terça-feira, 12 de agosto de 2014

12:08:2014

MATTHEW

Matthew Ward 12 august, 2014

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Mange av de leserne som spør om Ebola-utbruddet refererer til det som “Ebola-frykt kampanjen” - og det kan man med rette si, ettersom å skape frykt var en av grunnene til at viruset nylig ble sluppet ut på nytt. Det ble utviklet i laboratoriet av Illuminati vitenskapsmenn for nesten 40 år siden, hadde det to hensikter: å skape en pandemi og å fylle folk med den frykten som går hånd i hanske med virulente, smittsomme sykdommer.

Vi nedtoner ikke Ebolas alvorlighet i dag ved å si at det den gang visserlig var en sykdom å frykte. Den spredte seg raskt og krevde mange liv før den ble brakt under kontroll; og utbruddet resulterte i vidtspredt og voldsom negativitet på grunn av de høye dødstall, sorg, kaos og frykt. Nå er det slik at personer med god helse som får denne sykdommen og får den behandling som trengs, kan komme seg helt igjen, og, akkurat som det er tillfelle med enhver alvorlig sykdom, hadde de personene som døde svekkete immunsystemer før de ble utsatt for Ebola eller så ble immunsystemene deres alvorlig overbelastet av den utmattelse som oppsto i den ekstremt krevende pleien av pasienter. Denne gangen vil Illuminati imidlertid ikke oppnå på langt nær den mengden negativitet de ønsket , slik heller ikke deres andre forsøk i nyere tid på å ødelegge jordens befolkning lykkes med.

segunda-feira, 4 de agosto de 2014

03:08:2014

MATTHEW


Matthew Ward 3 august, 2014

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Vi har fått spørsmål om spekulasjonene omkring at de Forente Staters regjering hadde en finger med i spillet med flyet som falt ned i Ukraina og om beskyldningene om at den Russiske regjeringen hadde det. Våre kolleger i Nirvana sier at ingen av dem er ansvarlige – dette er en gjerning utført av «black ops*», en gren av den Illuminati-kontrollerte delen av CIA, den samme makten som egger opp den pro-russiske separatist-bevegelsen i Ukraina.

Denne fraksjonen av CIA, som opererer helt uavhengig av alle regjeringers overoppsyn, respekterer ingen nasjonale grenser. Hvor enn borgerne i et land måtte være misfornøyde med sine valgte ledere initierer eller forsterker disse agentene folkelig oppstand for å øke spenningene, impliserer hvilke nasjonale ledere de mener ville være den riktige, og hjelper de misfornøyde dissidentene med med våpen og forsyninger. “Black ops”-personell, på samme måte som resten av Illuminati, ernærer seg av negative energier og det virkemiddelet de bruker for å kunne fylle seg opp med livskraft er å skape negativt ladet kaos, frykt, død, kroppslige skader, sorg og ødeleggelse.

Illuminati’s internasjonale nettverk harnå blitt så alvorlig svekket at de ikke lenger er den totalt dominerende makten de har vært gjennom mange tidligere tiår, hvor de med letthet startet to verdenskriger og profiterte enormt ved å selge til begge sider av konflikten det som trengtes for å holde krigsmaskineriet i gang. Selv om deres evne til å starte en tredje verdenskrig og berike seg ytterligere, aldri ville kunne gjøre virkelighet av den, annet enn i deres forskrudde tanker, ernærer de seg for øyeblikket av negativiteten i bekymringene om hva kampene i Ukraina kan føre til og de sterke følelsene omkring flykatastrofen og den etterspill.