økonomien. Et halvt århundre senere enn det Kennedy ønsket, så er nå nedbyggingen av dette avskyelige systemet i gang.

Jeg har bedt min mor om å kopiere inn det tankevekkende budskapet hun mottok fra President Kennedy for noen år siden.

 [Det følgende budskapet som var ment for en britisk forfatters bok om Prinsesse Diana, som inneholder budskaper fra henne og mange andre, og som ble kanalisert 30. desember 2004. Jeg vet ikke om boken ble utgitt eller dersom den ble utgitt, hvilken tittel den fikk.]

”Til den verden jeg forlot for mer enn førti år siden, vil jeg si at den kjærlighetens ånd for mitt land og for Jorden aldri ble borte. Min bortgang var ikke noen ulykkeshendelse, like lite som Prinsesse Dianas død. Våre sjeler hadde inngått avtale om å tjene verden på denne måten. Vi visste på et eller annet nivå at våre liv på jorden ville bli korte, men i god hensikt, og vi kan se at mye er blitt oppnådd i vårt navn – mer enn om vi hadde blitt værende her.

Våre liv ble ikke levet på noe perfekt vis, og det var det heller ikke meningen at de skulle være. Våre svake sider er som hos mange andre som også gjorde mye for å hjelpe til med å løfte menneskehetens ånd og å fremme verdsettelsen av hvert enkelt menneskes liv.

Jeg bruker igjen mine ord som fortsatt huskes av så mange: ”Spør ikke hva landet ditt kan gjøre for deg. Spør hva du kan gjøre for landet ditt.” Men nå vil jeg gjøre disse ordene enda bedre: ”Spør ikke hva verden kan gjøre for deg. Spør hva du kan gjøre for verden.” KJÆRLIGHET er svaret, det ENESTE svaret for hvordan vi kan løfte oss opp av all den elendighet som fortsatt rammer så store deler av Menneskeheten.

Den ånd med hvilken Diana og jeg begge gjorde vårt beste for å tjene menneskeheten i hver våre posisjoner er sterkere enn noen gang i oss.  Mer enn noen gang tidligere i Jordens historie er det mulighet til å spre kjærlighet på Jorden gjennom følelser og handlinger. Mer enn noen gang tidligere er det et tvingende behov for dette! Øyeblikket for det store skiftet står foran dere. Bidra til dette for alt liv på Jordens skyld og for din sjels næring og vekst.

Vi er aldri atskilt fra hverandre. Vi er Ett med Universet.”

Tusen takk, Mor. Nå skal vi ta opp en del temaer som leserne har spurt om.

Dersom kometen Ison eksploderer, vil noen store fragmenter av den bli trukket inn av Jordens gravitasjon og kan sette oss i fare? Nei. Romskip som patruljerer himmelrommet rundt Jorden er hele tiden på utkikk etter kometer som Ison eller andre himmellegemer som kunne sette Jorden i fare, og dersom noen av dem kunne bli farlige, så bruker de sin teknologi til å styre dem utenom Jorden. Når det gjelder mindre objekter, så styrer de dem til områder hvor de ikke vil kunne gjøre stor skade eller de sprenger dem i småbiter, hva som enn måtte være det tryggeste for planeten.
Nei, det er ikke fastsatt noen tid for den offentlige kunngjøringen av andre sivilisasjoners eksistens og tilstedeværelse, for at skip skal lande eller for introduksjonen av familiemedlemmer som lever blant dere. Gud er den som har ansvaret for å bestemme tidspunktet, fordi bare på et så høyt bevissthetsnivå er det mulig å vite når menneskeheten på Jorden er rede til å ønske ”aliens” velkommen. Filmindustrien deres har gjort en god jobb med å portrettere folk fra andre sivilisasjoner som “stygge monstre” som har til hensikt å tilintetgjøre dere eller som vakre, slue vesener som vil gjøre dere til slaver – bilder av groteske skapninger og historier om hensynsløse hensikter er blitt etset inn i mange, mange sinn.

En del lesere føler at ikke noe av virkelig betydning kan skje før deres familie fra stjernene kan jobbe skulder ved skulder med dere, men slik er det altså ikke. Fordi det er deres verden er det opp til dere å avgjøre hvilke samfunnsmessige, politiske og økonomiske reformer dere ønsker og ta mål av dere til å oppnå dem; og i mange budskaper har vi skissert hvordan dere på så mange måter har gjort store skritt i retning av disse svært viktige målene. Det familien deres fra andre sivilisasjoner vil gjøre er å takle miljøproblemer som er utenfor deres kapasitet å løse – teknologiene deres kan dematerialisere radioaktivt avfall og utarmet uran, gjøre elver og hav helt rene og påny gjøre ørkenområder dyrkbare. I tillegg er deres systemer som genererer kraft fra fri energi mye mer sofistikerte enn deres, som stort sett fortsatt blir undertrykt av Illuminati.

Andre spør om kanaliserte budskap om at vennligsinnete ekstraterrestrielle har gitt opp og overlatt dere til dere selv er sanne og at de eneste som nå er i nærheten av Jorden vil komme for å erobre planeten. Dette er en himmelropende løgn som er spredt av laverestående vesener som vet at kun vennligsinnete medlemmer av deres familie fra universet er til stede i solsystemet deres og at de har hjulpet dere hele veien.

Vi omtalte én situasjon ovenfor; men andre sivilisasjoner har imidlertid også hjulpet Jorden og hennes stadig påfølgende generasjoner av beboere gjennom hele hennes historie. Mor, kan du være snill å kopiere inn den delen av boken som beskriver alle deres måter å gi assistanse på.

 [Det følgende er deler av kapittelet “Hjelp fra andre sivilisasjoner” i boken ”Jordens Gyldne Tidsalder – Livet etter 2012”.]*

”Hjelpen fra andre ekstraterrestrielle sivilisasjoner begynte lenge før den intense innstrålingen av lys som reddet livet hennes for litt mer en syv tiår siden.

