segunda-feira, 20 de julho de 2015

Norsk -- Matthew Ward 19. juli, 2015Matthew Ward 19. juli, 2015
Med kjærlighetsfulle hilsener fra alle sjelene som er stasjonert her, dette er Matthew. Mange analytikere i verden hevder at det greske folkets rungende “Nei!” ved folkeavstemningen som nylig ble avholdt, førte dem inn på en vei mot økonomisk ruin uten retrettmuligheter. Landet vil klare seg. Deres “Nei!” satte imidlertid Illuminati på veien mot ureverserbar økonomisk ruin.
Går vi lang, lang tid tilbake, så fungerte byttehandel aldeles utmerket i samfunnene på Jorden, men etterhvert som handelen vokste ut over grensene, ble det behov for andre betalingsmidler; og da pengemynter ble introdusert, ble penger den akse deres verden dreiet seg om. Forløperne til Illuminati, og senere denne gruppen også, tok kontroll over denne “omdreiningen” ved å utvikle beskatning, bankvirksomhet og lånevirksomhet; og, etterhvert som århundrene gikk, introduserte de bankkontoer med "kontonummer", aksjemarkeder, Federal Reserve Systemet, Det Internasjonale Pengefondet, reguleringsmyndigheter og kredittkort med utsugerrenter. Hver eneste ting de introduserte var spesifikt designet for å øke deres formuer, stramme til deres økonomiske kontroll over landenes folk og øke deres innflytelse i de ulike lands regjeringer.
Illuminati begynte som en sammensveiset gruppe av likesinnede individer hvis mål var total verdensherredømme. Etter hvert som tiden gikk vokste deres egoer, stadig hissigere indre stridigheter oppsto, og til slutt oppsto det to konkurrerende fraksjoner med samme mål. Senere klekket Rotschildene og deres tilhengere, som opererer ut av London og Vatikanet, ut en plan for å feste sitt maktgrep i Europa – Den Europeiske Unionen, Den Europeiske Sentralbanken og Euroen som felles myntenhet. Så la oss si som dere pleier å si, "Åssen funker dette for dere da?" Det finnes ingen bandasje stor nok til å reparere den sprekken som oppsto i Rotschildenes nettverk da grekerne stemte “Nei!” Denne sprekken vil spre seg som et edderkoppnett over hele verden og Rockefeller-fraksjonen, med hovedkvarter i Washington DC og Wall Street, vil bli fanget i det.
Og som om ikke dette er nok for begge fraksjonene å prøve å takle – og Pave Frans’ godhet og visdom gjør stadig vekk at hele torgkjerra deres holder på å velte – så er det nå også enighet mellom forhandlingspartene fra mange av de store nasjonene og Irans ledere, om at dette landet ikke vil søke å utvikle kjernevåpen. Det kommer overhodet ikke som noen overraskelse at den israelske statsminister Netanyahu, en av toppene i Illuminati, var rasende over avtalen og at Illuminati i den amerikanske kongressen, i tillegg til kongressmedlemmer som hadde sine valgkampanjer finansiert av den gruppen, gjør alt de kan for å forhindre at president Obama får godkjent avtalen i kongressen. De ønsker å invadere Iran, og i tillegg til å sikre seg dette landets oljeressurser, å tjene seg søkkrike på sin egen våpenindustri som produserer krigsmaskineri.
De stadig høyere vibrasjonene og lyset som blir stadig mer intenst, førte til disse tilbakeslagene for Illuminati, og disse vil fortsette å øke etter hvert som planeten fortsetter på sin ferd gjennom Oppstigningen. Dersom vi kunne fortelle dere når Illuminati ville falle for godt, ville vi gjøre det med glede; men aktiviteten i Jordens energifelt av potensial indikerer at deres uunngåelige fall vil komme litt etter litt og ikke med ett mektig sverdslag. De har fortsatt en del makt, selv om den stadig svinner, i sin avdeling for "hemmelige operasjoner" i CIA; andre etterretningsorganisasjoner, inkludert Mossad; høytstående offiserer i en del lands militære styrker; mektig påvirkningskraft i massemediene og i en del regjeringer; samt store skjulte pengeressurser til å stimulere oppvigleri og "smøre" uroligheter i mange land, finansiere ISIL, og betale lakeiene sine til å hacke computersystemer, styre narkotikahandelen på gatenivå, fylle himmelen over dere med chemtrails, benekte at forurensninger bidrar til klimaforandringer, eller spre desinformasjon på Internett.
