quinta-feira, 3 de abril de 2014

02:04:2014

MATTHEW


Matthew Ward – 2 april, 2014

Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjeler som er stasjonert her, dette er Matthew. Som i det forrige budskapet vil jeg først snakke for meg selv, om nettopp det budskapet. Da jeg forklarte hvordan og hvorfor det ble sendt så lang tid etter at flyet ble meldt savnet, kan jeg ha komme til å gi inntrykk av at jeg var den eneste som ba Ashtar om å fortelle dere om det, men det er ikke tilfellet - forespørselen ble gjort av alle sjelene her, hvor kun sannhetens høye vibrasjoner kan registreres og bli telepatisk videresendt.

Hvor vi ønsker at de sorgrammete familiene kunne vite at deres kjære er i live og har det bra i en verden som er nokså lik deres egen og på en del områder mye bedre! Dersom dere kjenner noen av disse menneskene kunne det å dele hva Ashtar fortalte om alt som ble gjort for dem for å gjøre livet bekvemt og komfortabelt for dem i den verdenen gi den en anelse trøst. Det ville ikke gjøre at deres sorg over tapet av deres kjære forsvant, men det ville gjøre slutt på skrekkbildene om elskede personer som dør i iskaldt vann og på spekulasjonene om at det var mannskapet eller noen av passasjerene som kapret flyet.


Med hensyn til hvor de faktisk befinner seg er det en del informasjon fra kilder utenfor Jorden som avviker betydelig fra Ashtars redegjørelse, inkludert et budskap attribuert til ham, som flere av leserne våre har sendt til min mor. Fellesnevneren i spørsmålene deres er: Hvilken Ashtar kan vi tro på? Min mor spurte ham om hvordan hun skulle svare på dette, og på hans oppfordring gjengir vi her hva han svarte henne:

Susy, det er ikke din oppgave å “bygge bro” mellom de to versjonene slik enkelte mennesker ber deg om å gjøre. Den informasjonen jeg ga deg og som du tok imot tydelig og klart er hva som hendte – dette er faktaene fra det første øyeblikket i vår redningsaksjon frem til det som ble gjort for å ønske menneskene som var om bord i flyet velkommen og sørge for at alle deres behov var dekket i den nye verdenen. Jeg ønsker ikke å nedvurdere mottakeren at det andre budskapet, men det er IKKE fra meg. Jeg forstår at hun tror at det var det, men en eller annen kilde formidlet denne falske versjonen og attribuerte den til meg. Dette er en tid hvor sannheter kommer ut og det jeg fortalte til deg er sannheten.

Ashtar drøftet også andre reaksjoner på hans informasjon med oss, og vi vet at innskriverne ikke er alene om å fundere over aspekter av redningen og flyttingen til annet sted. Vi sitter på den samme kunnskap som ham og kunne ta opp alle de innsendte temaene det er spørsmål om; imidlertid ønsker han å svare på de to leserreaksjonene han ba min mor om å skrive først, og vi er glade for å la ham få gjøre det, så vil vi svare på resten av spørsmålene etterpå.

Dersom sjelekontraktene til folkene på flyet ikke inkluderte flytting til en annen verden, slik Ashtar sa, hva var da grunnen til at han gav tillatelse til ett av sine team om å “steppe inn” og gjøre nettopp det?

Ashtar sa: “Ingen av sjelekontraktene til mannskapet eller passasjerene inkluderte en slik opplevelse, men de inneholdt heller ikke at de skulle dø på dette tidspunktet.

Hvordan er det i det hele tatt mulig? Hvordan kan noen oppleve noe som ikke står i deres sjelekontrakt? Og dette er ikke noe lite avvik, men et digert, enormt avvik fra sjelekontrakten. Ikke bare for 1 person, men for 239 mennesker. Og det påvirker også kontraktene til folk de hadde avtaler med (som slektningene deres). Og hvorfor intervenerte ikke sjeleveilederne til disse menneskene i første omgang, og forhindret at dette skjedde, dersom det ikke lå i sjelekontrakten? Jeg finner det meget foruroligende fordi det impliserer at Universets lover ble overtrådt her.