Gjennom hele Jordens historie har vår familie fra universet tjent henne i mange støttende roller. Medlemmer av en del svært høyt utviklete sivilisasjoner hadde en finger med i spillet med å designe og etablere Jorden flora og fauna og menneskelig liv på planeten er avledet fra mange sivilisasjoners ”frøsettingsprogrammer”. Blant Jordens befolkning i dag finnes etterkommere etter disse urgamle beboerne, av hvilke noen var guder og gudinner……

De Akashiske arkivene, som inneholder alle fakta om hver eneste sjel, i hvert eneste fysiske liv uansett hvor i universet det foregikk, blir vedlikeholdt og beskyttet av noen av Ashtars styrker.

Gjennom uminnelige tider har mannskaper fra Hatonns Pleiadianske flåte gått skift på vedlikeholdsekspedisjoner for å sikre tryggheten til lysets kraftfelt rundt Nirvana som hindrer at ondsinnete entiteter kan komme inn der ….

Etter at flyvningens tidsalder begynte på Jorden har disse mannskapene sørget for at partikler eller andre himmellegemer som kunne utgjøre en potensiell fare for flymaskinene ble styrt unna eller ble dematerialisert.

De har også reddet personer som ble antatt fortapt på sjøen eller i flymaskiner som forsvant; de som ble reddet gikk inn i et annet fysisk energiplan, hvilket er grunnen til at man aldri fant dem igjen eller hørte fra dem.

Ekstraterrestriell hjelp med en hurtighet og intensitet hvis make aldri tidligere har vært sett, startet for over 70 år siden, da Jorden fortvilt ropte om hjelp for å holde sin sterkt svekkete planetkropp i live. Med godkjennelse direkte fra Gud responderte mange sivilisasjoner med en massiv innstråling av lys for å forhindre at planeten spant ut av sin bane og mot den visse død. Selvfølgelig var denne innstrålingen av lys tilgjengelig for Jordens beboere også, og de som responderte på den begynte å generere sitt eget lys med stadig større kraft……

I tillegg til innstrålingen av lys til planeten, som vil fortsette helt til den er godt og vel inne i fjerde dimensjon, har mange ulike sivilisasjoner brukt sine teknologier på en rekke måter i samsvar med Moder Jords ønsker. For eksempel, når Illuminati igangsatte geofysiske hendelser som kunne bli katastrofale, så la disse mannskapene ned et elektromagnetisk kraftfelt som sprer kreftene i jordskjelv og vulkansk aktivitet og reduserer ødeleggelsene og tap av liv, men uten å redusere den mengden med negative energier som Moder Jord kan kvitte seg med i disse hendelsene. Når det gjelder ekstremvær som Illuminati har skapt, har mannskapene redusert vindhastigheten i voldsomme stormer og styrt dem vekk fra tettbefolkete områder langs kystlinjene.  [NB! Denne informasjonen ble kanalisert før de vitenskapsmennene som manipulerte været ble fjernet av medlemmer av stjernefamilien deres som lever blant dere. Moder Natur har nå påny den fulle kontrollen med stormene, jordskjelvene og skogbrannene, som er hennes måter å kvitte seg med negative energier på. ]

Kan dere huske de virusene som ble kalt SARS, fugleinfluensa, svineinfluensa og H1N1 som brått dukket opp på scenen, samtidig med et voldsomt mediaoppstyr om at hver av sykdommene, den ene etter den andre, ”var fryktet å kunne utvikle seg til en pandemi”? Ingen pandemier utviklet seg fordi medlemmer av vår familie fra universet nøytraliserte disse laboratorieskapte virusene, og således dømte de mørkes tofold intensjoner med å utvikle dem til å mislykkes – for deres intensjoner var å skape fullverdige pandemier med omfattende tap av liv, samt globalt kaos og frykt.

Mannskaper i himmelrommet deres, som er der i tusener på tusener, bruker sine teknologier for å redusere så mye som mulig av den radioaktive strålingen fra Japans ødelagte atomreaktorer og de sørget for at oljen som flommet ut i Mexicogulfen gjorde langt mindre skade på marint liv enn den ellers ville ha gjort. De gjør tiltak for å nøytralisere den toksiske effekten av stridsvåpen og andre forurensende stoffer, og en sivilisasjon som opptrer som skyformasjoner leder an arbeidet med å rense Jordens atmosfære.

Så viktig som all denne hjelpen er, er kanskje det aller viktigste siden ”11.september” at de har forhindret Illuminati fra å benytte atomstridshoder for å arrangere tilsvarende ødeleggende terroristangrep. Omkring et dusin forsøk har blitt forpurret ved å sørge for at atomstridshodene ikke fungerte, noen ganger også ved å sørge for at rakettene ikke fungerte. Dette er ikke noe brudd på Skaperens lov om fri vilje – det er å respektere og ære Moder Jords ønske av fri vilje om at det aldri mer skulle skje noen terrorhandlinger som “11.september”.

Noen av de mektigste og mest erfarne lysvesener i dette universet befinner seg midt i blant dere og arbeider i kulissene med veiledning og hjelp med de livsviktige forandringene, slik at så mange som mulig av Jordens beboere som velger å ledsage henne inn i de høyere dimensjonene, kan gjøre det. Dette forteller hvor høyt elsket og betydningsfull Jorden er i universet og hvor høyt elsket og viktige DERE er!.......

Disse frivillige fra åndelig høyt utviklete sivilisasjoner inkarnerte i menneskekropper slik at de kunne leve og arbeide midt i blant dere uten å bli oppdaget. Selv om de gjenkjenner hverandre på grunn av den meget særpregete auraen som gjenspeiler deres sjels utviklingsnivå, er det kun få av dere som er energisensitive nok til å se at de er forskjellige fra alle andre.

Målet og hensikten med deres nærvær henger sammen med deres overlegne intelligens som gir dem tilgang til områder hvor de på positivt vis kan påvirke handlinger og aktiviteter i denne helt avgjørende tiden i Jordens transisjonsprosess.
Det disse vennligsinnete gjestene gjør er ikke noen sjeldenhet i universet – sjeler fortsetter å utvikle seg gjennom å tjene mindre utviklete sivilisasjoner. Etter hvert som dere vokser åndelig og intellektuelt, vil dere også til slutt være villig til og kompetente til å hjelpe til med å opplyse og oppløfte mindre utviklete sjeler.”

Tusen takk, Mor. Nå la oss igjen snakke om negativitet for et øyeblikk. For en tid tilbake fortalte vi dere at den negativiteten som hadde rotfestet seg så sterkt gjennom årtusener på grunn av menneskenes brutalitet mot hverandre og andre dyr hadde blitt utløst og eliminert. Så hvor kommer da negativiteten fra? Som alltid før, så kommer den fra beboerne på Jorden.