Mens noen få fra de høyere nivåene i begge Illuminati-fraksjoner er i dialog med ledere i reformbevegelsen, så snakker de uforsonlige Illuminatiene om å slå sine krefter sammen; noen har forlatt det raskt synkende skipet, dødd av naturlige årsaker, ved selvmord, eller blitt arrestert. Dere ville gjenkjenne noen av navnene, men de fleste ville dere ikke kjenne igjen og det er lite sannsynlig at noen av Illuminatiene ville bli identifisert som Illuminatier i massemedienes oppslag.
Uroligheter vil fortsette å blaffe opp etter hvert som denne urgamle kampen mellom lyset og mørket om Jordens sivilisasjon omsider nærmer seg slutten. Dere har ventet lenge på å se lyset triumfere slik det er skjebnebestemt til og dere kan ønske velkommen de siste fasene, om enn den siste delen av veien kan være humpete. De fleste mennesker er imidlertid ikke klar over at denne konflikten pågår eller at alt som skjer for øyeblikket, og det som ligger foran dere, handler om Planetens og deres personlige oppstigning ut av årtuseners slavetilværelse for de mørke.
Mange mennesker er redde eller sinte, og for hver ny hump vil flere reagere på samme måte. Det er deres ro, men også deres oppgløddhet, og deres evne til å forklare, i den grad folk er mottakelige for det, som kan oppmuntre dem til å ha et optimistisk syn på fremtiden. Men vær snill å ikke miste motet selv om familie og venner ikke reagerer positivt – de vil våkne opp når tiden er moden og de er klare til det. 
Og så ber vi dere å alltid ha aller fremst i tankene at hver eneste person i verden er en del av Gud, uansett hvilket navn man velger å sette på Universets Høyeste Vesen. Hver eneste person er uløselig knyttet til alle andre på sjelsnivå og Guds kjærlighet for hver eneste en er betingelsesløs. Å se “forbrytere” gjennom Guds øyne betyr ikke å ønske at de skal slippe å stå for det de har gjort etter deres verdens standarder – dette har allerede skjedd for noen og det vil skje med flere. Det det virkelig betyr er at dere vil oppløfte dere selv og deres verden gjennom å visualisere disse individene i lyset heller enn å fokusere på deres straff. De upartiske, ikkedømmende og uunngåelig Universets Lover vil gjøre dem rettferdighet i en åndeverden, i samsvar med deres livs gjerninger.
Dette er et passende sted å bevare spørsmål fra en leser: "Hva vil skje med Nirvana etter at Jorden når 5te dimensjon? Vil det fortsatt være slik at vi kan gjenforenes med våre kjære?"Nirvana vil følge med Jorden til hennes bestemmelsessted i femte densitet og fortsette å være hennes ånderike, men med storslagne forandringer. Den bittelille kloden med høy densitet som huser de aller laveste individene og som er den eneste delen av dette riket som er atskilt fra resten, vil bli transportert til en eller annen tredje densitets sivilisasjon og inkorporert i dennes åndeverden, eller den vil bli dematerialisert etter at dens beboerne er flyttet til en åndeverden med tilsvarende densitet. Nirvanas lavere nivåer – læringssentere for folk som ønsker å vokse ut av sine negative tendenser som fastlåste holdninger, sinne, apati, misunnelse, grådighet etter å samle seg rikdommer, gjerrighet, bitterhet, illojalitet, uærlighet, manipulerende tendenser, lukket sinn og ønske om å ha kontroll over andre – vil også bli borte. Disse karaktertrekkene har tjent dere vel da de var aspekter av karmisk læring som sjeler valgte for å oppnå balanse i sine erfaringer, men samfunnet deres vil ha utviklet seg bevissthetsmessig og åndelig og vil ikke lenger ha behov for å erfare slike negative karaktertrekk.