Dette er Ashtar. I mitt første budskap snakket jeg om det jeg trodde ville være av størst interesse og viktigst for dere – detaljer om redningsoperasjonen, den gjestfrie mottakelsen og alt det som ble gjort for at menneskene om bord i flyet skulle finne seg til rette. Nå ser jeg at jeg kunne ha gitt mer informasjon, og jeg ønsker velkommen denne muligheten til å supplere det jeg tidligere har sagt.

Aller først, med henvisning til mitt utsagn om at “ I slike tilfeller får vi autorisasjon til å gripe inn.”, så hadde jeg ingen ting å gjøre med beslutningen om denne autorisasjonen. De er aldri den offisielle rett for noen som helst utenomjordisk å avgjøre hva som skal gjøres i en nødssituasjon hvor intervensjon kunne redde livet til en jordboer eller noen fra en annen planet. Alltid, når slike situasjoner oppstår, er det den opprinnelige eller reforhandlete kontrakten som styrer hva som blir gjort, fordi det er kun sjelen selv som vet hvilke opplevelser eller erfaringer som vil fremme deres evolusjon.

Når en sjelekontrakt ikke inkluderer døden i en dødelig situasjon som er for hånden, så er det fastsatt på forhånd at autorisasjon kan bli gitt for å redde personens liv. Dersom en person som befinner seg i en slik situasjon har en kontrakt som faktisk inkluderer døden på det tidspunktet og sjelen ønsker at det fysiske livet skal fortsette, så ansøker den om å få endret dette elementet i kontrakten. Søknaden blir drøftet på sjelenivå med alle som er primært involvert i de avtalene, som ble inngått før fødselen, om å dele dette livet. Dersom noen av dem ikke er enige i at kontrakten forandres slik den ansøkende sjelen ønsker – og på det nivået gjøres alt av kjærlighet – så vil vi ikke en gang vite om det. Dersom alle involverte sjeler er helt enige, blir beslutningen sendt på en spesiell frekvens til et sentralt “kontor” i Universet, som anroper mannskapet på det skipet som har assistansemulighet og er nærmest området hvor krisesituasjonen er og de handler øyeblikkelig. Alle disse prosedyrene skjer i løpet av sekunder sett med deres oppfatning av tid.

Det er ekstremt sjelden at hverken redning og flytting eller døden på det aktuelle tidspunktet er en del av kontrakten når et så stort antall mennesker er i samme situasjon på et eller annet sted i Universet, men dette er tilfellet med menneskene om bord i det malaysiske flyet. I alt det jeg har erfart, er det ikke bare sjeldent, men helt unikt.

Da flyets problemer utviklet seg som fallende dominobrikker og slo ut alle systemene som kreves for å holde kontroll på flyet, visste mannskapet og passasjerene at deres sjanse til å overleve var ytterst små, om noen i det hele tatt. På sjelenivå visste de at de hadde et valg: å dø dersom flyet krasjet – og det ville det ha gjort om ikke intervensjon hadde skjedd – eller å leve videre på en annen planet. På det nivået var det samstemmige valget å leve videre, de nødvendige steg for å endre kontaktene deres ble gjort i henhold til deres ønske, og alle de primære medspillerne i kontraktene var enige. Denne informasjonen ble sendt til nevnte “kontor” og autorisasjonen til å gjennomføre redningsoperasjonen ble gitt til det skipet hvis mannskap kunne håndtere den. Dersom noen av menneskene på flyet hadde valgt på sjelenivå å dø av en eller annen naturlig årsak, i stedet for å reise til en annen planet, ville døden ha inntruffet på stedet og personen ville ha reist til Nirvana.