I tidligere budskaper har vi sagt at alt i eksistensen er energi. Vi har snakket om tankens kraft, om følelsenes kraft, om kraften i det skrevne og talte ord, og vi har understreket hvor avgjørende viktig det er å fokusere på det dere ønsker, ikke på det dere ikke ønsker. Vi har også forklart hvorfor tilgivelse og takknemlighet er så viktig. Bevis for disse universelle sannheter finnes i den urgamle praksis med ho’oponopono, som knytter dem alle sammen til en ”eliksir av himmelsk nåde”, kunne man vel kalle det.

De oppsiktsvekkende resultatene til Dr. Hew Len, tidligere psykolog ved sykehuset for sinnsyke kriminelle på Hawaii, er et til de grader slående eksempel på effektiviteten i ho’oponopono. I stedet for å avlegge visitt hos pasientene i de par årene han var der, oppholdt han seg på kontoret, mens han noen ganger festet blikket på mappene deres, og repeterte om igjen og om igjen og om igjen ”Jeg er lei meg for det jeg har gjort. Vær så snill å tilgi meg. Jeg er så glad i deg. Tusen takk.” Ved å påta seg ansvaret for pasientenes tilstand – ved å dypt og inderlig anerkjenne den uløselige forbindelsen mellom alle sjeler og at hva enn den ene gjør, så påvirker det alle andre – så begynte de å bli bedre og dette fortsatte inntil de var helbredet og ble utskrevet.

Dette bemerkelsesverdige bevis på tankenes og følelsenes kraft kan opplyse og inspirere alle. Det å dele denne historien parallelt med å være takknemlig for den iherdige innsatsen til vår familie fra universet, deres hjelp og deres uforbeholdne kjærlighet, vil fremskynde den dagen hvor livet i denne verden vil være fredfullt og harmonisk.

Vår kjære elskede familie, vi er med dere hvert eneste øyeblikk på deres ferd frem mot deres rettmessige plass som borgere av dette universet.
______________________________________
KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward

Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com


Oversetter: Leif

domingo, 3 de novembro de 2013

01:11: 2013

           
Matthew Ward – 1. november, 2013

Med kjærlige hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Dere ville blitt enormt oppløftet over tilstanden i verden dersom dere kunne se Jorden slik vi ser den, stadig mer glitrende og lysende etter hvert som hennes balanse forbedres for hver eneste negativ energi som blir transmutert og forsvinner. Til tross for at dualitetens ekstremer fortsatt spilles ut på planeten, så er det også mange positive scenarier som folder seg ut.

De store, dominerende mediene fortsetter å lage sensasjonelle oppslag om katastrofer, skandaler, uenighet og splid, men dere har også sett at de rapporterer om konstruktive hendelser. Alt mens diskusjonene om hvordan man skal få stanset Syrias borgerkrig fortsetter, så pågår også inspeksjonene av dette landets lagre av kjemiske våpen, samtidig som det er samtaler i gang om Irans kjernefysiske utviklingsprogram. Pave Frans den 1ste er i full gang med å rydde opp i eget hus samtidig som etterforskningen av store korporasjoners korrupsjon og finansverdenens kriminelle aktiviteter blir stadig mer omfattende. Vi ser unge kongelige i England - William, Catherine og deres nyfødte sønn George – gjennomsyre dette monarkiet med lys, på samme tid som både regjeringer og store korporasjoner begynner å ta tak i forurensningsproblematikken på alvor.

Den felles tråden i alle disse områdene som tilsynelatende ikke har noe med hverandre å gjøre – og i utallige andre saker, inkludert en myriade av løfterike utviklinger på grasrotplanet – er en stadig økende mektig energistrøm på og omkring planeten. Alt i denne verden som flyter i harmoni med denne energistrømmen tiltar jevnt i styrke og alt som motsetter seg denne strømmen rakner i sømmene. Den langvarige tendensen til kriging og undertrykkende politiske strategier og praksis blir stadig mere svekket etter hvert som deres kollektive tanker, følelser og handlinger på vegne av freden, friheten og sannheten intensiveres.

Det er en fryd for oss å observer disse vidunderlige virkningene av Kjærlighet/Lys-energiene! Det kan nok gå litt i rykk og napp i de mest ekspansive endringsområdene, men det er ingen indikasjoner som tyder på at det vil bli noen vesentlige omveier, og ingen ting kan greie å få deres samfunnsutvikling og fremskritt til å spore av.

Ett aspekt i denne monumentale, unike Oppstigningsferden er de ulike grader av fysisk, mental og følelsesmessig ubehag mange føler når karbonbaserte celler absorberer lys og blir transformert til krystallbaserte strukturer. I våre tidligere budskaper har vi tilbudt veiledning med hensyn til helsetilstander som resulterer av Oppstigningen, og vi har bedt våre lesere som uttrykker bekymring for ulike helsetilstander om å lese disse budskapene. [ Budskapet fra 4. juli 2013 har den mest omfattende omtalen av dette.]

En e-post som nylig ble sendt til min mor viser at det er et stort behov for klargjørende informasjon om oppstigningssymptomer. Mor, vil du være snill å kopiere inn den e-posten her?

”Kan du fortelle meg hva Matthew sier om folks helse og om den skal bli bedre før Oppstigningen? Det jeg mener er at, det er så mange (mest eldre) mennesker i ulike stadier av sviktende helse – noen av dem svært alvorlige – så det synes ikke mulig at de vil være i stand til å stige opp eller gjøre åndelige fremskritt uten at de kan få en relativt bra helse tilbake – eller vil de bare dø og kun sunne mennesker arve den fysiske 5te dimensjons Jorden?”

Tusen takk. Først vil jeg si at Planetens oppstigning og personlig oppstigning ikke er det samme, og det kan være til hjelp å forklare på nytt at ”densitet” har to definisjoner i universell kontekst: masse og/eller en masses posisjon og status for sjelens utvikling, eller hvor langt den er kommet i åndelig og bevissthetsmessig utvikling, og disse to ulike densitetene kan være svært forskjellige.