Og selvfølgelig vil gjenforening av mennesker som er glade i hverandre kunne skje i Nirvana når dette riket og Jorden er i femte densitet, men da, akkurat som nå, vil møtene skje et eller annet sted i dette universet hvor energiene er passende. I virkeligheten har disse besøkene forekommet hele tiden mens dere har sovet, men på grunn av densiteten til kroppen deres har den ikke kunnet holde på minnene fra disse møtene – når dere våkner og har vage minnebilder om å ha vært sammen med en dere er glad i, tilskriver dere dette til drømmene deres. Etter hvert som bevisstheten deres ekspanderer som følge av at dere absorberer stadig mere lys, så vil dere litt etter litt begynne å ha klare erindringer om slike gledesfylte gjenforeninger.

Med henvisning til det vi tidligere har slått fast “at alt i deres verden har en mening og hensikt”,har en leser spurt "Hvilken hensikt tjener rotter, kakerlakker, lus, mygg osv.?" Det begynte for tusenvis av år siden i lineær tid, da mørket manipulerte DNAet til en del svakere sivilisasjoner og programmerte kroppene deres for aldring og sykdom. En sivilisasjon som bevissthetsmessig og åndelig befinner seg i tredje densitet, slik som Jordens folk og andre livsformer har gjort i tusenvis av år, har kropper som er utsatt for sykdommer som visse insekter og rotter kan forårsake eller spre; og når man tar i betraktning fleksibiliteten i sjelskontrakter, så kan det å dø av en slik årsak være i samsvar i kontrakten og klausulen om livslengde.  

Insektene tjener også en hensikt for sjeler hvis livstidsenergi hensatte dem til den aller laveste av tredje densitets ånderike. Når de er villige til å ta imot tilstrekkelig lys til å inkarnere, gjør de dette i form av en kortlivet livsform uten en preging i celleminnet som kunne påvirke atferden deres når de pånytt begynner å klatre oppover evolusjonens stige. Dere vil bli glad over å vite at insekter ikke kan overleve i de høyere vibrasjonsnivåene dit Jorden er på vei, og at deres plass i næringskjeden ikke lenger vil være nødvendig.

Rotter er intelligente, emosjonelle gnagere og de av dem som er kjæledyr og blir behandlet på kjærlig måte gjengjelder dette; hordene av ville rotter prøver simpelthen å overleve i en verden der de er foraktet og forhatt. Etter hvert som en sivilisasjons bevissthetsnivå øker, så gjør det også det for alle andre livsformer i samme verden. Med disse fremskrittene følger også menneskehetens respekt for alt dyreliv og ville rotter, på samme måte som alle andre arter som nå blir betraktet som motbydelige, vil få "løftet" sin atferd og sin aksept blant menneskene. Ha ingen bekymring for at deres verden vil bli oversvømmet av rotter eller kaniner eller andre dyr som hyppig produserer ungekull! De vil reprodusere mye mindre ofte og i langt mindre antall så lenge de fortsatt velger å inkarnere på denne planeten – disse artene, som alle andre arter, går gjennom sin egen evolusjon og vil på et eller annet tidspunkt inkarnere som høyere ordens vesener.    

Med henvisning til hvordan mange av Jordens dyr blir behandlet på inhumant vis, spurte en leser, "Kan ikke våre galaktiske familie hjelpe til med å få slutt på denne forferdelige behandlingen av dyr?" Familien deres fra universet gjør faktisk mye for å hjelpe ved å stråle inn en overflod av lys til Jorden, men de kan ikke gripe inn i den frie viljen til individer som forårsaker lidelse og nådeløs død for dyr på Jorden. Det er opp til samfunnet deres å stanse denne avskyelige praksisen, og takket være dedikert innsats fra mange enkeltmennesker, er dette i ferd med å skje. Flere land setter opp retningslinjer for hvordan dyr skal behandler og konsekvenser for dem som forbryter seg mot dem; mange mennesker boikotter mat og andre produkter, og underholdning som har utspring i mishandling av dyr; krypskyttere som dreper ville dyr blir opplært til å tjene til livets opphold på andre måter; det skjer en stadig økende utdannelse av offentligheten om viktigheten av å ta vare på naturens ville dyr og, deres habitater på land og i vann; tallet på reservater for ville dyr fortsetter å øke, på samme måte som institusjoner som tar vare på forlatte eller mishandlete kjæledyr slik at de ikke må avlives, og antallet slike kjæledyr som blir adoptert stiger også.

Det å delta i eller støtte slike institusjoner økonomisk er av meget stor betydning, det er helt sikkert, men et uvurderlig bidrag som alle kan gjøre for å bedre dyrenes liv er å ikke la seg fortvile eller frustrere over dyrenes vanskelige forhold, men i stedet å sende kjærlighet-lys tilhele Jorden. Loven om Tiltrekning bringer den samme energien tilbake som den som ble sendt ut, slik at det å fortvile over noen som helst situasjon bringer tilbake enda flere tilfeller som vekker denne følelsen.

