segunda-feira, 20 de outubro de 2014

Matthew Ward 19 oktober, 2014Matthew Ward 
19 oktober, 2014


Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. For det meste er massemedienes dekning av Ebola likefrem; men som med de fleste temaer som angår hele verden er den kjennetegnet av politisk fingerpeking, særlig når det gjelder de få tilfellene i Spania og de Forente Stater. Gitt deres mobile verden og det faktum at symptomer dukket opp mange dager etter at sykdommen begynte, samt symptomenes likhet med andre sykdommer, var det uunngåelig at sykdommen dukket opp utenfor de hard rammete vest-afrikanske landene. Det oppmuntrende aspektet er at det medisinske fagsamfunnet har blitt gitt spalteplass til å dempe frykten om at sykdommen kan spre seg ut av kontroll. Selvfølgelig er det ingen som kan rapportere om at lyset igjen sørger for at Illuminatis intensjon om å skape en pandemi og verdensomspennede frykt mislykkes nok en gang .
Den politiske tilbøyeligheten til å plassere skyld er atskillig heftigere når det gjelder ISIS, hvor det overhodet ikke går så bra med å dempe frykten om deres intensjoner, og det med rette. Disse styrkene vil fortsette å vinne frem inntil en forent regional innsats stanser dem, og det vil komme. Den underliggende faktoren, lysets stadige økning, vil bli fremstilt som at nabolandene søker å tjene sine egne interesser, og pragmatisme vil såvisst vise seg på banen. Etter hvert som ledere som avholder seg fra å involvere seg aktivt innser at ISIS ville kunne bringe sin terrorbaserte “Islamske Stat” inn over alle grenser de ønsker, vil sårbare stater kaste seg ut i kampen.