Planeten har vært på vei mot sin Oppstigningen i omtrent 75 år, lengre enn de fleste av hennes beboere har levd her i denne omgangen, men gjennom de årene hun reiste gjennom tredje dimensjon, posisjonsmessig sett, var Gaia, den sjelen som inkarnerte som planeten som nå kalles Jorden, på femte dimensjons utviklingsnivå. Gaia og hennes planetkropp hadde sitt utspring i den densiteten, men gjennom årtusener hvor hennes beboeres brutalitet mot hverandre fikk planeten til å stupe ned i mørket, forble Gaia på sitt opprinnelige utviklingsnivå.

Når så det er sagt, en persons fysiske helse påvirker overhodet ikke en persons Oppstigning åndelig og bevissthetsmessig, og denne Oppstigningen er ikke begrenset til livene på Jorden. Mange personer som i sin utvikling hadde nådd fjerde dimensjons nivå hadde en klausul om ”livslengde” i sin sjelekontrakt som utløp, for å si det på den måten – de døde og lever nå i sin høyt utviklete tilstand i Nirvana, eller dersom de så velger, på et annet sted i åndeverdenen på tilsvarende nivå.  Alt mens planeten reiser gjennom fjerde dimensjon vil hennes beboere som har utviklet seg til den densiteten åndelig og bevissthetsmessig, fortsette å stige opp sammen med Jorden dersom dette er i overensstemmelse med livslengden fastsatt i deres livskontrakt. Hvis ikke, vil deres kropper dø og de vil fortsette si oppstigningsferd i en åndeverden inntil de bestemmer seg for hvor de ønsker å reinkarnere.

Noen har hørt at da Jorden forlot tredje dimensjon så gikk hun inn i femte, akkurat som om fjerde ikke har noen betydning i prosessen. Vi bruker tallene deres kun for å si noe om hvor langt man er kommet i utviklingen, enten posisjonsmessig eller med hensyn til sjelens utvikling, og det er heller ikke noe som heter å hoppe over noe utvillingstrinn. Akkurat på samme måte som det ikke er rimelig å forvente at et barn som akkurat har lært sin ABC også skal kunne forventes å lese et leksikon, så er det ikke rimelig å forvente at man skal kunne hoppe fra de nåværende evnene og direkte inn i å mestre telepatisk kommunikasjon, manifestere eller dematerialisere fysiske objekter, begi seg på astralreiser eller oppnå en perfekt helse i kropp, sinn eller ånd. Det er riktignok sant at hvert eneste menneske har iboende evnentil å utføre alle disse undrene, men det er selvfølgelig nødvendig å utvikle disse evnene og lære å bruke dem og alle sjeler vil gjøre dette i en tidsplan som er komfortabel for dem.

Andre helserelaterte spørsmål dreier seg om det “radioaktive vannet” som lekker ut fra Fukushima atomkraftverk i Japan og hvor trygt det er å spise produkter som er dyrket i nærheten av det. De fire-fem-manns teamene fra vår stjernefamilie som er i nærheten av kraftverket arbeider i tandem med mannskapene på skipene som svever over dem med å redusere vannets giftighet så mye som overhodet mulig. De teknologiene de råder over er mye mer avanserte enn de dere råder over, men de er ikke designet til å eliminere alle spor av giftighet i frukt og grønnsaker i områder med radioaktivitet, så det er nok fornuftig å ikke spise jordbruksprodukter som er dyrket nær kjernekraftverket.

Vi vil nå gå over til å snakke om en rekke ting som leserne er opptatt av som gjelder USA. Ikke bare er det som der skjer til en viss grad et speilbilde av det som foregår overalt i verden, men alt som skjer overalt på Jorden påvirker alt annet over alt i universet.

Borgernes sinne over de vanskelighetene de ble påført på grunn av at regjeringen ble “nedstengt” synliggjør en voksende intoleranse med de valgte representantenes manglende evne til å få gjort noe som helst på grunn av splittende holdninger som de trassig holder fast ved. Enkeltmennesker i den regjeringen og alle andre demokratisk valgte organer vil endre seg fra ”å mele sin egen kake” til å arbeide sammen og i felleskap for sitt folks velferd. Dette vil ikke skje som ved et mektig sverdslag, men offentlige representanter som trassig motsetter seg kjærlighet/lys-energiene vil falle fra på et eller annet vis og til slutt vil alle valgte samfunnstjenere handle ut fra denne energien. Å få en ende på tyranners regimer vil skje langsommere, men også det er skjebnebestemt.

Det vil ikke bli noen alvorlige kriser i internasjonale relasjoner som følge av National Security Agency’s omfattende spionasje og innsamling av data – enhver indignert, overrasket reaksjon fra myndighetspersoner er bare et spill for galleriet. Ikke bare er det velkjent at spionasje foregår overalt, men nasjoner som er allierte deler all den etterretningsinformasjon de har samlet og det er ingen nasjonale ledere som er naive nok til å tro at de personlig er unntatt fra overvåkning. Den energien som oppstår i kjølvannet av alt bråket etter spionasjeskandalen styrker den energien som er satt i bevegelse av alle varslerne over alt i verden og vil føre til en multinasjonal tro på og tillit til harmonisk samarbeid.

Det er to grunner til at høytstående offiserer er blitt “fristilt” fra sin tjenesteposisjon. Den jordnære grunnen er at de hadde arbeidet under ordrer fra Illuminati, hvilket innbefattet terrorisme av massive proporsjoner med bruk av kjernefysiske rakettvåpen. Takket være teknologien til vår familie fra universet så lyktes ingen av disse forsøkene; i samsvar med Skaperens vedtatte retningslinjer som sier at det ikke får skje flere kjerneeksplosjoner i verdensrommet, så gav Gud sin godkjenning til denne intervensjonen. Og når vi ser på det i en energetisk sammenheng så var fjerningen av disse offiserene et naturlig skritt på vei mot demilitarisering av verden – dette enormt omfattende arbeidet kan ikke gjennomføres raskt, men dette steget er en velkommen begynnelse.