Jeg er ikke sikker på om ”hvorfor sjeleveilederne …. ikke forhindret at dette skjedde” mener å forhindre flyets problemer eller å forhindre redningen og relokaliseringen. Ingen ting noe fysisk vesen kunne ha gjort kunne ha forhindret det første og alle om bord valgte det siste. Ikke noe av det som ble gjort for dem var en overtredelse av Universets lover – tvert imot, det var en honorering av Universets lover at beslutninger på sjelenivå blir satt høyere enn alle andre betraktninger.

Matthew, jeg håper dette gjør at man kan legge bort alle følelser av tvil med hensyn til hvorfor vi “steppet inn”, og jeg takker deg for at du svarer på alle de andre spørsmålene.

Takk skal du ha, Ashtar. Før jeg snakker på vegne av alle sjelene her, vil jeg ta opp et spørsmål fra en leser om hvordan jeg, fra min posisjon i det tidløse kontinuum, kunne avgjøre hvor mye lineær tid som hadde gått mellom flyets forsvinning og min mors spørsmål om det. Spørsmålet hennes inneholdt “for tre dager siden”, men selv om det ikke hadde gjort det, så var tiden i hennes tanker og det ville vært kilden til at jeg kunne vite det.

De følgende spørsmålene ble valgt ut fordi svarene vil gi mest innsikt i denne hendelsen og, i noen tilfeller, kan anvendes med hensyn til andre situasjoner også.

Ashtar sa at hverken døden eller å bli transportert til en annen planet lå i passasjerenes sjelekontrakter.Jeg hadde fått inntrykk av at INGENTING kunne hende som ikke står i sjelekontrakten vår? Dersom dette var tilfellet ville livet i deres verden vært ideelt i stedet for en karmisk karusell. Kontraktene blir inngått før man blir født og glemt snart etter fødselen – det er beslutninger gjort bevisst, av fri vilje, i løpet av et liv som leder til hendelser som kan være 180 grader avvikende fra det som ligger i sjelekontrakten.

Hvorfor ble ikke menneskene ombord i flyet overført til romskipet og brakt trygt ned igjen på jorden? En slik overføring fra flymaskin til flymaskin, på en høyde der menneskene hadde kunnet puste, ville ikke kunne ha garantert overlevelsen til alle ombord i flyet. Like viktig er at skipets trykkabinsystem krever spesielle pusteapparater for kropper som er designet for lavere densitet enn det mannskapet er, og skipet var ikke utrustet med tilstrekkelig antall pusteapparater for alle om bord i flyet. Mannskaper i deres atmosfære bruker sin teknologi på de mange ulike måter som vi har snakket om i mange budskaper; I enkelte tilfeller får de autorisasjon til å redde mennesker i svært truende omstendigheter, men det er ikke den oppgaven de primært er her for. Og, som Ashtar nevnte, behovet for å akkomodere så mange mennesker i en og samme nødssituasjon – i dette tilfellet 239 mennesker – er noe som skjer ytterst sjelden.

Jeg er selvfølgelig glad for at menneskene ombord i den malaysiske flymaskinen er trygge, men jeg forstår ikke hvorfor de ble gitt en slik ekstraordinær assistanse mens så mange andre blir overlatt til å dø i flykrasj. Er det fordi de valgte i sin sjelekontrakt å død på den måten? Alle kontrakter har en viss grad av fleksibilitet med hensyn til årsaken, eller kilden til den valgte erfaringen, inkludert døden. Når personer dør i et flykrasj er det fordi de har fullført sine valg med hensyn til livslengde og at døden kommer brått i en ”ulykke”. Det kunne imidlertid ha hendt omtrent på samme tid med andre midler, så som en bilkollisjon, eller dødelige skader etter et fall, eller å bli begravet i et skred - også en av disse ville oppfylle sjelekontraktens klausul om at dette livet skulle ende brått eller i form av en “ulykke”. Det er på grunn av valg som er gjort i kontrakten at noen mennesker dør i den samme ulykkeshendelsen som andre overlever.