En leser fra New Zealand spurt hvorfor selvmord blant unge mennesker i landet hennes skjerstadig hyppigere. Kanskje er det av religiøse årsaker at det å dø for egen hånd i ung alder – i alle aldre- anses å være mye mere tragisk enn å dø av sykdom eller dødelig skade. Så først vil vi slå fast at det finnes ingen fordømmelse eller straff, og intet slikt sted som i limbo eller helvete, for mennesker som tar sitt eget liv.
Grunnene deres til å ende sitt eget liv varierer like mye som personene selv. Imidlertid er det slik, ifølge våre kolleger i Nirvana, at de fleste tenåringer som begår selvmord er homofile eller lesbiske eller så kjenner de at deres kropp og det kjønn de føler seg som ikke stemmer overens, og de ankommer til Ånderiket med traumatisert psyke som krever at de får spesialtilpasset behandling for å helbredes. De var emosjonelt utmattet av å streve for å tilpasse seg forventninger fra familien, samfunnets standarder eller religiøs orientering, eller de hadde blitt utstøtt etter å ha fortalt sannheten om seg selv - uansett om det var sånn eller slik betraktet de døden som den eneste veien ut av håpløshet og fortvilelse. Etterhvert som bevisstheten øker i samfunnet deres og dere vokser åndelig, så vil det å fullt ut respektere at hver eneste sjel er guddommelig og forstå hver sjels unikhet erstatte diskriminering og avvisning.
"Jeg har lagt merke til en mengde fryktbasert informasjon på Internett rundt det å innta monatomisk gull. Kan du være snill å fortelle oss mer om hvordan dette faktisk virker i kroppene våre?" Hensikten med denne informasjonen – og dette er et godt eksempel på DISinformasjon på Internett – er å styre dere vekk fra en av de mest verdifulle substansene dere overhodet kan innta. I tillegg til å styrke immunsystemet deres, bidrar monatomisk gull til helse gjennom å raskt regenerere celler, høyne kroppens frekvenser, forbedre organenes funksjon; akselerere forvandlingen fra karbonbaserte til krystallbaserte celler og hjelper til med å forøke DNA-strengene. Alle disse positive virkningene på det fysiske fremmer også deres hjernekraft og dette fører igjen til utvidet bevissthet, åndelig klarhet og generell balanse. Individer som er under innflytelse av det mørke, ønsker ikke at dere skal ha noen av disse positive virkningene og derfor sprer de til de grader usann, fryktbasert informasjon om monatomisk gull.
Til lesere spurte om det å signere på internet-petisjoner i virkeligheten gjør noe godt: Ja, det gjør det. Dere vil kanskje se, eller kanskje ikke se, umiddelbare effekter på de områdene som petisjonene dreier seg om, men den energien dere sender ut gjennom deres støtte tiltak dere finner verdige, bidrar til den totale lysmengden i verden.
"Kan du være så snill, Matthew, å snakke om mennesker som lider av depresjon? Jeg er så redd for at jeg kanskje ikke følger sjelekontrakten min, eller kanskje enda mer at jeg ikke gjør min del for å fremme positive, kjærlighetsfulle tanker til meg selv og andre, og at jeg således ikke bidrar til Jordens transisjon inn i de høyere dimensjoner."  Vi sender vår dypeste forståelse og medfølelse ut til denne kjære sjelen og til alle andre som sliter med depresjon, som er en smertefull emosjonell tilstand som har blitt svært vanlig i deres verden, og vi skynder oss å understreke at ingen av dere svikter dere selv eller andre! Dere mangler ikke lys, men en lys sinnsstemning.  Selv om depresjon er et karmisk valg for å oppnå balanse, trenger den ikke være langvarig, og det å oppdage og "lindre" årsaksfaktoren er mulig.
Årsaken kan være fysisk. Søk hjelp hos en representant for helsevesenet som du stoler på for å bli testet for hormonell ubalanse, som er mulig å behandle uten farmasøytiske medisiner, for disse eliminerer ikke årsaken og fører vanligvis til tilleggslidelser. Vi har nevnt de mange positive virkningene av monatomisk gull og foreslår i tillegg at dere spiser næringsrik mat, drikker en god del rent vann, får tilstrekkelig søvn, lytter til melodisk musikk og tilbringer så mye tid som mulig ute i Naturen. Og spesielt i denne tiden hvor kroppen, sinnet og ånden hele tiden arbeider på høytrykk for å tilpasse seg de stadig høyere vibrasjonene, er dette kloke anbefalinger for alle mennesker.  