Når det gjelder den fraksjonen av CIA som er under Illuminatis kontroll, så er disse også på vei ut. Disse enkeltmenneskene har hatt ansvaret for såkalte ”black ops”, de mest ødeleggende, hemmelige terroraksjoner iverksatt av myndighetene selv. Dere er kjent med noen av dem som lykkes, mest kjent er “9/11”, men det som ikke er kommet offentligheten for øre er alle de forsøkene i “betente” områder rundt om i verden som har blitt forpurret av våre ekstraterrestrielle brødre og søstre som lever blant oss. De har fått tillatelse til å gjøre dette i respons til Gaia’s bønn, men de kan ikke blande seg inn i enkeltpersoner frie vilje til å hevne skjendigheter som er begått mot deres forfedre eller til å forsvare sin radikale tro.

Vi har blitt spurt om vår mening med hensyn til frigjøringen av marihuana. Vi føler at dette skulle ha vært gjort for lenge siden av medisinske årsaker, på grunn av denne plantens tallrike og velkjente gode egenskaper – dette er grunnen til at farmasøytiske selskapers toppledelse har kjempet innbitt mot at den skal bli legalisert og gjort tilgjengelig. Når det gjelder “å gi unge mennesker tillatelse til å bruke narkotika”, så ser vi på dette på samme måte som vi ser på andre sosiale saker som overdrevent alkoholkonsum, gambling, overspising, seksuell løssluppenhet, gjengkonflikter og mobbing: dette er problemområder som krever sterk veiledning fra foreldre og sterk selvdisiplin hos hvert enkelt individ. Og etter hvert som lyset øker i befolkningen, så vil problematferd avta og forsvinne.

For de mange lesere som henviser til president Obamas spesifikke handlinger og spør om han fortsatt er et Lys-Vesen: ja, det er han. Vi står ved alt vi tidligere har fortalt dere om ham fordi det er sannheten. Vi vil også legge til at med tredje densitets bevissthet klarer man ikke å skjelne lyset i en person eller handling. Selv om Jorden og alle hennes beboere er i fjerde dimensjon posisjonsmessig sett, så er mesteparten av befolkningen fortsatt i tredje densitet bevissthetsmessig. Og for å besvare en av lesernes spørsmål: nei, ingen Illuminatiprogrammert klon av presidenten har erstattet den reelle personen.

Det har absolutt vært “sabotasje” som en leser uttrykte det, og en annen spurte: er denne enormt følelsesladde energien og skrikende uenigheten omkring Loven om Helsetilbud Som Alle Har Råd Til en Illuminatiskapt energi?  Sabotering av denne loven, som er mer allment kjent som Obamacare, begynte umiddelbart etter at President Obama kunngjorde sin intensjon om å gjøre helseforsikring tilgjengelig for alle som ikke fikk den nødvendige medisinske behandling fordi de ikke hadde forsikring eller at deres forsikring ikke dekket den. Illuminatis medlemmer i Kongressen, i ledtog med sine motparter i det medisinske etablissementet, farmasøytisk og forsikringsindustrien, iverksatte åpne og fordekte kampanjer for å gi presidentens forslag nådestøtet – resultatet av dette er at bare skjelettet igjen av hans opprinnelige plan. Denne Helselovens nettside er heller ikke forskånet for sabotasje, det skal være sikkert, men ”for mange kokker i kjøkkenet” som arbeidet under sterkt tidspress med komplekse tekniske løsninger for nettsiden bidro også til at det den ikke fungerer som den skulle.

Enkeltmennesker i Kongressen som legger hele sin prestisje i å rykke hele Loven opp med roten vil enten bli offer for sitt eget sverd eller slå seg sammen med sine kolleger som ser det fruktbare i å beholde Lovens positive aspekter og forandre på de som er problematiske. Med tiden vil energien strømme slik at den vil bringe likhet i helsetilbudet for alle og tilgjengelighet for alle i verden. En inkluderende tilnærming vil også innbefatte en full anerkjennelse av det dere i dag kaller ”alternativ behandling”; naturens helbredende ingredienser vil erstatte kjemisk reseptmedisin som gjør mer skade enn gavn; samt rimelige kostnader ved sykehusbehandling, oppfølging av utskrevne pasienter og medisinering som virkelig hjelper. Med tiden, etter hvert som samfunnet deres utvikler seg, vil verken penger eller forsikring ha noen som helst betydning når det gjelder helsestell.

Når det gjelder alle spørsmålene om vår nasjonale økonomi, så har jeg bedt min mor kopiere inn en spesiell e-post som viser hvor på jordet i forhold til virkeligheten noe av informasjonen som blir spredt er. Det er bare personens nav som ikke vises her, for å beskytte personens privatliv.

“ *****’s kilde i Forsvarsdepartementet sier at “De har puttet noe i vannet og maten vår slik at når de aktiverer telekommunikasjonstårnene eller flyr droner kan de detonere det som vi har fått i oss og det vil gi oss influensaliknende symptomer i løpet av to dager og føre til døden ti dager deretter. Dette er for å holde kontroll på folkets opprør når økonomien bryter fullstendig sammen en eller annen gang mellom nå og utløpet av 2014. Er det noe sannhet i dette?”

Takk skal du ha, Mor. Det finnes overhodet ikke et snev av sannhet i dette opprørende budskapet og noen alvorlig bekymring om en kollaps i den amerikanske økonomien er helt unødvendig. Når Federal Reserve systemet og Internal Revenue Service (skattemyndigheten i USA) blir avslørt som de Illuminati-eide institusjonene de er, som har manipulert økonomien over hele verden, så vil deres operasjoner opphøre. Da vil dere få se at USA’s gjeld er like fiktiv som hele verdensøkonomien.

Det er lenge siden hele det økonomiske systemet ble redusert til svirrende signaler i telekablene eller computertransaksjoner – som spekulerte i aksjemarkedene, pant hos låneinstitusjoner, kredittkortkontoer med ågerrenter osv. Hele dette finanssystemet ble designet slik at det skulle fortsette å gjøre de rike rikere og ikke noe av det har noe solid fundament.  Når det blir slutt på dette nettverket som Illuminati har klekket ut og har kontrollen over, vil man gå tilbake til et pengesystem som er basert på edle metaller på en så smidig måte som overhodet mulig for å unngå kaos og forvirring.