Vær så snill å be Ashtar om å plassere noen flydeler der hvor de vil bli funnet, slik at familiene som er knust av sorg kan få forsonet seg med tapet. Ashtar forstår, på samme måte som vi gjør, den dype medfølelsen som ligger bak denne forespørselen, men lysvesener bistår bare i overensstemmelse med sannheten uansett hva saken måtte dreie seg om.

Hvorfor benyttet ikke de utenomjordiske sitt høye teknologiske nivå til å reparere flymaskinen mens det var i luften i stedet for å ta det til en annen planet? Teknologien ombord på skipene deres er riktignok svært avansert, til og med langt mer enn den beskrives i deres science fiction bøker, men den er ikke designet til å reparere feilfungerende systemer i flymaskinene deres. En passende analogi kunne være at Ipad-telefonen deres skulle kunne brukes til å reparere et punktert dekk.

Jeg lurte på om menneskene på flyet hadde noe minne om sitt liv på Jorden når de var blitt forflyttet til en annen planet? Ja det har de. Ingen ting av det de har opplevd på Jorden blir glemt i noen større grad enn om de fortsatt levde der. Livet i deres nye verden har en del ulikheter sammenliknet med Jorden, men disse kan sammenliknes med de ulikheter som oppstår i hvilket som helst liv på Jorden når store forandringer skjer.

Kunne Ashtar gi oss navnet på den galaksen og den planeten disse menneskene ble overført til? Andalusa ligger i deres egen galakse, Melkeveien. Den er den nærmeste planeten til deres solsystem som likner Jorden på de måtene han beskrev i sin første melding.

Hvorfor ble ikke menneskene på flyet tatt med til Inner-Jorden slik at de kunne komme tilbake til overflaten og bli gjenforent med sine familier? Beboerne i Inner-Jorden manifesterte sine byer og alle livsforhold i et høyere vibrasjonsnivå enn overflateboere ville kunne gå inn i og kroppene deres greie å leve i. Dersom beboere fra Inner-Jorden ønsker å komme til overflaten, må de justere sine vibrasjoner tilsvarende; Overflatebeboernes kropper har ikke denne evnen fordi, med få unntak, befolkningen der ikke har nådd det bevissthetsmessige og åndelige nivået som er nødvendig.

Kunne menneskene på flyet ha blitt dematerialisert og senere materialisert på et trygt sted på Jorden?Nei. Selv om slike prosesser har vært gjort – og mye oftere enn dere tror – i redningsaksjoner utført av deres skytsengler, som er sjeler av vibrerende lys og i noen tilfeller må tilkalle ytterligere hjelp fra engler, så er det en helt annen situasjon når mennesker blir reddet av fysiske vesener.

Ashtar sa at de tok flyet til en høyere dimensjon. Betyr det at menneskene om bord i Flight 370 steg opp til en høyere dimensjon, kanskje, la oss si femte dimensjon? “Dimensjon” i Ashtars budskap henviser til “fysisk posisjon” – det vil si en dimensjon mye lenger ut enn Jordens flyruter - og ikke tilstanden av bevissthetsmessig eller fysisk utvikling som kjennetegner personlig Oppstigning: De sjelene som var ombord i flyet gjorde likevel fremskritt i den sammenheng fordi de uten frykt valgte å erfare livet i en fremmed, ny verden.
Hvorfor ble ikke flyet plassert på Månen og menneskene utrustet med forsyninger til de kunne bringes tilbake hit? Å plassere dem på Månen var ikke en av valgmulighetene.  Selv om flyet kunne ha vært satt ned inntakt i de forholdene som hersker der, ville ikke dets alvorlig kompromitterte tilstand kunne garantere dets strukturelle integritet for noen særlig lang tid og folkene om bord ville ikke ha kunnet overleve i månens atmosfære. Selv om flyet hadde holdt seg intakt ville ikke oksygenet vare frem til at transport tilbake til Jorden kunne bli besørget.