I mange tilfeller henger depresjon sammen med omstendighetene; ens egen situasjon eller situasjonen til noen man er glad i, eller kanskje verdens tilstand. Når dere begynner å tenke på en situasjon som er sørgelig eller bekymringsfull, så skift til en positiv tanke omkring den situasjonen og visualiser at den løser seg opp og forsvinner i stråler av lys – her igjen spiller Loven om Tiltrekning en avgjørende rolle. Ta ett steg av gangen for å overvinne følelsen av nedtrykthet – dette kan være så enkelt som tilfredsstillelsen over å ha gjennomført en aldri så liten oppgave eller oppløftelsen ved å vite at du faktisk bidrar til lyset i verden gjennom medfølelse, tilgivelse, takknemlighet, generøsitet og vennlighet.
Kjære Dere, bruk disse lys-fylte følelsene på dere selv også, og be om hjelp!  Engler, veiledere fra Ånderiket, sjeler i Nirvana og andre åndeverdener – alle er Guds utsendinger - står til enhver tid rede til å hjelpe dere å løfte dere ut av depresjonens tungsinn.
Ja, renselse av planeten vil fortsette enda en stund fordi Jorden trenger å kvitte seg med negativitet etterhvert som den blir produsert. Men til de leserne som har spurt om jordskjelv vil legge hele byer øde, om det vil komme tsunamier av episke proporsjoner, dramatiske endringer i landmassene eller om temperaturene vil fortsette å stige til alt liv dør ut, svarer vi: Ikke bare er disse bekymringene fullstendig grunnløse, men de sender ut lave vibrasjoner som ytterligere øker den negativiteten Jorden har å hanskes med.   
Mange som har spurt om våre kommentarer vedrørende Trans Pacific Partnership føler at dette er et avtaleverk presset gjennom av Illuminati, som bare vil tjene de aller rikeste. Mange spurte også om det samme som leseren som skrev til oss: "Hvis President Obama virkelig er et lysvesen, hvorfor er han pådriver for å få denne avtalen gjennom kongressen?" og andre skrev at hans pådriverinnsats beviser at han enten er Illuminati eller deres villige nikkedokke eller at tankene hans er styrt av mind-control.
Det er ingen tvil om at TTP har potensial til å tjene kun de rike – alt som kan brukes på en positive måte kan også blir manipulert og styrt i ondsinnete retninger – så vi skal fortelle dere hva vi har blitt fortalt om President Obamas posisjon. Han handler ut fra råd fra vår “stjernefamilie” som lever midt i blant dere om å ikke lage for store bølger i dette stadiet av forhandlingene som foregår bak kulissene med enkelte personer i Rockefeller-fraksjonen. De er ikke avhoppere som sådan, de er pragmatikere som vet at deres mål om totalt verdensherredømme er dømt til å mislykkes, og fordi deres interesser vil være bedre tjent med økonomisk stabilitet enn global kollaps, er de villige til å drøfte reformer som vil ha vidtrekkende virkninger.
Disse individene, med hvilke et samarbeid kan føre til at reformer virkelig skjer, har en betydelig innflytelse i den korporative verden; og deres poeng i forhandlingene er at om man handler på en positiv, tillitsfull måte med hensyn retningslinjene i TTP, så vil arbeidere i land utenfor USA kunne høste fordeler som i dag er ikke-eksisterende, uten at det vil virke negativt inn for arbeidere i USA. Vårt perspektiv er at etter hvert som vibrasjonene fortsetter å øke, vil forbedringer komme i alle aspekter av livet i deres verden, så med eller uten TTP, så ligger det positive forandringer i nær fremtid for folk over alt på kloden.
Vi hedrer og ærer dere, kjære familie på Jorden for deres urokkelige innsats som lysarbeidere.  Dere bidrar mer enn dere selv er i stand til å fatte, til lyset som er selve drivkraften i pågående og kommende forandringer over hele verden. 
                        _________________________
KJÆRLIGHET og FRED

Suzanne Ward  

Oversetter: Leif


Sem comentários:

Publicar um comentário