Når det er sagt, det kan oppfattes som om vi har rettet pekefingeren mot de “slemme” rundt om i verden som har motsatt seg forandringer som ville være til beste for verdens folk, men da må vi gjenta det som vi inderlig har bedt dere om i tidligere budskaper: Tilgi dem”. Dette betyr ikke at dere skal se gjennom fingrene med det de gjør og har gjort. Det handler om å avstå fra å dømme og fordømme dem ved å forstå at disse enkeltmenneskene er de svakeste leddene i universets ubrytelige kjede av sjeler og at lyset/kjærligheten i deres tilgivelse vil løfte dem opp samtidig som det fremmer deres egen sjelevekst.

Den enorme betydningen av tilgivelse går mye lengre enn til disse enkeltindividene, til avtaler som dere alle gjorde med hverandre før dere inkarnerte. Fordi disse avtalene ble gjort mellom sjeler med betinget kjærlighet og er designet til å fremme alle parters sjelelige utvikling, så spiller hver sjel en rolle som tilbyr utviklingsmuligheter for andre. Personer som dere kanhende forakter dypt for det dere betrakter som grusom og urettferdig behandling, kan være den perfekte oppfyllelse av avtalen for å gi dere akkurat den erfaringen. Vi ber dere innstendig om å ikke la denne muligheten til vekst og utvikling glippe fra dere ved å holde fast på forakt og bitterhet – forstå, tilgi og vær takknemlige for at dere har fullført den karmiske læring som dere valgte og som de gav dere.

Dersom dere med ord, handlinger eller ved fravær av handling har gjort urett mot noen, fortell dem ”Jeg er veldig lei meg for det, jeg ber deg tilgi meg”. Tilgi så deg selv! Det å gi slipp på skyldfølelse og anger, så vel som bitterhet og forakt vil gjøre at fred, glede og begeistring kan strømme inn i ditt hjerte – det er hva Oppstigning føles som.

Lysvesener gjennom hele universet omfavner dere med ubetinget kjærlighet og heier på dere og oppmuntrer dere hele tiden på deres vei videre.
______________________________________
KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward
Website: 
The Matthew Books

Email:
 
suzy@matthewbooks.com


Oversetter: Leif

terça-feira, 1 de outubro de 2013

30:09:2013Matthew Ward – 30.september, 2013

Med kjærlige hilsener fra alle som er stasjonert her, dette er Matthew. Det er sant at de fremherskende vibrasjonene var gunstige med hensyn til fornuftig dialog for å roe ned situasjonen i Syria, men det var i like stor grad kraften fra talløse bønner som førte til at spenningen ble redusert. Bønn er ikke slik som man vanligvis oppfatter det, at man takker eller ber om et eller annet fra Gud – uansett hvilket navn dere ville bruke om der Høyeste Vesen i dette Universet. Som alt annet i kosmos er bønn energi, energien fra hver enkelt tanke og følelse dere har gjennom hele livet. Det var mange millioner sjeler som sendte kaskader av energi med ønske om forhandlinger, og universet svarte i samsvar med dette.

Vår siste melding hvor vi drøftet Syria resulterte i et uvanlig høyt antall e-poster og mange av dem inneholdt spørsmål eller kommentarer som vil ønsker ta opp. Vi begynner med en meningsytring fra en borger i USA, som deles av mange andre som bor i forskjellige land der følgende forhold eksisterer:

Jeg mener at reell kjemisk krigføring også foregår i vårt eget land med vårt medisinske system, hvor man dytter giftige reseptmedisiner på alle og enhver, heller enn naturlige alternativer. Maten vår har blitt giftig, luften blir forurenset med chemtrails, drikkevannet blir tilsatt fluorid, og det drives med ”fracking” som ødelegger grunnvannet. Dette foregår i vårt eget land under dekke av at det er profitabelt og man får folk til å akseptere det gjennom løgnaktig propaganda.

Det er beklagelig, men sant at mange av disse arbeidsmåtene, og produktene, som er skadelig for dere og den planeten dere bor på, fortsatt foregår i stort omfang. Det å visualisere Jorden omhyllet i gyldent hvitt lys og fokusere tankene på denne renheten, er bønn – og dere vet kraften i bønn! Handlinger som for eksempel å signere underskriftskampanjer, gi penger til organisasjoner som arbeider for mål som også dere streber mot, eller å aktivt delta i slik innsats, forsterker intensjonen om å hjelpe til å skape en verden slik dere visualiserer.

Står Illuminati bak massakrene av det syriske folket?

Selv om det er slik at Illuminatis agenter gjennom mer enn to århundrer har initiert opprør i mange land, spesifikt for å få i gang en borgerkrig, så har vibrasjonsnivåene i de energiplanene Jorden har seilt gjennom i den senere tiden gitt kraft og styrke til borgere en masse til å reise seg mot utolererbare forhold. Og, så snart et opprør er i gang, er det ikke nødvendig for Illuminati å involvere seg ytterligere. Den ene sidens dypt rotfestete følelse av plikt til å hevne det som ble gjort mot deres forfedre, eller til å forsvare sin religiøse eller kulturelle overbevisning, er grunn nok til å kjempe lidenskapelig for det de føler er en livsviktig sak.

Når det gjelder internasjonale konflikter, har Illuminati stått bak store hendelser for å oppildne folket, og den ”fornærmede” nasjonen har villig erklært krig mot den de påstår har ”fornærmet” dem. Med tiden vil det bli kjent at det som på folkemunne kalles ”9/11” er en slik hendelse. Hensikten var å oppildne til ”patriotisme”, men det underliggende motiv har alltid vært å gjøre produsentene av krigsmaskineri rike, samt å opprettholde eller utvide Illuminatis kontroll.

Er Assad en Illuminati? Hva med diktatorene i afrikanske og latinamerikanske land og Nord-Korea? Var Hitler, Mussolini og Stalin Illuminati?

Av ulike årsaker er, eller var, ingen av dem det. I en del tilfeller har diktatorer blitt ”satt i posisjon” av Illuminati, men straks de sitter trygt ved makten, trenger de ikke lenger hjelp til å holde kontrollen over sine borgere. Illuminatiene er avhengige av å ha frykt-energi for å holde sin livskraft ved like; tyranniske regimer skaper enorme mengder med frykt og tjener således Illuminatis behov aldeles utmerket uten at de selv behøver å anstrenge seg. Det høye antallet av mennesker som mister livet i land med brutale herskere er helt i samsvar med Illuminatis mål om å redusere verdens befolkning, og alle kriger tjener også denne samme hensikt.