Ashtar sa at andre hadde blitt reddet og brakt til den samme planeten. Hvem er de og hvorfor hadde de behov for å bli reddet? Det er blitt gitt autorisasjon til redningsoperasjoner for individer i små fly eller båter i det området dere kaller Bermudatriangelet i tilfeller der de mektige energivirvlene i området overstyrte flyets eller skipets kontrollsystemer. Av samme grunn har redningsaksjoner forekommet i noen få andre energivirvler på Jorden som er like kraftige. Astronautene på Challenger ble reddet ut av romfergen før den eksploderte – fordi de hadde på seg ”romdrakter” var en fysisk forflytning til et annet skip oppe i atmosfæren mulig. Slik det så ut for mennesker i deres verden kunne ingen ha overlevd eksplosjonen, derfor valgte fergemannskapet, på bevisst nivå og på sjelenivå å dra til en annen planet og leve ut sine respektive sjeleplaners klausuler om livslengde der.

Hva slags planet er dette`? Er den en planet i 4de eller 5te dimensjon og er det mulig for disse menneskene å stige så raskt opp fra sitt liv i 3dje dimensjon og leve på et høyere plan men resten av oss lysarbeidere må holde ut og vente, vente og vente enda mer? Planeten er nær den høye enden av fjerde dimensjon med hensyn til sin posisjon; og i åndelig og bevissthetsmessig utvikling er de fleste av innbyggeren i et område fra høy tredje dimensjon til høy fjerde dimensjon, med noen få i femte og enda færre i sjette - alle ombord i det malaysiske flyet var innenfor dette området. Lysarbeidere valgte å være der de er, ikke bare for å bidra med lys til Jorden og sivilisasjonen, men å gjøre så løfter også utviklingsnivået til deres egen sjel. Vær snill å ikke tenke på det som “å holde ut” eller som venting, men se det heller på et positivt vis, så som å tenke på at det gode dere har gjort for andre og hva de har bidratt med i deres liv.

Vi hører alltid at Kilden er i alle ting over alt, at det ikke finnes noe sted Han ikke er og at Han har full kontroll med alt. Han utfører mirakler hver eneste dag. Hvordan kan det ha seg at det i dette tilfellet, når det ikke var tidspunktet for noen ombord i flyet å dø, at Han ikke øyeblikkelig kunne ha ”fikset” det som gikk galt med flymaskinen og sørget for at den landet som normalt? Da vi spurte Gud – Kilden til alt som eksisterer i Universet – hva han ville vi skulle fortelle dere, sa Han at Han ville fortelle det Selv.

Dette er Gud som sier, det gleder meg å kunne gjøre dette. Mitt kjære Barn – alle mine kjære Barn – for lenge, lenge siden satte jeg Universet i bevegelse og unnfanget en del lover slik at det skulle bevege seg og fungere smidig og knirkefritt. Fra den tiden av har jeg etterlevd Skaperens lov om at hver eneste sjels frie vilje må respekteres uansett hvordan de velger å bruke den – så som dere forstår, så har jeg ikke ”den totale kontrollen på alt”.

Og jeg delegerer jobben med at “mirakler” skjer når de skal. Milliarder på milliarder av mine utsendinger – dere kaller dem engler eller veiledere eller vennligsinnete utenomjordiske – gjør en strålende jobb i så henseende, så jeg går ikke i veien for dem og tar meg av slike ting som å holde himmellegemer i sin riktige bane og holde universet i balanse. Og jeg også gråter med alle mine barn som gråter, jeg føler glede med alle som er glade, og jeg overøser hver eneste sjel i vår store familie i all evighet med betingelsesløs kjærlighet. Vi er alle involvert i alt dette sammen, for all evighet – la oss gjøre det i kjærlighet til hverandre.

Matthew, det sier vel det meste.

Tusen takk, Gud.