Fordi grådighet, ikke bare hensynsløshet, er en motiverende kraft både for despoter og Illuminati, så har denne saken også en annen side. I land med en overflod naturressurser samarbeider diktatorene ivrig med Illuminati-eierne av multinasjonale korporasjoner som har det diktatorene ikke har – teknisk utstyr, erfarne ledere og teknisk ekspertise til å utvikle eller utvinne disse ressursene – og begge parter tjener fett på denne typen samarbeid.

Dersom en hersker motsetter seg Illuminatis forslag, eller forsøker å drive ut deres maktbase i landet, vil deres agenter ”tenne gnisten” til et opprør og installere en velvillig marionett som landets nye leder. La oss gi dere et eksempel som er relevant i disse dager: Fiendtligheten mellom de Forente Stater og Iran begynte for omtrent tretti år siden, da Illuminati fikk fjernet et motvillig leder og installerte sin brutale marionett, Shah Pahlavi. Da iranerne fikk kastet ham av tronen, ble han først gitt asyl i Panama etter ordre fra den amerikanske regjeringen og ble senere fløyet til USA, til tross for Irans krav om at han skulle sendes tilbake til hjemlandet for å stå til rette for sine forbrytelser mot sitt folk.

USA’s historie, som er kjennetegnet av selv-tjenende innblanding i andre lands affærer, er i virkeligheten Illuminatis verk. Deres innflytelse i disse landene begynte med noen få individer i de fremvoksende, nyetablerte regjeringene etter at de vant sin uavhengighet fra engelsk styre. Den “siste spikeren”, for å si det slik, kom senere gjennom etableringen av ”The Federal Reserve System”, Illuminatis private bankkonsortium og dens forlengede arm som krever inn skatt (Internal Revenue Service), som i felleskap brakte USAs økonomi i kne for en del år siden. Bestikkelser, utpressing og trusler mot medlemmer av Kongressen og andre regjeringsdepartementer ble dagligdags, på samme måte som lobbyvirksomheten for Illuminati-kontrollerte organisasjoner og korporasjoner.

Truet USAs president Obama Syria med angrep fordi han står i ledtog med de store oljeselskapene?

Nei. President Obama trengte makt bak kravet om at Assads regime skulle stanse bruken av kjemiske våpen, men han hadde aldri noe ønske om at det skulle komme til det punkt at de skulle angripe. Stikk i strid med all publisiteten om det kjølige forholdet mellom ham og Vladimir Putin – som en leser kalte det: ”den nye kalde krigen” – så var samtaler mellom amerikanske og russiske diplomater om Syria godt i gang lenge før de store avisoppslagene om dem begynte. Ingen av disse landenes ledere ønsker å bli militært involvert, ingen av dem ønsker at kjemiske våpen skal være tilgjengelige for noen som helst gruppe, og begge føler et meget stort ansvar for det humanitære aspektet av Syrias krig.

Med hele sitt Hjerte og Sjel er president Obama fullt dedikert til den oppgaven som det Universets Høyeste Råd ba ham om å påta seg; å bringe EN-het og fred til verden. Vi vet at mange mennesker betrakter ham på en helt annen måte enn vi har formidlet til dere, og til beste for nye lesere vil vi gi en kort rekapitulering av det som har skjedd.

Da dette Rådet utarbeidet sin store plan for Jorden Gyldne Tidsalder, forventet de at alle høyt utviklete sjeler som ønsket å ha store roller i oppstigningsprosessen – et evolusjonsmessig kjempeprosjekt, unikt i sitt tempo og omfang i dette universet – ville holde seg til sine kontrakter. Noen påtok seg å spille “negative” roller for å bidra til forhold hvor brorparten av menneskeheten kunne gjennomføre det de hadde valgt å erfare og avslutte tredje dimensjons karma. Da disse sjelenes oppdrag var gjennomført, for mer enn ti år siden, nektet de å gjøre som de hadde avtalt, å gå over til Lysets styrker. De hadde blitt så “korrumpert” av den makten de hadde på toppen av Illuminatis nettverk at de fortsatte å stimulere uro og lidelse over alt og når de så sitt snitt til det.

Og således var det at den sjelen som er inkarnert som Barack Obama arvet alvorlige, foruroligende nasjonale og globale situasjoner som aldri ville ha kunnet blitt dannet dersom førstnevnte sjeler hadde holdt seg til kontrakten. Men det gjorde de altså ikke. Følgelig inntrådte han i sitt presidentembete da de vanskelige situasjonene var på sitt verste, med ødeleggende situasjoner både for miljø og økonomi, kriger, blind vold og hauger og stabler av dødelige våpen; gjennom hans tid i embetet har Illuminati motarbeidet hver eneste av hans aktiviteter og planer for å stanse dem.

Selv om han har gjort mange beslutninger under tvang, har han aldri gjort noe i samarbeid med Illuminati. Tvert imot - han har ikke spart på noen anstrengelser for å få en slutt på det som er igjen av deres globale kontroll. Så det er ikke mer enn naturlig at Illuminatis agenter har spredt løgner og Obama og hans intensjoner, som en del av en motoffensiv for å kvele enhver reform som, som landet så inderlig trenger, allerede i starten. Å sende Lys til President Obama og til hele verden vil bidra til at de gunstige forandringene, som er av avgjørende betydning for å forene deres verden i fred og respekt for alt levende, raskere vil kunne gjennomføres.

Hva er det som skjer med USA, det landet som liksom skulle være modell for demokratiet, friheten og ”Den Amerikanske Drømmen”? Den fattige befolkningen blir stadig fler, og det er så mye vold. Og straks etter et valg begynner de å snakke om hvem som skal stille som presidentkandidat neste gang, samtidig som regjeringen slåss innbyrdes i stedet for å ta tak i landets problemer.

Det som skjer i USA er ikke enestående for det landet – det skjer gradvis over hele kloden. Dere er i en prosess hvor balansen skal gjenvinnes for Gaia, Jordens sjel, og for hennes planetkropp, og for hennes beboere. Som vi tidligere nevnte, er Jorden cirka ti år etter skjema med hensyn til situasjoner som krig, kjempeforskjell mellom de rike og de fortvilte, og regjeringer som krangler om pengebruken skulle ha opphørt for lengst. En absolutt forsoning mellom “de ulike sidene”, på alle felter hvor det er konflikt, er på vei, men for øyeblikket et fortsatt de vibrasjonene fremherskende som vekker ”de beste” og ”de verste” av holdninger og atferd.