Hvorfor kunne man ikke sette det ned (flyet) i et jordbruksområde nær destinasjonen, i et sivilisert område som hadde både mat og vann (og mennesker som kunne redde dem) tilgjengelig?? I Jordens posisjon i de relativt svake fjerde dimensjons vibrasjoner ville ikke redningsskipet kunne manøvrere flyet i en landingsposisjon med absolutt sikkerhet for at det ikke ville bli påført ytterligere skade og forårsake alvorlige skader og død på menneskene om bord. Planeten hvor menneskene ble tatt med til befinner seg i den høye enden av fjerde dimensjon hvor lettere, eller sterkere, vibrasjoner garanterer en mykere, trygg landing.

Vi lysarbeider holder de sørgende familiene i våre meditasjoner, men det er ikke nok. Jeg husker budskap hvor Matthew snakker om hvordan tanker & følelser, slik som engstelse, sorg, ensomhet og så videre avgir lavere vibrasjoner. Men hva om dette er mine følelser omkring tingenes tilstand, pluss skyldfølelse for at jeg vet hva som skjedde med flyet og alle om bord, mens familiene ikke vet det? Medfølelse og omtanke må ikke nødvendigvis være ledsaget av følelser av lavere vibrasjoner, og det at dere vet at disse følelsene ikke hjelper de sørgende familiene, gjør det lettere å forandre følelsene deres med hensyn til hva som skjedde. Visualiser omhyllet i gyllenhvitt lys en folkemengde som dere “betrakter” som disse familiene, og føl dere selv inni dette lyset også – å puste inn dets helbredende vibrasjoner vil lette deres hjerte og sinn og løse opp negative følelser. Glede over at menneskene som var ombord i flyet lever i en fin verden vil fortrenge skyldfølelsen over at dere vet dette og familiene ikke gjør det. Vi er ikke fremmede for dette spektrum av følelser og tilbyr dere disse forslagene fordi vi har erfart hvor effektive de er.

Vet du om det er mulig å finne fysiske rester av flyet?  Flyet ble dematerialisert etter at alle hadde forlatt det, så alt som måtte finnes av flytende ting som blir identifisert som at det kommer fra dette flyet vil være feilaktige.

Matthew sa at de ekstraterrestrielle snakker med regjeringsledere verden over. Hvis de snakker om (redningsaksjonen), vil folk forstå at de er her for å hjelpe oss. Dette ville jo effektivt muliggjøre de masselandingene vi har ventet på. Alle lysvesener i dette universet ønsker at det kunne være slik, men det er med god grunn at deres regjeringsledere er nølende med å si ting så rett ut – de aller fleste i befolkningen ville tro at det hadde rabla for dem. Forestill dere kaoset når enorme, kvernende folkemengder krevde ledernes avgang, og hvilket lykkedag det ville være for deres politiske opponenter; og potensialet for vill vest på børsene og ”panikk”- innkjøp av mat og andre nødvendigheter, og medlemmer av militiaer som reagerer med voldsbruk.  Inntil deres verden er rede til å ønske fremmede med et uvanlig utseende velkommen, vil mysteriet om flyets forsvinning bli løst med “logikk”.

Hvis den omtalte planeten har sin egen åndeverden, vil disse menneskene dra dit når de dør, eller kan de dra til Nirvana og bli gjenforent med sine kjære?  Det er energien i kjærlighetsbånd som gjenforener sjeler, og gjenforeninger kan skje i åndeverdener med samsvarende vibrasjonsnivåer hvor som helst i dette universet. Det er det samme når folk beveger seg fra Nirvana og inn i et nytt liv på Jorden, eller andre steder – når de er i en tilstand av drømming, kan de gjenforenes med sine kjære uansett hvor de er i åndeverdenen eller fysiske verdener med kompatible vibrasjoner.