Det er grunnen til at politiske ekstremister er “på høyden” i USAs regjering og, beklageligvis, at det skjer så mye vold. Noe av dette har sin rot i intoleranse og frykt for religiøse, etniske, rasemessige og filosofiske ulikheter; noe skyldes de følelsesmessige og mentale skader veteraner har måttet leve med; og noen få individer opererer under ”mind control”, enten på grunn av programmering fra Illuminati eller på grunn av negativ innflytelse fra den allestedsnærværende voldelige ”underholdningen”. Det er det samme andre steder også – se for eksempel på gisselsituasjonen i Nairobi, selvmordsbomberne, tilfeldig nedskyting i folkemengder og andre tilsynelatende vettløse drap og utbrudd av voldeligheter.
De store mediene gjør alt de kan for at dere skal få vite om alle disse sensasjonelle hendelsene, men de forteller dere ikke om de myriader av vellykkede fremskritt, fra enkelte landsbyer opp til det globale plan, som er så inderlig hjertevarmende og oppmuntrende bevis på at reformer er underveis. Media gir dere imidlertid noen småbiter av det store bildet, for å si det slik, som er en effekt av at “det beste” stadig blir mer fremherskende, slik som at spenningen minker i Syria. Pave Frans I mener oppriktig det han proklamerer; Det er tøvær i den iranske regjeringens holdninger overfor vesten, de Forente Nasjoner, som under Illuminati var blitt nesten helt uten makt, er nå i ferd med å gjøre fremskritt når det gjelder organisasjonens mening og hensikt.

For ikke alt for mange år siden var den langt største energien som Jordens befolkning sendte ut basert på frykt. Nå, er det billioner av “gode” mennesker over alt på kloden – det er bare noen få som ikke er det -  som responderer og handler i samsvar med sine inderlige ønsker om å hjelpe til å rette opp det som er galt. Forandring skjer sjelden ovenfra og nedad, den starter på grasrotnivå og strømmer oppover, og dette er i ferd med å skje rundt hele verden. E-poster som har kommet til min mor forteller oss at mange av dere følte dere oppmuntret av noen av våre seneste meldinger hvor vi listet opp myriader av måter hvor Lys-Kjærlighet bringer forandringer til beste for folk over alt.

“Myntens bakside”, for å si det slik, er at sammen med den vidunderlige effekten av denne overfloden av energi, kommer også utålmodigheten etter å se dramatiske forandringer. Men Kjære Familie på Jorden, dere er allerede i ferd med å forandre deres verden! Selv med den nåværende hjelpen fra vår familie fra universet, så er et prosjekt av denne størrelsesordenen noe som bare kan gjennomføres vellykket med små skritt av gangen. I Jordens energifelt for potensial, er alle slags menneskevennlige forandringer i ferd med å få gjennomslagskraft i tråd med at deres tanker, følelser og handlinger i stadig økende grad er rettet mot Lysfylte mål.Lyset deres åpner hjerter og sinn og hjelper til å hele dem som er i sorg og bringer den dagen stadig nærmere hvor Jorden igjen vil være et paradis.

Og dette bringer oss til en e-post fra en leser på Ra Kendra Centeret på Filippinene, som vi har fått tillatelse til å gjengi her:

Måten å jage vekk mørket på er å slippe Lyset gjennom…. LYS, LYS, LYS I AKSJON.
Å forhandle fra hjertet, samtidig som man utstråler Lys, Kjærlighet og Fred gjør at motiv blir gjennomsiktige og kan avstedkomme enighet mellom ulike ståsteder til beste for alle (dette er med direkte referanse til fred gjennom forhandlinger for å løse konflikten i Syria).

Fred er ikke i relasjon til krig slik vi forstår og uttrykker den. FRED ER EN TILSTAND AV VÆREN SOM EKSISTERER I SEG SELV INNI ALLE, enskjønt det kan synes som om den på en eller annen måte ikke får sjansen til å uttrykke seg selv slik at den kan gjennomsyre alt.

Selv om de forskjellige perspektiver og uttrykk for menneskelige tendenser kan gi impulser til eller uttrykke seg som krig, ødeleggelse osv., blant noen av oss, kan disse gjøres maktesløse eller refokuseres som en kreativt kraft for det gode, gjennom kraften i ønsket om fred i mange av oss…..

Vårt mål er at FREDEN HERSKER I ALLES HJERTER, ikke å stoppe volden og grusomhetene mot andre eller oss selv, for disse vil med sikkerhet opphøre eller bli transmutert når freden hersker.

La oss huske det grunnleggende….. at alt er energi som uttrykk for Bevissthet; ulikhetene ligger i hvordan vi forholder oss til dette og eventuelt lar det komme til uttrykk.

Så kjære medmennesker, så snart vi kjenner at vi føler en impuls til at vårt engasjement for freden blir dratt i retning av raseri eller andre former for følelser som vil blåse til ilden og få vrengebilder til å blusse opp, la oss trekke pusten dypt og påny rette fokus mot kilden til dette sterke engasjementet…. VÅRE HJERTERS HJERTE DER FREDEN OG KJÆRLIGHETEN OG VILJEN TIL DET GODE BOR. Dette kan bringe oss til forhandlinger om fred på en fredfylt måte, i stedet for å gå til kamp for fred.

Når det er sagt, la meg takke dere alle og si som i sangen, LA DET VÆRE FRED PÅ JORD OG LA DEN BEGYNNE MED MEG….

Vi ærer og hedrer alle sjelene på Centeret og de talløse andre som sender ut Lys-Kjærlighet. Som følge av Universets Lover vil fredsenergien i hjerter og sinn fremskynde den dagen da alle sjeler på Jorden lever i harmoni med hverandre og naturen.

Alle Lys-Vesener i universet er med dere og heier dere frem og omhyller dere i uforbeholden kjærlighet.
______________________________________
KJÆRLIGHET og FRED
Suzanne Ward
Website: 
The Matthew Books
Email: 
suzy@matthewbooks.com

Oversetter: Leif