Jeg undrer meg på hvilke læringsmuligheter denne ulykken har skapt for verden, ved siden av alle de andre spørsmålene vi alle sitter igjen med. Etterforskning med hensyn til potensielle forbedringer i alle systemene i flyets konfigurasjon, sikkerhetstiltak og flymannskapers tenkesett vil komme fra de angjeldende departementer. Introspektiv læring vil komme fra Selvet. Det å vite at tid sammen med personer du setter stor pris på kan ende hvert øyeblikk, det å love seg selv å ikke kaste den bort med uoverensstemmelser og lumpen atferd ville være en verdifull læring av denne hjerteskjærende opplevelsen til familie og venner av mennesker de tror er døde. 

Jeg vet hvordan det er å miste familie og nære venner og jeg taler med empati, ikke ufølsomhet overfor følelsene til de menneskene som er mest påvirket av flyets forsvinning. Jeg forstår ikke hvorfor denne hendelsen har blitt viet så mye mere interesse enn noe annet som har skjedd siden 11. september 2001. Hver eneste dag i de 12½ årene etter den tragedien har tusener dødd av sult og sykdom forårsaket av forferdelige leveforhold. Alle disse menneskene var dyrebare for sine familier også, så hvorfor har ikke de fått mer oppmerksomhet? Hva slags verden er det som gjør det mer viktig å lete etter biter av et fly enn å gjøre noe med leveforholdene som tar livet av millioner hvert eneste år? Når vil det bli nok kjærlighet og omtanke for alle disse smertefulle og unødvendige tap av liv til at vi kan forhindre dem? Jeg håper du vil svare på spørsmålet, men jeg forstår det dersom du ikke kan.

Med fulle hjerter deler vi innskriverens følelser, men å gi ærlige og tilfredsstillende svar på dette spørsmålet er ikke så lett. Det er uten å dømme at vi sier at utover å gi familiene beviser slik at de kan avslutte denne traumatiske situasjonen og legge den bak seg, så er leteaksjonen av en størrelsesorden som aldri før har skjedd et kjennetegn på deres samfunns behov for å finne noen å skylde på, slik at rettssaker kan følge, og her er det et par hundre personer å håndtere. De overlevende etter mennesker som dør hvert år av sult og sykdom forårsaket av begredelige levekår, har ikke noen som kjemper juridisk for dem eller støtte fra media, og de er jo millioner i antall. Det er ikke apati, men en følelse av hjelpeløshet med tanke på å forandre en slik massiv situasjon som er rotårsaken til at den fortsetter som den gjør.

Men dette perspektivet er gradvis i ferd med å endre seg. Tusener av mennesker vier sine liv til å forbedre de forferdelige forholdene på stedet, andre taler med stadig kraftigere røster om nøden til disse millionene, andre gir penger for å finansiere innsatsen til dem som sørger for medisinsk hjelp, rent vann, mat og tak over hodet. At en så enorm oppgave ikke kan ordnes raskt opp i gir en tofold mulighet: Sjeler i disse desperate omstendighetene opplever det de valgte for å fullføre tredje densitets karmisk læring og utvikle seg åndelig og bevissthetsmessig, samtidig som samfunnet deres kan mønstre alle sine krefter som ETT for å løfte opp livene til dem som lider.

Deres urokkelighet i arbeidet for lyset bygger oppunder veien mot denne felles mønstringen, og lys innstrålt til Jorden fra andre sivilisasjoner hjelper deres bestrebelser på å forandre verden. Tenk på de omfattende forandringene dere har greid å få til i løpet av de siste få årene! Forandringene kommer senere på enkelte områder enn på andre, og det å oppløfte livene til mange millioner – billioner – er en blant de mest enorme utfordringer som finnes. Men det vil bli gjort fordi lysarbeidere på Jorden og de talløse andre som hjelper til fra posisjoner utenfor Jorden vil ikke gi seg før alle sjelene i deres verden deler overfloden i Guds gaver.

______________________________________

FRED og KJÆRLIGHET
Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

 Oversetter: Leif 

Sem comentários:

Enviar um comentário